Чи відповідають чинному законодавству такі дії начальника слідчого ізолятора? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи відповідають чинному законодавству такі дії начальника слідчого ізолятора? 

А. дії начальника слідчого ізолятора не відповідають чинному кримінально-виконавчому законодавству України лише в частині збільшення щоденної прогулянки на одну годину, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 51 КВК України прогулянка тривалістю до двох годин надається лише неповнолітнім, засудженим до арешту

Б. дії начальника слідчого ізолятора не відповідають чинному кримінально-виконавчому законодавству України лише в частині надання засудженому як захід заохочення двох побачень з родичами, оскільки такого заходу заохочення як надання побачень з родичами для засуджених до арешту в законодавстві не передбачено

В. дії начальника слідчого ізолятора не відповідають чинному кримінально-виконавчому законодавству України, оскільки в кримінально-виконавчому законодавстві України для засуджених до арешту не передбачено таких заходів заохочення, як надання побачень з родичами, збільшення тривалості щоденної прогулянки (ст.. 54 КВК)

Г. дії начальника слідчого ізолятора не відповідають чинному кримінально-виконавчому законодавству України в частині застосування заохочення у вигляді збільшення тривалості щоденної прогулянки на одну годину, оскільки в кримінально-виконавчому законодавстві для засуджених до арешту передбачено такий захід заохочення як збільшення тривалості щоденної прогулянки на дві години

Ґ. дії начальника слідчого ізолятора відповідають чинному кримінально-виконавчому законодавству України, оскільки один із методів кримінально-виконавчого права є диспозитивний, який в даному випадку можна застосувати при регулюванні відносин щодо застосування заходів заохочення до засуджених

 

Громадянин В. протягом перших п’яти місяців відбування покарання у виді позбавлення волі у виправній колонії середнього рівня безпеки систематично вживав наркотичні засоби, брав участь у настільних іграх «на гроші», наносив татуювання іншим засудженим. За кожне з цих порушень за постановою начальника колонії на засудженого були накладені дисциплінарні стягнення. За останнє з них за постановою начальника колонії до нього було застосовано стягнення у виді дисциплінарного штрафу.

Чи правомірні дії начальника колонії?

А. дії начальника колонії є неправомірними, оскільки серед дисциплінарних стягнень, передбачених кримінально-виконавчим законодавством до осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, не передбачено такого як дисциплінарний штраф;

Б. дії начальника колонії є неправомірними, оскільки в даному випадку не було підстав для застосування стягнення у виді дисциплінарного штрафу;

В. дії начальника колонії є неправомірними, оскільки В. був злісним порушником установленого порядку відбування покарання, тому до нього можна було застосувати лише стягнення у вигляді поміщення в дисциплінарний ізолятор;

Г. дії начальника колонії є правомірними, оскільки В. був злісним порушником установленого порядку відбування покарання, а відповідно до чинного кримінально-виконавчого законодавства стягнення у виді дисциплінарного штрафу накладається лише за злісне порушення встановленого порядку відбування покарання; (ч.7 ст.134)

Ґ. дії начальника колонії є правомірними, оскільки В. не був злісним порушником установленого порядку відбування покарання, а відповідно до чинного кримінально-виконавчого законодавства стягнення у виді дисциплінарного штрафу накладається на засуджених, крім злісних порушників установленого порядку відбування покарання.

 

27. Нормами якої галузі права регулюються такі правовідносини:

Припинення трудового договору у зв’язку з набранням законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи

А. кримінально-виконавчого права

Б. цивільного права

В. трудового права

Г. кримінального права

Ґ. адміністративного права

 

28. Нормами якої галузі права регулюються такі правовідносини:

Порядок розгляду судом за місцем відбування засудженим покарання питання про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання

 

А. кримінально-виконавчого права

Б. цивільного права

В. кримінально-процесуального права

Г. кримінального права

Ґ. адміністративного права

 

29. Нормами якої галузі права регулюються такі правовідносини:

Регулювання тривалості робочого часу, охорони праці засуджених до покарання у виді позбавлення волі

А. кримінально-виконавчого права

Б. цивільного права

В. трудового права

Г. кримінального права

Ґ. адміністративного права

 

30. Нормами якої галузі права регулюються такі правовідносини:

Організація і проведення соціально-виховної роботи з засудженими до покарання у виді позбавлення волі на певний строк

А. кримінально-виконавчого права

Б. цивільного права

В. трудового права

Г. кримінального права

Ґ. адміністративного права

 

31. Нормами якої галузі права регулюються такі правовідносини:

Порядок просування по службі осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

А. кримінально-виконавчого права

Б. цивільного права

В. трудового права

Г. кримінального права

Ґ. адміністративного права

 

32. Нормами якої галузі права регулюються такі правовідносини:

Виконання Державною виконавчою службою покарання у виді конфіскації майна

А. кримінально-виконавчого права

Б. цивільного права

В. цивільного процесуального права

Г. кримінального права

Ґ. адміністративного права

 

33. Доповнити твердження, обравши правильний варіант відповіді:

Застосування адміністрацією органів та установ виконання покарань до засуджених державного примусу, тобто процедура обмеження їх прав та свобод, які є змістом покарань, визначених кк України, охоплюється поняттям ______________

А. Виправлення

Б. Ресоціалізація

В. Виконання покарання

 

Г. Відбування покарання

Ґ. Режим

 

34. Доповнити твердження, обравши правильний варіант відповіді:

Забезпечений державним примусом правовий стан засудженого, що настає після того, як обвинувальний вирок суду набрав законної сили, і полягає у підпорядкуванні поведінки засудженого обмеженням прав та свобод, передбачених у квк України відповідними покараннями охоплюється поняттям _________________

А. Виправлення

Б. Ресоціалізація

В. Виконання покарання

Г. Відбування покарання

Ґ. Режим

 

35. Твердження про те, що кримінально виконавче право як галузь права визначає зміст, підстави кримінальної відповідальності, мету, систему та види покарань:

А. вірне

Б. невірне

 

Змістовий модуль 2.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ. ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ

Теми 4, 5. ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ЇХ ОСНОВНІ ЗАСОБИ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ

 

36.Вкажіть відповідь, в якій названо основні права засуджених:

А. носити одяг встановленого зразка

Б. ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також до інших засуджених

В. на соціальне забезпечення

Г. з’являтися за викликом до адміністрації органів і установ виконання покарань

Ґ. виконувати встановлені законодавством обов'язки громадян України, неухильно додержуватись правил поведінки, які передбачені для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб

 

37. Вкажіть відповідь, в якій названо основні права засуджених:

Ь А. на охорону здоров’я

Б. на короткострокові і тривалі побачення

В. на відправлення і одержання листів і телеграм без обмеження їх кількості

Г. на оплату праці

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною

 

38. Вкажіть відповідь, в якій названо основні права засуджених:

А. виконувати законні вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)