ТОП 10:

Результати розрахунків фактичної заробітньої плати працівників ТзОВ «Молочник»Посадові особи Чисельність, чол. Посадовий оклад, грн. Надбавки, доплати Премії Величина місячної заробітньої плати одного працівника, грн.
Характер Величина,грн. Характер Величина,грн.
Директор 981.43 За високі досягнення у справі 490.72 (50%) За перевиконання плану роботи 490.72 (50%) 1962.87
Заступник з загальних питань 882.00 - - За перевиконання плану 440.99 (50%) 1322.99
Заступник з виробництва 806.50 За внесення змін щодо виробництва 524.23 (65%) - - 1330.73
Заступник з економічних питань 769.71 - - За внесення пропозицій щодо фінансового управління 577.28 (75%) 1346.99
Заступник по АГЧ 790.13 За виконання особливої роботи (65%) - - 1330.13
Голова планово-виробничого відділу   762.06 - - За внесення пропозицій 472.48 (62%) 1234.54
Працівники планово-виробничого відділу 586.2 - - За перевиконання плану роботи 293.1 (50%0 879.30
Голова планово-економічного відділу 815.28 Висока профе-сійність, стаж роботи 260.89 (32%) Економія фінансових ресурсів 163.06 (20%) 1239.23
Працівники планово-економічного відділу 652.22 - - За перевиконання плану роботи 228.28 (35%) 880.50
Голова відділу реалізації 868.51 - - - - 868.51
Працівники відділу реалізації 694.81 Робота в понаднормо-вий час 173.70 (25%) - - 868.51
Голова адміністративно-господарського відділу 809.69 Висока профе-сійність 283.39 (35%) - - 1039.08
Працівники адміністративно-господарського відділу 647.75 Робота в поза робочий час 161.94 (25%) Підвищення ефективності праці 64.77 (10%) 874.46
Працівники складу 542.26 За розряд 108.15 (10%) - - 650.71
Майстри 604.40 Стаж роботи 151.12 (25%) Робота в понаднормовий час 60.44 (10%) 815.96
Працівники 522.22 - - За перевиконання плану роботи 130.55 (25%) 652.77
Місячний ФОП, грн.  
Середня заробітня плата, грн.  

Таблиця 7

Результати розрахунків раціональної заробітньої плати працівників ТзОВ «Молочник»

Посадові особи Чисельність, чол. Посадовий оклад, грн. Надбавки, доплати Премії Величина місячної заробітньої плати одного працівника, грн.
         
Директор 1950.00 За високі досягнення 975.00 (50%) За перевикона-ння планових показників 975.00 (50%) 3900.00
Заступник з виробництва 1500.00 Стаж роботи, висока професійність 150.00 (30%) - - 1650.00
Заступник з економічних питань 1460.10 Висока професійна майстерність 584.04 (40%) За заощадження економічних ресурсів 292.02 (20%) 2336.16
Заступник по АГЧ 1484.16 - - - - 1484.16
Голова планово-виробничого відділу 1141.66 Стаж роботи 342.39 (30%) За пропозиції щодо виробництва 57.08 (5%) 1541.23
Працівники планово-виробничого відділу 878.20 За класність 87.82 (10%) За перевикона-ння планових показників 175.64 (20%) 1141.66
Голова планово-економічного відділу 1116.60 За знання іноземної мови 223.32 (20%) Підвищення ефективності праці 111.66 (10%) 1451.68
Працівники планово-економічного відділу 858.92 - - За перевикона-ння плану 429.46 (50%) 1288.38
Голова відділу реалізації 1170.01 Висока професій-ність 526.50 (45%) - - 1696.51
Працівники відділу реалізації 900.01 - - - - 900.01
Голова адміністративно-господарського відділу 1157.39 - - За підвищення кваліфікації 578.69 (50%) 1736.08
Працівники адміністративно- господарського відділу 890.30 - - - - 890.30
Працівники складу 608.66 За роботу у вечірній час 91.30 (15%) - - 699.96
Майстри 731.29 Висока професій-ність 73.13 (10%) За перевикон-ння планових показників 109.69 (15%) 914.11
Працівники 598.30 За високу професійну майстерність 59.83 (10%) За перевикона ння показників 59.83 (10%) 717.96
Місячний ФОП, грн.  
Середня заробітна плата, грн.  

Контролювання

Таблиця 8

Контролювання в ТзОВ " Молочник"

Види контролю та ресурсів Характеристика процесу контролю Характеристика впливу контролю на посадових осіб і підрозділи організації Служби і посадові особи, які відповіда-ють за процеси контролю
Попередній контроль
Трудові При наймі на роботу претендентів оцінюють відповідно до певних критеріїв: освіта, досвід роботи, навички, кваліфікація. Висококваліфікова-ний персонал сприяє зростанню підприємства, виконання усіх поставлених його цілей. Директор, голова планово- економічного відділу, заступник з виробництва.
Інформа- ційні Зовнішня та внутрішня інформація, яка надходить з усіх можливих інформаційних каналів, перевіряться на достовірність та об’єктивність. Дає змогу реагувати на позитивні і негативні зміни на підприємстві. Директор, голова планово- економічного, голова планово- виробничого відділів.
Фінансові Перевіряються усі грошові надходження та видатки підприємства, їх відповідність фінансовій документації, терміни надходження чи виплат. Забезпечує формування і використання фінансових ресурсів. Директор, заступник з економічних питань.
Матеріаль-ні Перевіряється якість та кількість отриманих від постачальників необхідних матеріальних ресурсів відповідно до укладених договорів та критеріїв, що у них зазначені. Формує базу для здійснення видів діяльності усіма цехами. Голова планово- економічного віллілу.
Поточний контроль
Трудові Здійснюються регулярні перевірки роботи працівників, періодична атестації працівників. Запобігання прогулів, уникнення помилок, неякісне виконання роботи та інших недоліків. Усі керівники організації.
Інформа- Ційні Перевіряється система обробки інформації, її класифікації, групування, виділення першочергової та другорядної, термінової та нетермінової тощо. Передається якісна інформація в межах організації. Усі працівники підприємства.
Фінансові Перевіряється робота бухгалтерії, використання фінансових надходжень організації, та формування видатків. Здійснюють розподіл та перерозподіл наявних ресурсів, запобігання крадіжок фінансових ресурсів. Директор, заступник з економічних питань.
Матеріаль-ні Перевіряється ефективність використання наявних матеріальних ресурсів, виявляються відхилення та встановлюються їх причини. Уникнення крадіжок, необгрунтоване використання матеріальних ресурсів. Голова планово- економічного відділу, майстри.
Завершальний контроль
Трудові Перевіряється відповідність кваліфікації працівників посаді, їх продуктивність, здатність до постійного удосконалення професійних навичок. Такий контроль очолений для заохочення і застосування санкцій до працівників. Усі керівники підприємства.
Інформа-ційні Перевіряється повнота і достовірність, об’єктивність інформації, що відображає рівень виконання поставлених завдань. Забезпечення усіх працівників достовірною, повною необхідною інформацією. Усі працівники підприємства.
Фінансові Перевіряються фактичні фінансові результати та порівнюються із запланованими. Формуються подальші управлінські рішення, які стосуються розподілу і перерозподілу. Директор, заступник з економічних питань
Матеріаль-ні Перевіряються обсяги використання нормованих матеріальних ресурсів, залишки на складі. Формується база щодо запасів матеріальних ресурсів і потреби у поповненні їх. Директор, голова планово- економічного відділу, майстри.
         

*У таблиці курсивом виділено посадових осіб і підрозділи, які утворились в результаті раціональналізації організаційної структури управління ТзОВ«Молочник»

 

Регулювання

Таблиця 9

Регулювання в ТзОВ ”Молочник”

Види контролю та ресурсів Виявлені у процесі контролю недоліки відхилення та збої Прийняття відповідних управлінських рішень в керуючій системі з метою усунення недоліків, відхилень та збоїв Характеристика впливу регулю-вання на посадових осіб та підрозділи організації
Попередній контроль
Трудові Виявлено, що робітник цеху по виготовленню сметани не з’явився на роботу Заступник директора з питань виробництва встановлює причину неявки, директор виписує догану та попередження робітникові. Забезпечує дисципліну на підприємстві.
Інформаційні Чутки про зміну керівництва Директор виясняє причини, джерело та шляхи усунення, щоб це не призвело до конфліктної ситуації на підприємстві. Краще ознайомлення із внутрішніми проблемами та можливість до самореалізації через вирішення проблеми.
Фінансові Виявлено низький рівень заробітку підприємства. Директор разом з заступником з економічних питань знаходять причини цього (проводять нараду). Стимул до більшої співпраці.
Матеріальні Погіршується якість продукції Директор і заступники вводять нову лінію продукції, яка принесе очікувані прибутки. Працівники змушені будуть ефективніше працювати.
Поточний контроль
Трудові Скарга працівників щодо зміни тривалості та початку робочого дня. Директор збирає нараду, знаходить спільну мову з працівниками і приймає компроміс. Має позитивний характер, оскільки підвищує продуктивність і ефективність роботи працівників всього виробничого персоналу.
Інформаційні Поступилаінформація про страйк працівників цехів щодо низької заробітної плати. Перегляд вимог, побажань працівників та по мірі їх виконання директором. Має позитивний вплив, оскільки підвищується продуктивність роботи працівника, запобігає спроби до страйків.
Фінансові Несанкціоноване використання коштів заступником з економічних питань. Директор висуває догану працівнику і можливе звільнення. Має позитивний характер, оскільки підвищує дисципліну працівника.
Матеріальні Деяке обладнання потрібно замінити (моральне старіння) та відремонтувати. Подяка працівникам АГВ і надання надбавок. Пошуки нового обладнання та майстрів для ремонту старого. Має позитивний характер, покращення праці робітників у наступних періодах, бережне ставлення до обладнання.
Заключний контроль
Трудові Звільнення працівника, який не виконує плану Директор звертається до кадрової агенції з оголошенням про вакантну посаду, але висококваліфіковану особу. Є значним стимулом щодо якісного виконання робіт працівниками та кар’єрного росту.
Інформаційні Можливість застосування нової системи матеріального стимулювання для основних заступників. Директор подає інформацію основним робітникам про нову систему оплати праці та матеріального стимулювання праці на підприємстві. Більше стимулювання свідчить про підвищення продуктивності праці.
Фінансові Виявлено, що підприємство виділяє малі кошти на проведення реклами. Директор проводить нараду з своїми заступниками. Стимулювання керівництва до кращого контролю підприємства.
Матеріальні Поломка обладнання (недотримання певних норм ). Догана робітникам і вимагання відшкодування на потрібну суму. Має позитивний характер, оскільки є приклад на майбутнє

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.004 с.)