ТОП 10:

Види діяльності, які можна здійснювати при наявності торгового патенту.Тільки при наявності торгового патенту можливо займатися наступними видами підприємницької діяльності:

· торговельною діяльністю;

· діяльністю у сфері торгівлі іноземною валютою;

· діяльністю у сфері грального бізнесу;

· діяльністю з надання побутових послуг.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"(далі - Закон "Про патенту­вання...) торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цін­ностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, потребує отримання торгового патенту.

Суб’єкти торгового патентування.

Суб’єктами правовідносин, які підлягають регулюванню згідно Закону “Про патентування...”, є:

· фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

· юридичні особи.

· їх відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення тощо).

Тобто, торговий патент повинен мати кожен пункт продажу товарів (торгова точка): магазин, кіоск, палатка, автомагазин, розвозка, лоток, прилавок, їдальня, ресторан, кафе, баз та ін.

Дія Закону “Про патентування...” не розповсюджується на торговельну діяльність та діяльність по наданню побутових послуг:

- підприємств і організацій Укркоопспілки, військової торгівлі, аптек, що знаходяться у державній власності, а для торгово виробничих підприємств відділів робітничого постачання тільки для тих, які знаходяться в селах, селищах та містах районного підпорядкування.

- суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, які:

· здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків в межах ринку і сплачують ринковий збір;

· сплачують податок на промисел;

· здійснюють продаж вирощених на особистому підсобному господарстві або ділянках продукцію рослинництва, тваринництва, бджільництва, як у живому вигляді так і у вигляді первинної переробки;

· сплачують державне мито за нотаріальне засвідчення договорів відчуження власного майна (не частіше одного разу на рік);

· сплачують фіксований податок.

Порядок придбання та використання торгового патенту.

Торговий патент видається за плату суб’єктами торговельної діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням пункту продажу товару, а ті, що здійснюють торгівлю через пересувну мережу – за місцем реєстрації.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, в якій повинні містити такі реквізити:

· найменування суб’єкту підприємницької діяльності;

· юридична адреса суб’єкта підприємницької діяльності;

· для структурного підрозділу – довідка органу, який погодив місцезнаходження структурного підрозділу;

· вид діяльності;

· найменування документу про сплату вартості торгового патенту.

Вартість торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів.

Вартість торгового патенту на календарний місяць встановлюється у межах таких граничних рівнів:

· на території міста Києва, обласних центрів – від 60 до 320 гривень;

· на території міста Севастополя, міст обласного підпорядкування (крім обласних центрів) і районних центрів – від зо до 160 гривень;

· на території інших населених пунктів – до 80 гривень.

Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних місяців.

Торговий патент має бути відкритим і доступним для огляду. Торговий патент є чинним на території органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження торгової точки. Передача торгового патенту іншому суб’єкту або структурному підрозділу не дозволяється.

 

Правове значення придбання торгового патенту.

Суб’єкт підприємницької діяльності, який придбав спеціальний торговий патент не сплачує деякі види податків та зборів: на додану вартість, на доходи фізичних осіб, на прибуток підприємств, комунальний збір, ринковий збір та деякі інші.

Юридичні особи, які придбали спеціальний торговий патент ведуть бухгалтерський облік відповідно до існуючого законодавства, а фізичні особи – вести книгу обліку доходів і витрат у порядку встановленому центральним податковим органом.

Фізичні особи, які займаються виключно такими видами підприємницької діяльності, які вказані в патенті, звільняються від обов’язку подання декларації як суб’єкти підприємницької діяльності і подають декларації про свої доходи як громадяни, які не займаються підприємницькою діяльністю.

Податок на прибуток суб’єкта підприємницької діяльності, який підлягає сплаті до бюджету, зменшується на вартість придбаних торгових патентів.

Відповідальність суб’єктів торговельної діяльності за здійснення торгівлі без патенту.

Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність, операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, операції з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, у разі порушення вимог Закону про патентування несуть таку відповідальність:

за порушення порядку використання торгового патенту, сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць;

за здійснення операцій, передбачених Законом, без одержання відповідних торгових патентів або з порушенням порядку використання торгового патенту, сплачують штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням;

за здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту сплачують штраф у подвійному розмірі вартості короткотермінового патенту за повний термін діяльності суб'єктів підприємницької діяльності із зазначеним порушенням.

До дня сплати штрафів, а також до придбання торгового патенту діяльність відповідних суб'єктів підприємницької діяльності зупиняється. Штрафи, підлягають сплаті порушником у п'ятиденний термін.

Посадові особи та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності у разі порушення вимог Закону притягаються до адміністративної відповідальності згідно із законодавством.

Види торговельної діяльності.

Торговельна діяльність може здійснюватися у сферах:

· роздрібної торгівлі;

· оптової торгівлі;

· торговельно-виробничій (громадське харчування) діяльності.

Роздрібна торгівля.

Роздрібна торгівля – це діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання незалежно від форми розрахунків. У роздрібної торгівлі є притаманні тільки їй правила. До них відносяться, наприклад, особливий порядок визначення роздрібних цін. Роздрібні ціни – це ціни на товари невиробничого споживання, по яким їх продають громадянам та іншим кінцевим споживачам.

Господарюючі суб’єкти для заняття роздрібною торгівлею можуть мати:

1. Магазини – стаціонарні пункти роздрібного продажу товарів, які займають окремі приміщення або будівлі та мають торговельний зал для покупців.

Види магазинів:

· за товарною спеціалізацією – продовольчі, непродовольчі, змішані;

· за формами торгівлі – звичайного типу, самообслуговування, торгівлі за зразками, торгівлі за попередніми замовленнями, дрібнооптові (для відпуску товарів дитячим, лікувальним та іншим закритим закладам за безготівковим рахунком);

· за товарним асортиментом – спеціалізовані, неспеціалізовані, універмаги, універсами, будинки торгівлі, торговельні центри (комплекси).

Універмаг – магазин загальноміського призначення торговою площею більше 1500 квадратних метрів з асортиментом більше 5000 найменувань непродовольчих товарів.

Універсам, супермаркет – магазин самообслуговування з торговим залом більше ніж 400 квадратних метрів та асортиментом більше 5000 найменувань продовольчих та непродовольчих товарів.

Торговий центр – група торгових об’єктів, зосереджених в одному місці, керування якими здійснюється як одне ціле, які по розміру та місцезнаходженню відповідають потребам обслуговування покупців певної житлової зони.

Дрібна роздрібна торгівля.

Різновидом роздрібної торгівлі є дрібно роздрібна торгівля – одна з форм поза магазинного продажу товарів, при якій приміщення не мають торгового залу для покупців. Продаж товарів здійснюється через:

· пункти некапітальної забудови – кіоски, ларьки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торгові автомати;

· палатка торгова – збірно-розбірна конструкція, яка займає відокремлене місце і не має торгового залу для покупців;

· кіоск – об’єкт дрібно роздрібної торгівля стаціонарного типу, який займає відокремлене місце без доступу в нього покупців;

· засоби пересувної торгівлі – автомагазини, авто розвозки, автоцистерни, низькотемпературні лотки-прилавки, розноски, лотки, столик та ін.

В дрібно роздрібній торгівлі заборонено продаж:

· продовольчих товарів, якщо для їх продажу відсутні умови по дотриманню санітарних норм та правил, температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;

· нефасованих та не упакованих продовольчих товарів з розносок, лотків, столиків, не спеціалізованого транспорту, окрім картоплі, овочів, фруктів в період сезонного продажу, а також морозива та квітів;

· алкогольних напоїв;

· технічно складних та великогабаритних товарів;

· дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також деяких інших товарів.

Торгівля на ринку.

Ринок — це суб'єкт господарювання, створений на відведеному за рішенням місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований у встановленому порядку, функціональними обов'язками якого є надання послуг і створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються в залежності від попиту та пропозицій.

Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи — громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від форм власності.

Види ринків:

· по конструкції - криті, відкриті і комбіновані;

· за часом діяльності - постійно діючі або сезонні, ранкові і вечірні;

· по місцезнаходженню - міські, селищні і сільські;

· по видах економічної діяльності - по оптовій торгівлі, по роздрібній торгівлі;

· по товарній спеціалізації - із продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, транспортних засобів, худоби і кормів, тварин і птахів, квітів і т.п., а також змішані.

Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих площадок відповідно до затвердженої адміністрації ринку схемою дислокації торговельних місць на ринку. У відведених місцях торгівлі пересування транспортних засобів дозволяється тільки до початку торгівлі і після її завершення.

На торговельному місці продавця (юридичної особи) установлюється табличка з указівкою назви, місцезнаходження і номери телефону суб'єкта підприємницької діяльності, що організували торгівлю, прізвища, імені і по батькові продавця і розміщається копія ліцензії у випадку здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

На торговельному місці продавця (фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності) установлюється табличка з указівкою його прізвища, імені і по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності і назви органа, що здійснив цю реєстрацію, прізвища, імені, по батькові його продавця, а також розміщається копія патенту по фіксованому розмірі податку або копія свідчення про сплату єдиного податку і копія ліцензії у випадку здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

За право заняття торговельного місця на ринку стягується ринковий збір. Продавцям (фізичним особам, що не є суб'єктами підприємницької діяльності) забороняється використовувати власний санітарний і спеціальний одяг, торговельний інвентар і засоби вимірювальної техніки. Продавці (суб'єкти підприємницької діяльності) можуть мати свій санітарний або інший одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки.

Засоби вимірювальної техніки, що використовуються продавцями на ринку, повинні бути в справному стані, мати перевірочне клеймо територіального органу Держстандарту України і проходити періодичну перевірку у встановленому порядку.

Усі продавці зобов'язані надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою, їм забороняється курити, розпивати спиртні напої і приймати їжу на торговельному місці. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку.

За вимогою покупця продавець (суб'єкт підприємницької діяльності, що відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій і розрахункових книжок) повинен видати товарний чек, що засвідчує факт покупки, у якому вказуються: найменування суб'єкта господарювання і ринку, ряд і номер торговельного місця, найменування товару, ціна товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця і його підпис.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.01 с.)