Завдання 14.Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукції
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 14.Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукціїМета –закріпити порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з процесу виробництва та включення витрат в собівартість калькуляційних об’єктів, способи розподілу накладних витрат за об’єктами калькуляції.

1. На основі нижче наведених даних відкрити субрахунки та синтетичні рахунки:

1. Основні матеріали – 19520 грн.

2. Паливо – 18870 грн.

3. Поточний рахунок у банку – 76492 грн.

4. Розрахунки з підзвітними особами – 412 грн.

5. Заборгованість персоналу з оплати праці – 20051 грн.

6. Готова продукція – 178000 грн.

7. Витрати у незавершеному виробництві – 191681 грн.

8. Загальновиробничі витрати –22210 грн.

9. Адміністративні витрати - 51456грн.

10. Резерв майбутніх витрат і платежів – 4365 грн.

11. Заборгованість перед бюджетом – 1100 грн.

12. Заборгованість перед органами соціального страхування – 1900 грн.

13. Заборгованість постачальникам – 40347 грн.

14. Допоміжні виробництва – 33350 грн.

15. Основні засоби – 246000 грн.

16. Знос основних засобів – 29800 грн.

2. Відкрити аналітичні рахунки до слідуючих рахунків синтетичного обліку:

23 “Виробництво”:

рах.23 А “Виробництво продукції А” – 102630 грн.

рах.23 Б “Виробництво продукції Б” – 49051 грн.

рах.23 В “Виробництво продукції В” – 40000 грн.

26 “Готова продукція”:

“Готова продукція А” – 400 од., нормативна виробнича собівартість одиниці продукції 130,0 грн.; сума 52000 грн.

“Готова продукція Б” – 1200 од.; нормативна виробнича собівартість одиниці продукції 50,0 грн.; сума 60000 грн.

“Готова продукція В” – 1100 од.; нормативна виробнича собівартість одиниці продукції 60,0 грн.; сума 66000 грн.

3. На основі нижче приведених господарських операцій (табл. 29) скласти бухгалтерські проводки, записати їх на відповідних аналітичних та синтетичних рахунках, виконавши необхідні розрахунки.

Таблиця 29

Журнал реєстрації господарських операцій з обліку процесу виробництва

за звітний період 200_ р.

№з/п Документи, зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондую­чі рахунків
Дебет Кредит
      Облікові листи праці і виконаних робіт. Табель обліку робочого часу. Нараховано заробітну плату: а) робітникам, зайнятим на виробництві продукції: “А” “Б” “В” Разом: б) апарату управління цехами в) адміністративному персоналу Всього: Відомість розрахунків за страхуванням № 32 Зроблено від­рахування у Пенсійний фонд у розмірі __% від нарахованої заробітної плати за звітний період: робітникам, зайнятим на виробництві продукції А робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б робітникам, зайнятим на виробництві продукції В управлінському персоналу цехів адміністративному персоналу Всього (суми визначити):   5400    
Продовження таблиці 29
              Відомість розрахунків за страхуванням № 32.Нарахований роботодавцем збір на обов’язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності у розмірі ___% від нарахованої заробітної плати за звітний період: робітникам, зайнятим на виробництві продукції А робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б робітникам, зайнятим на виробництві продукції В управлінському персоналу цехів адміністративному персоналу Всього (суми визначити): Відомість розрахунків за страхуванням № 32. Нарахований роботодавцем збір на обов’язкове страхування на випадок безробіття у розмірі __% від нарахованої заробітної плати за звітний період: робітникам, зайнятим на виробництві продукції А робітникам, зайнятим на виробництві продукції Б робітникам, зайнятим на виробництві продукції В управлінському персоналу цехів адміністративному персоналу Всього (суми визначити): Довідка бухгалтерії № 23 Створено резерв на оплату відпусток в розмірі 10 % і віднесено відповідно на: виробництво продукції А виробництво продукції Б виробництво продукції В загальновиробничі витрати адміністративні витрати Всього (суми визначити): Подорожні листи вантажного автомобіля. Списана вартість послуг вантажного автотранспорту на: виробництво продукції А виробництво продукції Б виробництво продукції В Разом: Лімітно-забірна картка № 35. Відпущено зі складу у вироб­ництво основні матеріали на: виробництво продукції А виробництво продукції Б виробництво продукції В Всього: Відомість нарахування амортизаційних відрахувань № 8. Нарахована амортизація основних засобів, яка віднесена на: виробництво продукції А виробництво продукції Б виробництво продукції В Разом: загальновиробничі витрати адміністративні витрати Всього:     11050     12700     490      
Продовження таблиці 29
                  Рахунок-фактура №16.Отримані послуги підрядної організації, вартість яких віднесена на: виробництво продукції А виробництво продукції Б виробництво продукції В Разом: Відомість витрат палива № 29. Списано зі складу використане паливо і віднесено на: виробництво продукції А виробництво продукції Б виробництво продукції В Разом: загальновиробничі витрати адміністративні витрати Всього: Авансовий звіт №65. Списана і віднесена на адміністративні витрати підзвітна сума з головного бухгалтера підприємства, пов’язана із службовим відрядженням Щоденник надходження продукції. Оприбуткована вироблена продукція за нормативною виробничою собівартістю: готова продукція А – 1200 од. готова продукція Б – 1940 од. готова продукція В – 1800 од. Всього (суми визначити): Відомість розподілу загальновиробничих витрат № 4 Змінні загальновиробничі витрати включаються:* до витрат на виробництво продукції А до витрат на виробництво продукції Б до витрат на виробництво продукції В Всього: Розподілені постійні загальновиробничі витрати включаються: до витрат на виробництво продукції А до витрат на виробництво продукції Б до витрат на виробництво продукції В Всього: Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до собівартості реалізованої готової продукції Всього: (суми визначити використовуючи дані рахунків “Виробництво”, “Загальновиробничі витрати”)* Довідка бухгалтерії № 25 Визначається фактична собівартість отриманої з виробництва готової продукції і списуються калькуляційні різниці на відповідні рахунки: готової продукції А готової продукції Б готової продукції В Разом:     5800     1738            

*Примітка: залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду 200_р. складають за видами продукції:

“А” – 1790 грн.

“Б” – 2120 грн.

“В” – 1840 грн.

Разом – 5750 грн.

Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю складають співвідношення: змінні , постійні до фактичних загальновиробничих витрат, постійні розподілені , постійні нерозподілені до суми фактичних постійних загальновиробничих витрат.

4. Підрахувати обороти, вивести кінцеве сальдо по рахунках аналітичного і синтетичного обліку.

 

Питання:

1. За якими напрямками списують калькуляційні різниці із рахунків виробництва?

2. Які методи списання калькуляційних різниць використовують в обліку?

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.007 с.)