Тема 2. Суб’єкти господарювання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 2. Суб’єкти господарювання 

1. Поняття і ознаки суб’єкта господарювання.

2. Критерії класифікації і види суб’єкта господарювання.

3. Особливості юридичних осіб господарського права як суб’єктів господарювання.

4. Особливості правового статусу громадянина - підприємця.

5. Поняття і значення способів заснування суб’єктів господарського права. Порядок створення та етапи створення суб’єкта господарювання.

6. Державна реєстрація: порядок та зміст. Документи, які подаються для державної реєстрації.

7. Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Банкрутство.

 

Нормативні акти:

 

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

2. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, ст. 144.

3. Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40, ст. 356.

4. Господарський процесуальний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 06.11. 1991р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 6, ст. 56.

5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №5-6, ст.30

6. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР),1992, № 31,ст. 440.

7. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991,№ 49,ст. 682.

8. Закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, №50-51,
ст.384.

9. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 51, ст. 292.

10. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №31-32, ст.263

11. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №36, ст.276

12. Закон України “Про ліцензування окремих видів господарської діяльності” від 1.06.2000р // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, №36, ст.302

13. Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, №39, ст.261.

14. Закон України “Про фермерське господарство” від 19 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №45, ст.363

15. Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992, №30, ст.414

16. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 р..// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, №31, ст.268

17. Конвенція про транснаціональні корпорації від 6 березня 1998 року, ратифікована із застереженнями Законом України від 13.07.99.

18. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджені Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства промислової політики України 25.02.2003, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 р. за № 219/7540

19. Методика оцінки державних корпоративних прав, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1999 р.

20. Положення про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду, затверджено пстановою Правління Національного банку України 30.01.2002 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2002 р.

21. Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.

22. Порядок надання Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами дозволів державним підприємствам, організаціям на передачу в оренду цілісних майнових комплексів їх структурних підрозділів та нерухомого майна. Затверджено Наказом Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України 04.05.2000

23. Постанова КМУ “Про деякі питання управління казенним підприємством” від 22 липня 1998 р.

24. Постанова КМУ “Про створення єдиного державного реєстру підприємств та організацій України” від 22 січня 1996р.

25. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку проведення досудової санації державних підприємств” від 17 березня 2000 р.

26. Постанова КМУ “Про перетворення деяких державних і казенних підприємств” від 11 липня 2002 р.

27. Постанова КМУ “Про представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні” від 12 серпня 1993 р.

28. Постанова КМУ “Про Типовий статут казенного підприємства” від 16 червня 1998 р.

29. Постанова КМУ “Про затвердження переліку органів ліцензування” від 14 листопада 2000 р.

30. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики “Про видачу ліцензій на право здійснення господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом” від 16.01.2002.

31. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, затверджений спільним наказом Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 12/13 грудня 1994 р.

32. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, затверджено наказом Міністерства економіки України, Фонду державного майна України і Міністерства юстиції України від 31 серпня 1993 р.

33. Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, яке не підлягає приватизації, затверджено наказом Фонду державного майна та Міністерства економіки України від 25.06.01

34. Типовий статут державного підприємства, затверджений наказами Мінекономіки України, Мінпраці України, Мінфіну України, Фонду держмайна України від 22.04.93 року.

35. Типовий статут казенного підприємства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р.

Література:

1. Барбашова Н., Сгара Е. Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів. // Право України. – 2003. -№1.- С.42-47.

2. Беленевич Е. Физическое лицо как субъект хозяйственных отношений // Предпринимательство, хозяйство и право - 1997 - №1 - С.12-15.

3. Брукс В. Законодательство о банкротстве США//Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации - 1993 - №9 - С.57-63.

4. Витрянский В.В. Реформа законодательства о несостоятельности (банкротстве)//Вестник Высшего арбитражного суда РФ - 1998 - спец. Прилож. К №2 - С. 80-81.

5. Вінник О. Господарські товариства та виробничі кооперативи: правове становище: Монографія. – К., 1998. – 230с.

6. Вінник О. Захист суспільних інтересів у процесі здійснення підприємницької діяльності // Предпринимательство, хозяйство и право - 1997 - №9.

7. Вінник О. Малое предпринимательство: совершенствование, правовое регулирование // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - №8. - С. 7-9.

8. Вінник О., Щербина В.С. Акціонерне право: навчальний посібник / За ред. проф. В.С. Щербини. – К., 2000. –544с.

9. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник – К.: Правова єдність, 2009 – 2-ге вид., змін та доп. – 766 с.

10. Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарських товариствах: Проблеми правового забезпечення. Монографія.- К.: Атака, 2003.- 352 с.

11. Гаврина С. Регулирование института банкротства. Сравнительная характеристика законодательства о банкротстве. // Юридическая практика. - 2003.-№23. - 10 июня.

12. Джунь В. Врегулювання транскордонних аспектів неспроможності в національному законодавстві України//Право України - 1999 - №9 - Ст.32-35.

13. Джунь В. Інститут неспроможності у правовому, економічному та соціальних вимірах// Право України.-2002. -№8. – С.16-20.

14. Джунь В. Про необхідність розширення кола реорганізаційних процедур інституту неспроможності//Право України - 1999 - №2 Ст. 10-14.

15. Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи інституту неспроможності//Право України - 1999 - №4 - С.88-89.

16. Жила Б. Лотерейный билет в уставной фонд? // Юридическая практика. - 2003.- №23.-10 июня.

17. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право України: Підручник - К.: Кондор, 2009 – 434 с.

18. Жукова Е. Проблемы выхода участника из ООО. Аспекты налогообложения при выходе участника из ООО. // Юридическая практика. - 2003.-№16. – 22 апреля.

19. Загородний С. Банкротство по инициативе ГНАУ. // Юридическая практика. - 2003.- 10 июня.

20. Земко А. Поняття підсобних виробництв сільськогосподарських підприємств // Право України. - 2003- №8.- С.70-72.

21. Коваленко Т. Правові аспекти ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі їх реструктуризації // Право України. - 2003- №6.- С.33-38.

22. Комерційне право. Підручник. - К., 1997.

23. Коммерческое право: Учебник. /Под ред. В.Ф.Попондопуло, В.Ф.Яковлевой. - СПб, 1997.

24. Кооперативне право. Підручник. - К., 1998.

25. Кушакова Н. Правові аспекти ліцензування Інтернет –послуг. // Підприємництво, господарство і право. – 2002. -№8. –С.69-71.

26. Лукашенко А., Сергійко О. Проблеми державної політики підтримки малого підприємництва в Україні// Право України - 1999 - №6 - С. 39-45.

27. Мащенко І. Зміст ознаки організаційної єдності внутрішньогосподарського підрозділу підприємства. // Право України. - 2003- №8.- С.61-66.

28. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол.авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін..; За заг.ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.

29. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» /О.М. Вінник – К.: Юрінком Інтер, 2009 – 312 с.

30. Невелєв О.М. Мале підприємництво в регіоні (Економічні та правові засади). - К., 1998.

31. Онищенко О. Приватний підприємець. – Х: Фактор, 2002. – 496с.

32. Основы немецкого торгового и хозяйственного права. - М., 1995.

33. Паламарчук В. Підприємництво: необхідність економіко-правового регулювання//Право України, 1997 - №7 - с. 34-45.

34. Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності// Право України - 2000 - №5 - С. 33-34.

35. Полешко А. Мале і середнє підприємництво потребує інвестиційної підтримки// Право України - 1999 - №8 - С. 31-32.

36. Полешко А. Чи буде державна підтримка малого і середнього підприємництва дійовою?// Право України - 1999 - №1 - С. 43-46.

37. Поляков Б. Новое законодательство о банкротстве и новые проблемы // Підприємництво, господарство і право. – 2002. -№8. –С.29-31.

38. Правове регулювання підприємництва в Україні // Право України - 1998 - №1 - С. 39-52.

39. Правове регулювання підприємницької діяльності // В кн.: Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. – К.: Видавництво “Україна”, 1999. – С.476-503.

40. Сытник С. О представительствах нерезидентов на Украине.// Юридическая практика. - 2002.- №25. -19 июня.

41. Тітов М., Бондаренко В. Новий закон про банкрутство: проблеми застосування //Право України - 2000 - №8 - С.95-98.

42. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти/За ред. В.М.Гайворонського. - Харків, 1997.

43. Труш І. Основні форми державної підтримки малого підприємництва //Право України - 1999 - №5 - С. 42-43.

44. Федоровський В. Що призводить до банкрутства? // Діло - 1995 - №18 - С.11.

45. Хілінський Г.О. Санація підприємств у разі розгляду справ про банкрутство: порядок і контроль за їх проведенням // Державний інформаційний бюллетень про приватизацію - 1998 - №3 - С.76-77.

46. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: монографія – К.: Юрінком Інтер, 2008 – 264 с.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.111.47 (0.017 с.)