Розрахунок показників, що характеризують процес інтенсифікації сільськогосподарського виробництва 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок показників, що характеризують процес інтенсифікації сільськогосподарського виробництва№ п/п Показник Одиниця виміру Числове значення показника
І. Показники рівня інтенсифікації
1. Сума витрат виробництва на 1 га с.-г. угідь грн.  
2. Оснащеність основними засобами в розрахунку на 1 га с.-г. угідь грн.  
3. Затрати праці на 1 га с.-г. угідь люд.-год.  
4. Кількість енергетичних потужностей на 1 га ріллі к. с.  
5. Кількість спожитої електроенергії в розрахунку на 1 га с.-г. угідь кВт год.  
6. Припадає на 1га ріллі: а) виробничих основних фондів б) виробничих витрат в) прямих затрат праці   грн. грн. люд. – год.  
ІІ. Показники, що характеризують результат інтенсифікації
1. Одержано на 1 га с.-г. угідь а) валової продукції б) валового прибутку в) чистого прибутку   грн. грн. грн.  
ІІІ. Показники, що характеризують економічну ефективність інтенсифікації
1. Вартість валової продукції га 1 грн. витрат виробництва з підприємства у т.ч. в рослинництві в тваринництві   грн. грн. грн.  
2. Одержано на 1 люд. - год. затрат живої праці а) валової продукції б) валового прибутку в) чистого прибутку   грн. грн. грн.  
3. Віддача основних засобів по валовій продукції з підприємства у т.ч. в рослинництві в тваринництві   грн. грн. грн.  
4. Розмір основних засобів у розрахунку на 1 грн. вартості валової продукції з підприємства у т.ч. в рослинництві в тваринництві   грн. грн. грн.  
5. Рівень рентабельності %  

 

Висновок за результатами розрахунків: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Контрольні питання:

1. У чому суть інтенсифікації?

2. Який зв'язок інтенсифікації з науково – технічним прогресом?

3. Яке значення інтенсифікації сільського виробництва?

4. Назвати результативні показники інтенсифікації.

5. Назвати показники економічної ефективності інтенсифікації.

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

Знати: Вміти:
Критерії і показники рівня та економічної ефективності інтенсифікації. Фактори, що зумовлюють ефективність інтенсифікації виробництва. Основні напрямки інтенсифікації сільського господарства. Поняття та окремі види інноваційних процесів. На основі даних статистичної та бухгалтерської звітності визначити показники, що характеризують процес інтенсифікації, робити аналітичні висновки за результатами розрахунків.

 

 

Навчально-методична картка до теми :

«Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси

В сільському господарстві»

Тема заняття: Визначення показників рівня та економічної ефективності спеціалізації с.-г. підприємства

Мета заняття засвоїти методику визначення структури товарної продукції та рівня спеціалізації с.-г. підприємства. Навчитися робити висновки та визначати рівень економічної ефективності спеціалізації.

Обладнання: Річні звіти сільськогосподарських підприємств, умови виробничих ситуацій, лічильна техніка.

Завдання:

1. За даними річних звітів визначити структуру товарної продукції і результати розрахунків оформити в таблиці. Визначити які галузі є головними і зробити висновки, в яких вказати спеціалізацію і виробничий напрям господарства. За даними таблиці побудувати ранжований ряд і зробити розрахунки по визначенню рівня спеціалізації.

3. Визначити показники економічної ефективності спеціалізації. Зробити висновки про доцільність даної спеціалізації в підприємстві, відмітити, чи нема в підприємстві галузей – конкурентів, внести пропозиції про зміни в спеціалізації.

Завдання 1.

За даними річних звітів визначити структуру товарної продукції і результати розрахунків оформити в таблиці. Визначити які галузі є головними і зробити висновки, в яких вказати спеціалізацію і виробничий напрям господарства. Побудувати ранжирований ряд і зробити розрахунки по визначенню рівня спеціалізації.

Таблиця 1

Структура товарної продукції

№ п/п Види продукції Вартість товарної продукції, тис. грн. Структура, % Ранжирований ряд
1. Зерно і зернобобові, всього      
  з них: пшениця озима      
  кукурудза на зерно      
  гречка      
2. Цукровий буряк      
3. Соняшник      
4. Картопля      
5. Овочі      
6. Інше      
Разом по рослинництву      
8. Молоко      
9. Приріст ВРХ      
10. Приріст свиней      
11. Яйця курячі      
12. Інше      
Разом по тваринництву      
ВСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ      

 

 

Розрахунок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок за результатами розрахунків: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методика виконання.

 

Рівень спеціалізації визначити на основі показника - коефіцієнта спеціалізації:

Кс = ,

де і - порядковий номер товарної продукції по питомій вазі;

ПВ – питома вага товарної продукції окремої галузі.

Отримавши результат необхідно визначити рівень механізації:

Кс нижче 0,2 – низький;

Кс від 0,21 до 0,4 – середній;

Кс від 0,41 до 0,6 – високий;

Кс від 0,61 і вище – комбінованої спеціалізації.

Завдання 2.

Визначити показники економічної ефективності спеціалізації головних галузей рослинництва і тваринництва. Зробити висновки про доцільність даної спеціалізації в підприємстві, внести пропозиції про зміни в спеціалізації.

Таблиця 2

Розрахунок показників економічної ефективності спеціалізації головних галузей рослинництва у господарстві.

№ п/п Показники Одиниця виміру Головні галузі
Зерно Цукровий буряк
1. Валовий збір ц    
2. Посівна площа га    
3. Урожайність ц/га    
4. Собівартість одиниці продукції грн.    
3. Реалізаційна ціна за 1ц продукції грн    
4. Прибуток всього тис.грн    
5. Прибуток на 1 ц грн.    
6. Рівень рентабельності %    

 

Висновок за результатами розрахунків: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 3

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.172.77 (0.006 с.)