Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи №2Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи №2Загальні рекомендації

 

1. Ознайомтесь з переліком теоретичних запитань, що винесені програмою для опрацювання у другому семестрі.

2. Згадайте граматичний матеріал першого семестра.

3. Прочитайте про четверту і п’яту відміни латинського іменника. Зверніть увагу на іменник res, rei f і на словосполучення з ним.

4. Ознайомтесь із відмінюванням латинських займенників: вказівних (Pronomina demonstrativa): hic, haec, hoc та iste, ista, istud, питальних (Pronomina interrogativa), відносних (Pronomina relativa), неозначених (Pronomina indefinita), означальних (Pronomina determinativa), заперечних (Pronomina negativa). Згадайте про явище субстантивації займенників і прикметників, особливо про збірне значення середньго роду цих частин мови (e. g.: omnia, quaeвсе, що; ea, quae – те, що.) Користуйтеся даними у підручнику таблицями відмінювання займенників при виконанні завдання 1 і під час перекладу речень.

5. Ви готові до виконання завдання 1 і до перекладу речення 1 із 9-го завдання.

6. Прочитайте про утворення часових форм Plusquamperfectum Indicativi Activi та Futurum II (exactum) Indicativi Activi. Занотуйте суфікси цих часів. Занотуйте відмінювання дієслова sum, fui, – , esse у часах системи перфекта.

7. Прочитайте про утворення форм пасивного стану часів сисеми перфекта, id est доконаного виду: Perfectum, Plusquamperfectum та Futurum II Indicativi Passivi. Запам’ятайте, що пасив доконаного виду утворюється аналітично за допомогою Participium Perfecti Passivi (PPP) і дієслова esse, в той час як активсинтетично. Зверніть увагу на те, що всі латинські дієслова, незалежно від дієвідміни, у часах системи перфекта відмінюються однаково.

8. Скадіть таблицю відмінювання дієслів у часах системи перфекта, користуйтеся цією таблицею при виконанні граматичних завдань і при перекладі речень.

9. Ви готові до виконання завдань 2a), 2b) і до перекладу речень 2 – 4 із 9-го завдання.

10. Згадайте про дієслова, що утворюються префіксально від дієслова бути (Verba sum-composita), користуйтеся даною у підручнику таблицею відмінювання цих дієслів під час перекладу речень.

11. Прочитайте про неправильні (verba anomalia), недостатні (verba defectiva), безособові дієслова (verba impersonalia). Зверніть увагу на дієслово volo, volui, – ,velle. Користуйтеся даними у підручнику таблицями відмінювання цих дієслів під час перекладу речень.

12. Прочитайте про відкладні (verba deponentia) і напіввідкладні (verba semideponentia) дієслова. Зверніть увагу на форми цих дієслів, що вказуються у словнику. Зверніть увагу на форму наказового способу таких дієслів (Imperativus Praesentis Passivi). Різні форми відкладних і напіввідкладних дієслів вам можуть траплятися у реченнях 10 – 20 із 9-го завдання і у завданнях 4-му і 5-му.

13. Прочитайте про функції інфінітива у латинській мові. Скопіюйте таблицю утворення шести форм інфінітива (Infinitivi Praesentis, Perfecti, Futuri activi et passivi). Скопіюйте три форми інфінітива дієслова sum, fui, – ,esse. (Див. підручник та Додаток.)

14. Прочитайте про синтаксичні звороти Accusativus cum infinitivo та Nominativus cum infinitivo. Занотуйте дієслова і вислови, при яких вживаються інфінітивні звороти.

15. Ви готові до перекладу речень 5 – 7 із 9-го завдання і, паралельно, до виконання завдань 4-го і 5-го (частково, тільки для інфінітивів і їх зворотів).

16. Прочитайте про синтаксичні функції латинських дієприкметників. Зверніть особливу увагу на синтаксичний зворот Ablativus absolutus. Скопіюйте форми дієприкметників Participium Praesentis Activi (PPA) і Participium Perfecti Passivi (PPP), що можуть входити до складу зворота Ablativus absolutus. Занотуйте приклади вживання Ablativus absolutus без дієприкметника.

17. Ви готові до перекладу речень 8 і 9 із 9-го завдання і, паралельно, до виконання завдань 4-го і 5-го (повністю), а також 6-го.

18. Якщо ваш варіант має один з номерів 1 – 6, то будьте уважними при перекладі і аналізі речення 10 із 9-го завдання: це речення містить більше одного синтаксичного зворота.

19. Прочитайте про герундій (Gerundium) і герундив (Gerundivum). Занотуйте суфікси, за допомогою яких утворюються ці безособові форми дієслова. Зверніть увагу на синтаксичні функції герундія і герундива, на вживання герундива у безособових реченнях.

20. Ви готові до виконання завдань 2c) і 7 та до перекладу речень із 9-го завдання:

– 11 та 12, якщо ваш варіант має один з номерів 1 – 6;

– 10 – 12, якщо ваш варіант має один з номерів 7 – 20.

21. Якщо ваш варіант має один з номерів 7 – 20, то зверніть увагу на переклад і аналіз речення 12 із 9-го завлання: це речення має синтаксичний зворот, ускладнений наявністю у його складі герундія або герундива; крім того, синтаксичних зворотів може бути більше, ніж один.

22. Ознайомтесь з формами і синтаксичними функціями супіна (Supinum). Supinum I може траплятися у реченнях.

23. Прочитайте про утворення часу Praesens Conjunctivi. Занотуйте суфікси, за допомогою яких цей час утворюється. Занотуйте парадигму відмінювання дієслів у цьому часі. Занотуйте і зверніть увагу на відмінювання дієслова sum, fui, – , esse і похідних від нього дієслів, а також на відмінювання дієслова volo, volui, – ,velle.

24. Прочитайте про синтаксичні функції умовного способу (Modus conjunctivus) у незалежному реченні.

25. Ви готові до перекладу речення 13 із 9-го завдання; паралельно починайте виконувати завдання 8.

26. Прочитайте про утворення часу Imperfectum Conjunctivi. Занотуйте суфікси, за допомогою яких цей час утворюється. Занотуйте парадигму відмінювання дієслів у цьому часі. Занотуйте і зверніть увагу на відмінювання дієслова sum, fui, – , esse і похідних від нього дієслів, а також на відмінювання дієслова volo, volui, – ,velle.

27. Прочитайте про підрядні речення зі сполучником ut (мети, додатку, наслідку).

28. Ви готові до перекладу речень 14 і 15 із 9-го завдання; паралельно продовжуйте виконувати завдання 8.

29. Прочитайте про утворення часів Perfectum і Plusquamperfectum Conjunctivi: як Activi, так і Passivi. Занотуйте суфікси, за допомогою яких ці часи утворюються в активному стані. Зверніть увагу на те, що принцип утворення пасивних форм часів Perfectum і Plusquamperfectum в умовному способі такий самий, як і у дійсному способі; єдина відмінність – заміна форм дійсного способу допоміжного дієслова бути (esse) на аналогічні умовного способу. Занотуйте парадигму відмінювання дієслів у цих часах. Занотуйте і зверніть увагу на відмінювання дієслова sum, fui, – , esse у цих часах.

30. Ви готові до виконання завдань 2d), 2e) і 3.

31. Прочитайте про підрядні речення зі сполучником cum (часові, причинові, допустові).

32. Ви готові до перекладу речень 16 і 17 із 9-го завдання; паралельно продовжуйте виконувати завдання 8.

33. Прочитайте про умовні періоди (підрядні речення із сполучником si).

34. Ви готові до перекладу речення 18 із 9-го завдання; паралельно продовжуйте виконувати завдання 8.

35. Прочитайте про непряме запитання. Ознайомтесь із правилами вживання часів умовного способу у підрядних реченнях, скопіюйте таблицю узгодження часів (consecutio temporum).

36. Ви готові до перекладу речення 19 із 9-го завдання; паралельно продовжуйте виконувати завдання 8.

37. Виконайте переклад і аналіз речення 20 із 9-го завдання; паралельно закінчуйте виконання завдання 8. Увага: це речення містить кілька синтаксичних конструкцій: можлива наявність двох і більше підрядних речень із присудком в умовному способі, інфінітивних зворотів (Accusativus/Nominativus cum infinitivo), дієприкметникового звороту (Ablativus absolutus), герундія та герундива. Не поспішайте з перекладом цього речення. Знайдіть всі синтаксичні конструкції. Переклад, як завжди, починайте з головного речення (воно має присудок у дійсному способі), рухаючись від присудку до підмета і, далі, до другорядних частин речення. Потім до перекладу головного речення додавайте преклад підрядних.

38. Повне виконання контрольної роботи №2 дає вам достатню теоретичну і практичну підготовку для успішного складання диференційованого заліку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.046 с.)