Тема 3.2. Поняття релігії, її сутність та основні концепції 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3.2. Поняття релігії, її сутність та основні концепціїДайте визначення поняттю “Бог”? *верховна надприродна сутність, що наділена вищим розумом, абсолютною досконалістю і всемогутністю, є творцем світу галузь гуманітарного знання християнське вчення інопланетна істота
Дайте визначення поняттю “Релігія ”? *духовний феномен людини, що виражає її віру в надприродне начало вчення про Бога система моральних і правових норм та приписів система поглядів, почуттів, що виражає ставлення віруючих до світу
Дайте визначення поняттю “Теологія ? *вчення про Бога духовний феномен людини, що виражає її віру в надприродне начало одна із форм релігії атеїстичне вчення
Згідно з богословсько-теологічними концепціями, що є суттю релігії? *невіруючим людям релігія недоступна необхідний аналіз принципів та закономірностей релігії під кутом світоглядних проблем вивчати релігію слід як одну із сфер суспільного життя у її взаємозв’язках та взаємодії таких концепцій не існує
Згідно з науковими дослідженнями, що є суттю релігії? невіруючим людям релігія недоступна необхідний аналіз принципів та закономірностей релігії під кутом світоглядних проблем *вивчати релігію слід як одну із сфер суспільного життя у її взаємозв’язках та взаємодії таких концепцій не існує
Згідно з філософським аналізом релігії, що є суттю релігії? невіруючим людям релігія недоступна *необхідний аналіз принципів та закономірностей релігії під кутом світоглядних проблем вивчати релігію слід як одну із сфер суспільного життя у її взаємозв’язках та взаємодії таких концепцій не існує
Компенсаційна функція релігії у чому полягає? *є своєрідною реакцією на різноманітні переживання людини, забезпечуючи процес розв'язання в трансцендентному вимірі життєво важливих суперечностей і проблем людського буття у забезпеченні спілкування віруючих з Богом та поміж собою полягає у виробленні своєрідної сукупності поглядів, оцінок, норм, установок, які визначають розуміння людиною світу, орієнтують і регулюють її поведінку в регулюванні соціальних відносин, вчинків віруючих через систему заборон, табу, санкцій, стосуючись не лише їх поведінки в суспільстві, але й у сім'ї, інтимній сфері
Комунікативна функція релігії у чому полягає? *у забезпеченні спілкування віруючих з Богом та поміж собою забезпечує зняття психологічної напруги, відчуття невизначеності й тривоги на індивідуальному рівні, збереження внутрішньої рівноваги, душевного спокою, емоційного, соціального оптимізму полягає у виробленні своєрідної сукупності поглядів, оцінок, норм, установок, які визначають розуміння людиною світу, орієнтують і регулюють її поведінку в регулюванні соціальних відносин, вчинків віруючих через систему заборон, табу, санкцій, стосуючись не лише їх поведінки в суспільстві, але й у сім'ї, інтимній сфері
Назвіть основну ознаку релігійної свідомості. віра в магію віра в міфи; віра в легенди *віра в реальне існування надприродних сил та істот
Регулятивна функція релігії у чому полягає? *в регулюванні соціальних відносин, вчинків віруючих через систему заборон, табу, санкцій, стосуючись не лише їх поведінки в суспільстві, але й у сім'ї, інтимній сфері забезпечує зняття психологічної напруги, відчуття невизначеності й тривоги на індивідуальному рівні, збереження внутрішньої рівноваги, душевного спокою, емоційного, соціального оптимізму у забезпеченні спілкування віруючих з Богом та поміж собою полягає у виробленні своєрідної сукупності поглядів, оцінок, норм, установок, які визначають розуміння людиною світу, орієнтують і регулюють її поведінку
Світоглядна функція релігії у чому полягає? *полягає у виробленні своєрідної сукупності поглядів, оцінок, норм, установок, які визначають розуміння людиною світу, орієнтують і регулюють її поведінку забезпечує зняття психологічної напруги, відчуття невизначеності й тривоги на індивідуальному рівні, збереження внутрішньої рівноваги, душевного спокою, емоційного, соціального оптимізму у забезпеченні спілкування віруючих з Богом та поміж собою в регулюванні соціальних відносин, вчинків віруючих через систему заборон, табу, санкцій, стосуючись не лише їх поведінки в суспільстві, але й у сім'ї, інтимній сфері
Терапевтична функція релігії у чому полягає? *забезпечує зняття психологічної напруги, відчуття невизначеності й тривоги на індивідуальному рівні, збереження внутрішньої рівноваги, душевного спокою, емоційного, соціального оптимізму у забезпеченні спілкування віруючих з Богом та поміж собою полягає у виробленні своєрідної сукупності поглядів, оцінок, норм, установок, які визначають розуміння людиною світу, орієнтують і регулюють її поведінку в регулюванні соціальних відносин, вчинків віруючих через систему заборон, табу, санкцій, стосуючись не лише їх поведінки в суспільстві, але й у сім'ї, інтимній сфері
Що таке богослов’я? *система обґрунтування і захисту релігійних уявлень про Бога визнання істотності релігійного вчення, існування абсолюту духовний феномен людини, що виражає її віру в надприродне начало віровчення релігійної конфесії, що визнаються як вічні істини
Що таке віра? *стан релігійної свідомості, що виявляється у бездоказовому визнанні істинності релігійного вчення, існування надприродних сил, абсолюту система моральних і правових норм та приписів система обґрунтування і захисту релігійних уявлень про Бога віровчення релігійної конфесії, що визнаються як вічні істини
Що таке догматизм? *системний виклад положень, які згідно з конкретною релігією вважаються істинними визнання істотності релігійного вчення, існування абсолюту система обґрунтування і захисту релігійних уявлень про Бога духовний феномен людини, що виражає її віру в надприродне начало
Що таке креаціонізм? *вчення про створення Богом людини і світу система моральних і правових норм та приписів уявлення про причинну обумовленість подій у світі внаслідок його творіння Богом. вербальне звертання людини до об’єкта своєї віри
Що таке молитва? *вербальне звертання людини до об’єкта своєї віри символічні дії, що спрямовані на встановлення взаємозв’язку людини з надприродними силами система моральних і правових норм та приписів вчення про створення Богом людини і світу
Що таке релігійна група? *малочисельна релігійна організація, утворена для задоволення релігійних потреб; сукупність віруючих усередині релігійної спільноти, об'єднаних певним інтересом; моно-, поліконфесійні об'єднання, створені для проведення релігійних заходів реалізація віри у предметах та символах об’єднання, течії, опозиційні щодо певних релігій система поглядів, почуттів, що виражає ставлення віруючих до світу та віру в надприродне
Що таке релігійна свідомість? *система поглядів, почуттів, що виражає ставлення віруючих до світу та віру в надприродне визнання істотності релігійного вчення, існування абсолюту система обґрунтування і захисту релігійних уявлень про Бога віровчення релігійної конфесії, що визнаються як вічні істини
Що таке релігійний культ? *реалізація віри у предметах та символах символічні дії, що спрямовані на встановлення взаємозв’язку людини з надприродними силами вербальне звертання людини до об’єкта своєї віри об’єднання, течії, опозиційні щодо певних релігій
Що таке релігійний обряд? *символічні дії, що спрямовані на встановлення взаємозв’язку людини з надприродними силами реалізація віри у предметах та символах вербальне звертання людини до об’єкта своєї віри об’єднання, течії, опозиційні щодо певних релігій
Що таке секта? *об’єднання, течії, опозиційні щодо певних релігій моно-, поліконфесійні об’єднання, створені для проведення релігійних заходів релігійна організація зі складною централізованою системою взаємодії священників і віруючих реалізація віри у предметах та символах
Як називається самостійна релігійна організація, об’єднання віруючих певного віросповідання для задоволення релігійних потреб відповідно до встановлених канонічних правил? *церква секта конфесія есхатологія.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 345; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.004 с.)