Заподіяної шкоди здоров’ю для певної категорії осіб у сфері міжнародного права.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заподіяної шкоди здоров’ю для певної категорії осіб у сфері міжнародного права. 

І. Вихідні дані:

На території України розташоване підприємство – представництво французької юридичної особи. Під час виробничого процесу громадянину Туреччини інженеру К., що був співробітником цього підприємства, було заподіяно каліцтво. Курс лікування К. пройшов на території України. По закінченню лікування він звернувся до суду України з вимогою одержати від підприємства відшкодування за ушкоджене здоров’я у розмірі 100 000 дол. США.

Вам, як представнику французької юридичної особи в Україні, необхідно визначити колізійну норму, судову інстанцію та відшкодування заподіяної шкоди здоров’ю працівника підприємства – громадянина Туреччини.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Шляхом співставлення поданих у довільному порядку категорій осіб у сфері міжнародного права та їх ознак (табл. 1) встановіть відповідність між ними.

2. Виходячи з результатів п. 1, визначте категорію співробітника підприємства – представництва французької юридичної особи в Україні, громадянина Туреччини, якому було заподіяно каліцтво.

3. Керуючись даними табл. 2, визначте колізійну норму, за якою буде вирішуватися справа щодо відшкодування заподіяної шкоди працівнику підприємства – громадянину Туреччини.

4. Виходячи з чинного законодавства (табл. 2), визначте до судової інстанції якої країни необхідно звернутися постраждалому співробітнику французької юридичної особи в Україні – громадянину Туреччини.

5. На основі даних табл. 2, визначте як буде відшкодовуватись заподіяна шкода працівнику представництва французької юридичної особи в Україні – громадянину Туреччини.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Категорії осіб у сфері міжнародного права та їх ознаки

  Категорії осіб у сфері міжнародного права   Ознаки категорії осіб у сфері міжнародного права
Біженець А Особа без громадянства
Іноземець Б Іноземець чи особа без громадянства, яка отримала відповідний дозвіл на постійне проживання в Україні
Апатрид В Громадянин іноземної держави
Іммігрант Г Особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідування за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства, належності до певної соціальної групи, політичних переконань за межами країни своєї громадянської належності не може користуватися захистом країни або не бажає користуватися внаслідок тих побоювань

Таблиця 2

Витяги з чинного законодавства України

Назва законодавчого акту Стаття Назва статті Зміст статті
Закон України «Про міжнародне приватне право » Визначення термінів 1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні: … 2) іноземний елемент - ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються цим Законом, та виявляється в одній або кількох з таких форм: хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою.
Право, що застосовується до зобов'язань про відшкодування шкоди 1. Права та обов'язки за зобов'язаннями, що виникають внаслідок завдання шкоди, визначаються правом держави, у якій мала місце дія або інша обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування шкоди.
Право, що застосовується до трудових відносин 1. До трудових відносин застосовується право держави, у якій виконується робота, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.
Підстави визначення підсудності справ судам України 1. Суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у таких випадках: … 2) якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи - відповідача; 3) у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України;
Закон України «Про охорону праці» Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
Кодекс законів про працю України Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я працівників Шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. № 472 «Про затвердження Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків» Розділ ІІ Розміри відшкодування шкоди 9. Розмір відшкодування втраченого потерпілим заробітку встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності і середньомісячного заробітку, який він мав до ушкодження здоров'я.   Утрачений заробіток або його частина відповідно до ступеня втрати професійної працездатності виплачується власником у повному розмірі, тобто без урахування розміру пенсії по інвалідності, а також незалежно від одержуваних потерпілим інших видів пенсій, заробітку (доходу) і стипендії.

 

Практичне ситуаційне творче завдання № 22.

Міжнародно-правова оцінка акції збройних сил США – ракетного обстрілу районів Республіки Кенія у відповідь на підрив американського посольства, визначення заходів Консульства України та відповідальності Кенії в зв’язку з загибеллю внаслідок акції громадянина України.

І. Вихідні дані:

У відповідь на підрив американського посольства в Найробі (Республіка Кенія), організований терористами, збройні сили США піддали ракетним обстрілам райони Республіки Кенії, де за їх даними знаходились терористи, що підозрювались в участі у подібних заходах.

Внаслідок вказаного ракетного обстрілу в Найробі загинув громадянин України. Прес-служба Міністерства закордонних справ України повідомила, що Консульство України в Республіці Кенії надало необхідну допомогу сім’ї загиблого для перевезення тіла в Україну для поховання.

Вам, як представнику фірми, працівником якої був загиблий громадянин України, необхідно, беручи до уваги кваліфікацію акції США з точки зору міжнародного права, визначити заходи Консульства України та відповідальність Республіки Кенія в зв’язку з загибеллю внаслідок акції працівника.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Керуючись даними табл. 1, надайте кваліфікацію акції збройних сил США – ракетного обстрілу районів Республіки Кенія у відповідь на підрив американського посольства з точки зору міжнародного права.

2. Виходячи з норм чинного законодавства (табл. 1), визначте чи є ракетний обстріл районів Кенії злочином проти людяності з боку Сполучених Штатів Америки.

3. Враховуючи інформацію табл. 1, визначте, які заходи слід вжити Консульству України для надання допомоги сім’ї загиблого українського громадянина.

4. На основі даних табл. 1, визначте чи повинна відшкодовувати затрати або нести іншу цивільно-правову відповідальність Республіка Кенія перед сім’єю загиблого громадянина України.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Витяги з чинного законодавства України

Назва законодавчого акту Стаття Назва статті Зміст статті
Затверджено резолюцією 3314 (ХХІХ) Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1974 року - Кожне з наступних дій, незалежно від оголошення війни, з обліком і відповідно до положень статті 2, буде кваліфікуватися в якості акту агресії: 1) вторгнення або напад озброєних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили проти території іншої держави або її частини; 2) бомбардування озброєними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави; 3) блокада портів та берегів держави озброєними силами іншої держави; 4) напад озброєними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили або морські сили або повітряні флоти іншої держави; 5) застосування озброєних сил однієї держави, що знаходиться на території іншої держави згідно угоди із приймаючою державою в порушення умов, передбачених угодою, або будь-яке продовження їх перебування на такій території по закінченню дії угоди. 6) дія держави, що дозволяє щоб його територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалась цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави; 7) засилання державою або від імені держави військових банд, груп, найманців та ін., які здійснюють акти застосування озброєних сил проти іншої держави, яким притаманний серйозний характер, і значна участь в них. Із перерахованих ознак перші п'ять є прямою агресією, а остання та передостання - побічною.
Віденська Конвенція про консульські зносини (Вена, 24 квітня 1963 року) Консульські функції   Консульськими функціями є: е) надання допомоги громадянам (фізичним та юридичним особам) держави, інтереси якої представляються;
Указ Президента України від 02.04.1994 № 127/94 «Про Консульський статут України»   Консул зобов'язаний вживати заходів для того, щоб юридичні особи та громадяни України користувалися в повному обсязі всіма правами, наданими їм законодавством держави перебування і міжнародними договорами, учасниками яких є Україна і держава перебування, а також міжнародними звичаями.
  Консул веде облік громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають у його консульському окрузі.
  Консул вживає заходів для охорони майна, що залишилося після смерті громадянина України. Якщо залишене майно повністю або частково складається з предметів, що можуть зіпсуватись, а так само при надмірній дорожнечі зберігання такого майна консул має право продати це майно і надіслати виручені гроші за належністю.
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 651 Порядок формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном Захист прав та інтересів громадян України за кордоном забезпечується шляхом: 5) оплати вартості послуг іноземних ритуальних служб, пов’язаних з оформленням документів та похованням загиблих або померлих за кордоном громадян України;…7. Закордонні дипломатичні установи ведуть реєстр оплати послуг іноземних ритуальних служб, пов’язаних з оформленням документів, похованням загиблих або померлих за кордоном громадян України, до якого вносяться відомості про таких осіб, обсяг здійснених платежів, реквізити документів, що підтверджують неспроможність найближчих родичів загиблого чи померлого громадянина України здійснити оплату вартості послуг за власний рахунок, реквізити відповідного листа-погодження МЗС про оплату послуг за рахунок коштів державного бюджету.
Міжнародний кримінальний суд   - ...до злочинів проти людяності дії підпадають під юрисдикцію Суду лише в тому випадку, якщо вони вчинені "в рамках широкомасштабних або систематичних нападів на будь-яких цивільних осіб", а військові злочини - "якщо здійснені в рамках плану або політики або при великомасштабному скоєнні таких злочинів "

Практичне ситуаційне творче завдання № 23.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.013 с.)