Структура схема уроків самостійного виконання навчально-виробничих завдань. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура схема уроків самостійного виконання навчально-виробничих завдань.Структурна схема уроків самостійного виконання навчально-виробничих завдань:

1. Організаційна частина I

2. Вступний інструктаж

3. Поточний інструктаж ( самостійна робота учня)

4. Заключний інструктаж

5. Організаційна частина 2

 

Основні вимоги щодо організації робочого місця майстра виробничого навчання

Будь-яка майстерня поділяється на зони:

- робоче місце майстра в/н;

- робочі місця учнів;

- санітарно-побутова зона;

- місце для зберігання матеріальних цінностей.

Робоче місце майстра в/н, його організація та розміщення, повинне сприяти ефективності проведення занять, запобігати втраті робочого часу та бути зразком для учнів при організації їх робочих місць.

Правильність організації робочого місця майстра цілком залежить від самого майстра, його ініціативного підходу до роботи і має велике навчально-виховне значення.

Існують загальні правила, які стосуються саме організації робочого місця майстра в/н:

1. На робочому місці майстра не повинно знаходитись нічого зайвого, що не стосується даного уроку в/н.

2. До початку уроку майстер має розмістити на своєму робочому місці наочність, яку він запланував для уроку;

3. Робоче місце майстра в/н має знаходитись на підвищенні 25-30 см., щоб майстер мав змогу спостерігати за роботою всіх учнів, а учні мали змогу бачити майстра.

4. Перед робочим місцем майстра має знаходитись вільна зона для проведення колективних вступних інструктажів.

На робочому місці майстра в/н «Операторів комп’ютерного набору» повинно розміщуватись відповідне обслуговування – комп’ютер, периферійні пристрої, технічні засоби навчання, має бути місце для зберігання інструкційних карт, роздаткового матеріалу та іншого дидактичного оснащення.

Структурна схема змішаних уроків.

Структурна схема змішаних уроків

1.Організаційна частина I

2.Вступний інструктаж

2.1. Особистий показ майстром вправ

3. Поточний інструктаж

3.1 Виконання учнями вправи, поточний інструктаж

2.2. Показ майстром відпрацьованої вправи в процесі виконання складної комплексної роботи

3.2.Самостійна робота учнів, поточний інструктаж

6. Заключний інструктаж

7. Організаційна частина 2

 

Навчальні майстерні, основні вимоги: технічні, педагогічні та санітарно-гігієнічні .

В навчальних майстернях для проведення уроків в/н розділяють такі зони:

- робоче місце майстра в/н;

- робочі місця учнів;

- санітарно-побутові зони;

- зона для зберігання матеріальних цінностей;

В майстернях, де навчають майбутніх Операторів комп’ютерного набору, робочі місця учнів складаються з індивідуальних робочих місць за ПК та робочих місць для проведення колективних вступних інструктажів.

Приміщення для роботи за ПК повинні мати природне та штучне освітлення, на вікнах обов’язково повинні бути жалюзі. Площа на одного учня який працює за ПК має бути не менше 6 кв. м., висота в приміщення – не менше 3,6 м.

Температура повітря має бути в межах 19-21С відносна вологість повітря 60%, швидкість руху повітря – не більше 0,1 м/с.

За 1 годину в майстерні повинен бути забезпечений 3-кратний обмін повітря. Для охолодження та очищення повітря в майстерні з ПК мають бути встановлені кондиціонери.

Екран монітору повинен бути розміщений на відстані від 40 до 80 см., площина екрану повинна бути перпендикулярною нормальній лінії зору.

Стіни та стеля мають бути окрашені у світлі кольори, підлога не статичною та зручною для прибирання

На одній із стін як правило розміщується кваліфікаційна характеристика оператора комп’ютерного набору, інформаційна дошка де розміщуються графіки чергувань, підсумки атестації за місяць та інша інформація.

Особиста підготовка майстра до навчального року.

До навчального року майстер починає готуватись ще наприкінці поточного навчального року. До своєї відпустки майстер в/н повинен підготувати майстерню та обладнання, яке в ній знаходиться (якщо необхідно – організувати ремонтні роботи, налагодити обладнання). Також майстер повинен переглянути документи, які визначають зміст навчання ( навчальний план, програму в/н), якщо в них відбулись зміни, то відповідні зміни він вносить у свої плануючі документи ( плани на місяць поурочну розбивку, перелік навчально-виробничих робіт).

Необхідно також майстру переглянути методичне забезпечення (дидактичні матеріали, наочність, роздатковий матеріал, плани уроків, навчально-інструкційні картки і т.д.)

Майстер в/н повинен постійно підвищувати свій фаховий та педагогічний рівень. Він має знайомитись з новими технологічними програмами, з новою літературою. При необхідності, можна пройти стажування на підприємстві, яке працює за новими технологіями та новітньому обладнанні.

Після відпустки, перед початком нового навчального року, якщо майстер буде працювати з новою групою, він знайомиться ще до 1 вересня з особовими справами своїх майбутніх учнів, щоб скласти про них початкове враження і більше підготуватися до знайомства.

 

Підготовка майстра в/н до уроку.

Підготовка майстра до чергового уроку.

1. При визначені теми та складу уроку майстер:

ü аналізує попередні уроки для виявлення недоліків та засобів їх усунення

ü встановлює чи були виконані завдання попереднього уроку, і визначає які зміни треба внести у ведення наступного уроку

ü формулює навчальну, виховну та розвиваючу цілі уроку

2. При підготовці матеріально-технічної бази до уроку майстер:

ü перевіряє наявність необхідних матеріалів, інструментів, пристосувань

ü перевіряє робочий стан обладнання, вразі необхідності забезпечує їх ремонт ;

ü готує навчально-технічну документацію (дидактичні матеріали, картки, державні стандарти, технічних опис моделі)

3. Методична підготовка майстра складається з таких робіт:

ü визначення форми організації праці учнів (фронтальна, бригадна, індивідуальна)

ü визначає структурну схему уроку та час який необхідно відвести на кожну частину уроку

ü вибирає ефективні методи проведення уроку в залежності від періоду навчання,

ü складає детальний план уроку та конспект вступного інструктажу

Конспект вступного інструктажу – може бути у вигляді стислих теоретичних відомостей, або у вигляді плану бесіди, якщо це не нова тема. В цьому конспекті (вступний інструктаж) подаються відомості про застосування обладнання, інструментів пристосувань, міжпредметні зв’язки (параметри ВТО), можливі дефекти та засоби їх усунення.

 

27. Характеристика словесних методів виробничого навчання:

- розповідь-пояснення;

- самостійна робота учнів з технічною літературою.

Розповідь-пояснення – використовуються тоді, коли інструктаж проводиться по новому матеріалу програми в/н.

Розповідь – логічне, послідовне викладання навчального матеріалу з використанням наочності.

Пояснення – це спосіб викладення навчального матеріалу при якому використовуються міркування, риторичні питання для учнів.

Загальні і вимоги до розповіді-пояснення:

1. Правильна побудова фраз

2. Чітка грамотна вимова

3. Виразність мови (використання пауз, логічних наголосів та інтонацій, різна гучність та швидкість мови)

Схема розповіді пояснення

1. Короткий вступ в якому дається уявлення про тему, та ставляться вузлові питання.

2. Послідовне розташування матеріалу для вивчення (попереднє повинно готувати до розуміння наступного).

3. Періодично ставити риторичні питання (на які майстер і відповідає)

4. Передбачити можливі питання, сумніви учнів, самому ставити питання і вирішувати їх.

5. Закінчити розповідь поясненням, підкреслюючи найважливіші моменти навчального матеріалу.

Самостійна робота учнів з літературою (технічною) включає в себе:

1. Роботу з підручниками і навчальними посібниками

2. Роботу з нормативними документами

3. Вивчення правил і інструкцій по т/б.

4. Читання брошур інформації, листів про передовий досвід роботи (домашня робота).

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.008 с.)