Внаслідок визнання материнства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Внаслідок визнання материнства. 

17. Особа, яка народилася на території України від іноземців, є громадянином України, якщо:

1. Батьки – іноземці на законних підставах проживали на території України.

2. Батьки – іноземці постійно і на законних підставах проживали на території України.

Іноземці на законних підставах проживали на території України і дитина не набула громадянства іншої держави.

4. Батьки не заперечують набуття дитиною громадянства України.

5. Батьки відмовляються від іноземного громадянства.

 

 

18. Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України є громадянином України, якщо:

1. Особи без громадянства постійно проживали на території України.

2. Особи без громадянства - батьки постійно і на законних підставах проживали на території України.

3. Особи без громадянства набули статус біженця.

4. Особи без громадянства постійно і на законних підставах проживали на території України і дитина не набула громадянства іншої держави.

Вона не набула громадянства іншої держави.

 

19. Назвіть умови прийняття до громадянства України:

Подання декларації про відсутність іноземного громадянства.

2. Подання зобов’язання про припинення іноземного громадянства.

Отримання дозволу на імміграцію.

4. Отримання дозволу на емміграцію.

5. Проживання на території України протягом п’яти років. ?

 

20.Згідно із законом України «Про громадянство України» при прийнятті до громадянства України іноземець, якому надано статус біженці подає:

1. Докази постійного проживання в Україні.

2. Докази наявності законних джерел існування.

Декларацію про відмову від іноземного громадянства.

4. Заяву про припинення іноземного громадянства.

5. Клопотання про прийняття до громадянства України.

 

21. Скільки часу особа повинна безперервно на законних підставах проживати на території України, щоб бути прийнятою до громадянства України:

1. 3 роки з моменту надання особи статусу біженці – для біженців.

2. 3 роки з моменту надання особі притулку – для осіб, яким надано притулок.

Років.

Роки для осіб, які пербувають у шлюбі з громадянином України.

5. 4 роки.

 

 

22 .На яких осіб не поширюється умова про володіння державною мовою при прийнятті до громадянства України:

1.Які мають визначні досягнення.

2. Осіб, яким надано статус біженця.

3. Інвалідів.

Осіб, які мають певні фізичні вади.

5. Осіб, яким надано притулок в Україні.

 

23. На яких осіб не поширюється умова про наявність законних джерел існування при прийнятті до громадянства України:

1. Біженців.

2. Осіб, яким надано статус біженця.

3. Інвалідів.

4. Осіб, які мають певні фізичні вади.

5. Осіб, яким надано притулок в Україні.

 

24. Датою набуття громадянства України внаслідок прийняття до громадянства України є:

1. Дата заяви про прийняття до громадянства.

2. Дата виконання всіх умов, передбачених законом.

3. Дата, коли сплив п’ятирічний термін постійного проживання в Україні.

4. Дата видачі паспорта громадянина України.

Дата видачі Указу Президента України.

 

25. Які особи не приймаються до громадянства України:

Особи, що вчинили злочин проти людства.

Особи, що вчинили геноцид.

3. Особи, що мають фінансові борги у своїй державі.

4. Особи, що вчинили кримінально-каране діяння.

Особи, що вчинили на території іншої держави діяння, яке визнане законодавством України як тяжке або особливо тяжке.


РОЗДІЛ 5

1. З якого моменту стає громадянином України дитина-іноземець, над якою встановлено опіку чи піклування:

1. З моменту видачі паспорта громадянина України.

2. З моменту реєстрації громадянства.

3. З моменту видачі нового свідоцтва про народження.

З моменту набрання чинності рішенням суду про встановлення опіки чи піклування.

5. З моменту встановлення опіки чи піклування.

 

2. Назвіть підстави припинення громадянства України:

1. Внаслідок вчинення тяжкого злочину.

2. Внаслідок засудження за вчинення кримінально-караного діяння на території України.

Внаслідок втрати громадянства України.

4. Внаслідок призначення покарання за наругу над державними символами України.

5. За підставами, передбаченими міжнародними договорами.

 

3. За яких умов громадянин України може вийти з громадянства України.

1. Якщо є бажання.

2. Якщо особа довший час проживає за кордоном.

3. Якщо особа має дозвіл на працевлаштування за кордоном.

Якщо громадянин України постійно проживає за кордоном згідно з вимогами українського законодавства і подав відповідне клопотання.

5. Якщо громадянин України подав заяву.

 

4. Вкажіть підстави для втрати громадянства України:

1. Одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави.

2. Добровільне набуття громадянства іншої держави у віці 14 років.

Добровільне набуття громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

4. Добровільне набуття громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття за законодавством іноземної держави.

5. Набуття іноземного громадянства внаслідок укладення шлюбу.

 

5. Назвіть випадки, що не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства:

Одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави.

2. Добровільне набуття громадянства іншої держави у віці 14 років.

3. Добровільне набуття громадянства іншої держави у віці 21 року.

4. Добровільний вступ на військову службу, яка відповідно до законодавства іноземної держави не є загальним військовим обов’язком.

Набуття іноземного громадянства внаслідок укладення шлюбу.

 

6. Назвіть повноваження Президента України щодо громадянства України:

Затверджує положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства.

Приймає рішення і видає укази про прийняття до громадянства України.

Приймає рішення і видає укази про припинення громадянства України.

4. Розглядає заяви про прийняття до громадянства України.

5. Встановлює належність до громадянства України.

 

7. Назвіть законні підстави перебування на території України для іноземців та осіб без громадянства:

1. Наявність місця проживання.

Обовязкова реєстрація паспортного документа чи наявність посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні.

3. Наявність законних джерел існування.

4. Відсутність кримінального переслідування.

5. Належність до громадянства України.

 

8. Згідно із законом «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземці або особи без громадянства можуть у встановленому порядку:

Брати участь у діяльності громадських організацій.

Іммігрувати на постійне проживання.

Тимчасово перебувати на території України

4. Брати участь у виборчому процесі.

Прибути на працевлаштування на визначений термін.

 

9. Реєстрація місця перебування особи здійснюється протягом ______днів після прибуття в місце перебування:

1. 2 тижнів.

2. 1 місяця.

3. 30 календарних днів.

Днів.

5. На вимогу органів реєстрації.

 

10. Особа, якій надано статус біженця має рівні з громадянами України права на:

Працю.

Житло.

3. Участь в управлінні державними справами.

Освіту

5.Оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади..?

 

11. Назвіть обов’язки особи, якій надано статус біженці:

1.Знати Конституцію і закони України.

2. Проходити щорічну перереєстрацію.

3. Повідомляти уповноважений орган про зміну прізвища, склад сім¢ї.

4. Проходити щорічні медичні огляди.

5. Отримати ідентифікаційний код.

 

12. Імміграція – це ____ в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне місце проживання:

1. Повернення.

2. В¢їзд.

Прибуття.

4. Прихід.

 

13. За яких умов іноземець чи особа без громадянства стає іммігрантом:

1. За наявності бажання.

2. Отримання дозволу на імміграцію.

3. Отримання дозволу на імміграцію і прибуття в Україну на постійне місце проживання.

4. Отримання дозволу на імміграцію і залишення в Україні на постійне місце проживання.

5. Отримання дозволу на імміграцію і прибуття в Україну на тимчасове перебування.

 

14. Яким органом встановлюється квота на імміграцію:

1. Верховною Радою України.

2. Міністерством праці та соціального захисту.

3. Міністерством внутрішніх справ.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.009 с.)