Природні ресурси, що знаходяться в межах території України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Природні ресурси, що знаходяться в межах території України. 

15. Хто здійснює права власника від імені Українського народу:

1. Громадяни України.

Органи державної влади.

3. Президент України.

4. Голова Верховної Ради України.

Органи місцевого самоврядування.

 

16. Що є основним національним багатством, що перебуває під охороною держави:

1. Людина.

2. Український народ.

3. Природні ресурси.

Земля.

5. Атмосферне повітря.

 

17. ______покладається на Збройні Сили України згідно зі ст. 17 Конституції України:

1. Охорона Державного кордону.

Захист суверенітету.

Захист територіальної цілісності.

4. Охорона життя людини.

Оборона України.

 

18. Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для ______ або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджанню їх діяльності.

1. Власних потреб.

2. Охорони дипломатичних представництв.

3. Обмеження прав і свобод людини і громадянина.

4. Нанесення шкоди життю і здоров¢ю людини.

5. Збройного нападу.

 

19. Яку форму правління в Україні закріплює ст. 5 Конституції України

Республіку.

2. Республіку з автономним утворенням.

3. Змішану республіку.

4. Гетьманську республіку.

5. Парламентсько-президентську республіку.

 

20. Метою функціонування поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову є _____ між різними органами державної влади та недопущення привласнення державної влади однією з гілок влади. (Рішення Конституційного Суду України від 24.06.1999 р):

1. Диференціація повноважень.

2. Поділ влади.

Розмежування повноважень.

4. Усунення конфліктів.

5. З’ясування повноважень.

 

21. Назвіть суб’єкти, на яких не поширюється дія Закону України “Про об’єднання громадян” від 16.06.1992 р.

Релігійні організації.

2. Політичні партії.

Органи самоорганізації населення.

4. Громадські організації.

Комерційні фонди.

 

22. Політична партія – це зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної _____, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

1. Загальноукраїнської чи локальної програми суспільного розвитку.

2. Політичної ідеї.

3. Політичної програми.

Загальнонаціональної програми суспільного розвитку.

5. Загальноукраїнської політичної ідеї.

 

23. Назвіть суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України “Про об’єднання громадян” від 16.06.1992 р.

1. Релігійні організації.

Політичні партії.

3. Органи самоорганізації населення.

Громадські організації.

5. Комерційні фонди.

 

24. Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:

Посягання на права і свободи людини.

2. Отримання місць у парламенті.

3. Розширення органів самоорганізації населення.

4. Реформування управління у сфері оборони держави.

Порушення територіальної цілісності.

 

25. Який суб’єкт здійснює реєстрацію політичних партій:

1. Місцеві органи Міністерства юстиції України.

2. Адміністрація Президента України.

3. Кабінет Міністрів України.

Міністерство юстиції України.

5. Центральна виборча комісія.

 

 


РОЗДІЛ 4

1. Яка мова може використовуватися у роботі державних органів, об’єднань, розташованих у місцях, де більшість населення становить певна національна меншина:

1. Російська мова.

2. Тільки українська мова.

3. Російська мова і мова національної меншини.

4. Мова національної меншини поряд з мовою міжнародного спілкування.

Мова національної меншини поряд з українською мовою.

 

2. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 14.12.1999 р. якою мовою спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов’язків є:

1. Російська та українська мова.

2. Українська та мови міжнародного спілкування.

3. Українська мова.

Українська та мова національної меншини. Що компактно проживає у населеному пункті.

5. Українська, російська мови та мова національної меншини, до якої належить посадова особа.

 

3. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 14.12.1999 р., які мови можуть застосовуватися та вивчатися у навчальному процесі у державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою:

Мови національних меншин.

2. Ніякі інші.

3. Російська.

4. Російська та мови національних меншин.

5. Мови міжнародного спілкування.

 

4. Процедура підписання і оприлюднення законів, прийнятих всеукраїнським референдумом є виключно питанням:

1. Конституційного Суду України.

2. Українського народу.

3. Законодавчого органу.

Президента України.

5. Скільки днів на рік сумарно особа може перебувати за кордоном, щоб це не вплинуло на факт безперервного проживання на території України:

1. 60.

2. 120.

3. 300.

4. 180.

5. 185.

 

6. Згідно із законом України «Про громадянство України» громадянин України – це:

1. Особа, яка має громадянство України.

2. Повнолітня особа, яка набула громадянства України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами.

Особа, яка набула громадянства України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами.

4. Особа, яка народилася в Україні і українцем за походженням.

5. Особа, яка набула громадянства України на підставах, передбачених законами України.

 

7. Протягом якого часу з моменту набуття громадянства України іноземець повинен припинити перебування у громадянстві іноземної держави:

1. 1 року.

2. 0,5 року.

Років.

4. Такої умови не передбачено.

5. 3 років.

 

8. Назвіть законні джерела існування згідно із законом України “Про громадянство України”:

Фінансова допомога від членів сім’ї.

Пенсія.

Власні кошти на банківському рахунку.

4. Добровільні пожертви.

5. Наявність власності.

 

9. Документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства це-

Свідоцтво про належність до громадянства.

Посвідчення особи моряка.

Тимчасове посвідчення громадянина України.

Посвідчення члена екіпажу.

Службовий паспорт.

 

10. Назвіть принципи законодавства України про громадянство:

Запобігання виникненню випадків без громадянства.

2. Запобігання тероризму.

Неможливості позбавлення громадянства.

4. Автоматичне набуття громадянства внаслідок народження в Україні.

Неможливості автоматичного набуття громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України.

 

11. Вкажіть принципи законодавства України про громадянство:

1. Запобігання виникненню випадків подвійного громадянства.

Неможливість автоматичного припинення громадянства внаслідок припинення громадянства іншим з подружжя.

Неможливості позбавлення громадянства.

4. Автоматичне набуття громадянства внаслідок народження в Україні.

Визнання права громадянина України на зміну громадянства.

 

12. Громадянами України є:

1. Особи, які на момент набрання чинності Конституцією України проживали в Україні на законних підставах.

Усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України постійно проживали на території України.

3. Особи, які на момент набрання чинності Законом України „Про громадянство України” від 13.11.1991 року проживали на території України і мали громадянство СРСР.

4. Особи, які на момент набрання чинності Законом України „Про громадянство України” від 13.11.1991 року проживали на території України і не були громадянами інших держав.

Особи, які набули громадянство України відповідно до законів та міжнародних договорів.

 

13. Назвіть нормативні акти, якими регулюються питання громадянства України згідно зі ст. 4 Закону України “Про громадянство України”:

1. Положення про паспорт громадянина України.

2. Закон України „Про правонаступництво України”

3. Закон України „Про громадянство України”

Конституція України.

Міжнародні договори України.

 

14. Назвіть документи, що підтверджують громадянство України:

1. Посвідчення прав водія.

Паспорт громадянина України.

3. Консульський паспорт.

4. Посвідчення особи, якій надано статус біженця.

Посвідчення члена екіпажу.

 

15. Які з названих документів підтверджують громадянство України:

1. Посвідчення прав водія.

Паспорт громадянина України.

Дипломатичний паспорт.

4. Військовий квиток.

Посвідчення особи моряка.

16. Назвіть підстави набуття громадянства України:

1. За національним походженням.

За територіальним походженням.

3. Внаслідок знайдення батьків.

4. Внаслідок набуття громадянства одним із подружжя.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.011 с.)