ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИС е м е с т р

 

1 модуль - загальна частина дисципліні включає в себе теми 1- 6 (згідно тематичного плану).

Навчальна мета: вивчення 1 модулю передбачає визначення поняття цивільного процесуального права, його джерел, завдань, принципів, цивільні правовідносини

Зміст модуля:

1. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод і система.

2. Зв'язок цивільного процесуального права з іншими галузями права України.

3. Джерела цивільного процесуального права.

4. Дія цивільного процесуального закону в часі, просторі, стосовно осіб.

5. Цивільна процесуальна форма, її суть і значення.

6. Поняття цивільного судочинства.

7. Види цивільного судочинства.

8. Стадії цивільного процесу.

9. Наука цивільного процесуального права, II предмет і роль у подальшому удосконаленні та розвитку законодавства про цивільне судочинство.

10. Поняття принципів цивільного процесуального права, їх значення і система.

11 .Класифікація принципів цивільного процесуального права.

12 .Принципи, закріплені Конституцією України.

13. Принципи, закріплені законодавством про судочинство.

14.Поняття цивільних процесуальних правовідносин І їх особливості.

15. Підстави виникнення і передумови процесуальних правовідносин.

16. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин і їх класифікація.

17. Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних право відносин.

18. Особи, які беруть участь у справі: поняття і склад.

19. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.

20. Об'єкт цивільних процесуальних правовідносин.

Студент повинен знати основні терміни и понятті по 1 модулю:цивільне процесуальне право, цивільне судочинство, принципи цивільного процесу, стадії цивільного процесу, правовідносини

Форма контролю: контрольна робота

Література: 1- 4; 18-20; 24-25; 27-33; 41; 47-53: 61; 68; 70; 71; 74; 82; 88; 89; 93; 95; 98; 103-105; 107; 109; 113

2 модуль- загальна частина дисципліні включає в себе теми 7-20 (згідно тематичного плану).

Навчальна мета: вивчення 2 модулю передбачає визначення таких понять, як учасники цивільного процесу, сторони, треті особи, прокурор у цивільному процесі, , представництво у цивільному процесі, строки, підвідомчість, підсудність, санкції, докази, наказне провадження, позов.


Зміст модуля:

1. Поняття учасників цивільного процесу

2. Поняття сторін у цивільному процесі і їх процесуальні права й
обов'язки.

3. Процесуальне правонаступництво. Процесуальна співучасть.

4. Поняття і види третіх осіб.

5. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги.

6. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог.

7. Завдання та участь прокуратури в цивільному процесі

8. Мета участі в цивільному процесі органів та осіб, яким за законом

надано право захищати права, свободи і інтереси інших осіб.

9. Поняття, значення і види представництва в цивільному процесі.

10. Поняття, види і значення процесуальних строків.

11. Поняття, види підвідомчості.

12. Поняття і значення підсудності. Види підсудності.

13. Поняття і види судових витрату цивільному процесі, їх значення.

14. Поняття заходів процесуального примусу

15. Поняття і мета доказування в цивільному процесі.

16. Поняття доказів у цивільній справі Класифікація доказів.

17. Оцінка доказів.

18. Експертиза. Додаткова і повторна експертиза.

19. Наказне провадження

20. Поняття позову та його елементи. Види позовів

Студент повинен знати основні терміни и понятті по 2 модулю:сторони, треті особи, прокурор, представництво, строки, підвідомчість, підсудність, санкції, докази, експертиза.

Форма контролю: контрольна робота

Література: 1: 2; 4; 7; 8; 13; 18: 19-35; 41-42; 47-53: 55; 59; 61; 62; 65; 79; 82; 85; 87-88; 100; 103-105; 107-111; 113

З модуль - особлива частина дисципліні включає в себе теми 20-26 (згідно тематичного плану).

Навчальна мета: вивчення 3 модулю передбачає визначення понять провадження в суді 1 інстанції, позов та його елементи і види, забезпечення позову, заочне провадження, окремне провадження, судовий розгляд та його основні положення.

Зміст модуля:

I . Поняття і суть позовного провадження.

2. Порушення кримінальної справи в суді 1 інстанції

3. Процесуальний порядок подання позову.

4. Підстави для відмови в прийнятті позовної заяви.

5. Захист інтересів відповідача.

6. Забезпечення позову.

7. Підготовка справи до судового, розгляду як одна із стадій цивільного

процесу, її мета, значення і зміст.

8. Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі.

9. Призначення справи до судового розгляду.

10.Судове засідання — процесуальна форма судового розгляду.

11 Складові судового засідання та їх зміст.

12. Зупинення провадження в справі: поняття і підстави.

13. Закриття провадження в справі: поняття і підстави.

14. 3алишення заяви без розгляду: поняття і підстави.

15. Поняття і види судових постанов.


16. Суть і значення судового рішення.

17. Набрання рішенням законної сили.

18. Ухвали суду

19. Заочне провадження

20. Суть і значення окремого провадження.

Студент повинен знати основні терміни и понятті по 3 модулю:позов та його елементи, позовне провадження, окремне провадження, справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, закриття справи, залишення позову без розгляду, зупинення провадження, основні положення судового розгляду, судові постанови..

Форма контролю: контрольна робота

Література: 2-4; 19: 23; 28-30; 42; 51; 52; 55; 59;61; 65; 67; 69; 77; 82; 85; 87;

4 модуль - особлива частина дисципліні включає в себе теми 27-31 (згідно тематичного плану).

Навчальна мета: вивчення 4 модулю передбачає визначення знання таких понять, як апеляційне та касаційне провадження, перегляд справ з ново виявлених та винятковими обставинами, виконання рішень та інш.

Зміст модуля:

1. Суть і значення стадії апеляційного оскарження перегляду судових

рішень і ухвал, що не набрали законної сили.

2. Право апеляційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації.

3. Зміст і форма апеляційного оскарження.

4. Суди, до компетенції яких входить розгляд апеляційних справ.

5. Процесуальний порядок і строки розгляду апеляційних скарг

6. Повноваження суду апеляційної інстанції

7. Оскарження рішень апеляційного суду

8. Право касаційного оскарження на рішення й ухвали суду.

9. Порядок та строки реалізації права на касацію.

10. Зміст касаційної скарги (подання).

11. Повноваження суду касаційної інстанції.

12. Суть і значення перегляду у зв'язку з нововиявленими та винятковими

обставинами рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили.

13. Підстави для перегляду у зв'язку з нововиявленими та винятковими

обставинами рішень, ухвал і постанов суду.

14. Суди, які переглядають справу у зв'язку з нововиявленими та

винятковими обставинами.

15. Процесуальний порядок розгляду заяв у зв'язку з нововиявленими та

винятковими обставинами.

16. Оскарження ухвали суду про перегляд рішень, ухвал суду у зв'язку з

нововиявленими та винятковими обставинами.

17. Рішення, які звертаються до примусового виконання.

18. Виконавчий лист, його зміст, видача виконавчого листа

19. Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним

елементом.

20. Правове становище іноземців у цивільному процесі.

 

 

Студент повинен знати основні терміни и понятті по 4 модулю: провадження в апеляційному та касаційному порядку, перегляд з ново виявленими та винятковими обставинами, оскарження судових постанов, виконання судових рішень.

Форма контролю: контрольна робота

Література: 2; 9; 11-12; 17-20; 23; 30; 40; 51; 52; 55; 59; 63; 65; 69; 73; 77-78; 81-82; 85; 96; 99; 109; 110


 

С е м е с т р

1 модуль - загальна частина дисципліні включає в себе теми 1- 6 (згідно тематичного плану).

Навчальна мета: вивчення 1 модулю передбачає визначення поняття цивільного процесуального права, його джерел, завдань, принципів, цивільні правовідносини

Зміст модуля:

1.Поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод і система.

2.Зв'язок цивільного процесуального права з іншими галузями права України.

3.Джерела цивільного процесуального права.

4.Дія цивільного процесуального закону в часі, просторі, стосовно осіб.

5.Цивільна процесуальна форма, її суть і значення.

6.Поняття цивільного судочинства.

7.Види цивільного судочинства.

8.Стадії цивільного процесу.

9.Наука цивільного процесуального права, II предмет і роль у подальшому удосконаленні та розвитку законодавства про цивільне судочинство.

10. Поняття принципів цивільного процесуального права, їх значення і система.

11. Класифікація принципів цивільного процесуального права.

12. Принципи, закріплені Конституцією України.

13. Принципи, закріплені законодавством про судочинство.

14. Поняття цивільних процесуальних правовідносин І їх особливості.

15. Підстави виникнення і передумови процесуальних правовідносин.

16. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин і їх класифікація.

17. Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних право відносин.

18. Особи, які беруть участь у справі: поняття і склад.

19. Зміст цивільних процесуальних правовідносин.

20. Об'єкт цивільних процесуальних правовідносин.

Студент повинен знати основні терміни и понятті по 1 модулю:цивільне процесуальне право, цивільне судочинство, принципи цивільного процесу, стадії цивільного процесу, правовідносини

 

Форма контролю: контрольна робота

Література: 1- 4; 18-20; 24-25; 27-33; 41; 47-53: 61; 68; 70; 71; 74; 82; 88; 89; 93; 95; 98; 103-105; 107; 109; 113

2 модуль- загальна частина дисципліні включає в себе теми 7-20 (згідно тематичного плану).

 

Навчальна мета: вивчення 2 модулю передбачає визначення таких понять, як учасники цивільного процесу, сторони, треті особи, прокурор у цивільному процесі, , представництво у цивільному процесі, строки, підвідомчість, підсудність, санкції, докази, наказне провадження, позов.


Зміст модуля:

1. Поняття учасників цивільного процесу

2. Поняття сторін у цивільному процесі і їх процесуальні права й
обов'язки.

3. Процесуальне правонаступництво. Процесуальна співучасть.

4. Поняття і види третіх осіб.

5. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги.

6. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог.

7. Завдання та участь прокуратури в цивільному процесі

8. Мета участі в цивільному процесі органів та осіб, яким за законом

надано право захищати права, свободи і інтереси інших осіб.

9. Поняття, значення і види представництва в цивільному процесі.

10. Поняття, види і значення процесуальних строків.

11. Поняття, види підвідомчості.

12. Поняття і значення підсудності. Види підсудності.

13. Поняття і види судових витрату цивільному процесі, їх значення.

14. Поняття заходів процесуального примусу

15. Поняття і мета доказування в цивільному процесі.

16. Поняття доказів у цивільній справі Класифікація доказів.

17. Оцінка доказів.

18. Експертиза. Додаткова і повторна експертиза.

19. Наказне провадження

20. Поняття позову та його елементи. Види позовів

Студент повинен знати основні терміни и понятті по 2 модулю:сторони, треті особи, прокурор, представництво, строки, підвідомчість, підсудність, санкції, докази, експертиза.

Форма контролю: контрольна робота

Література: 1: 2; 4; 7; 8; 13; 18: 19-35; 41-42; 47-53: 55; 59; 61; 62; 65; 79; 82; 85; 87-88; 100; 103-105; 107-111; 113

З модуль - особлива частина дисципліні включає в себе теми 20-26 (згідно тематичного плану).

Навчальна мета: вивчення 3 модулю передбачає визначення понять провадження в суді 1 інстанції, позов та його елементи і види, забезпечення позову, заочне провадження, окремне провадження, судовий розгляд та його основні положення.

Зміст модуля:

I . Поняття і суть позовного провадження.

2. Порушення кримінальної справи в суді 1 інстанції

3. Процесуальний порядок подання позову.

4. Підстави для відмови в прийнятті позовної заяви.

5. Захист інтересів відповідача.

6. Забезпечення позову.

7. Підготовка справи до судового, розгляду як одна із стадій цивільного

процесу, її мета, значення і зміст.

8. Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі.

9. Призначення справи до судового розгляду.

10.Судове засідання — процесуальна форма судового розгляду.

11 Складові судового засідання та їх зміст.

12. Зупинення провадження в справі: поняття і підстави.

13. Закриття провадження в справі: поняття і підстави.

14. 3алишення заяви без розгляду: поняття і підстави.

15. Поняття і види судових постанов.


 

 

16. Суть і значення судового рішення.

17. Набрання рішенням законної сили.

18. Ухвали суду

19. Заочне провадження

20. Суть і значення окремого провадження.

Студент повинен знати основні терміни и понятті по 3 модулю:позов та його елементи, позовне провадження, окремне провадження, справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, закриття справи, залишення позову без розгляду, зупинення провадження, основні положення судового розгляду, судові постанови..

Форма контролю: контрольна робота

Література: 2-4; 19: 23; 28-30; 42; 51; 52; 55; 59;61; 65; 67; 69; 77; 82; 85; 87;

4 модуль - особлива частина дисципліні включає в себе теми 27-31 (згідно тематичного плану).

Навчальна мета: вивчення 4 модулю передбачає визначення знання таких понять, як апеляційне та касаційне провадження, перегляд справ з ново виявлених та винятковими обставинами, виконання рішень та інш.

Зміст модуля:

1. Суть і значення стадії апеляційного оскарження перегляду судових

рішень і ухвал, що не набрали законної сили.

2. Право апеляційного оскарження і процесуальний порядок його

реалізації.

3. Зміст і форма апеляційного оскарження.

4. Суди, до компетенції яких входить розгляд апеляційних справ.

5. Процесуальний порядок і строки розгляду апеляційних скарг

6. Повноваження суду апеляційної інстанції

7. Оскарження рішень апеляційного суду

8. Право касаційного оскарження і внесення подання прокурором на

рішення й ухвали суду.

9. Порядок та строки реалізації права на касацію.

10. Зміст касаційної скарги (подання).

11. Повноваження суду касаційної інстанції.

12. Суть і значення перегляду у зв'язку з нововиявленими та винятковими

обставинами рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили.

13. Підстави для перегляду у зв'язку з нововиявленими та винятковими

обставинами рішень, ухвал і постанов суду.

14. Суди, які переглядають справу у зв'язку з нововиявленими та

винятковими обставинами.

15. Процесуальний порядок розгляду заяв у зв'язку з нововиявленими та

винятковими обставинами.

16. Оскарження ухвали суду про перегляд рішень, ухвал суду у зв'язку з

нововиявленими та винятковими обставинами.

17. Рішення, які звертаються до примусового виконання.

18. Виконавчий лист, його зміст, видача виконавчого листа

19. Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним

елементом.

20. Правове становище іноземців у цивільному процесі.

 

 

Студент повинен знати основні терміни и понятті по 4 модулю: провадження в апеляційному та касаційному порядку, перегляд з ново виявленими та винятковими обставинами, оскарження судових постанов, виконання судових рішень.

Форма контролю: контрольна робота

Література: 2; 9; 11-12; 17-20; 23; 30; 40; 51; 52; 55; 59; 63; 65; 69; 73; 77-78; 81-82; 85; 96;

 

Завдання на кожен модуль розроблюється викладачем з урахуванням конкретної студентської аудиторії


ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни

«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

С е м е с т р

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.01 с.)