ТОП 10:

Розділ 8.ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ 

В результаті використання на підприємстві нової раціональної системи менеджменту було одержано високі показники економічної, організаційної та соціальної ефективності системи менеджменту.

Економічна ефективність проведення змін в системі менеджменту організації полягає в тому, що внаслідок цих змін значно покращилися економічні показники діяльності організації. Використання нового і набагато якіснішого рухомого складу, власної сировини у виробництві зумовило зниження собівартості продукції і призвело до зростання прибутків товариства. Також покращилась технічна озброєність управлінців, а саме для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві почали використовувати комп’ютери та програмне забезпечення. На засадах розрахунків економічну ефективність раціоналізованої системи менеджменту підприємства у порівнянні з фактичною можна оцінити за показниками (темпи зростання):

· розширення асортименту продукції на 20%.

· зростання загального фонду оплати праці на 104%

В результаті проведення організаційних змін було вдосконалено також якість побудови організації (організаційна ефективність), що полягає у значному покращенні системи управління товариством, підвищенні оперативності прийняття управлінських рішень, зниження рівня централізації функцій управління, що безумовно привело до покращення мікроклімату в організації та підвищення якості роботи працівників. Організаційну ефективність кількісно можна відобразити за такими показниками (темпами зростання):

· збільшення чисельності працівників організації на 11%

· Зменшення управлінців в організації на 25%

Оцінюючи соціальну ефективність менеджменту потрібно зазначити, що зміни на краще цієї ефективності є найбільш бажаним для організації. Оскільки турбота про працівників, їх умови праці для кожної організації повинні стояти на першому місці. Тому вся проведена раціоналізація наявної системи менеджменту, перш за все, мала на меті вдосконалення умов праці всіх працівників, покращення психологічного мікроклімату в колективі і організації в цілому, створення атмосфери захищеності і причетності до цілей організації. Соціальна ефективність виявляється і у підвищенні середнього рівня заробітньої плати працівників, у покращенні умов праці основних робітників управлінських служб шляхом встановлення кондиціонерів, захисту від шуму. При цьому внаслідок розширення асортименту продукції, проведення рекламної кампанії відбулося збільшення груп споживачів, що зумовлює зростання валового доходу.

Отже, на засадах оцінювання ефективності раціоналізованої системи менеджменту у порівнянні з фактичною, можна стверджувати, що організаційні зміни принесли позитивні результати та виправдали себе, хоча існує загроза “роздування” управлінського апарату.

 

 

Розширення асортименту продукції =

 

Зростання загального фонду оплати праці =

 

 

Збільшення чисельності працівників =

Збільшення управлінців =

 

ВИСНОВКИ

У курсовому проекті відповідно до поставленої мети розроблено фактичну систему менеджменту ТзОВ „Молочник” та раціоналізовано її відповідно до змін у середовищі функціонування з метою реалізації обраної підприємством стратегії, досягнення установлених цілей та завдань. Проект формувався у контексті процесу менеджменту, тобто спочатку на підприємстві розроблялась база для реалізації конкретних функуцій менеджменту – загальні функції менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. У процесі планування ретельно проаналізовано середовище функціонування організації, що дало змогу зробити прогнози умов та результатів діяльності підприємства, сформовано стратегію діяльності, установлено цілі, у яких закладено напрямки раціоналізації, визначено основні планові показники, заходи та бюджетний механізм щодо їх досягнення. У процесі організування здійснено реорганізацію організаційної структури управління у напрямку створення додаткових управлінських служб(відділ з реклами і маркетингу, відділ ЗЕД),виробничих підрозділів(лабораторії по виготовленню манікюрної косметики), збільшення заступників директора(головний бухгалтер). У процесі мотивування розраховано ФОП працівників ТзОВ за фактичної та раціональної організаційних структур управління, який зріс на 69810 грн , що зумовлено зростанням рівня середньої заробітньої плати працівників на 299 грн . Характеристика процесів контролювання та регулювання на підприємстві відображена у контексті етапів виробничо-господарської діяльності відносно різних видів ресурсів. При цьому відображено процедури регулювання виявлених у процесі контролювання на підприємстві недоліків, проблем, відхилень.

У результаті реалізації функцій менеджменту на підприємстві розроблено дієві методи менеджменту (економічні, технологічні, соціально-психологічні, адміністративні), тобто способи впливу керуючої системи на керовану. Також відображено механізми трансформації методів менеджменту в управлінські рішення, охарактеризовано умови та фактори прийняття управлінських рішень. У проекті наведено процеси прийняття раціональних рішень щодо подолання 3х наявних організаційних проблем: удосконалення інформаційної системи, перехід виробництва на натуральну сировину, часті штрафи податкової через неправильне оформлення звітів.

У проекті розроблено комунікаційну систему в організації, наведено приклади використання документації та графічних засобів при передачі інформації, приклад комунікаційного процесу. При цьому розглянуто особливості управління формальними та неформальними групами у ТзОВ „Молочник” з урахуванням раціональних змін.

Наведено характеристику ефективних підходів до керівництва та обгрунтовано застосування окремих з них менеджерами інституційного рівня управління організації, також здійснено оцінювання професійних якостей цих менеджерів на засадах розробленої методики.

У результаті аналізу ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту можна стверджувати, що організаційні зміни принесли позитивні результати у економічній, організаційній та соціальній сферах, тобто виправдали себе.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.007 с.)