Основних фондів підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основних фондів підприємстваВступ.

1. Наукові основи ефективності використання основних фондів

1.1. Класифікація, структура та оцінка основних фондів.

1.2. Показники рівня забезпеченості й економічної ефективності використання основних фондів.

1.3. Джерела відтворення основних фондів.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Шляхи поліпшення використання основних фондів.

3.1. Удосконалення структури основних фондів.

3.2. Тенденції розширеного відтворення основних фондів.

Висновки та пропозиції

Список літератури

 

Тема 7. Амортизаційна політика підприємства в ринкових

Умовах господарювання

Вступ

1. Амортизація як база для відтворення основних засобів виробництва

1.1. Класифікація, структура та оцінка основних фондів.

1.2. Сутність амортизації.

1.3. Методи нарахування амортизаційних відрахувань.

1.4. Строки експлуатації.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів.

3.1. Ефективність відтворення основних фондів.

3.2. Шляхи підвищення використання основних фондів.

Висновки та пропозиції

Список літератури

 

Тема 8. Нематеріальні ресурси підприємства, формування та ефективність використання

 

Вступ

1. Сутнісна характеристика нематеріальних ресурсів підприємства

1.1. Поняття та види нематеріальних ресурсів.

1.2. Охорона та реалізація прав власності.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Ефективність використання нематеріальних активів

3.1. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси.

3.2. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.

3.3. Шляхи підвищення використання нематеріальних активів.

Висновки та пропозиції

Список літератури

Тема 9. Нормування оборотних коштів

 

Вступ

1. Визначення, складові елементи оборотних фондів підприємства та їх нормування.

1.1. Класифікація, структура та оцінка оборотних коштів.

1.2. Показники рівня забезпеченості й економічної ефективності використання оборотних засобів.

1.3. Нормування оборотних коштів.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів.

3.1. Мінімізація потреби в оборотних фондах.

3.2. Вплив оборотності оборотних засобів на кінцеві результати роботи підприємства.

3.3. Значення та шляхи прискорення оборотності оборотних засобів в сучасних умовах.

Висновки та пропозиції

Список літератури

 

Тема 10. Ефективність використання оборотних коштів

 

Вступ

1. Теоретичні основи поняття основних коштів, та ефективності їх використання

1.1. Класифікація, структура та оцінка оборотних коштів.

1.2. Роль і місце оборотних коштів в кругостроковому капіталу.

1.3. Місце оборотних коштів в складі авансованого капіталу, власні і позикові оборотні кошти.

1.4. Показники рівня забезпеченості і економічної ефективності використання оборотних засобів.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів.

3.1. Мінімізація потреби в оборотних фондах.

3.2.Вплив оборотності оборотних засобів на кінцеві результати роботи підприємства.

3.3. Значення та шляхи прискорення оборотності оборотних засобів в сучасних умовах.

Висновки та пропозиції

Список літератури

Тема 11. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій

 

Вступ

1. Теоретичне поняття інвестицій, їх склад та структура

1.1. Капіталовкладення, як виробничі інвестиції

1.2. Методика оцінки інвестицій в зв’язку з майбутньою і теперішньою вартістю грошей.

1.3. Показники ефективності виробничих інвестицій.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Шляхи підвищення ефективності виробничих інвестицій

3.1. Макроекономічні шляхи підвищення ефективності інвестицій.

3.2. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в господарстві.

3.3. Значення іноземних інвестицій для розвитку і посилення економічної діяльності підприємств

Висновки та пропозиції

Список літератури

 

Тема 12. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень

 

Вступ

1. Теоретичне поняття інвестицій, їх склад та структура

1.1. Капіталовкладення, як фінансові інвестиції.

1.2. Методика оцінки інвестицій в зв’язку з майбутньою і теперішньою вартістю грошей.

1.3. Показники ефективності капітальних вкладень

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Важелі підвищення ефективності використання капітальних вкладень

3.1. Правове забезпечення інвестиційної діяльності.

3.2. Формування та державне регулювання фондового ринку України.

3.3. Роль стратегічних інвесторів в інвестиційних процесах

Висновки та пропозиції

Список літератури

 

Тема 13. Загальні та пріоритетні напрями технічних інновацій

 

Вступ

1. Теоретична суть інновацій та характеристика інноваційних процесів

1.1. Джерела, класифікація та взаємозв’язок інноваційних процесів.

1.2. Вплив інновацій на виробництво.

1.3. Загальні та пріоритетні напрями НТП.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності на підприємстві.

3.1. Значення оновлення активних основних засобів виробництва.

3.2. Роль прогресивних технологій та поліпшення асортиментного складу виробляємої продукції.

Висновки та пропозиції

Список літератури

 

Тема 14. Оцінка ефективності технічних та

Організаційних нововведень

 

Вступ

1. Теоретична суть інновацій та характеристика інноваційних процесів

1.1. Джерела, класифікація та взаємозв’язок інноваційних процесів.

1.2. Вплив інновацій на виробництво.

1.3. Загальні та пріоритетні напрями НТП.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності на підприємстві.

3.1. Значення оновлення активних основних засобів виробництва.

3.2. Роль організаційних нововведень на підприємстві.

Висновки та пропозиції

Список літератури

 

Тема 15. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва

 

Вступ

1. Сутність техніко-технологічної бази виробництва та її складові частини

1.1. Характеристика екстенсивного і інтенсивного типу розвитку виробництва.

1.2. Технічний розвиток підприємства та організаційно-економічне управління.

1.3. Основні показники технічного рівня підприємства.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Шляхи поліпшення лізингових відносин та їх удосконалення

3.1. Вдосконалення правових форм лізингу.

3.2. Розширення сфери лізингової діяльності.

Висновки та пропозиції

Список літератури

 

Тема 16. Формування і використання виробничої

Потужності підприємства

 

Вступ

1. Поняття виробничої потужності підприємства

1.1. Чинники та методичні принципи розрахунку виробничої потужності.

1.2. Формування, використання виробничої потужності підприємства.

1.3. Показники використання виробничої потужності підприємства.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Шляхи підвищення виробничої потужності підприємства та рівня її використання

3.1. Підвищення інтенсивного навантаження устаткування підприємства.

3.2. Підвищення екстенсивного навантаження устаткування та виробничої потужності підприємства.

3.3. Роль інновацій в підвищенні виробничої потужності підприємства.

Висновки та пропозиції

Список літератури

 

Тема 17. Організаційні типи виробництва

 

Вступ

1. Теоретична суть організації виробництва

1.1. Структура виробничого процесу.

1.2. Принципи організації виробничого процесу.

1.3. Організаційні типи виробництва.

2. Економічна характеристика об’єкту дослідження.

3. Шляхи вдосконалення процесу організації виробництва

3.1. Вдосконалення підготовки виробництв.

3.2. Вплив на організацію виробництва різних форм його організації (концентрація, спеціалізація, конвенція, кооперування, комбінування, диверсифікація).

Висновки та пропозиції

Список літературиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.006 с.)