Робочий графік дисципліни «Договірне право» на І семестрМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робочий графік дисципліни «Договірне право» на І семестрдля студентів спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»

Вид навчального заняття Тижнів, годин
1. Аудиторне – 42 год., у т.ч.:                      
- лекція – 18 год.                      
- практичне (семінарське) – 24 год.                        
2. Самостійна робота студента – 52 год., у т.ч.                                    
- виконання домашніх завдань                      
- підготовка до практичних занять                        
3. Проведення модульної контрольної роботи     Х     Х                        
4. Форма контролю:                                    
- ПМК                                    
- екзамен             Х                      

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Договірне право» для студентів денної форми навчання
спеціальностей 7.03060101. «Менеджмент організацій і адміністрування» 8.03060101. «Менеджмент організацій і адміністрування»

 

№ з/п Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позааудиторні
лекції семінарські практичні індивідуально-консультативна робота самостійна робота
Поняття та загальна характе­ристика договірного права в Україні
Загальні положення про догово­ри у сфері підприємницької діяльності
Виконання договірних зобов’я­зань суб’єктами господарю­вання (підприємцями)
Договори про передачу майна у власність
Договори про передачу майна в користування
Договори про виконання робіт
Договори на надання юридич­них та фактичних послуг
Правове регулювання кредит­но-розрахункових відносин
Зобов’язання про спільну діяль­ність. Договори про створення юридичної особи
Правове регулювання договір­них відносин у сфері зов­нішньоекономічної діяльності
  Разом із дисципліни

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Договірне право» для студентів денної форми навчання
спеціальності 7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»

 

№ з/п Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позааудиторні
лекції семінарські практичні індивідуально-консультативна робота самостійна робота
Змістовий модуль 1
Поняття та загальна характе­ристика договірного права в Україні
Загальні положення про догово­ри у сфері підприємницької діяльності
Виконання договірних зобов’я­зань суб’єктами господарю­вання (підприємцями)
Договори про передачу майна у власність
Договори про передачу майна в користування
Договори про виконання робіт
Договори на надання юридич­них та фактичних послуг
Правове регулювання кредит­но-розрахункових відносин
Зобов’язання про спільну діяль­ність. Договори про створення юридичної особи
Правове регулювання договір­них відносин у сфері зов­нішньоекономічної діяльності
  Разом із дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Договірне право» для студентів денної форми навчання
спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

 

№ з/п Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позааудиторні
лекції семінарські практичні індивідуально-консультативна робота самостійна робота
Змістовий модуль 1
Поняття та загальна характе­ристика договірного права в Україні
Загальні положення про догово­ри у сфері підприємницької діяльності
Виконання договірних зобов’я­зань суб’єктами господарю­вання (підприємцями)
Договори про передачу майна у власність
Договори про передачу майна в користування
  Усього
Змістовий модуль 2
Договори про виконання робіт
Договори на надання юридич­них та фактичних послуг
Правове регулювання кредит­но-розрахункових відносин
Зобов’язання про спільну діяль­ність. Договори про створення юридичної особи
Правове регулювання договір­них відносин у сфері зов­нішньоекономічної діяльності
  Усього
  Разом із дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Договірне право» для студентів денної форми навчання
спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

 

№ з/п Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позааудиторні
лекції семінарські практичні індивідуально-консультативна робота самостійна робота
Змістовий модуль 1
Поняття та загальна характе­ристика договірного права в Україні
Загальні положення про догово­ри у сфері підприємницької діяльності
Виконання договірних зобов’я­зань суб’єктами господарю­вання (підприємцями)
Договори про передачу майна у власність
Договори про передачу майна в користування
  Усього
Змістовий модуль 2
Договори про виконання робіт
Договори на надання юридич­них та фактичних послуг
Правове регулювання кредит­но-розрахункових відносин
Зобов’язання про спільну діяль­ність. Договори про створення юридичної особи
Правове регулювання договір­них відносин у сфері зов­нішньоекономічної діяльності
  Усього
  Разом із дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Договірне право» для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»

№ з/п Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позаауди-торні
лекції семінарські практичні індивідуально-консультативна робота самостійна робота
Змістовий модуль 1
Поняття та загальна характе­ристика договірного права в Україні
Загальні положення про догово­ри у сфері підприємницької діяльності
Виконання договірних зобов’я­зань суб’єктами господарю­вання (підприємцями)
Договори про передачу майна у власність
Договори про передачу майна в користування
  Усього
Змістовий модуль 2
Договори про виконання робіт
Договори на надання юридич­них та фактичних послуг
Правове регулювання кредит­но-розрахункових відносин
Зобов’язання про спільну діяль­ність. Договори про створення юридичної особи
Правове регулювання договір­них відносин у сфері зов­нішньоекономічної діяльності
  Усього
  Разом із дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Договірне право» для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.05170113 «Технології
в ресторанному господарстві»

 

№ з/п Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позаауди-торні
лекції семінарські практичні індивідуально-консультативна робота самостійна робота
Змістовий модуль 1
Поняття та загальна характе­ристика договірного права в Україні
Загальні положення про догово­ри у сфері підприємницької діяльності
Виконання договірних зобов’я­зань суб’єктами господарю­вання (підприємцями)
Договори про передачу майна у власність
Договори про передачу майна в користування
  Усього
Змістовий модуль 2
Договори про виконання робіт
Договори на надання юридич­них та фактичних послуг
Правове регулювання кредит­но-розрахункових відносин
Зобов’язання про спільну діяль­ність. Договори про створення юридичної особи
Правове регулювання договір­них відносин у сфері зов­нішньоекономічної діяльності
  Усього
  Разом із дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Договірне право» для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

 

№ з/п Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позаауди-торні
лекції семінарські практичні індивідуально-консультативна робота самостійна робота
Змістовий модуль 1
Поняття та загальна характе­ристика договірного права в Україні
Загальні положення про догово­ри у сфері підприємницької діяльності
Виконання договірних зобов’я­зань суб’єктами господарю­вання (підприємцями)
Договори про передачу майна у власність
Договори про передачу майна в користування
  Усього
Змістовий модуль 2
Договори про виконання робіт
Договори на надання юридич­них та фактичних послуг
Правове регулювання кредит­но-розрахункових відносин
Зобов’язання про спільну діяль­ність. Договори про створення юридичної особи
Правове регулювання договір­них відносин у сфері зов­нішньоекономічної діяльності
  Усього
  Разом із дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Договірне право» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

№ з/п Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позаауди-торні
лекції семінарські практичні індивідуально-консультативна робота самостійна робота
Змістовий модуль 1
Поняття та загальна характе­ристика договірного права в Україні
Загальні положення про догово­ри у сфері підприємницької діяльності
Виконання договірних зобов’я­зань суб’єктами господарю­вання (підприємцями)
Договори про передачу майна у власність
Договори про передачу майна в користування
  Усього
Змістовий модуль 2
Договори про виконання робіт
Договори на надання юридич­них та фактичних послуг
Правове регулювання кредит­но-розрахункових відносин
Зобов’язання про спільну діяль­ність. Договори про створення юридичної особи
Правове регулювання договір­них відносин у сфері зов­нішньоекономічної діяльності
  Усього
  Разом із дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Договірне право» для студентів заочної форми навчання
спеціальності 8.14010102 «Курортна справа»

№ з/п Назва розділу, модуля, теми Кількість годин за видами занять
разом аудиторні позаауди-торні
лекції семінарські практичні індивідуально-консультативна робота самостійна робота
Змістовий модуль 1
Поняття та загальна характе­ристика договірного права в Україні
Загальні положення про догово­ри у сфері підприємницької діяльності
Виконання договірних зобов’я­зань суб’єктами господарю­вання (підприємцями)
Договори про передачу майна у власність
Договори про передачу майна в користування
  Усього
Змістовий модуль 2
Договори про виконання робіт
Договори на надання юридич­них та фактичних послуг
Правове регулювання кредит­но-розрахункових відносин
Зобов’язання про спільну діяль­ність. Договори про створення юридичної особи
Правове регулювання договір­них відносин у сфері зов­нішньоекономічної діяльності
  Усього
  Разом із дисципліни

 


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ДОГОВІРНЕ ПРАВО», ЯКА ВИКЛАДАЄТЬСЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ[4]

 

Назва модуля (розділу), теми та питання, що розглядаються на лекції Обсяг годин Назва теми семінарського, практичного або лабораторного заняття Обсяг годин Навчально-методична література (порядковий номер за переліком)

 

Змістовий модуль І.
Тема 1. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні
1. Поняття, предмет та метод договірного права. 2. Принципи договірного права та їх закріплення у чинному законодавстві. 3. Система договірного права та характеристика його основних інститутів (складових). 4. Джерела договірного права України. 21 22 23   123 1-9, 10, 47, 48, 56
Тема 2. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності
1. Поняття підприємницького (господарського) договору та функції договору у підприємницькій (господарській) діяльності. 2. Форма підприємницького договору та наслідки недотримання форми договору. 3. Порядок укладення господарських договорів. 4. Зміст господарського договору. 21 22 23 1. Порядок укладення господарських договорів. 2. Зміст господарського договору. 3. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними. 4. Підстави та порядок внесення змін до договору. 5. Порядок та підстави розірвання договору за законодавством України. 21 22 23 1-9, 11, 12, 70, 72, 79, 83, 85, 86, 89, 92, 116
Тема 3. Виконання договірних зобов’язань суб’єктами господарювання (підприємцями)
1. Поняття виконання договірних зобов’язань та порядок виконання умов договору. 2. Заміна осіб у договірному зобов’я­занні. Випадки обмеження зміни осіб. 3. Підстави та порядок припинення договірних зобов’язань. 4. Загальна характеристика способів забезпечення виконання договірних зобов’язань. 21 22 23 1. Загальна характеристика способів забезпе­чення виконання договірних зобов’язань. 2. Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання. 3. Завдаток як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання. 4. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань у сфері підприємництва за Господарським та Цивільним кодексами України. 21 22 23 1-9, 11, 12, 16, 93, 97, 104, 116
Тема 4. Договори про передачу майна у власність
1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види. 2. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила обслуговування населення. 3. Договір поставки, його сторони та істотні умови. 4. Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС». 21 22 23 1. Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу. 2. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяль­ності і торговельного обслуговування покупців. 3. Поняття та значення товарних бірж, порядок їх створення та функціонування. 4. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 5. Договір міни: поняття та особливості. 6. Порядок закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, відповідальність за його порушення. 21 22 43 1-9, 11, 12, 22, 37, 44, 45, 101, 109
Тема 5. Договори про передачу майна в користування
1. Поняття, предмет та зміст договору найму (оренди). 2. Загальна характеристика прав та обов’язків сторін за договором оренди. 3. Види договорів найму (оренди). Поняття договору прокату та особливості правового регулювання. 4. Особливості оренди державного і комунального майна. 21 22 23 1. Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди. Договір найму (оренди) житла. 2. Особливості використання предмета оренди, зміна порядку використання орендованого майна. 3. Підстави для відмови від договору оренди та розірвання договору оренди. 4. Договір лізингу, істотні умови договору лізингу та його види. 5. Особливості договору фінансового лізингу. 21 22 43 1-9, 11, 12, 33, 34, 39, 41, 46, 73, 105, 108, 112, 114
Змістовий модуль ІІ.
Тема 6. Договори про виконання робіт
1. Поняття та види договорів про виконання робіт. 2. Загальна характеристика договору підряду, порядок його укладення, зміни та припинення. 3. Особливості договору підряду на капітальне будівництво. 4. Правове становище замовника, підрядника і субпідрядника. Передання результату робіт. 21 22 23 1. Поняття та види договорів про виконання робіт. 2. Загальна характеристика договору підряду, порядок його укладення, зміни та припинення. 3. Особливості договору підряду на капітальне будівництво. 4. Правове становище замовника, підрядника і субпідрядника. Передання результату робіт. 5. Істотні умови договору будівельного підряду. 21 22 43 1-9, 11, 12, 93, 94,
Тема 7. Договори на надання юридичних та фактичних послуг
1. Загальна характеристики договорів про надання послуг. Відмежування договорів про надання послуг від договорів про виконання робіт. 2. Поняття та зміст договору доручення. 3. Договір страхування та його види. 4. Основні страхові поняття: страховий ризик; страховий випадок; страхова сума; страхова премія; франшиза; суброгація. 21 22 23 1. Агентські відносини у сфері господарювання, сторони та предмет договору. 2. Особливості договору комісії за законодавством України. 3. Договір консигнації. 4. Договір зберігання, його істотні умови та форма. 5. Спеціальні види зберігання: зберігання речей у готелях, камерах схову, охорона майна державними організаціями, нотаріусом тощо. 6. Транспортні договори та їх види. 21 22 43 1-9, 11, 12, 51, 54, 55, 57, 58
Тема 8. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин
1. Загальна характеристика законодавства щодо правового регулювання розрахункових та кредитних відносин. 2. Поняття та загальна характеристика договору позики. 3. Поняття та істотні умови кредитного договору. 4. Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення. 21 22 23 1. Правове регулювання безготівкових розрахунків у підприємницькій діяльності. 2. Договір позики та кредитний договір: порівняльна характеристика. 3. Права та обов’язки сторін кредитного договору. Способи забезпечення виконання кредитних зобов’язань. 4. Договір банківського рахунку. 5. Права та обов’язки сторін за договором банківського вкладу. 21 22 23 1-9, 11, 12, 22, 52, 53
Тема 9. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення юридичної особи
1. Договори про спільну діяльність. 2. Поняття договору простого товариства. 3. Засновницький договір про створення юридичної особи. 21 22 23   123 1-9, 11, 12, 16, 69, 76, 100, 103, 110, 123
Тема 10. Правове регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності
1. Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору. 2. Правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх види. 3. Порядок укладання, зміни та розірвання зовнішньоекономічного договору. 4. Особливості змісту та форми зовнішньоекономічних договорів. 21 223 1. Види зовнішньоекономічних договорів та особливості їх застосування в Україні. 2. Порядок застосування міжнародних догорів (конвенцій) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 3. Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (вирішення спорів). Міжнародний комерційний арбітраж. 21 22 23 1-9, 11, 12, 27, 84, 93, 94, 104

 


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ДОГОВІРНЕ ПРАВО», ЯКА ВИКЛАДАЄТЬСЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ[5]

 

Назва модуля (розділу), теми та питання, що розглядаються на лекції Обсяг годин Назва теми семінарського, практичного або лабораторного заняття Обсяг годин Навчально-методична література (порядковий номер за переліком)

 

Змістовий модуль І.
Тема 1. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні
1. Поняття, предмет та метод договірного права. 2. Принципи договірного права та їх закріплення у чинному законодавстві. 3. Система договірного права та характеристика його основних інститутів (складових). 4. Джерела договірного права України. 21 22 23 24 25 12345 1-9, 10, 47, 48, 56
Тема 2. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності
1. Поняття підприємницького (господарського) договору та функції договору у підприємницькій (господарській) діяльності. 2. Форма підприємницького договору та наслідки недотримання форми договору. 3. Порядок укладення господарських договорів. 4. Зміст господарського договору. 21 22 23 24 25 12345 1-9, 11, 12, 70, 72, 79, 83, 85, 86, 89, 92, 116
Тема 3. Виконання договірних зобов’язань суб’єктами господарювання (підприємцями)
1. Поняття виконання договірних зобов’язань та порядок виконання умов договору. 2. Заміна осіб у договірному зобов’яза­нні. Випадки обмеження зміни осіб. 3. Підстави та порядок припинення договірних зобов’язань. 4. Загальна характеристика способів забезпечення виконання договірних зобов’язань. 21 22 23 24 25 12345 1-9, 11, 12, 16, 93, 97, 104, 116
Тема 4. Договори про передачу майна у власність
12345 1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види. 2. Договір поставки, його сторони та істотні умови. «ІНКОТЕРМС». 3. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила обслуговування населення. 4. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців. 5. Договір міни: поняття та особливості. 6. Порядок закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, відповідальність за його порушення. 21 22 23 24 25 1-9, 11, 12, 22, 37, 44, 45, 101, 109
Тема 5. Договори про передачу майна в користування
12345 1. Поняття, предмет та зміст договору найму (оренди). 2. Види договорів найму (оренди). Поняття договору прокату та особливості правового регулювання. 3. Особливості оренди державного і комунального майна. Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди. Договір найму (оренди) житла. 4. Особливості використання предмета оренди, зміна порядку використання орендованого майна. 5. Договір лізингу, істотні умови договору лізингу та його види. 1 223 24 25 1-9, 11, 12, 33, 34, 39, 41, 46, 73, 105, 108, 112, 114
Змістовий модуль ІІ.
Тема 6. Договори про виконання робіт
12345 1. Поняття та види договорів про виконання робіт. 2. Загальна характеристика договору підряду, порядок його укладення, зміни та припинення. 3. Особливості договору підряду на капітальне будівництво. 4. Правове становище замовника, підрядника і субпідрядника. Передання результату робіт. 5. Істотні умови договору будівельного підряду. 1 22 23 24 25 1-9, 11, 12, 93, 94,
Тема 7. Договори на надання юридичних та фактичних послуг
12345 1. Загальна характеристики договорів про надання послуг. 2. Поняття та зміст договору доручення. 3. Агентські відносини у сфері господарю­вання, сторони та предмет договору. 4. Особливості договору комісії за законодавством України. 5. Договір консигнації. 6. Договір зберігання, його істотні умови, форма та види. 7. Договір страхування та його види. Основні страхові поняття. 8. Транспортні договори та їх види. 21 22 23 24 25 1-9, 11, 12, 51, 54, 55, 57, 58
Тема 8. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин
12345 12345 1-9, 11, 12, 22, 52, 53
Тема 9. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення юридичної особи
1. Договори про спільну діяльність. 2. Поняття договору простого товариства. 3. Засновницький договір про створення юридичної особи. 1 22 2345 1234 25 1-9, 11, 12, 16, 69, 76, 100, 103, 110, 123
Тема 10. Правове регулювання договірних відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності
12345 12345 1-9, 11, 12, 27, 84, 93, 94, 104

 


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

№ з/п Назва розділу модуля, теми, з якої виносяться питання на самостійне опрацювання Перелік питань, що вивчаються студентом самостійно Література (порядковий номер за переліком) Засоби контролю знань

 

Змістовий модуль І.
1. Поняття та загальна характеристика договірного права в Україні. 1. Поняття та правова природа правочину. Види правочинів. 2. Поняття зобов’язання і договору, їх співвідношення. 3. Класифікація договорів. 1-9, 10, 47, 48, 56 Бліц-опитування, тестування, індивідуальні завдання на картках, перевірка робочих зошитів
2. Загальні положення про договори у сфері підприємницької діяльності. 1. Порядок укладення господарських договорів. 2. Підстави та порядок внесення змін до договору. 3. Порядок та підстави розірвання договору за законо


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.012 с.)