Розкрити сутність принципів виробничого навчанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розкрити сутність принципів виробничого навчання- науковості і доступності;

- свідомості і творчої активності учнів при керівній ролі майстра виробничого навчання;

- наочності навчання і розвитку теоретичного мислення.

Дидактика –найважливіша частина педагогіки, в якій викладається теорія освіти і навчання.

зміст освіти (чому вчити)

принципів і методів

організаційних методів навчання (як вчити)

Принципи в/н –головні положення або правила якими повинні користуватися майстри, щоб ефективно підготувати учнів до професійної діяльності.

Принципи в/н:

1. Науковості і доступності в/н – передбачають викладення лише теорії і практичних положень встановлених в сучасній науці, техніці і технології.

Відхилення від принципу – використання помилкових науково-технічних термінів понять, застаріла технологія, техніка.

Науковість не означає складність.

Осмислити і засвоїти можна лише те, що відповідає рівневі розвитку розумових здібностей учня, його віку.

2. Свідомості

Розумова діяльність не повинна полягати у запам’ятовуванні і пасивному виконанні, навчання повинно бути проблемним, під контролем свідомості.

3. Наочність навчання і розвитку теоретичного мислення

Треба пам’ятати золоте правило: дидактики Яна Амуса Коменського

Специфічний для в/н вид наочності графічний (креслення, таблиці, схеми у навчально-техн. документ.) – це розвиває теоретичне мислення.

 

Розкрити суть компонентів процесу виробничого навчання: діяльність майстра, діяльність учнів.

Інструктаж – це система конкретних вказівок, про те як найбільш раціонально, продуктивно і якісно виконувати роботу з дотриманням правил тех. безпеки.

Інструктаж поділено на види:

Усний (більш поширений)

Письмовий

По складу інструктаж поділяється:

· Вступний

· Поточний

· Заключний

Вступний– проводиться на початку кожної нової теми і, обов’язково, на початку кожного уроку

Мета вступного інструктажу: підготувати учнів до свідомого засвоєння навчального матеріалу, який буде вивчатися на уроці.

Тривалість вступного інструктажу залежить від періоду навчання і теми уроку.

При вивченні операційних тем і простих комплексних робіт, час на вступний інструктаж не нормується.

При вивченні складний комплексних робіт (виготовлення виробів) тривалість вступного інструктажу від 1 год. до 10 хв., але в журналі “Обліку в/н” завжди ставиться 1 год., яка включає в себе вступний і заключний інструктаж.

Поточнийінструктаж – найважливіший. Його основана мета, надати учням своєчасну практичну допомогу при виконанні навчально-виробничих завдань.

Поточний інструктаж проводиться у вигляді цільових обходів учнів, майстер наглядає чи правильно учні виконують трудові прийоми, яка якість роботи, організація робочого місця, виконання правил техніки безпеки.

Поточний інструктаж – індивідуальний. У випадку, коли учні роблять загальні помилки, майстер зупиняє роботу і проводить для всіх короткий фронтальний інструктаж.

Тривалість поточного інструктажу – 4,5 – 5,5 год. (у залежності від віку учнів).

Заключний інструктаж – проводиться з метою підведення підсумків роботи за урок всіх учнів і кожного окремо.

Майстер аналізу, як пройшов урок, відмічає успіхи учнів, вказує на помилки в роботі, те чим вони були викликані. Увага фіксується по відношенню до діла матеріалів, обладнання та дисципліни. Кожному учні ставиться комплексна оцінка яка обов’язково обґрунтовується.

Тривалість заключного інструктажу - 10-20 хв.

Учіння –свідома діяльність учнів під керівництвом майстра, яка полягає у тому як учні сприймають навчальний матеріал, осмислюють його, закріплюють і застосовують.

Майстер повинен володіти активними методами навчання, щоб учні свідомо засвоювали навчальний матеріал.

Інструктування і учіння неподільні.

 

Розкрити суть компоненту виробничого навчання – засоби навчання.

Засоби навчання:

1. Матеріально-технічне оснащення (обладнання, інструменти, пристосування, матеріали).

2. Дидактичні засоби проведення занять (наочні посібники, технічні засоби навчання, дидактичні).

До наочних посібників відносяться:

§ еталони готових робіт;

§ зразки;

§ плакати, схеми, малюнки, фотографії.

До технічних засобів навчання:

§ кодоскопи;

§ діапроектори;

§ магнітофони,

§ телевізори;

§ відео і т.д.

3. Навчально-інструкційна документація: інструкційно-технологічна карта, технологічна карта, інструкційна та інші нормативні документи.

 

Періоди виробничого навчання учнів у ПТУ; їх характеристика.

Безпосереднє завдання в/н – формувати професійні вміння та навички.

Вміння – це свідоме правильне виконання трудових прийомів на основі засвоєних теоретичних знань.

Навики – це готовність виконувати складові частини роботи автоматично без спеціально направленої на них уваги, але під контролем свідомості.

Класифікація вмінь та навичок по психологічному складу

1. Моторні (рушійні)забезпечити точність, силу. Швидкість координації рухів.

2. Розумові планування трудового процесу.

Періоди навчання Етапи та основні завдання
Вступний період (2 тижні) Тема програми 1. Вступне заняття. Знайомство з училищем і професією. 2. Безпека праці і пожежна безпека в навчальних майстернях. 3. Екскурсія на підприємство Основні завдання: 1. Сформувати учнівський колектив 2. Ознайомити учнів з професією
Підготовчий (тренувальний період 1,5-2 місяці) 1. Виконання вправ 2. Виконання простих комплексних робіт Етапи: 1. Вивчення операційних тем   Основні завдання: 1.1. Навчити правильно виконувати трудові прийоми операції і роботи. 1.2. Сформувати первісні вміння.   Етапи: 2. Виконання простих комплексних робіт .   Основні завдання: 2.1 Навчити характерних поєднанням операцій. 2.2 Закріпити та вдосконалити початкові (первісні вміння)
Період оволодіння спеціальністю (50% годин від загальної кількості годин) При дворічній підготовці триває більше 2-х півріч 1. Виконання складних комплексних робіт.     Етапи: 1. Виконання першої складної комплексної роботи   Основні завдання: 1.1. Засвоїти характерні поєднання операцій 1.2. Закріпити та вдосконалити первісні вміння. 1.3. Вивчити незнайомі операції 1.4. Виконувати учнівські норми часу   Етапи: 2. Виконання настирних складних комплексних робіт     Основні завдання: 2.1. Навчити самостійно планувати трудовий процес виконання роботи 2.2. Перетворити первісні вміння в навики. 2.3. Виконувати учнівські норми часу.   Етапи: 3. Виконання останньої складної комплексної роботи     Основні завдання:   4.1. Навчити учнів самостійно працювати з навчально-технічною документацією, або з технічною документацією. 4.2. Почати формувати швидкісні навички у роботі 4.3. Виконувати учнівські норми часу  
Виробнича практика 10. Знайомство з підприємством. Інструктаж з охорони праці. Виробнича практика на виробничих місцях підприємства ( випускні кваліфікаційні іспити від 3 до 6 місяців). Основні завдання: 1. Засвоїти швидкість навиків у роботі на сучасному обладнанні 2. Виконання робочих норм часу

Форми організації навчально-виробничої праці учнів.

Форми організації праці учнів:

1. Фронтальна – при цій формі організації праці, учнів на уроці виконують однотипні операції, одночасно їх починають і одночасно їх закінчують.

Вступний інструктаж при цьому проводиться фронтально, що полегшує роботу майстра.

2. Бригадна - групу поділяють на декілька бригад:

- Якщо недостатньо обладнання для вивчення теми, майстер поділяє групу на дві бригади .

- Якщо учні виконують декілька різних завдань, то групу поділяють на бригади, які виконують окреме завдання. Учні в бригаді можуть працювати над завданням індивідуально.

- Групу можна поділить на 2-4 бригади.

Вступний інструктаж майстер проводить побригадно.

3. Індивідуальна застосовується коли, учні працюють над різними завданнями.

Вступний інструктаж при цьому індивідуальний, для майстра важкий тому, доцільно індивідуальне завдання згрупувати по технологічній однотипності ( учнів поєднати в бригади). Іноді майстер застосовує змішану форму організації праці учнів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 173; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.009 с.)