Вправа 8. Використання градієнтів для масок шаруМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вправа 8. Використання градієнтів для масок шару1. У цьому прикладі використайте фотографію дівчини з відомими вже ромашками (можна вибрати будь-які два інші зображення).

2. Перетягніть на фотографію зображення ромашок, яке потрапить на шар Layer1.

3. Клацніть на кнопці Add Layer mask, яка є внизу палітри Layers, цим задайте маску шару для шару Layer1.

4. Виберіть інструмент Gradient (Градієнт), виберіть градієнтний пере­хід від чорного до білого з параметром Radial (Радіальний), перевірте чи вибрано режим Normal. Перетягніть курсор від центра до краю зображення.

 

 

Після закінчення редагування маски шару можна зберегти всі зміни, застосувавши маску до зображення або, якщо вас не влаштовує результат, відмо­витись від маски взагалі. Для цього виконайте послідовно такі дії.

1. Виділіть мініатюру маски в палітрі Layers, щоб довкола неї з’явилась рамка.

2. Виконайте команду Layer\Remove Layer Mask (Шар\Вилучити маску шару), після чого виберіть одну з команд: Discard (Вилучити) або Apply (Застосувати). Якщо клацнути на Apply, то всі зміни, зроблені під час редагування маски, будуть застосовані до зображення. Вибір команди Discard вилучає маску без її застосування.

3. Вилучити маску можна ще й іншим способом, перетягнувши мініа­тюру маски на кнопку з зображенням кошика внизу палітри Layers.

 

 

Ефекти шару

 

Ефекти шару є зручним і дуже простим засобом для створення оригі­нальних зображень. Діалогове вікно Layer Style містить різноманітні пара­метри для точного задання цих ефектів. Воно пропонує 13 панелей, де першою є Blending options, а наступні 12 стосуються ефектів шару. Для кожного з ефектів у діалоговому вікні є вікно попереднього перегляду, завдяки якому можна оцінювати вплив параметрів.

Зазначимо, що ефекти прив’язані до шару, тому переміщення шару су­проводжується відповідними змінами ефекту.

 

Вікно Layer Style

Для застосування ефектів шару необхідно, щоб зображення було в незалежному шарі. Переміщають зображення в незалежний шар так: спочатку виокремлюють його, а потім виконують команду Layer\New\ Layer via copy (Шар\Новий\Копія шару) або натискають на Ctrl+J.

 

Унаслідок таких дій виокремлена копія потрапляє на новий шар. Після цього виконують команду Layer\Layer Style (Шар\Стиль шару) або натис­кають на кнопку Add a layer style (Додати стиль шару), яка має вигляд букви fунизу палітри Layers, – з’являється список з ефектами шару; з нього вибирають потрібний, і відкривається діалогове вікно Layer Style.

Для ввімкнення або вимкнення ефекту можна користуватися пра­пор­цем поряд з його назвою. Щоб відкрити параметри кожного з ефектів, треба клацнути на кнопці з назвою стилю. Опишемо ефекти шару деталь­ніше:

· Drop Shadow (Тінь) і Inner Shadow (Внутрішня тінь). Команди, від­повідно, створюють зовнішню або внутрішню тінь, параметри якої можна задати у вікні Layer Style, клацнувши на кнопці Drop Shadow або Inner Shadow. Тут можна задати для тіні колір, розмір, напрям, прозорість і режим її накладання. Крім того, у цьому ж вікні можна задати контур тіні та додати шум;

· Outer Glow (Зовнішнє сяйво) і Inner Glow (Внутрішнє сяйво). Ці команди можуть створити, відповідно, зовнішнє або внутрішнє сяйво довкола об’єкта. Всі потрібні параметри для створення кольору, розміру, розсіяності та режиму сяйва можна задати в діалоговому вікні, клацнувши, відповідно, на кнопках Outer Glow або Inner Glow.

· Bevel and Emboss (Фаска і Рельєф). Цю команда застосовують для створення крайових ефектів, що визначені списком Style;

· Contour (Контур) і Texture (Текстура). Ці команди є модифікаціями ефекту Bevel and Emboss;

· Satin (Глянц). За допомогою цієї команди можна створювати кольо­рові хвилі, форму яких задають параметром Contour (Контур);

· Color Overlay (Перекривання кольорів), Gradient Overlay (Перекри­вання градієнта), Pattern Overlay (Перекривання узору). За допомо­гою цих параметрів можна заповнити шар, відповідно, суцільним кольором, градієнтом або узором;

· Stroke (Обведення). Завдяки цій команді можна створити зафарбо­ваний контур довкола шару;

Крім того, значно цікавіші зображення можна отримати, якщо поєд­нати між собою різні ефекти на одному шарі.

 

Робота з ефектами шару

Після застосування ефекту шару Photoshop позначає шар, для якого задано один або декілька ефектів. Поряд з буквою f у назві шару є трикут­ник, клацнувши по якому, можна приховати або відобразити ефекти в палітрі Layers. Якщо треба вимкнути ефекти, то їх перетягають на значок з кошиком.

Створені ефекти шару можна копіювати і застосовувати до інших шарів. Для цього виконують команду Layer\Layer Style\Сopy Layer Style або клацають правою клавішею мишки на назві шару в палітрі Layers і з контекстного меню вибирають команду Сopy Layer Style. Після цього переходять на потрібний шар і застосовують команду Paste Layer Style.

 

 

Для вставляння скопійованого ефекту до кількох шарів одночасно їх треба попередньо зв’язати, а потім вибрати команду Paste Layer Style to Lined.

 

Створення стилю

Після тривалого підбирання різноманітних параметрів, яких у вікні Layer Style є понад 100, доцільно зберегти ефекти шару і параметри накла­дання для подальшого використання їх у бібліотеці стилів. Для цього після виконання всіх дій накладання ефектів треба клацнути на кнопці Style у діалоговому вікні Layer Style і потім на кнопці New Style. Відкриється діалогове вікно New Style, в якому можна задати назву для ново­го стилю. Після натискання на кнопку ОК у списку стилів з’явиться нова пі­ктограма з новоствореним стилем, який можна накладати на майбутні шари.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.026 с.)