Створення композитних зображеньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Створення композитних зображеньУ процесі роботи з масками шару зображення на екрані змінюється залежно від того, як редагують маску. Тут відбувається не редагування самого зображення в шарі, а тільки простеження зображення через маску.

Під час роботи з масками шару редагування відбувається відтінками сірого, що аналогічне до редагування альфа-каналів. Внаслідок малювання чорним, білим або відтінками сірого кольору задають ступінь прозорості шару, завдяки чому в загальній композиції можуть проявлятись зобра­ження попередніх шарів. За допомогою маски шару можна показувати або приховувати весь шар, а якщо зображення має виокремлену ділянку, то маска шару може показувати або приховувати її.

Для того, щоб створити маску цільового шару, вибирають команду Layer\Add Layer mask\Reveal All (Шар\Додати маску шару\Відкрити все). Додати маску шару можна також клацнувши на кнопці New Layer Mask (Нова маска шару) у нижній частині палітри Layers.

 

Після виконання описаних вище команд у палітрі Layers поряд з назвою шару, для якого створено маску, з’явиться її мініатюра, обведена рамкою. Причому значок пензлик, розташований праворуч від назви шару, заміниться значком маски (кругла світла ділянка у темному квадратику). Цей значок відображає, що всі зміни стосуватимуться лише маски, а не цілого шару. Якщо клацнути на мініатюрі шару, то ця мініатюра шару опиниться в рамці, а значок маски шару заміниться значком пензлика, що дасть змогу редагувати весь шар.

Після створення маски шару в палітрі Channels з’явить­ся новий канал з назвою Layer 1 Mask. Зазначимо, що цей канал виокремле­ний темним кольором, а це означає, що він є цільовим, і всі зміни, які будуть зроблені, впливатимуть лише на маску, а не на все зображення.

 

 

 

Вправа 5. Всевидюще Око

На цьому прикладі детально опишемо всі можливості створення масок шару та їхнього редагування.

1. Відкрийте два зображення, які ви б хотіли скомбінувати. В цьому прик­ладі такими зображеннями будуть фотографія і намальоване око засо­бами Photoshop.

 

2. Перетягніть за допомогою інструмента Move зображення ока на фото­графію. Якщо потрібно, змініть розміри ока за допомогою групи команд Edit\Transform.

3. У палітрі Layers утворено два шари: шар Background (фотографія) і шар Layer1 (око). Бажано, щоб шар з зображенням ока був розташо­ваний під фотографією. Клацніть двічі на мініатюрі фотографії для відкриття вікна New Layer, після натискання на кнопку ОК шару Background присвоїться нова назва Layer0. Тепер можна поміняти їх місцями, перетягнувши шар з назвою Layer1 на шар Layer0. Зобра­ження ока повністю сховалось під фотографією.

4. Застосуйте до шару Layer1 маску шару з використанням команди Layer\Add Layer mask\Reveal All (Шар\Додати маску шару\Відкрити все). На палітрі Layers поряд з мініатюрою фотографії з’явиться мініа­тюра маски.

5. Перевірте, чи ввімикнений значок маски шару, якщо ж ні, то клацніть на мініатюрі маски шару.

6. Задайте основним чорний колір. Виберіть пензлик з м’якими краями і починайте малювати ним по фотографії в тому місці, де знизу розміщене око. Замальовані пікселі ставатимуть прозорими, і око почне з’являтись з нижнього шару.

7. Точно виокремити око досить складно, оскільки пензлик зачіпає й інші ділянки шару. Щоб полегшити цю роботу, ввімкніть на палітрі Layers значок з оком, що розташований ліворуч від значка маски шару. Це приведе до того, що шар Layer0 стане невидимим. Видимим буде лише шар Layer1.

8. Тепер ви бачите лише око, перевірте чи ліворуч від мініатюри ока на палітрі Layers є значок із зображенням пензлика, який дає дозвіл на редагування. За допомогою відповідних інструментів виокремте око, оточивши його рухомою лінією.

9. Зробіть шар Layer0 видимим, увімкнувши відповідний значок з оком. Виокремлена ділянка з’явиться на фотографії.

 

10. Перевірте, чи є значок маски шару. Тепер усі зміни можуть від­буватись лише у виокремленій ділянці. Для того, щоб око легко було видно через піраміду, задайте основним кольором 50% сірого. Унас­лідок цього ви змішаєте порівну зображення цільо­вого і попереднього шару.

 

 

Редагування маски шару

Перед редагуванням бажано відкрити на екрані палітру Color. Зазначимо, що в палітрі відбулись зміни: єдина шкала відображає півто­новий діапазон від чорного до білого кольору. Перетяганням повзунка по шкалі можна задавити різні відтінки сірого для основного і фонового кольорів. Під час редагування маски шару можна малювати лише чорним, білим або відтінками сірого кольору.

У попередній вправі око замальовували 50% сірим, що привело до змішування пікселів двох шарів у однакових пропорціях. Якби вибрали основним кольором чорний, то око чітко виділялося б на фоні піраміди, і зник би ефект поглядання через скло. Малювання білим кольо­ром або світло-сірими відтінками вилучає покриття маски і відкриває ділянки цільового шару. Отже, чим темнішим кольором малювати по цільовому шарі, тим прозорішими стають ці ділянки, якщо замінити основний колір на білий і малювати ним по ділянках, які на попередньому кроці стали прозорі, то легко зауважити, що пікселі цільового шару втрачають про­зорість, і зображення відновлю­ється.

Маску шару можна редагувати також у каналі маски в палітрі Channels. Якщо клацнути на значку ока ліворуч від каналу маски, то з’явиться червоне покриття. Тепер за допомогою інструментів малювання можна редагувати маску шляхом додавання і віднімання ділянок з її покриття. Після закінчення редагування треба клацнути на значку ока і червоне покриття зникне.

Для тимчасового приховування маски виконують команду Layer\ Disable Layer mask (Шар\Вимкнути маску шару). Щоб знову зробити видимою маску, застосовують команду Layer\Enable Layer mask (Шар\ Увімкнути маску шару).

Цікаве накладання зображень можна отримати завдяки інструменту Gradient (Градієнт). У цьому випадку активізують режим накладання Normal зі значенням повзунка Opacity 100%; вибирають градієнтний перехід від білого до чорного, а на панелі параметрів – параметр Radial (Радіальний); поміщають курсор у центрі цільового шару і перетягають його до краю зображення.

Нижче наведено два приклади покрокового редагування масок шару.

 

Вправа 6. Метелик

1. Відкрийте два зображення, які бажаєте накладати. В цьому прикладі, використовуючи маску шару, помістіть метелика на ромашки.

 

 

2. Перетягніть зображення метелика, намальоване засобами век­тор­ної графіки, на фотографію з ромашками.

3. Метелик оточений білими фрагментами, які треба вилучити. Зробіть це за допомогою маски шару. Для цього в палітрі Layers виберіть, як цільовим верхній шар із зображенням метелика і виконайте команду Layer\Add Layer mask\Reveal All (Шар\Додати маску шару\Від­крити все). На палітрі Layers поряд з мініатюрою фотографії з’явиться мініатюра маски.

4. Клацніть на значку ока в шарі Background з ромашками, щоб цей шар став невидимим. На екрані видимим залишиться лише метелик.

5. За допомогою інструментів Photoshop виокремте рухомою лінією білі фрагменти. Якби видимий був шар з ромашками, то це б ускладнило виокремлення білих фрагментів довкола метелика, і можна було б захопи­ти й інші ділянки.

 

 

6. Увімкніть видимість шару Background. Білі фрагменти довкола мете­лика будуть акуратно виокремлені рухомою лінією як на малюнку ліворуч.

7. Задайте основним кольором чорний, виберіть відповідного розміру м’який пензлик і замалюйте виокремлення. Ви можете спокійно зама­льовувати, не боячись, що зачепите інші фрагменти малюнка, оскільки маска поширюється лише на виокремлення.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.015 с.)