Кабінетом Міністрів України. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кабінетом Міністрів України.5. Місцевими державними адміністраціями.

 

15. Назвіть категорії іммігрантів, яким дозвіл на імміграцію надається поза квотою:

1. Дітям і батькам громадян України.

2. Діячі науки і культури.

3. Висококваліфіковані спеціалісти.

Особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням.

Особам, імміграція яких становить державний інтерес для України.

 

16. Який орган затверджує зразок посвідки на постійне проживання, правила та порядок її оформлення та видачі:

1. Верховна Рада України.

Кабінет Міністрів України.

3. Міністерство внутрішніх справ України.

4. Міністерство закордонних справ України.

5. Місцеві державні адміністрації.

 

17. Назвіть орган, що оформляє імміграційні візи особам, яким надано дозвіл на імміграцію:

Консульські установи України.

2. Кабінет Міністрів України.

3. Міністерство внутрішніх справ України.

4. Міністерство закордонних справ України.

Дипломатичні представництва України.

18. Назвіть осіб, яким не надається дозвіл на імміграцію:

Особам, засудженим до позбавлення волі на строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів України визнається злочином, якщо судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

2. Особам, засудженим до позбавлення волі на строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів України визнається злочином.

Особам, яким на підставі закону заборонено в’їзд на територію України.

Хворим на наркоманію.

5. Особам, які не мають наміру працевлаштуватися в Україні.

 

19. Дозвіл на імміграцію може бути скасовано, якщо:

1. Особа не має визначеного місця проживання.

2. Особа перебуває під адміністративним арештом.

Іммігрант порушив законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Дії іммігранта становлять загрозу національній безпеці.

Дозвіл на імміграцію було надано на підставі документів, що втратили чинність.

 

20. Особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадянином іншої держави називається:

1. Громадянином іншої держави.

Іноземцем.

3. Іммігрантом.

4. Туристом.

5. Підданим.

 

21. Здійснення іноземцями своїх прав не повинно завдавати шкоди:

1. Своїй державі.

2. Собі особисто.

Національним інтересам України.

4. Здоров¢ю громадян України. ?

Правам та інтересам інших осіб, які проживають в Україні.

 

22. Іноземці зобов’язані шанувати: ?

Традиції народу України.

2. Державних свят України.

3. Конституції України.

Звичаї народу України.

5. Законів України.

23. Яким нормативним актом визначається порядок видачі дозволу на імміграцію:

1. Конституцією України.

2. Законом України „Про імміграцію”.

3. Кодексом Законів про працю.

4. Законом України”Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

5. Законом України „ Про біженців”.

 

24. Назвіть права, які надаються іноземцям та особам без громадянства згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”:

Право на житло.

Право на свободу асоціацій.

3. Право на страйк.

4. Право власності на землю.

Право на освіту.

 

25. Нарівні з громадянами України право на освіту мають ті іноземці, які:-?

Постійно проживають в Україні.

Біженці.

3. Мають в Україні власність.

4. Прибули в України для тимчасового працевлаштування.

5. Прибули в Україну для здійснення інвестиційної діяльності.


РОЗДІЛ 6.

1. Іноземці та особи без громадянства ______ бути членами політичних партій України.

1. Можуть.

Не можуть.

3. Повинні.

4. Не повинні.

5. Не зобов¢язані.

 

2. Розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, а також образа почуттів громадян України, іноземців та осіб без громадянства у зв’язку з їх релігійними переконаннями _______.

1. Не допускається.

2. Переслідується.

3. Карається.

Забороняється.

5. Не заохочується.

 

3. Назвіть особисті права, що гарантуються іноземцям та особам без громадянства згідно із законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”:

Недоторканність особи.

2. Свобода асоціацій.

Невтручання в сімейне життя.

4. Мати іноземне громадянство.

Недоторканність житла.

 

4. Захист прав іноземців та осіб без громадянства в Україні здійснюється шляхом:

Звернення до суду.

2. Звернення до державних органів України.

3. Що передбачається міжнародними договорами.

4. Звернення до міжнародних організацій.

5. Звернення до Європейського Суду з прав людини.

 

5. Який конституційний обов’язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства:

Захищати Вітчизну.

2. Сплачувати податки.

3. Подавати декларації до податкових органів.

4. Шанувати державні символи.

5. Піклуватися про дітей.

 

6. В’їзд в Україну іноземцю не дозволяється:

В інтересах охорони громадського порядку.

Якщо у пункті пропуску через державний кордон він порушив санітарні правила.

3. Якщо він не виконав податкових зобов’язань у своїй державі.

Якщо встановлено факти порушення ним законодавства України під час попереднього перебування в Україні.

5. Якщо він порушив правила пасажирських перевезень.

 

7. За яких умов виїзд з України іноземцю не дозволяється:

Якщо його засуджено за вчинення злочину.

2. Якщо він не виконав аліментних зобов’язань.

3. Якщо він не припинив трудового договору.

Якщо його виїзд суперечить інтересам національної безпеки.

Якщо щодо нього ведеться дізнання чи попереднє слідство.

8. Іноземці та особи без громадянства виїжджають з України за_________.

1. Наявності візи.

Дійсними паспортним документами.

3. За наявності документа, що посвідчує відсутність податкової заборгованості в Україні.

4. За наявності митної декларації.

5. За наявності довідки про стан здоров”я.

 

9. За яких умов виїзд з України іноземцю та особі без громадянства не дозволяється:

Якщо його засуджено за вчинення злочину.

2. Якщо він не виконав майнових зобов”язань.

3. Якщо він не припинив трудового договору.

Якщо його виїзд суперечить інтересам національної безпеки.

5. Якщо він агресивно налаштований проти політики України.

 

10 .Транзитний проїзд іноземців та осіб без громадянства через територію України дозволяється за наявності:

1. Паспортного документа.

2. Транзитної візи

3. Візи.

Транзитної візи, якщо інше не передбачено законодавством України.

5. Дозволу міграційної служби України.

 

11. За яких умов термін перебування в Україні іноземця чи особи без громадянства може бути скорочено:

1. Якщо ця особа вчинила злочин.

2 Якщо ця особа вчинила злочин, який за законодавством України не є тяжким.

Якщо ця особа вчинила порушення, що не тягне кримінальної відповідальності.

4. Якщо ця особа вчинила злочин, що не тягне адміністративної відповідальності.

5. Якщо цій особі призначено виконання адміністративного стягнення і воно було виконано.

 

12. Які державні органи приймають рішення про скорочення терміну тимчасового перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства:

1.Органи внутрішніх справ.

2. Управління Служби безпеки України.

3. Суд загальної юрисдикції.

Державна прикордонна служба України.

5. Міністерство внутрішніх справ України.

 

13. За яких умов іноземець може бути видворений за межі України:

1. Якщо він вчинив злочин.

2 Якщо ця особа вчинила злочин, який за законодавством України не є тяжким.

Якщо ця особа вчинила злочин і відбула призначене покарання.

4. Якщо цю особу оголошено “persona non grata”.

Якщо цій особі призначено виконання адміністративного стягнення і воно було виконано.

 

14. Після завершення яких дій іноземець може бути видворений за межі України:

Після відбуття призначеного покарання.

2. Після відшкодування майнової шкоди.

Після виконання адміністративного стягнення.

4. Після отримання документів, що посвідчують особу.

5. Після оформлення справи органами внутрішніх справ чи органами прикордонної служби.

15. Виїзд іноземця з України може бути відкладено:

1. За бажанням іноземця.

2. Якщо він одружився з особою, яка є громадянином України.

До виконання ним майнових зобов’язань перед фізичними чи юридичними особами в Україні.

4. До закінчення військових дій у державі, громадянином якої він є.

5. До надання йому статусу біженця.

 

16. Згідно зі ст.22 Конституції України права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України_______:

Не є вичерпними.

2. Не підлягають звуженню.

3. Можуть бути скасовані.

4. Однаково реалізуються всіма суб’єктами.

5. Непорушні.

 

17. Конституційні права і свободи гарантуються і _____.

Не можуть бути скасовані.

2. Не підлягають звуженню.

3. Можуть бути доповнені.

4. Однаково реалізуються всіма суб’єктами.

5. Є відносними.

 

18. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 11.10.2005 року звуження змісту існуючих прав і свобод означає:

1. Зменшення ознак, змістовних характеристик можливостей громадянина.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 99; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.008 с.)