ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютеромВправа 1 Визначте правильну послідовність дій

Ввімкнення комп'ютера

Почекати, поки відбудеться автоматичне завантаження операційної системи. Це може зайняти декілька хвилин.

Ввімкнути комп’ютер (кнопкою живлення на корпусі системного блоку).

Ввімкнути монітор комп’ютера.

Вимикання комп'ютера

Дочекатись повного вимкнення: гасне екран, гаснуть світлові індикатори на системному блоці, системний блок перестає шуміти;

Завершити всі працюючі програми;

Вимкнути монітор.

Вимкнути комп’ютер за допомогою кнопки Пуск;

Вправа 2 У наступний текст встав правильні слова та словосполучення:

♦Заходьте до комп’ютерного кабінету тільки ____________

♦Не вмикайте та не вимикайте комп’ютери без___________

♦Сидіть прямо, на відстані від екрана щонайменше____ см. Лінія зору має бути спрямована_________________

♦Працювати на клавіатурі потрібно___________ руками, не натискаючи на клавіші без__________________

♦Під час роботи не торкайтеся_______________

♦У разі появи запаху горілого, самовільного вимикання апаратури, незвичних звуків треба_____________________

♦Працюйте за комп’ютером не більше ніж_____ хвилин поспіль. Робіть перерви для________________

♦По закінченні роботи слід________ Прибрати робоче____

Об’єкти, їх властивост. Класифікація об’єктів

Вправа 1 Закінчи речення

Істоту, явище або предмет, на який звернули увагу або з яким виконують дії, називають _______________.

Поділ об’єктів на групи за певними значеннями властивостей це – _________________

Вправа 2 Класифікуйте об’єкти у групи за їхніми властивостями. Кожній групі дайте відповідну назву.

 

 

Група _________ Група ___________

______________ ____________

______________ ____________

______________ ____________

______________ _____________

Вправа 3 Розгадай ребуси

_______________ _____________________

 

Робочий стіл

Вправа 1 Назви об’єкти робочого столу

1 ___________, 2______________, 3_________, 4_________

5 _____________, 6_____________, 7_________, 8________

Вправа 2 Запиши способи керування об’єктами за допомогою миші

1 __________, 2________________ 3____________________

4 _____________, 5 _______________, 6 ________________

Вправа 3 Розгадай ребуси

 

____________________ _____________________

Вікно програми. Основні об’єкти вікна

Вправа 1 Закінчи речення

Впорядкований набір вказівок, які може виконати комп’ютер це – ________________

Розробник комп’ютерних програм ________________

Програмне забезпечення
 
 
 
Вправа 2 Заповни подану схему

 

 

Вправа 3 Назви основні об’єкти програмного вікна

 

1 __________

_______

 

2 __________

___________

3 _________

__________

 

4 ____________

_____________

5 ___________

____________

6 ___________

_____________

Робота з вікнами та їх об’єктами

Вправа 1 Вкажи відповідні види вікон

 

3 ___________

 

 

1 _________ 2 ___________

Операції над вікнами  
 
 
 
 
 
 
 
 
Вправа 2 Заповни подану схему

 

 

 

Вправа 3 Розгадай ребуси

 

 

_________________________ _______________

 

 

Меню, їх призначення. Види меню

Вправа 1 Закінчи речення

Перелік команд, що з’являється на екрані і дає змогу вибрати потрібний варіант дій це - ____________

Комп’ютерні меню можна класифікувати: _____________,

_____________ та _______________.

Вправа 2 Встанови відповідність між пунктами головного меню та їх призначенням

Пункти меню Призначення
Усі програми А Дозволяє відкрити папку або файл, завантажити програму
Виконати Б Дозволяє завантажити програми, що допомагають створити зручні для нас умови роботи
Знайти В Дозволяє організувати пошук фала чи папки
Довідка та підтримка Г Передбачає дії по завершенню роботи комп’ютера, які обов’язково мають бути виконані перед його вимкненням
Панель керування Д Дає можливість звернутися до довідкової системи
Завершення роботи Е Дає змогу завантажити програми встановленні на комп’ютері
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
                 

Вправа 3 Розгадай ребуси

 


________________ _________________

 

Файли та папки

Вправа 1 Запиши визначення

Файл – це __________________________________________

Каталог – це _______________________________________

Вправа 2 Доповни пропущене

Вимоги до імен файлів:

Допустима довжина імені файлу — ____ символів, включаючи пропуски. Ім'я файлу може складатися з ________ і ________ букв, цифр, пропусків, а також символів: _________________________________..

Вправа 3 Запиши відповідний тип даних у файлах

.txt  
.jpg  
.bat  
.sys  
.doc  
.gif  
.bmp  
.exe  


Вправа 3 За поданою схемою запиши шлях до файлу:


Гра.exe ___________________________________________

Практична.doc _____________________________________

Колобок.txt ________________________________________

Клавіатура

Групи клавіш
Вправа 1 Заповни подану схему

 

Вправа 2 Заповни таблицю

Клавіша Призначення
  Режим великих літер
  Видалення символа праворуч від курсора
  Ввімкнення верхнього регістру клавіатури
  Видалення символа ліворуч від курсора
  Відміна дії або вихід з програми
  Введення команди, кінець абзацу
  Попередня сторінка екрана
  На початок рядка
  Переміщення курсора в тексті на 8 позицій праворуч
  Наступна сторінка екрана
  Ввімкнення малої цифрової клавіатури
  У кінець рядка

Довідка: Esc, Tab, Caps Lock, Shift, Delete, Home, End, Enter, Page Up, Page Down, Num Lock.

Вправа 3 Розгадай ребуси

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.013 с.)