ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИдля студентів спеціальності 7.03060101. (7.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування»[1]

Освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

 

Навчально-організаційна структура дисципліни Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS: 1,5 кредити Нормативна у відповідності до навчального плану
Семестр: денна – 9‑ий, заочна – 11-ий
Кількість змістових модулів: денна – 1, заочна – 1 Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.: теоретична підготовка – 32/14(12)[2] год., із них: денна – 18 год. – лекц., 14 год. – семінар.; заочна –6 год. – лекц., 8(6) год. – практ.
Загальна кількість годин денна – 54 год., заочна –54 год. Самостійна позааудиторна робота, год.: денна – 18 год., заочна –40(42) год.
Кількість годин на тиждень: денна – 3 год./тиждень, у т.ч. аудиторних – 2 год./тиждень Індивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти), год.: денна –4 год. заочна ––
  Вид контролю: денна – екзамен заочна –екзамен

 

РОЗПОДІЛ ГОДИН З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану за спеціальністю 7.03060101. (7.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування»

 

Семестр Вид заняття ПМК Екзамен  
аудиторні позааудиторні  
лекційні практичні семінарські лабораторні разом індивідуально-консульта­тивна робота самостійна робота студента  
 
 
 
 
 
 
Денна форма навчання  
ІХ +  
Заочна форма навчання  
Х 2 2  
ХІ +  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності
7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»

Освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

 

Навчально-організаційна структура дисципліни Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS: 3 кредити Нормативна у відповідності до навчального плану
Семестр: денна – 9‑ий, заочна – 11-ий
Кількість змістових модулів: денна – 1, заочна – 1 Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.: теоретична підготовка – 36/16 год., із них: денна – 20 год. – лекц., 16 год. – семінар.; заочна –8 год. – лекц., 8 год. – практ.
Загальна кількість годин денна – 108 год., заочна –108 год. Самостійна позааудиторна робота, год.: денна – 58 год., заочна –92 год.
Кількість годин на тиждень: денна – 6 год./тиждень, у т.ч. аудиторних – 2 год./тиждень Індивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти), год.: денна –14 год. заочна ––
  Вид контролю: денна – екзамен заочна –екзамен

 

РОЗПОДІЛ ГОДИН З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану за спеціальністю 7.05170113 «Технології
в ресторанному господарстві»

 

Семестр Вид заняття ПМК Екзамен  
аудиторні позааудиторні  
лекційні практичні семінарські лабораторні разом індивідуально-консульта­тивна робота самостійна робота студента  
 
 
 
 
 
 
Денна форма навчання  
ІХ +  
Заочна форма навчання  
Х  
ХІ +  

 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності
7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

Освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

 

Навчально-організаційна структура дисципліни Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS: 1,5 кредити Нормативна у відповідності до навчального плану
Семестр: денна – 9‑ий, заочна – 11-ий
Кількість змістових модулів: денна – 2, заочна – 2 Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.: теоретична підготовка – 36/10 год., із них: денна – 20 год. – лекц., 16 год. – практ.; заочна –6 год. – лекц., 4 год. – практ.
Загальна кількість годин денна – 54 год., заочна –54 год. Самостійна позааудиторна робота, год.: денна – 18 год., заочна –44 год.
Кількість годин на тиждень: денна – 3 год./тиждень, у т.ч. аудиторних – 2 год./тиждень Індивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти), год.: денна –0 год. заочна ––
  Вид контролю: денна – екзамен заочна –екзамен

 

РОЗПОДІЛ ГОДИН З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану за спеціальністю 7.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

 

Семестр Вид заняття ПМК Екзамен  
аудиторні позааудиторні  
лекційні практичні семінарські лабораторні разом індивідуально-консульта­тивна робота самостійна робота студента  
 
 
 
 
 
 
Денна форма навчання  
ІХ +  
Заочна форма навчання  
Х 2  
ХІ +  

 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності 8.03060101. (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування»[3]

Освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

 

Навчально-організаційна структура дисципліни Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS: 1,5 кредити Нормативна у відповідності до навчального плану
Семестр: денна – 10‑ий, заочна – 12-ий
Кількість змістових модулів: денна – 1, заочна – 1 Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.: теоретична підготовка – 32/12 год., із них: денна – 18 год. – лекц., 14 год. – семінар.; заочна –6 год. – лекц., 6 год. – практ.
Загальна кількість годин денна – 54 год., заочна –54 год. Самостійна позааудиторна робота, год.: денна – 18 год., заочна –42 год.
Кількість годин на тиждень: денна – 3 год./тиждень, у т.ч. аудиторних – 2 год./тиждень Індивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти), год.: денна –4 год. заочна ––
  Вид контролю: денна – екзамен заочна –екзамен

 

РОЗПОДІЛ ГОДИН З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану за спеціальністю 8.03060101. (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування»

 

Семестр Вид заняття ПМК Екзамен  
аудиторні позааудиторні  
лекційні практичні семінарські лабораторні разом індивідуально-консульта­тивна робота самостійна робота студента  
 
 
 
 
 
 
Денна форма навчання  
Х +  
Заочна форма навчання  
ХІ  
ХІІ +  

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності
8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

Освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

 

Навчально-організаційна структура дисципліни Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS: 3 кредити Нормативна у відповідності до навчального плану
Семестр: денна – 11‑ий, заочна – –
Кількість змістових модулів: денна – 2, заочна – – Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.: теоретична підготовка – 42/– год., із них: денна – 18 год. – лекц., 24 год. – практ.; заочна – –
Загальна кількість годин денна – 108 год., заочна – – Самостійна позааудиторна робота, год.: денна – 52 год., заочна – –
Кількість годин на тиждень: денна – 15 год./тиждень, у т.ч. аудиторних – 6 год./тиждень Індивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти), год.: денна –14 год. заочна ––
  Вид контролю: денна – екзамен заочна – –

 

РОЗПОДІЛ ГОДИН З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану за спеціальністю 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

 

Семестр Вид заняття ПМК Екзамен  
аудиторні позааудиторні  
лекційні практичні семінарські лабораторні разом індивідуально-консульта­тивна робота самостійна робота студента  
 
 
 
 
 
 
Денна форма навчання  
ХІ +  
Заочна форма навчання  
 

 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності
8.14010102 «Курортна справа»

Освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

 

Навчально-організаційна структура дисципліни Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS: 3 кредити Нормативна у відповідності до навчального плану
Семестр: денна – –, заочна – 12-ий
Кількість змістових модулів: денна – – заочна – 1 Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.: теоретична підготовка – –/16 год., із них: денна –– заочна – 6 год. – лекц., 10 год. – практ.;
Загальна кількість годин денна – – заочна – 108 год. Самостійна позааудиторна робота, год.: денна – – заочна – 92 год.
Кількість годин на тиждень: денна – – Індивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти), год.: денна –– заочна ––
  Вид контролю: денна – – заочна – екзамен

 

РОЗПОДІЛ ГОДИН З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану за спеціальністю 8.14010102 «Курортна справа»

 

Семестр Вид заняття ПМК Екзамен  
аудиторні позааудиторні  
лекційні практичні семінарські лабораторні разом індивідуально-консульта­тивна робота самостійна робота студента  
 
 
 
 
 
 
Денна форма навчання  
 
Заочна форма навчання  
ХІІ +  

 


Робочий графік дисципліни «Договірне право» на І семестр

для студентів спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»

 

Вид навчального заняття Тижнів, годин
1. Аудиторне – 32 год., у т.ч.:      
- лекція – 18 год.                    
- практичне (семінарське) – 14 год.                      
2. Самостійна робота студента – 18 год., у т.ч.  
- виконання домашніх завдань                  
- підготовка до практичних занять                    
3. Проведення модульної контрольної роботи                               Х    
4. Форма контролю:                                    
- ПМК                                    
- екзамен                                   Х

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 60; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)