Тема 3.1. Релігієзнавство: предмет, завдання, функції 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 3.1. Релігієзнавство: предмет, завдання, функціїГенетичний метод дослідження в релігієзнавстві полягає у чому? *відтворенні розвитку релігії на всіх етапах від її зародження вивченні релігійних систем у процесі їх виникнення, становлення та розвитку розкритті структури і функціонування релігій, організацій, культів пізнанні релігій як певної соціальної системи
Дайте визначення поняттю “Релігієзнавство”? *гуманітарна наука, що досліджує суспільно-історичну природу релігії, механізм її соціальних зв’язків з політичними, економічними, духовними системами суспільства, особливості їх впливу на віруючих наука про становлення, розвиток і функціонування суспільства, його елементів, соціальних відносин і соціальних процесів, про механізми і принципи їх взаємодії про мораль, її розвиток, принципи й роль у суспільстві наука про форми і закони мислення людини
Історичний метод дослідження в релігієзнавстві полягає у чому? *вивченні релігійних систем у процесі їх виникнення, становлення та розвитку порівняння різноманітних ступенів розвитку однієї релігії на різних історичних етапах чи багатьох релігій, що існують одночасно спрямований на розкриття структури і функціонування релігій, релігійних організацій, культів пізнанні релігій як певної соціальної системи
Каузальний метод релігієзнавства що передбачає? *пізнання причинно-наслідкових зв’язків виникнення й еволюції різних релігійних явищ порівняння різноманітних ступенів розвитку однієї релігії на різних історичних етапах чи багатьох релігій, що існують одночасно спрямований на розкриття структури і функціонування релігій, релігійних організацій, культів пізнанні релігій як певної соціальної системи
Культурологічний принцип в релігієзнавстві що передбачає? *вивчає особливості релігії як феномену культури, властивості релігійно-культурних утворень, специфіку релігійної філософії, своєрідність релігійних форм вільнодумства в духовному житті суспільства та особистості налаштовує на розгляд релігійних явищ у їх історичному розвиткові на різних культурно-історичних етапах право людини сповідувати чи не сповідувати певну релігію, відправляти чи не відправляти релігійні культи чи організовувати їх дослідження взаємоввічливий діалог релігійних та нерелігійних світоглядів у поглядах на людину, суспільство, світ тощо
На які види поділяється релігієзнавство? *академічне і богословське просте і складне відкрите і закрите богословське і теологічне
Назвіть риси сучасного світського релігієзнавства. *плюралізм, позаконфесійність, відкритість, системність відкритість, закритість системність, толерантність, історичність об’єктивності, історизму, культурологічний
Порівняльно-історичний метод релігієзнавства що передбачає? *порівняння різноманітних ступенів розвитку однієї релігії на різних історичних етапах чи багатьох релігій, що існують одночасно спрямований на розкриття структури і функціонування релігій, релігійних організацій, культів пізнанні релігій як певної соціальної системи дає змогу охарактеризувати історичні типи релігій, а також типи вільнодумства
Принцип історизму в релігієзнавстві що передбачає? *налаштовує на розгляд релігійних явищ у їх історичному розвиткові на різних культурно-історичних етапах сувору об’єктивність, конкретно-історичний погляд на предмет дослідження, толерантність, неупередженість, неприйняття абстрактних стереотипів право людини сповідувати чи не сповідувати певну релігію, відправляти чи не відправляти релігійні культи чи організовувати їх дослідження взаємоввічливий діалог релігійних та нерелігійних світоглядів у поглядах на людину, суспільство, світ тощо
Принцип правового забезпечення свободи совісті в релігієзнавстві що передбачає? *право людини сповідувати чи не сповідувати певну релігію, відправляти чи не відправляти релігійні культи чи організовувати їх дослідження сувору об’єктивність, конкретно-історичний погляд на предмет дослідження, толерантність, неупередженість, неприйняття абстрактних стереотипів налаштовує на розгляд релігійних явищ у їх історичному розвиткові на різних культурно-історичних етапах взаємоввічливий діалог релігійних та нерелігійних світоглядів у поглядах на людину, суспільство, світ тощо
Принцип толерантності й терпимості в релігієзнавстві що передбачає? *взаємоввічливий діалог релігійних та нерелігійних світоглядів у поглядах на людину, суспільство, світ тощо сувору об’єктивність, конкретно-історичний погляд на предмет дослідження, толерантність, неупередженість, неприйняття абстрактних стереотипів право людини сповідувати чи не сповідувати певну релігію, відправляти чи не відправляти релігійні культи чи організовувати їх дослідження налаштовує на розгляд релігійних явищ у їх історичному розвиткові на різних культурно-історичних етапах
Принцип об’єктивності передбачає в релігієзнавстві що передбачає? *сувору об’єктивність, конкретно-історичний погляд на предмет дослідження, толерантність, неупередженість, неприйняття абстрактних стереотипів налаштовує на розгляд релігійних явищ у їх історичному розвиткові на різних культурно-історичних етапах право людини сповідувати чи не сповідувати певну релігію, відправляти чи не відправляти релігійні культи чи організовувати їх дослідження взаємоввічливий діалог релігійних та нерелігійних світоглядів у поглядах на людину, суспільство, світ тощо
Соціологічний метод дослідження в релігієзнавстві полягає у чому? *пізнанні релігій як певної соціальної системи порівняння різноманітних ступенів розвитку однієї релігії на різних історичних етапах чи багатьох релігій, що існують одночасно спрямований на розкриття структури і функціонування релігій, релігійних організацій, культів дає змогу охарактеризувати історичні типи релігій, а також типи вільнодумства
структурно-функціональний метод дослідження в релігієзнавстві полягає у: *спрямований на розкриття структури і функціонування релігій, релігійних організацій, культів порівняння різноманітних ступенів розвитку однієї релігії на різних історичних етапах чи багатьох релігій, що існують одночасно пізнанні релігій як певної соціальної системи дає змогу охарактеризувати історичні типи релігій, а також типи вільнодумства
Типологічний метод релігієзнавства що передбачає? *дає змогу охарактеризувати історичні типи релігій, а також типи вільнодумства порівняння різноманітних ступенів розвитку однієї релігії на різних історичних етапах чи багатьох релігій, що існують одночасно спрямований на розкриття структури і функціонування релігій, релігійних організацій, культів пізнанні релігій як певної соціальної системи
Філософсько-логічний метод релігієзнавства що передбачає? *досліджує процес відображення релігії у свідомості людини, формування духовних цінностей, релігійних символів і понять порівняння різноманітних ступенів розвитку однієї релігії на різних історичних етапах чи багатьох релігій, що існують одночасно спрямований на розкриття структури і функціонування релігій, релігійних організацій, культів пізнанні релігій як певної соціальної системи
Що є об’єктом вивчення релігієзнавства? *такий особистнісний стан людини, який можна назвати станом самовизначення її в світі, здобуття самої себе на основі віднайдення в собі того, що єднає її з трансцендентним, божественним природа релігії, її функціональність ділове і професійне спілкування сукупність соціальних зв'язків і соціальних відносин
Що є предметом вивчення релігієзнавства? *природа релігії, її функціональність такий особистнісний стан людини, який можна назвати станом самовизначення її в світі, здобуття самої себе на основі віднайдення в собі того, що єднає її з трансцендентним, божественним ділове і професійне спілкування, сукупність соціальних зв'язків і соціальних відносин
Як галузь гуманітарного знання релігієзнавство сформувалось у якій країні? *у Європі ХІХ ст. в стародавній Індії у стародавньому Римі існувало завжди і всюди
Які два розділи категорій виокремлюють у релігієзнавстві? *“самі про себе” та “про умови існування” парні і непарні відкриті і закриті філософські і богословські

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 309; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.005 с.)