Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб’єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб’єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб’єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти.

Порядок та особливості державної реєстрації юридичної особи.

Поняття та функції господарського договору.

Основні цілі та завдання законодавства про банкрутство.

Правове становище товариства з додатковою відповідальністю.

Поняття та особливості господарського договору.

Відмінності між поняттям господарського права - як правової науки, як галузі права, навчальної дисципліни.

Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю.

Особливості правового регулювання господарських відносин у сфері побутового обслуговування.

Правове регулювання господарських відносин у гірничобудівній промисловості.

Правове становище виконавчих органів акціонерного товариства.

Порядок державної реєстрації фізичної особи – підприємця.

Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення.

Розкрийте специфіку господарсько-правових норм.

Відповідальність за порушення законодавства про побутове обслуговування населення.

Правове положення повного товариства.

Порядок укладання господарських договорів.

Підстави господарсько-правової відповідальності.

Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки.

Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання.

Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності та порядок їх закріплення.

Порядок створення публічного акціонерного товариства.

Поняття та значення організаційно-управлінських засад у сфері господарювання. Характеристика рівнів та форм регулювання господарської діяльності.

Господарсько-правова відповідальність: поняття та види.

Правовий режим державного майна

Зміст попереднього договору та договору про наміри. Їх порівняльна характеристика.

Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення.

Право господарського відання і оперативного управління.

Правовий статус учасників провадження у справі про банкрутство.

Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин. Основи правового статусу суб’єктів господарювання.

Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин.

Засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання.

Порівняння порядку укладання договорів за ГК і ЦК.

Правове положення приватних підприємств.

Правове регулювання господарських відносин у галузях торгівлі та побутового обслуговування.

Види та організаційно–правові форми підприємств.

Підстави скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

Компетенція установчих зборів акціонерного товариства.

Наслідки порушення умов господарського договору.

Правове становище та особливості господарського товариства з одним учасником.

Стадії укладання господарського договору.

Штрафні санкції у господарському праві.

Вертикальне та горизонтальне регулювання господарських відносин.

Поняття та ознаки господарського договору.

Оперативно-господарські санкції: поняття та види.

Правове регулювання господарських відносин з надання послуг поштового зв’язку.

Поняття організаційно-правової форми підприємництва з законодавством України.

Адміністративно-господарські санкції: поняття та види.

Поняття, система та основні характеристики господарського законодавства.

Монопольне становище на ринку та зловживання ним.

Основні права та обов’язки суб’єкта господарювання, їх коротка характеристика.

Попередній договір за ЦК та ГК.

Види та зміст господарсько-правових санкцій.

Корпоративні права як об’єкт господарських правовідносин.

Умови здійснення підприємницької діяльності.

Правовий статус майна фізичної особи-підприємця, що використовується ним для підприємницької діяльності.

Правове становище товариства з додатковою відповідальністю.

Форми господарсько-правової відповідальності, їх особливості.

Укладення мирової угоди в процедурі банкрутства: порядок та правові наслідки.

Поняття та місце державної реєстрації юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців.

Поняття організаційно-правової форми підприємництва за законодавством України.

Критерії класифікації суб’єктів господарських відносин.

Поняття підприємництва та його основні ознаки: теоретичний та законодавчий підходи.

Порівняльно-правова характеристика товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю.

Порядок та правові засади зміни місця знаходження суб’єкта підприємницької діяльності.

Порівняння правового становища повного товариства та товариства з додатковою відповідальністю.

Господарські правовідносини: поняття та види.

Державні та унітарні комунальні підприємства.

Використання природних ресурсів у сфері господарювання.

Правове регулювання орендних відносин.

Особливості забезпечення суб’єктів господарювання аграрної сфери засобами виробництва.

Поняття, ознаки та особливості зовнішньоекономічної діяльності.

Загальна характеристика та система законодавства про будівельну діяльність.

Поняття, права та обов’язки вкладників у командитному товаристві.

Правова характеристика порушень у сфері законодавства про захист економічної конкуренції.

Правові засади регулювання ринку зерна.

Державний нагляд і контроль у сфері забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

Захист прав суб’єктів господарювання.

Поняття та предмет господарського права: теоретичний та законодавчий підходи.

Установчі документи суб’єкта господарювання.

Компетенція загальних зборів акціонерного товариства.

Загальна характеристика засобів державного регулювання господарських відносин.

Підстави визнання боржника банкрутом.

Правила встановлення ціни в господарському договорі.

Особливості комерційного посередництва як виду господарської діяльності.

Правове регулювання господарських відносин у харчовій промисловості.

Загальні правові засади господарювання у нафтогазовому комплексі.

Поняття та методи регулювання господарського права.

Ліцензування окремих видів господарської діяльності.

Джерела формування та склад майна господарської організації/підприємства.

Обмеження в підприємницькій діяльності.

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності: теоретичний та законодавчий підходи.

Правовий статус акціонерного товариства.

Договірні об’єднання підприємств.

Порядок і форма укладення господарського договору.

Загальна характеристика стадій господарського договору.

Правове положення приватного акціонерного товариства.

Поняття та особливості економічної конкуренції.

Правова характеристика приватного підприємства.

Підстави для порушення справи про банкрутство.

Правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

Порівняльний аналіз повного та командитного товариств.

Поняття «господарська діяльність» та її ознаки за чинним законодавством України.

Поняття та види акціонерних товариств, їх характеристика.

Здійснення права на підприємницьку діяльність фізичною особою.

Функції та істотні господарського договору.

Поняття та види підприємств за законодавством України.

Документи, що подаються для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин.

Поняття та види кредитно-фінансових операцій в господарській діяльності.

Порядок, зміни та розірвання господарського договору.

Поняття та ознаки концесійної діяльності. Відмінність понять «комерційна концесія», «концесія» та «концесійна діяльність».

Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

Співвідношення понять «учасники господарських правовідносин» та «суб’єкти господарювання»: теоретичний та законодавчий аспекти.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 178; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.015 с.)