Г. здійснення контролю за виконанням покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні щодо засуджених військовослужбовців строкової служби 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Г. здійснення контролю за виконанням покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні щодо засуджених військовослужбовців строкової службиҐ. виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців, засуджених за злочини невеликої або середньої тяжкості

 

71. В арештних домах тримаються:

А. неповнолітні особи, яким на момент вчинення злочину виповнилося 16 років і які засуджені за злочини невеликої тяжкості

Б. неповнолітні особи, яким на момент постановлення вироку виповнилося 16 років і які засуджені за злочини невеликої тяжкості

В. неповнолітні особи, яким на момент постановлення вироку виповнилося 16 років і які засуджені за злочини невеликої або середньої тяжкості

Г. повнолітні особи, засуджені за злочини невеликої тяжкості

Ґ. військовослужбовці, засуджені до арешту

 

72. Виправні центри виконують покарання у виді:

А. позбавлення волі стосовно осіб, засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості

Б. обмеження волі стосовно осіб, засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості В. арешту

Г. виправних робіт

Ґ. арешту щодо засуджених військовослужбовців

 

73. Яка установа виконує покарання у виді позбавлення волі на певний строк:

А. арештні доми

Б. тюрми

В. колонії-поселення

Г. виправні центри

Ґ. виправні колонії

 

74. Який орган або установа виконує покарання у виді довічного позбавлення волі:

А. арештні доми

Б. тюрми

В. колонії-поселення

Г. кримінально-виконавча інспекція

Ґ. виправні колонії

 

75. Особи, засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої або середньої тяжкості, відбувають покарання у:

А. виправних колоніях максимального рівня безпеки

Б. виправних колоніях загального режиму

В. виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання

Г. у виправних колоніях середнього рівня безпеки

Ґ. в колоніях-поселеннях

 

76. Чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості, відбувають покарання у _______

А. виправних колоніях середнього рівня безпеки

Б. виправних колоніях загального режиму

В. виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання

Г. в колоніях-поселеннях

Ґ. у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання

 

Яка (які) з наведених нижче категорій засуджених відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки

А. жінки, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини

Б. засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності

В. жінки, яким покарання у виді смертної кари або довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк в порядку помилування або амністії

Г. чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності

Ґ. чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі

 

78. В якому (яких) з наведених варіантів відповідей є правильне(і) положення, стосовно функцій слідчих ізоляторів щодо виконання покарань:

А. слідчі ізолятори є установою виконання покарань

Б. особи, засуджені до арешту, тимчасово, до створення арештних домів, відбувають покарання в слідчих ізоляторах за місцем засудження

В. слідчі ізолятори виконують функції виправних центрів стосовно засуджених, які залишені для роботи з господарського обслуговування

Г. слідчі ізолятори виконують функції виправних колоній максимальногорівня безпеки стосовно засуджених, які залишені для роботи з господарського обслуговування

Ґ. слідчі ізолятори у жодному випадку не виконують покарань

 

79. Продовжіть положення: покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо засуджених неповнолітніх виконують ________________

А. колонії-поселення

Б. виправні центри

В. виправні колонії

Г. виховні колонії

Ґ. виховно-трудові колонії

 

В якій з наведених варіантів відповідей найбільш повно визначено підставу внесення органом або установою виконання покарань до суду подання про застосування до засудженого відповідного примусового лікування

А. якщо під час відбування таких покарань, як обмеження волі, позбавлення волі, встановлено, що засуджений захворів на хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб, та відмовляється від лікування

Б. якщо під час відбування покарання встановлено, що засуджений захворів на хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб, та відмовляється від лікування

В. якщо під час відбування покарання засуджений захворів на психічну хворобу, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними

Г. якщо під час відбування покарання засуджений захворів на психічну хворобу, що обмежує його можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними

Ґ. якщо під час відбування покарання у виді позбавлення волі засуджений захворів на хворобу, що перешкоджає його роботі на підприємстві виправної колонії

 

81. В якому з наведених варіантів відповідей міститься положення, що правильно характеризує правовий статус державної пенітенціарної служби України

А. є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ

Б. здійснює управління кримінально-виконавчою системою та самостійно визначає основні напрями діяльності територіальних органів управління

В. є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції

Г. входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб

Ґ. головний орган у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, захисту об’єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху, протидії незаконній міграції

 

82. Організаційну структуру і чисельність дисциплінарного батальйону визначає:

А. Голова Державного Департаменту України з питань виконання покарань

Б. Прем’єр-міністр України

В. Міністр оборони України

Г. Генеральний штаб Збройних Сил України

Ґ. командуючий військами військового округу (оперативного командування)

 

83. Твердження про те, що державна виконавча служба входить до державної кримінально-виконавчої служби України :

А. вірне

Б. невірне

 

84. Твердження про те, що до видів кримінально-виконавчих установ належать арештні доми:

А. вірне

Б. невірне

 

85. Твердження про те, що виправні центри виконують покарання у виді позбавлення волі на певний строк

А. вірне

Б. невірне

 

86. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв органи, установи, що виконують покарання та види покарань, які вони виконують:

 

Органи, установи, що виконують Види покарань

покарання

1. кримінально-виконавча інспекція А. конфіскація майна

2. державна виконавча служба Б. службові обмеження для

військовослужбовців

3. військові частини В. штраф

4. гауптвахти Г. громадські роботи

Ґ. арешт щодо засуджених

військовослужбовців

1 – 2 – 3 – 4 –

 

87. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв органи, установи, що виконують покарання та види покарань, які вони виконують:

 

Органи, установи, що виконують Види покарань

покарання

1. кримінально-виконавча інспекція А. обмеження волі

2. виправні колонії Б. позбавлення волі на певний

строк військовослужбовців

3. виправні центри В. штраф

4. гауптвахти Г. арешт щодо засуджених

військовослужбовців

5. арештні доми Ґ. виправні роботи

Д. арешт щодо засуджених, які не є військовослужбовцями

1 – 2 – 3 – 4 – 5 –

 

88. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв органи, установи, що виконують покарання та види покарань, які вони виконують:

Органи, установи, що виконують Види покарань

покарання

1. виховні колонії А. обмеження волі

2. виправні колонії Б. позбавлення волі на певний строк щодо повнолітніх

засуджених

3. виправні центри В. позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх

засуджених

4. гауптвахти Г. арешт щодо засуджених військовослужбовців

5. арештні доми Ґ. тримання в дисциплінарному батальйоні

військовослужбовців

Д. арешт щодо засуджених, які не є

військовослужбовцями

1 – 2 – 3 – 4 – 5 –

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.008 с.)