ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатикиТехніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики

Розглянь малюнки та вкажи правильні і неправильні з них

 

 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 

 


 

 

 
 

 


Інформація та повідомлення

Вправа 1 Закінчи речення

Інформація – це ______________ про світ, що нас оточує, про явища, які відбуваються в ньому.

Інформація передається за допомогою _______________ .

Повідомлення бувають _________, ____________, _______.

Людина отримує інформацію за допомогою _____ _______.

Вправа 2 Яку інформацію містять наступні слова

КРАН
___________________________

___________________________

РУЧКА
___________________________

___________________________

КОСА
___________________________

___________________________

Вправа 2 Із поданих слів склади повідомлення

Володіє той інформацією,світом. Хто володіє

___________________________________________________

Вправа 3 Ребус

 

_____________________

 

Способи подання повідомлень

Вправа 1 Заповни таблицю

Спосіб подання повідомлень   Приклади
Текстовий  
Графічний  
Звуковий  
Відео  
Жести та сигнали  
Комбінований  

Довідка: шелест листя, оповідання, пісня, пантоміма, малюнок в альбомі, відповідь учня на уроці, штрих-код на товарі, запах парфумів, ілюстрації до оповідання, реферат, сирена швидкої, мультфільм, стаття в газеті, сигнали світлофора, гарячий чай.

Вправа 2 З’єднай предмет з відповідним йому способом подання повідомлення

Текстовий

Графічний

Звуковий

Відео

Жести та сигнали

Комбінований

 

Інформаційні процеси

Вправа 1 Заповни таблицю

Інформаційні процеси Приклади
Пошук  
Зберігання  
Опрацювання  
Передавання  

Вправа 2 Вкажи для якого процесу використовують подані пристрої та джерела

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вправа 3 Ребус

Дані та пристрої для роботи з ними

Вправа 1 Закінчи речення

Сукупність відомостей, які зафіксовані на деякому носії для збереження, передавання та опрацювання

називають ___________

Вправа 2 Назви пристрої для роботи з вказаними видами даних

Дані Пристрої
Числові  
Текстові  
Графічні  
Звукові  
Відео  

Вправа 3 Розгадай загадки

Де кого нагородили,

Де супутник запустили...

Фільми, казочки, новини

Нам транслює щохвилини.

________________

Хоч і голосу не має,

Але голосно гукає.

Щоб могли порозмовляти

І про все на світі взнати.

_________________

Ніг не маю, а ходжу,

Рота не маю, а скажу,

Коли обідати, коли спати,

Коли роботу починати. _________________

 

Підсумкове тестування «Інформаційні процеси»

1. Переглядаючи схему метрополітену, ви сприймаєте повідомлення органами:

а) нюху б) смаку в) зору г) слуху.

2. Лікар переглядає результати аналізів. Якого виду інформацію він отримає:

а) графічну б) текстову в) комбіновану г) цифрову.

3 До якого способу подання повідомлень відноситься жести регулювальника:

а) графічного б) звукового

в)комбінованого г) жести.

4 Занесення інформації на диск – це процес:

а) зберігання б) передавання

в) пошуку г) опрацювання.

5 Пристрій для передавання звуку на невелику відстань:

а) плеєр б) принтер в) факс г) сканер

6. Приклади графічного подання інформації:

а) оповідання б) запах диму

в) плакат г) СМС-повідомлення.

7 Вкажіть пристрої для опрацювання числових даних:

а) диктофон б) калькулятор

в) книга г) ігрова приставка.

8. Інформація – це __________________________________

9. Дані – це __________________________________

Наведіть приклади текстового способу подання інформації.

___________________________________________________

___________________________________________________

 

 

Для нотаток

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Персональний комп’ютер та його складові

Комп’ютер – це ___________________________________

_________________________________________________

Вправа 1 Об’єднайте пристрої у відповідні групи

Пристрої ведення Пристрої виведення

_____________________ ____________________

 


 


Вправа 2 Розгадай ребуси

  

 

1____________________ 2_________________

3____________________ 4_________________

Вправа 3 Розгадайте кросворд

 

 

1. Пристрій, який допоможе тобі написати лист другові

2. Пристрій, який може транслювати мультики

3. Маленька частина миші

4. Пристрій, який роздрукує твій лист другові

5. Пристрій. Який допоможе перенести фотографію у комп’ютер

 

Вправа 4 В анаграмах зашифровані назви пристроїв. Віднови слова

Шима, німотор, ерпринт, стикджой, лонкоки, вілакатура, каснер, нофоркім

______________, _________________, __________________,

__________________, ______________, _________________,

____________, ________________

 

 

Види сучасних комп’ютерів

Вправа 1 Дайте наступні визначення

Стаціонарний персональний комп’ютер - _______________

___________________________________________________

Портативні комп’ютери - ____________________________

___________________________________________________

Планшетні комп’ютери - _____________________________

___________________________________________________

Кишенькові комп’ютери - ____________________________

___________________________________________________

Вправа 2 Які з наведених пристроїв є комп’ютерами?


 

 


_________________________________

Вправа 3 Розгадай загадку

Хто хоче щось запам'ятати –

В блокнот свій може записати.

Комп'ютер теж немов блокнот –

Не має з пам'яттю турбот.

А як називають комп'ютер-блокнот?

_________________

Робочий стіл

Вправа 1 Назви об’єкти робочого столу

1 ___________, 2______________, 3_________, 4_________

5 _____________, 6_____________, 7_________, 8________

Вправа 2 Запиши способи керування об’єктами за допомогою миші

1 __________, 2________________ 3____________________

4 _____________, 5 _______________, 6 ________________

Вправа 3 Розгадай ребуси

 

____________________ _____________________

Файли та папки

Вправа 1 Запиши визначення

Файл – це __________________________________________

Каталог – це _______________________________________

Вправа 2 Доповни пропущене

Вимоги до імен файлів:

Допустима довжина імені файлу — ____ символів, включаючи пропуски. Ім'я файлу може складатися з ________ і ________ букв, цифр, пропусків, а також символів: _________________________________..

Вправа 3 Запиши відповідний тип даних у файлах

.txt  
.jpg  
.bat  
.sys  
.doc  
.gif  
.bmp  
.exe  


Вправа 3 За поданою схемою запиши шлях до файлу:


Гра.exe ___________________________________________

Практична.doc _____________________________________

Колобок.txt ________________________________________

Клавіатура

Групи клавіш
Вправа 1 Заповни подану схему

 

Вправа 2 Заповни таблицю

Клавіша Призначення
  Режим великих літер
  Видалення символа праворуч від курсора
  Ввімкнення верхнього регістру клавіатури
  Видалення символа ліворуч від курсора
  Відміна дії або вихід з програми
  Введення команди, кінець абзацу
  Попередня сторінка екрана
  На початок рядка
  Переміщення курсора в тексті на 8 позицій праворуч
  Наступна сторінка екрана
  Ввімкнення малої цифрової клавіатури
  У кінець рядка

Довідка: Esc, Tab, Caps Lock, Shift, Delete, Home, End, Enter, Page Up, Page Down, Num Lock.

Вправа 3 Розгадай ребуси

 

 


Для нотаток

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Робота з графічними файлами

Вправа 1. Заповни схему

Запустити графічний редактор можна різними способами:
1 ________________________ ____________________________
2 ________________________ ____________________________
3 ________________________ ____________________________

 


Вправа 2 Доповни пропуски в реченнях термінами зі словничка

При збереженні файлу, створеного в графічному редакторі, відкривається ________________________. При цьому слід ввести ім’я фала. Це роблять у ________________________.

Якщо зображення, що створене в середовищі графічного редактора не було збережено, то при закритті вікна програми з’являється ________________________________ з пропозицією виконати збереження даних.

Словничок інформаційне вікно, діалогове вікно, рядок введення

Вправа 3 Продовж речення

1.Щоб зберегти зміни в існуючому файлі потрібно ___________________________________________________

2. Якщо потрібно зберегти новий файл необхідно__________________________________________

3. Щоб змінити ім’я вже існуючого файлу потрібно

___________________________________________________

4. Для збереження файлу в іншу папку

___________________________________________________

Вправа 4 Прочитай твердження та оціни його правильність

Твердження Так – 1, Ні - 0
Графічні зображення в середовищі графічного редактора створюються на полотні лише прямокутної форми  
Графічний редактор – це програма, яка дозволяє створювати та редагувати графічні зображення  
Графічний редактор запускається на виконання так, як і будь-яка інша програма  
Графічний редактор Paint входить до групи програм Стандартні  
Вікно програми графічного редактора містить елементи звичайного програмного вікна  
Вікно графічного редактора Paint містить елементи вікна, які є не у всіх вікнах програм  
Графічний редактор містить інструменти для малювання: Олівець, Пензель, Гумка та інші  

Фрагменти зображень

Вправа 1 Запиши послідовність дій для виділення прямокутного об’єкта зображення:

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

4. _____________________________________________

Вправа 2 Підбери закінчення для речень:

1) Для видалення виділеного фрагмента зображення в графічному редакторі Paint служить…

клавіша Backspace

клавіша Delete

команда Очистить выделение меню Правка

інструмент Гумка

2) Щоб розмножити фрагмент зображення, потрібно ...

Виділити його, а потім перемістити при натиснутій лівій кнопці миші і клавіші Ctrl

Виділити його, а потім перемістити при натиснутій лівій кнопці миші

Виділити його, а потім перемістити при натиснутій правій кнопці миші

Виділити його, а потім перемістити при натиснутій лівій кнопці миші і клавіші Shift

3) Щоб перемістити фрагмент зображення, потрібно ...

Виділити його, а потім перемістити при натиснутій лівій кнопці миші і клавіші Ctrl

Виділити його, а потім перемістити при натиснутій лівій кнопці миші

Виділити його, а потім перемістити при натиснутій правій кнопці миші

Виділити його, а потім перемістити при натиснутій лівій кнопці миші і клавіші Shift

Фрагмент зображення
 
 
 
 
 
 
 
 
Вправа 3 В поданій схемі запиши всі можливі дії із фрагментом зображення:

 

 

Вправа 4 Розгадай ребуси

 

 

________________________________________

_______________

Створення зображень за розробленим планом. Буфер обміну

Вправа 1 Продовж речення:

Буфер обміну – це __________________________________

___________________________________________________

Буфер обміну використовують під час таких операцій:

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. _____________________________________________

Вправа 2 З’єднай стрілками комбінацію клавіш, яку можна використати для виклику вказівки над об’єктом із Буферу обміну:

Вставити
Вирізати
Копіювати
Ctrl + C
Ctrl + V
Ctrl + Z

 

 


Вправа 1 Склади план виконання такого малюнка

1______________________________

2______________________________

3______________________________

4______________________________

5______________________________

6______________________________

_______________________________

_______________________________

Для нотаток

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Редактор презентацій

Вправа 1 Продовж речення:

Для створення, редагування та перегляду комп’ютерних презентацій використовують спеціальні програми – __________________________________________________

Вправа 2 Запиши елементи вікна програми PowerPoint


 


1 ______________________, 2_____________________

3 ______________________, 4_____________________

5 ______________________, 6_____________________

 

Вправа 3 Підпиши кнопки режимів роботи в PowerPoint

_________________________

_________________________

_________________________

 

Вправа 4 Дай відповіді на питання:

Які є способи демонстрації презентації?

___________________________________________________

За допомогою якого режиму роботи PowerPoint можна редагувати слайди? __________________________________

Які дії зі слайдами можна виконувати в режимі сортувальник слайдів

___________________________________________________

Як встановити, із скількох слайдів складається презентація?

___________________________________________________

Вправа 5 Розгадай ребуси

 

__________________

 

 

____________________

 

Для нотаток

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ЗМІСТ

Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики. 3

Інформація та повідомлення. 5

Способи подання повідомлень. 6

Інформаційні процеси. 7

Дані та пристрої для роботи з ними. 8

Підсумкове тестування «Інформаційні процеси». 9

Для нотаток. 10

Персональний комп’ютер та його складові 12

Види сучасних комп’ютерів. 14

Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером 15

Об’єкти, їх властивост. Класифікація об’єктів. 16

Робочий стіл. 17

Вікно програми. Основні об’єкти вікна. 18

Робота з вікнами та їх об’єктами. 19

Меню, їх призначення. Види меню.. 20

Файли та папки. 21

Клавіатура. 22

Підсумкове тестування «Основи роботи з комп’ютером». 23

Для нотаток. 24

Комп’ютерна графіка. Середовище графічного редактора. 26

Робота з графічними файлами. 28

Графічні об’єкти та їх призначення. Палітра кольорів. 30

Фрагменти зображень. 32

Створення зображень за розробленим планом. Буфер обміну. 34

Додавання тексту до зображень. 35

Підсумкове тестування «Графічний редактор». 36

Для нотаток. 38

Комп’ютерна презентація та її об’єкти. 40

Редактор презентацій. 41

Фотоальбом. Шаблони презентацій. 43

Текстові та графічні об’єкти на слайдах. 44

Залікова робота з теми «Редактор презентацій». 45

Для нотаток. 47

ЗМІСТ. 49

 

 

Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики

Розглянь малюнки та вкажи правильні і неправильні з них

 

 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 


 

 
 

 


 

 

 
 

 


Інформація та повідомлення

Вправа 1 Закінчи речення

Інформація – це ______________ про світ, що нас оточує, про явища, які відбуваються в ньому.

Інформація передається за допомогою _______________ .

Повідомлення бувають _________, ____________, _______.

Людина отримує інформацію за допомогою _____ _______.

Вправа 2 Яку інформацію містять наступні слова

КРАН
___________________________

___________________________

РУЧКА
___________________________

___________________________

КОСА
___________________________

___________________________

Вправа 2 Із поданих слів склади повідомлення

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.048 с.)