Показники ефективності використання основних фондівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники ефективності використання основних фондівПоказники ефективності використання основних фондів розподіляються на дві групи:

- узагальнюючі ;

- часткові.

Узагальнюючі показники характеризують ефективність використання всієї сукупності основних фондів підприємства. До них відносять фондовіддачу, фондомісткість та рентабельність основних виробничих фондів.

Фондовіддачавід) – показник виробництва продукції (робіт, послуг) на 1 грн. вартості основних фондів – визначається як відношення обсягу випуску продукції (В) до вартості основних виробничих фондів (С) за порівнювальний термін часу (місяць, рік):

.

Фондомісткість (Фмістк) – показує частку основних виробничих фондів, яка приходиться на кожну гривню виробленої продукції:

.

Рентабельність основних виробничих фондів Р – визначає величину прибутку, який приходиться на 1 гривню фондів і розраховується як відношення суми прибутку П до вартості основних виробничих фондів С:

%.

Часткові показники ефективності використання основних виробничих фондів відображають рівень використання окремих видів (груп) основних фондів.

Часткові показники розподіляють на три групи: показники екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання.

Показники екстенсивного використання основних фондів відображають рівень їх використання з часу. До них відносяться коефіцієнт екстенсивного використання Кекст і коефіцієнт змінності робіт обладнання Кзм.

Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання Кекст визначаються як відношення фактичної кількості годин роботи обладнання Тф до кількості годин його роботи згідно з нормами Тн:

.

Коефіцієнт змінності роботи обладнання Кзм визначається як відношення загальної кількості відпрацьованих обладнанням станко-змін Дст.-зм, до кількості одиниць обладнання, яке робило найбільшу зміну n:

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання Кінтенс визначається як відношення фактичної продуктивності обладнання Пф до нормативної його продуктивності Пн:

Показник інтегрального використання обладнання Кінтегр визначається як добуток коефіцієнта екстенсивного і коефіцієнта інтенсивного використання обладнання і комплексно характеризує його експлуатацію за часом і продуктивністю:

 

 

.

Шляхи підвищення ефективності основних виробничих фондів

Підвищення ефективності основних виробничих фондів може бути забезпечено підвищенням їхньої технічної досконалості, а також покращенням їхнього використання.

До шляхів підвищення технічної досконалості основних виробничих фондів відноситься: їхнє технічне удосконалення, реконструкція виробництва на базі нової техніки, використання прогресивних технологічних процесів, модернізація обладнання.

Покращення екстенсивного використання основних фондів досягається зменшенням планових та усуненням позапланових простоїв обладнання, покращенням стану обладнання, підвищенням рівня спеціалізації виробництва, своєчасним забезпеченням робочих місць матеріалами, електроенергією, оснащенням і пристроями, підйомно-транспортними засобами.

Для підвищення рівня інтенсивного використання основних фондів велике значення мають своєчасна заміна фізично спрацьованого й технічно застарілого обладнання, модернізація діючого устаткування, запровадження нових технологій та інтенсифікація виробничих процесів.

Притому, якщо підвищення рівня екстенсивного використання основних фондів обмежено календарним фондом часу їх роботи, то покращення інтенсивного використання основних фондів необмежено, як необмежений науково-технічний прогрес.

Питання для самоперевірки

1. В чому полягає сутність основних фондів?

2. Охарактеризуйте склад і структуру основних виробничих фондів підприємств.

3. Які методи обліку та оцінки основних виробничих фондів? В чому їх особливості?

4. Які види зношування основних виробничих фондів? Які фактори впливають на знос основних фондів?

5. Амортизація основних фондів. Які методи розрахунку норм амортизації?

6. Які показники і шляхи ефективності використання основних виробничих фондів підприємств?

7. Які джерела формування основних фондів підприємства?

ТЕСТИ

1. Основні виробничі фонди:

а) не змінюють натуральну форму в процесі його функціонування;

б) використовується межі одного календарного року;

в) повністю переносять свою вартість за один виробничий цикл;

г) переносять свою вартість на вироблену продукцію частинами протягом усього строку їх експлуатації.

2. До складу основних виробничих фондів підприємства слід відносити:

а) будівля цеху;

б) інженерні споруди;

в) будинок їдальні;

г) медичні заклади;

д) виробничий інвентар.

3. Назвіть методи оцінки основних фондів:

а) початкова вартість;

б) ліквідаційна вартість;

в) залишкова вартість;

г) вартість відновлення;

д) розробка ціни.

4. Початкова вартість основних фондів формується за рахунок:

а) амортизаційних відрахувань;

б) витрат на монтаж;

в) витрат на капітальний ремонт;

г) витрат на транспортування;

д) ціни основних фондів.

5. Норма амортизації основних фондів – це:

а) відрахування від ліквідаційної вартості;

б) процент відрахувань на рік від початкової вартості основних фондів;

в) погашення частини вартості основних фондів та її перенесення на готову продукцію.

6. Показники ефективності використання основних фондів:

а) коефіцієнт зносу основних фондів;

б) фондовіддача;

в) трудомісткість;

г) фондомісткість;

д) коефіцієнт оновлення основних фондів;

е) коефіцієнт вибуття основних фондів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)