Б. здійснює щомісячне відрахування визначеної вироком суду частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в доход державиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Б. здійснює щомісячне відрахування визначеної вироком суду частини заробітної плати і перерахування утриманої суми в доход державиВ. погоджує з органами місцевого самоврядування перелік об’єктів, на яких засуджені будуть відбувати покарання

Г. дає дозвіл на зміну засудженим місця проживання в межах України

Ґ. направляє через відповідні центри зайнятості населення на роботу осіб, засуджених до виправних робіт, які на час виконання вироку не працюють або були звільнені з роботи у відповідності до законодавства про працю

 

177. В якому (яких) з наведених варіантів відповідей зазначено обов’язки засуджених до покарання у виді виправних робіт щодо виконання цього виду покарання

А. своєчасно інформувати кримінально-виконавчу інспекцію про ухилення від відбування покарання, переведення засудженого на іншу роботу чи посаду, а також його звільнення

Б. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про виїзд за межі України

В. щомісячно інформувати кримінально-виконавчу інспекцію про кількість робочих днів за графіком на підприємстві, в установі, організації, кількість фактично відпрацьованих засудженим робочих днів, розмір заробітної плати і утримань з неї за вироком суду, кількість прогулів, кількість днів тимчасової непрацездатності за листком непрацездатності та з інших причин

Г. з’являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції

Ґ. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну юридичної адреси

 

В якому (яких) з наведених варіантів відповідей зазначено обов’язки засуджених до покарання у виді виправних робіт щодо виконання цього виду покарання

А. своєчасно інформувати кримінально-виконавчу інспекцію про ухилення від відбування покарання, переведення засудженого на іншу роботу чи посаду, а також його звільнення

Б. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про виїзд за межі України

В. щомісячно інформувати кримінально-виконавчу інспекцію про кількість робочих днів за графіком на підприємстві, в установі, організації, кількість фактично відпрацьованих засудженим робочих днів, розмір заробітної плати і утримань з неї за вироком суду, кількість прогулів, кількість днів тимчасової непрацездатності за листком непрацездатності та з інших причин

Г. періодично з’являтися на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції

Ґ. проживати, як правило, у спеціально призначених гуртожитках

 

В якому (яких) з наведених варіантів відповідей зазначено обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді виправних робіт

А. додержуватися встановлених порядку та умов відбування покарання

Б. своєчасно інформувати кримінально-виконавчу інспекцію про ухилення від відбування покарання, переведення засудженого на іншу роботу чи посаду, а також його звільнення

В. з’являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції

Г. періодично з’являтися на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції

Ґ. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну юридичної адреси

 

В якому (яких) з наведених варіантів відповідей зазначено обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді виправних робіт

А. додержуватися встановлених порядку та умов відбування покарання

Б. щомісячно інформувати кримінально-виконавчу інспекцію про кількість робочих днів за графіком на підприємстві, в установі, організації, кількість фактично відпрацьованих засудженим робочих днів

В. з’являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції

Г. періодично з’являтися на реєстрацію до кримінально-виконавчої інспекції

Ґ. повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну юридичної адреси

 

Які з наведених варіантів відповідей містять правильні положення, що стосуються умов відбування покарання у виді виправних робіт

А. особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, надається щорічна відпустка, час якої, за загальним правилом, зараховується до строку відбування покарання

Б. особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, надається щорічна відпустка, час якої, за загальним правилом, не зараховується до строку відбування покарання

В. особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, не надається щорічна основна відпустка

Г. у разі сумлінного ставлення засудженого до праці під час відбування покарання у виді виправних робіт суд за поданням кримінально-виконавчої інспекції може зменшити розмір відрахувань із заробітку засуджених

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною

 

Які з наведених варіантів відповідей містять правильні положення, що стосуються умов відбування покарання у виді виправних робіт

А. час відбування засудженими покарання у виді виправних робіт зараховується в загальний стаж роботи

Б. час відбування засудженими покарання у виді виправних робіт не зараховується в загальний стаж роботи

В. у разі сумлінного ставлення засудженого до праці під час відбування покарання у виді виправних робіт суд за поданням кримінально-виконавчої інспекції може зменшити розмір відрахувань із заробітку засуджених

Г. особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, надається щорічна відпустка, час якої, за загальним правилом, зараховується до строку відбування покарання

Ґ. жодна з наведених відповідей не є правильною

 

Які з наведених варіантів відповідей містять правильні положення, що стосуються умов відбування покарання у виді виправних робіт

А. засудженим забороняється без дозволу кримінально-виконавчої інспекції виїжджати за межі України

Б. час відбування засудженими покарання у виді виправних робіт не зараховується в загальний стаж роботи

В. стосовно особи, яка стала непрацездатною після постановлення вироку суду, кримінально-виконавча інспекція вносить подання до суду про заміну виправних робіт покаранням у виді арешту Г. особам, засудженим до покарання у виді виправних робіт, забороняється надавати щорічну основну відпустку

Ґ. засудженим до покарання у виді виправних робіт, забороняється працювати за сумісництвом

 

184. Продовжіть наведене положення: Строк покарання у виді виправних робіт обчислюється_______

А. роками, місяцями і днями, протягом яких засуджений працював і з його заробітку провадилося відрахування в доход держави

Б. в годинах, протягом яких засуджений працював за визначеним місцем роботи

В. роками, місяцями і днями, протягом яких засуджений працював за основним місцем праці і з його заробітку провадилося відрахування в доход держави

Г. з дня отримання кримінально-виконавчою інспекцією копії вироку суду,яким особа засуджена до покарання у виді виправних робіт, і розпорядження про його виконання

Ґ. з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду

 

Продовжіть наведене положення: початком строку відбування покарання у виді виправних робіт вважається

А. день, коли засудженого було поставлено на облік у кримінально-виконавчій інспекції

Б. день, коли засуджений вперше з’явився у кримінально-виконавчу інспекцію після постановки його на облік

В. день, з якого фактично розпочато відрахування із заробітку засудженого,але не раніше ніж вирок набрав законної сили

Г. день набрання законної сили обвинувальним вироком суду

Ґ. день отримання кримінально-виконавчою інспекцією копії вироку суду

 

Які заходи стягнення можуть застосовуватися до осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт

А. догана

Б. звільнення

В. застереження у виді письмового попередження про притягнення до кримінальної відповідальності

Г. дисциплінарний штраф

Ґ. збільшення розміру відрахувань в дохід держави із заробітку засуджених

Д. сувора догана

Які з зазначених варіантів відповідей містять правильні положення, що стосуються порядку здійснення відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт

А. в осіб, які працюють за сумісництвом, відрахування провадяться із заробітку лише за основним місцем праціПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.011 с.)