Вкажіть відповідь, в якій названо основні обов'язки засудженихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вкажіть відповідь, в якій названо основні обов'язки засудженихА. носити цивільний одяг, користуватися грішми без обмежень

Б. звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, а також до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

В. відправляти і одержувати листи і телеграми без обмеження їх кількості

Г. виконувати встановлені законодавством обов'язки громадян України, неухильно додержуватись правил поведінки, які передбачені для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною

 

Вкажіть відповідь, в якій названо спеціальні права засуджених іноземців

А. на телефонну розмову з близькими родичами

Б. підтримувати зв’язок з дипломатичними представництвами і консульськими установами своїх держав

В. звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, а також до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян

Г. на відправлення і одержання листів і телеграм без обмеження їх кількості

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною

 

52. До якої з названих категорій засуджених застосовуються заходи щодо забезпечення особистої безпеки засудженого:

А. до всіх засуджених, які реально відбувають покарання

Б. до неповнолітніх незалежно від того виду покарання, до якого вони засуджені

В. лише до засуджених, які відбувають покарання, не пов’язані з ізоляцією

Г. лише до засуджених, які відбувають покарання, пов’язані з ізоляцією

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною

 

53. До якої з названих категорій засуджених застосовуються заходи щодо забезпечення особистої безпеки засудженого:

А. до засуджених до обмеження волі

Б. до всіх засуджених, які реально відбувають покарання

В. до засуджених, щодо яких немає підстав для їх умовно-дострокового звільнення від відбування покарання

Г. до засуджених, які брали участь у масових заворушеннях

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною

 

54. Вкажіть відповіді, в яких названо заходи щодо забезпечення особистої безпеки, що можуть бути застосовані в разі виникнення небезпеки життю і здоров’ю засуджених:

А. умовно-дострокове звільнення

Б. заміна позбавлення волі покаранням, не пов'язаним з позбавленням волі

В. ізольоване тримання

Г. участь у програмі захисту свідків

Ґ. надання засудженому права на застосування зброї для захисту

 

55. Вкажіть відповіді, в яких названо заходи щодо забезпечення особистої безпеки, що можуть бути застосовані в разі виникнення небезпеки життю і здоров’ю засуджених :

А. переведення в іншу установу виконання покарань

Б. умовно-дострокове звільнення

В. заміна позбавлення волі більш м’яким покаранням

Г. участь у програмі захисту свідків

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною

 

56. Визначте, які положення входять до змісту відповідних понять :

Положення, що складають зміст:

1.можливість засуджених вільно А. юридичні обов’язки

користуватися соціальними благами засуджених

у межах, визначених законодавством

2.прагнення засуджених отримати Б. суб’єктивні права

передбачене законом соціальне благо засуджених

як матеріальне, так і духовне

3.необхідність вчинення засудженими В. законні інтереси

певних дій засуджених

4.створені державою умови, спрямовані на

забезпечення людині та громадянинові Г. гарантії прав реальної можливості в

здійсненні прав засуджених

Ґ. свободи

 

1 - , 2- , 3- , 4-

 

57. Твердження про те, що право засуджених на особисту безпеку полягає у праві на забезпечення належного нагляду та контролю за їх поведінкою та поведінкою інших засуджених адміністрацією установи, де вони відбувають покарання:

А. вірне

Б. невірне

 

Змістовий модуль 3.

ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОКАРАНЬ

Теми 6, 7. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОКАРАНЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИПРАВЛЕННІ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

 

В ЯКОМУ З НАВЕДЕНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ НАЗВАНО ОЗНАКИ ОРГАНІВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

А. виключний характер діяльності — виконання покарань

Б. побудова за принципами територіальності і спеціалізації

В. примусове виконання судових рішень

Г. основне завдання- виправлення і перевиховання засуджених

Ґ. здійснення визначених виконавчо-розпорядчих функцій щодо виконання кримінальних покарань ?????

 

В якому з наведених варіантів відповідей названо ознаки установ виконання покарань

А. побудова за принципами територіальності і спеціалізації

Б. примусове виконання судових рішень

В. здійснення визначених управлінських функцій у сфері виконання кримінальних покарань

Г. основне завдання - виправлення і перевиховання засуджених

Ґ. здійснення визначених виконавчо-розпорядчих функцій щодо виконання кримінальних покарань

 

60.ОРГАНАМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ Є:

А. Державна виконавча служба

Б. арештні доми

В. Державна пенітенціарна служба України

Г. дисциплінарний батальйон

Ґ. гауптвахти

 

61.НАЗВІТЬ УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ:

А. Державна виконавча служба

Б. арештні доми

В. Державна пенітенціарна служба України

Г. дисциплінарний батальйон

Ґ. територіальні органи управління Державної пенітенціарної служби України

 

62.КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ УСТАНОВИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА:

А. арештні доми

Б. виправні центри;

В. виховні колонії;

Г. виправно-трудові колонії;

Ґ. гауптвахти.

 

63. В якій з наведених варіантів відповідей зазначено вид(и) виправної колонії :

А. виправні колонії загального режиму

Б. виправні колонії середнього рівня безпеки

В. виправні колонії посиленого режиму

Г. виправно-трудові колонії суворого режиму

Ґ. колонії-поселення

 

64.Які органи та установи, що не є органами і установами виконання покарань, здійснюють виконання останніх:

А. арештні доми

Б. дисциплінарний батальйон

В. колонії-поселення

Г. кримінально-виконавча інспекція

Ґ. виправні центри

 

65. Державна виконавча служба виконує покарання у виді :

А. штрафу

Б. позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу В. позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Г. конфіскації майна

Ґ. арешту

 

Кримінально-виконавча інспекція виконує покарання у виді

А. штрафу

Б. позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу В. позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Г. службових обмежень для військовослужбовців

Ґ. конфіскації майна

 

67. В якому (яких) з наведених варіантів відповідей названо функції кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання кримінальних покарань і застосування інших заходів кримінально-правового впливу:

А. здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Б. здійснення нагляду за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, а також звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

В. виконання покарання у виді штрафу і конфіскації майна

Г. встановлення періодичності та днів проведення реєстрації засуджених до покарання у виді обмеження волі

Ґ. виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців

 

68. Який орган або установа виконує покарання у виді арешту:

А. Державна виконавча служба

Б. дисциплінарний батальйон

В. арештні доми

Г. тюрми

Ґ. колонії-поселення

 

69.Який орган або установа виконує покарання у виді арешту щодо військовослужбовців:

А. Державна виконавча служба

Б. арештні доми

В. дисциплінарний батальйон

Г. тюрми

Ґ. гауптвахти

 

70. В якому (яких) з наведених варіантів відповідей визначено функції військових частин щодо виконання покарань, застосування інших заходів кримінально-правового характеру:

А. виконання покарання у виді виправних робіт щодо військовослужбовців, засуджених за злочини невеликої або середньої тяжкості

Б. здійснення контролю за поведінкою військовослужбовців, засуджених до покарання у виді громадських робіт

В. здійснення контролю за поведінкою засуджених військовослужбовців, звільнених від покарання у зв’язку з втратою суспільної небезпекиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.009 с.)