Тема 14. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземних інвестицій 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 14. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземних інвестицій1. Поняття, принципи та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

2. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

3. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності: суб’єкти, порядок відкриття.

4. Поняття, форми та види іноземних інвестицій. Державна реєстрація іноземних інвестицій.

5. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за окремими договорами (контрактами): концесійні договори, договори (контракти) про інвестиційну діяльність.

6. Гарантії та компенсації іноземним інвесторам.

 

Нормативні акти:

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

2. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, ст. 144.

3. Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40, ст. 356.

4. Господарський процесуальний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 06.11. 1991р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 6, ст. 56.

5. Кодекс торговельного мореплавства України. Прийнятий Верховною Радою України 23. 05. 1993 р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, №47,ст.349.

6. Повітряний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 19 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №48-49,
ст.536

7. Митний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, №38-39, ст.288

8. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 51, ст. 292.

9. Закон України “Про державне прогнозування та розробку програм економічного та соціального розвитку України” від 23.03.2000р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР),2000, №25,ст.195.

10. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року.

11. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, №47, Ст. 646.

12. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №21, Ст.103.

13. Закон України “Про концесії” від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №41, ст.372.

14. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР),1991. - № 21. - Ст. 377.

15. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №5-6, ст.44

16. Декрет Кабінету Міністрів України “Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)” від 12 січня 1993 року.

17. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 року

 

Література:

1. Бринцев О. До питання про право іноземного інвестора на гарантії від змін законодавства // Предпринимательство, хозяйство и право - 2000 - №8 - Ст.19-22.

2. Виноградова Г. Іноземне інвестування в позиковій формі: його правова природа // Право України, 2000 - №6 - С. 55-58.

3. Виноградова Г. Іноземне позикове інвестування в Україні: стан і перспективи розвитку законодавчого регулювання // Право України - 2000 - №1 - Ст. 66-70.

4. Зельдина Е. Особенности управления в условиях специального режима инвестиционной деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право - 2000 - №8 - Ст.15-18.

5. Ковальчук О.В. Концептуальні питання вдосконалення політики залучення іноземних інвестицій в Україну. // Проблеми науки – 2002. - №9. –С.17-22.

6. Косак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). - Л., 1996.

7. Лысенков Ю.М., Педь И.В. Расчеты во внешней торговле/ Под ред. Ю.М. Лысенкова. – К.: Вестник фондового рынка, 2003. – 336с.

8. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. – К.: Віра, 1999. –320с.

9. Стойка В.М. захист прав суб’єктів інвестиційної діяльності/ автореф. дис..канд.. юр. наук: 12.00.04. / НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2003. –19с.

10. Чернадчук В.Д. та інш. Інвестиційне право України: Навчальний посібник.- Суми: Університетська книга, 2001. –260с.

11. Шишка Р.Б. Инвестиционное право Украины. Учебное пособие. - Х.: Эспада, 2000. –171с.

12. Шумський П., Табалюк Г. Форми захисту інтересів інвесторів // Право України - 2000 - №7 – С. 29-31.

 

Тема 15. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальний режим господарювання

1. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон.

2. Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони.

3. Органи управління та державного регулювання діяльності спеціальної (вільної) економічної зони.

4. Інші види спеціальних режимів господарської діяльності.

Нормативні акти:

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

2. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, ст. 144.

3. Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40, ст. 356.

4. Господарський процесуальний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 06.11. 1991р. (із змін. і доп.) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 6, ст. 56.

5. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР),1994,№10,ст.45.

6. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР),1991. - № 21. - Ст. 377.

7. Закон України “Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш"” від 23 лютого 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, №11, ст. 52

8. Закон України “Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон” від 13 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 50, ст. 676.

9. Закон України “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим” від 21 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №9, ст. 40

10. Закон України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”, “Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона”, “Інститут монокристалів”, “Вуглемаш” від 07 березня 2002 р. (і змін і доп.) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, №33, ст.238

11. Закон України “Про спеціальну економічну зону "Закарпаття"” від 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №23, ст.111

12. Закон України “Про спеціальну економічну зону "Миколаїв"” від 13 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, №42, ст.349

13. Закон України “Про спеціальну економічну зону "Рені"” від 23 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, №25, ст.196

14. Закон України “Про спеціальну економічну зону "Славутич"” від 3 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №32, ст.263

15. Закон України “Про спеціальну економічну зону "Яворів"” від 15 січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №15, ст.82

16. Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"” від 18 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №18, ст.139

17. Положення про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель", затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 796

18. Положення про спеціальну економічну зону "Рені", затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000 р. № 1344.

19. Порядок здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності. Затверджено Наказом Міністерства економіки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України 20.09.99 № 114/600/496/221. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 1999 р. № 677/3970.

20. Порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони "Миколаїв", визначення переліку та обсягів матеріалів і сировини, які ввозяться на її територію для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1901.

21. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні від 14 березня 1994 р. № 167

22. Постанова Кабінету Міністрів України “Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України” від 22 січня 2001 р. № 34.

23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про ліквідацію Державної компанії "Адміністрація Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш"” від 27 грудня 2001 р. № 1735.

24. Тимчасовий Порядок переміщення товарів та інших предметів через територію СЕЗ "Закарпаття" з метою здійснення операцій, передбачених у частині 4 статті 6 Закону України “Про спеціальну економічну зону "Закарпаття"”, затверджений Наказом державної митної служби від 26.12.2001.

25. Типовий договір (контракт) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. № 1199.

26. Указ Президента України “Про Північнокримську експериментальну економічну зону "Сиваш"” від 30 червня 1995 року.

27. Указ Президента України “Про спеціальну економічну зону "Закарпаття"” від 9 грудня 1998 року.

28. Указ Президента України “Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель"” від 22 червня 1999 року.

 

Література:

 

1. Ємець Г.С., Передерій О.С., Устич С.І. Вільні економічні зони. –К., 1993.- 128с.

2. Пила В.І., Чмир О.С. Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика: Навчальний посібник. - К.: Київ. держ. торг.-економ. ун-т, 1998. – 328с.

3. Роговий В. Актуальні питання розвитку територій з особливим статусом в Україні. // Економіка України. – 2000.- № 11. - с. 4-14.

4. Семерик О. Правове регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах // Право України. – 2000. -№10.- С.34-37

5. Сігуа Г.В. Стан та перспективи розвитку вільних економічних зон в деяких країнах з перехідною економікою. / В наук. зб.: Проблеми регулювання зовнішньоекономічної діяльності України в сучасних умовах. Додаток.- К.: УАЗТ, 2001.- С.14- 20.

6. Собакар А. Спеціальні економічні зони нам допоможуть // Голос України. –1999. –2 лютого. - № 12.

7. Собакар А. Механізм правового регулювання, пов’язаного зі спеціальними (вільними) економічними зонами, в Україні // Право України. – 2001. -№10.- С.35-38.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.111.47 (0.023 с.)