Характеристика словесного методу виробничого навчання – бесіда.

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика словесного методу виробничого навчання – бесіда.Бесіда відрізняється від розповіді-пояснення тим, що майстер не тільки сам говорить, а і залучає до активної роботи учнів.

Бесіда буває двох типів:

1. Репродуктивна (коли вони відтворюють знання, які уже знають)

2. Еврістична (попередньо засвоєний матеріал, тісно пов’язаний із знаннями та уміннями, які належать засвоїти)

Умовно всі питання можна поділити на три групи:

1. Питання по встановленню фактів

2. Питання по встановленню зв’язків між фактами

3. Питання на логічне мислення учнів

Бесіда складається з питань майстра і відповіді учнів, один із самих складних методів, застосовується лише, коли учні вже мають достатній багаж теоретичних і практичних знань та умінь.

Бесіду використовують при: - вступному;

- поточному;

- заключному інструктажі.

У випадку вступного інструктажу метод бесіди складний і потребує особливої підготовки майстра.

Підготовка бесіди:

1. Питання повинні бути короткими і зрозумілими (не слід задавати “каверзні” питання в яких є невірні висновки, а також питання в яких є готова відповідь).

2. Готується детальний план бесіди (майстер намічає свою роль і роль учнів на окремих етапах).

3. Необхідно забезпечити активність всіх учнів (для сильних учнів складні питання, і навпаки).

4. Питання задавати в логічній послідовності.

5. Пам’ятати, що не можна зупиняти учнів під час відповіді (якщо відповідь не зрозуміла, це ж питання поставити в іншій формі, або дати додаткове).

 

11. Характеристика наочних методів виробничого навчання:

- особистий показ майстром робочих прийомів;

- самостійні спостереження учнів.

До наочних методів відносяться :

1. Особистий показ майстром трудових прийомів, операцій, робіт

2. Демонстрація наочних посібників

3. Самостійні спостереження учнів

Особистий показ майстром трудових прийомів, операцій, робіт – один з найважливіших методів навчання.

Він включає в себе:

1. Показ робочої пози

2. Користування обладнанням, інструментом

3. Хар-ка трудових прийомів (швидкість, темп і ритм координацій, пластичність, точність)

Пам’ятка для майстра:

1. Показ трудових прийомів повинні бачити усі учні.

2. Учні погано запам’ятовують нову роботу, якщо її показувати тільки у робочому темпі

3. Показ повинен супроводжуватись коротким поясненням кожного трудового прийому. Це пояснення повинно стосуватися безпосередньо прийому. Його можна давати перед показом, після показу, або пояснення і показ чергуються.

Методична схема показу трудових операцій.

1. Показ трудових операцій у робочому темпі

2. Показ її в повільненому темпі з паузами після кожного прийому (при необхідності розподілити окремі складні прийоми на рухи)

3. Заключний показ трудових операцій у робочо м темпі

4. Перевірка засвоєння учнями трудових операцій (пробне виконання декількома учнями)

5. Повідомлення учнів про можливі помилки, засоби їх попередження і усунення.

Самостійні спостереження учнів, - цей метод застосовується в усі періоди навчання. Домінуючим він є в період виробничої практики та під час екскурсії. До самостійних спостережень учнів потрібно готувати. Вони мають знати за чим спостерігати і на які питання потрібно знайти відповіді під час спостереження.

 

Характеристика наочного методу виробничого навчання – демонстрація наочних посібників.

Демонстрація наочних посібників

Наочні посібники бувають двох видів:

§ натуральні (окремі зразки робіт, інструменти, пристосування і т.д.)

§ графічні (зображувальні) – (плакати, схеми, малюнки, фотографії, інструкції).

Правила демонстрації:

1. Демонстрація повинна бути пов’язана з навчальним матеріалом заняття.

2. Не треба перевантажувати увагу учнів великою кількістю засобів навчання

3. Необхідно поєднувати різні засоби навчання

4. Наочні посібники повинні бути правильними

5. При демонстрації наочних посібників, їх повинні бачити всі учні.

Цей метод майстер застосовує на кожному уроці виробничого навчання. Демонстрація наочних посібників допомагає майстру під час пояснення нового матеріалу, а учнем сприймати матеріал та виконувати самостійну роботу під час поточного інструктажу.

Характеристика методів виробничого навчання. що відносяться до практичної діяльності учнів.

Метод вправ дуже важливий, бо міцні вміння та навички формуються при виконанні вправ.

Вправи – це цілеспрямоване багаторазове повторення учнями трудових прийомів, операцій і робіт.

Вправи виконують при вивченні операційних тем та виконанні простих комплексних роботах..

 

 

Правила виконання вправ:

1. Учні повинні знати, чому і для чого учні виконують вправу (свідоме, осмислене виконання)

2. Систематичність вправ (кожне нове вміння повинно складатися з раніше засвоєних)

3. Довготривалі одноманітні вправи втомлюють учня, тому вправи треба виконувати так:

- починати вивчати, повторювати недовго;

- зробити перерву (зайнятися іншими вправами);

- знову повторити після перерви;

- виконувати довготривалу роботу, але не часто.

Самостійне виконання виробничих завдань.

Застосовується в період виробничої практики і оволодіння спеціальністю (при виконанні складних комплексних робіт).

Рішення виробничих задач.

Один із методів розвитку мислення учнів, формування технічної кмітливості.

Існують два види навчально-виробничих задач

1. Усунення дефектів (учень повинен самостійно знайти причини і визначити, як виправити дефекти).

2. Усунення несправності в роботі обладнання( нескладного).

Основні функції виробничого навчання, їх взаємозв’язок

Слово функція означає – призначення .

Процес виробничого навчання призначений:

- навчити;

- виховувати;

- розвивати.

Навчальна функція основна і складається з діяльності майстра і учнів, тому завжди кажуть про дві сторони навчання:

- інструктування;

- учіння.

Успіх навчання залежить від того, який зв'язок між інструктуванням учінням.

Виховна функція неподільна від навчальної, тому що учні виховуються у праці.

В процесі в/н майстер виховує в учнів:

- любов і інтерес до праці;

- почуття обов’язку;

- бережливе відношення до суспільної власності;

- особисту відповідальність за результати своєї праці;

- повагу до оточуючих.

Розвиваюча функція має психолого-педагогічний зміст. Якщо навчання і виховання впливають на учня, стають його цінностями, то учень розвивається.

Розвивати в учнів можна:

- естетичний смак;

- волю;

- терпіння;

- самостійне творче мислення;

- технічну кмітливість;

- логічну мислительську культуру.

15. Основні завдання планування виробничого навчання, плануючі документи з виробничого навчання.

Основні завдання планування в/н

1. Чітко організувати навчальний процес

2. Своєчасно виконувати програму в/н

3. Правильно організувати матеріально-технічне забезпечення

4. Встановити і використати між предметні зв’язки

5. Визначити учнівські норми виконання по місцях

6. Визначити строки випуску продукції

7. Визначити обсяг продукції по групі і в училищі в цілому

Майстер складає такі плануючі документи:

1. Перелік навчально-виробничих робіт (по півріччях, або на рік)

2. План виробничого навчання на місяць

3. План уроку

4. Графіки переміщення учнів по робочих місцях

Ці плануючі документи складаються за допомогою основних документів навчання:

1. Кваліфікаційна характеристика

2. Навчальний план

3. Зведено-тематичний план

4. Програма в/н

Перелік навчально-виробничих робіт (ПНВР) складають майстри по професії разом з старшим майстром.

ПНВР встановлює конкретні роботи, які будуть виконувати учні даної професії при навчанні протягом півріччя (року).

Вимоги до ПНВР:

5. Навчально-виробничі роботи повинні бути характерними для професії

6. Підбираються роботи на основі замовлення підприємств, населення, а також задоволення потреб училища (спец. одяг для учнів, наочні посібники, профорієнтаційні роботи)

7. Повинні виконуватися дидактичні принципи (доступність і посильність, систематичність і послідовність, і т.д.)

ПНВР заслуховується на метод. комісіях, розглядається на педраді і затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи)

Старший майстер _________________________________

Майстер виробничого навчання _____________________

 

Перед затвердженням перелік обговорюється методичними комісіями.

 

Зразок переліка учбово-виробничих робіт, який використовується у КППК на І степені навчання.

 

Розглянуто на засіданні «Затверджую»

метод. комісії Заст. директора з ВН

________________

«___»________200__р.

 

Перелік

учбово-виробничих робіт на 2 півріччя 2006-2007 н.р.

    № п/п   Назва і номер теми   Годин на тему   Назва місяця   Кіл-сть днів у місяці   Кількість годин та тему   Назва виро бу   Роб. нор ма часу   Перев. коефі ціент   Учбова норма часу   Початок – кінець   Кільк. оди ниць
Всьо го Інс тру ктаж Вир. Діяльн

 

План виробничого навчання групи – встановлює конкретний склад та послідовність виконання навчально виробничих завдань даної групи учнів. Основою для складання плану є учбовий план та програма, перелік навчально-виробничих робіт по даній професії. План в/н на місяць складається майстром групи під керівництвом старшого майстра.

В плані вказується:

- номер та точна назва тем та підтем програми в/н, вивчення яких начеплено на плануючий період;

- кількість годин на кожну тему і підтему;

- навчально-виробничі роботи, які повинні бути виконані учнями для оволодіння навичками та вміннями, передбаченою кожною темою та підтемою програми;

- кількість або обсяг кожного виду робіт на групу учнів;

- норма часу для учнів на одиницю робіт або норми виробки;

- загальна кількість годин на виконання робіт.

Норма часу учнів на одиницю робіт підраховується шляхом помноження робочої норми на перевідний коефіцієнт, величина якого змінюється в залежності від місяця навчання.

Щоб кожний учень засвоїв всі види робіт, передбачені програмою, встановлюють певну послідовність їх виконання. Навчання одного виду робіт готує учнів до оволодіння іншим.

 

Зразок плану в/н групи на місяць

 

План

в/н групи № ____ на ___________місяць 19__р.

Професія ____________________________________

Кількість учнів _________

Фонд н.ч. на одного учня __________

Фонд н.ч. на групу __________

Фонд н.ч. на в.д. 1 учня __________

Фонд н.ч. на в.д. групи __________

 

    № Урока. Мета     Номер та назва теми, підтеми. Тема уроку     Кількість годин Найме нування робіт     Кільк. робіт на групу     Норма часу на виріб   Фонд навчального часу на в/д групи     Примітки
по програмі на інст руктаж на вправи учнів на в.д. учнів для вправ виробничі роботи

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 237; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.008 с.)