ТОП 10:

Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організаціїХарактеристика упр. рішень Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень
Види управлінських рішень За сферою охоплення: Загальні рішення – директор затверджує план усіх працівників підписуючи накази. Часткові рішення - заступник з виробництва виніс догану майстру з цеху по виготовлені кефіру за недовиконання плану роботи.
За тривалістю дії: Перспективні – директор затверджує план щодо розширення нової технології. Поточні –закупівля нового обладнання .
За рівнем прийняття: На вищому рівні управління – директор виніс догану за неефективну діяльність голові планово - економічного відділу. Середньому –голова відділу реалізації підвищив премії своїм працівникам за перевиконання плану. Нижчому – майстер цеху по виготовлені йогурту виніс догану своїм підлеглим за невчасну здачу роботи.
За характером вирішуваних завдань: Запрограмовані - перевірка звітності директором. Незапрограмовані перевірка директором вчасної явки працівників. Компромісні - вирішення питання про зміну режиму роботи підприємства.
За способом обґрунтування: Інтуїтивні директор приймає на посаду свого заступника між двох претендентів, які є одного віку, мають однакову кваліфікацію, стаж роботи, досвід. Які базуються на судженнях - рішення про закупівлю додаткової сировини заступником з виробництва. Раціональні – директор підписує наказ про збільшення обсягів виробництва йогуртових мас, так як попит на нього збільшився.
За способом прийняття: Одноособові – директор видає наказ щодо реалізації нововведеної лінії. Колегіальні - рішення про технічні нововведення, яке розробляє певний відділ, а затверджує директор. Колективні – колектив на зборах приймає рішення про затвердження договору.
За характером: Економічні рішення – директор приймає рішення про отримання кредиту для введення нової технології. Технологічні рішення – заступник з економічних питань приймає рішення про закупівлю нової сировини. Соціально –психологічні рішення –голова адміністративно – господарського відділу покращує умови праці для своїх підлеглих. Адміністративні рішення – директор приймає на посаду свого заступника.
Умови прийняття управлінських рішень Право прийняття - звільнення працівника приймає директор, чого не може зробити ні один із заступників.
Повноваження - майстер виносить догану працівникам за неякісну роботу.
Обов’язковість - директор затверджує бюджет на 2008рік.
Компетентність - заступник з виробничих питань повинен компетентно ставитись до своїх рішень.
Відповідальність - директор несе повну відповідальність за прийняті рішення.
Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень Особисті якості менеджера (освіта, знання, вік, досвід, характер) - приймає більш компетентні рішення, ніж менеджер з меншим стажем.
Поведінка менеджера - при виконані рішень пасивність директора відіграє важливу роль.
Інформаційні обмеження - під час пошуку нових постачальників працівнику, який займається цим питанням потрібно максимальна інформація.
Взаємозалежність рішень - рішення про закупівлю обладнання призведе до полегшення роботи та підвищення сервісу, але потрібне фінансування цього процесу.
Очікування можливих негативних наслідків призміні режиму робочого дня можливий спад ефективності роботи працівників.
Наявність ефективних комунікацій: при прийняті рішення про закупівлю техніки відбувається процес комунікації між директором і заступником з виробництва.
Середовище прийняття рішення - керівництво та партнери приймають рішення згідно взаємної вигоди.
Відповідність організаційної структури управління цілей і місії організації – взаємоузгоджений, ефективний процес прийняття управлінських рішень, якщо організаційна структура управління відповідає місії, цілям і ведуть роботи щодо реорганізації у бажаному напрямку.
Підходи до оптим. упр. рішень Науковий метод – у процесі прийняття рішення щодо розширення асортименту продукції на першому етапі відповідно до наукового методу буде збиратись інформація про види молочної продукції, технологію, обладнання, на другому – здійснюватиметься аналіз інформації, на третьому – висуватиметься гіпотеза щодо закупівлі додаткового обладнання, на четвертому етапі проводяться переговори з продавцями обладнання, кредиторами, які могли б надати кредит для закупівлі обладнання. Якщо умови співпраці виявилися вигідними, то на п’ятому етапі приймається рішення щодо закупівлі нового обладнання та взяття кредиту. У протилежному випадку, якщо гіпотеза виявилася неправильною, відбувається повернення до одного з етапів. Системна орієнтація – рішення про внесення змін до технологічного процесу приймається на основі інформації щодо витрат на реалізацію даного рішення та можливих прибутків при його реалізації. Використання моделей – при наборі на роботу нових кадрів можна використовувати балансовий метод, який дозволяє визначити кількість ресурсів, яка б задовольняла підприємство.

 

 

 
 
1 етап: Виникнення ситуації, яка вимагає прийняття рішення (поява необхідності формалізації методів менеджменту) 1. Виникнення проблеми: Недосконала технологічна лінія. 2. Діагноз проблеми: незацікавленість споживачів, зниження попиту, не конкурентоспроможність товару на ринку. 3. Формування вимог до інформації: необхідна повна, достовірна, економічна, своєчасна, об’єктивна інформація

 

 


Зворотній

 

2 етап: Збір і обробка інформації щодо розроблених методів менеджменту 1. Збір інформації про можливі альтернативи 2. Оцінка інформації: оцінку проводить директор і заступник з загальних питань. 3. Формування обмежень та критеріїв для прийняття рішень: інформація повинна збиратися швидко.    
зв¢язок

 

 

 
 

 

 


3 етап:Виявлення та оцінка альтернатив, закладених у розроблених методах менеджменту. 1. Встановлення альтернатив: 1.1.Створення нової технологічної лінії. 1.2. Зниження ціни. 1.3. Внесення змін до технологічного процесу. 2. Оцінка альтернатив: 1.1.Потребує значних матеріальних затрат і довгого періоду часу. 1.2. Принесе збитки підприємству. 1.3. Найкращий вихід із ситуації, адже не передбачає значних витрат і є ефективним.  

 
 

 


Рис. 3. Процес вироблення раціонального управлінського рішення, щодо потреби у виготовленню нової технологічної лінії.

 

 


2 етап: Збір і обробка інформації щодо розроблених методів менеджменту 1. Збір інформації про можливі альтернативи вирішення проблеми. 2. Оцінка інформації: проводить директор і начальник відділу кадрів. 3. Формування обмежень та критеріїв для прийняття рішень: інформація повинна збиратися швидко та достовірно.  
Зворотній

зв’язок

 

 

 

 


Рис. 4. Процес вироблення раціонального управлінського рішення, щодо

cкарг клієнтів про якість продукції.

 

 

 
 

 


 

 

2 етап: Збір і обробка інформації щодо розроблених методів менеджменту 1. Збір інформації про можливі альтернативи 2. Оцінка інформації: оцінку проводить директор і заступник з виробничих питань, заступник з економічних питань. 3. Формування обмежень та критеріїв для прийняття рішень: інформація повинна збиратися швидко.    
Зворотній

зв’язок

               
   
     
 
   
 
 
 

 


 

 

           
   
 
 
 
   

 


Рис. 5. Процес вироблення раціонального управлінського рішення, щодо вузького асортименту продукціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.008 с.)