Відповідно до резерву грошових коштів підприємства визначити яке мінімально прийнятне значення процентної ставки потрібно використати.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідно до резерву грошових коштів підприємства визначити яке мінімально прийнятне значення процентної ставки потрібно використати.ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Визначення показників ефективності інвестицій

№ з/п Показник Визначення значення показника
1. Розрахунок процентної ставки, % i– процентна ставка, % PV – сучасну вартість (теперішню вартість), поточну вартість, основну суму, базову величину, внесок (депозит), позику, позичку, суму виданого кредиту, суму вкладеного депозиту, суму боргу та ін., грош.од. FV – майбутню вартість, нарощену суму, суму повернення, суму виданого кредиту з процентами, суму повернутого депозиту з процентами та ін. грош. од. (FV- PV) – приріст (нарощення), доход, маржа, процент.
2. Розрахунок облікової ставки, % d - облікова ставка буде позначатися символом, %.  
3. Співвідношення процентної та облікової ставок
4. Еквівалентність простих (іп) і складних (іс) процентних ставок
5. Майбутня вартість грошей FVгрош.од FV – майбутня вартість грош. од.; PV – дійсна вартість грош..од.; i – процентна ставка в частках у кожному з періодів нарахування процентів n, %; n – кількість періодів нарахування процентів, у кожному з яких процентна ставка дорівнює i.
  Процентна ставка в частках у кожному з періодів нарахування процентів n FV – майбутня вартість грош. од.; PV – дійсна вартість грош..од.; i – процентна ставка в частках у кожному з періодів нарахування процентів n, %;  

 

 

Практичне ситуаційне творче завдання № 17.

Еспертне оцінювання альтернативних джерел фінансування проекту впровадження автоматизованої інформаційної системи.

 

І. Вихідні дані:

Керівництво збирається впровадити в діяльність компанії автоматизовану інформаційну систему вартістю 100 тис. грн. В якості джерел фінансування розглядаються самофінансування, лізинг, кредитування та акціонування. Для допомоги в прийнятті рішення було запрошено 5 експертів з однаковим рівнем компетентності, які оцінили можливість використання кожного з джерел.

На основі рангів експертів, наведених в табл. 1 (найбільш значуще, за думкою експерта, джерело має ранг 1, найменш значуще – 4), необхідно визначити значимість потенційних джерел фінансування та частку кожного з них в реалізації проекту впровадження автоматизованої інформаційної системи.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте думку групи експертів за джерелами фінансування та ранги групи.

2. Визначте дисперсію, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації для кожного джерела фінансування, зробіть висновок про узгодженість думок експертів.

3. Визначте значущість джерел фінансування та частку кожного з них в реалізації проекту впровадження автоматизованої інформаційної системи.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Матриця групових переваг

Експерти Джерела фінансування
Само-фінансування Лізинг Кредитування Акціонування
2,5 2,5
3,5 1,5 1,5 3,5
2,5 2,5

 

Практичне ситуаційне творче завдання № 18.

Розробка рекомендацій щодо оптимізації процесу обслуговування клієнтів агентства

З продажу авіаперевезень.

 

І. Вихідні дані:

За допомогою програмного забезпечення для бронювання та продажу авіаквитків, встановленого на терміналі агента з продажу міжнародних авіаперевезень, можна обслугувати трьох клієнтів за одну годину. В середньому за послугами з бронювання та продажу авіаквитків на міжнародні рейси звертаються два клієнти за годину. Витрати при очікуванні клієнтом однієї години в черзі становлять 100 грн., а витрати на користування агентським терміналом – 50 грн. за годину (табл. 1).

Конфігурація системи обслуговування клієнтів та її характеристика наводяться на рис. 1.

Вам, як менеджеру по роботі з клієнтами, доручено провести аналіз черги і надати рекомендації з оптимізації процесу обслуговування клієнтів агентства з продажу авіаперевезень.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте середнє число клієнтів в системі обслуговування і в черзі на обслуговування, а також середній час, проведений клієнтом в системі обслуговування і в черзі на обслуговування.

2. Визначте коефіцієнт використання системи обслуговування та ймовірність відсутності клієнтів у системі обслуговування.

3. Підрахуйте витрати від очікування клієнтами обслуговування у черзі та витрати на користування агентським терміналом, а також загальні витрати агентства з продажу авіаперевезень в процесі обслуговування клієнтів.

4. Надайте рекомендації щодо оптимізації процесу обслуговування клієнтів агентства з продажу авіаперевезень.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Параметри моделі обслуговування клієнтів

Параметри моделі Значення параметру
Середнє число прибуттів клієнтів k, од./год.
Середнє число обслугованих клієнтів m, од./год.
Тривалість робочого дня агента з продажу міжнародних авіаперевезень Тр, год.
Кількість наданих за робочий день послуг П, од.
Витрати при очікуванні клієнтом в черзі Воч, грн./год.
Витрати на користування агентським терміналом Вкор, грн./год.

 

Рис. 1. Конфігурація системи обслуговування клієнтів

 

Системи, призначені для обслуговування масового випадкового потоку клієнтів, вивчаються теорією масового обслуговування.

Характеристика одноканальної моделі черги з пуассоновим розподілом прибуттів і експоненціальним часом обслуговування:

1. Прибуття клієнтів обслуговуються за правилом «Перший прийшов – перший пішов» (FIFO) і кожне прибуття очікує обслуговування залежно від довжини черги.

2. Прибуття клієнтів є незалежними одні від одних, але їх середнє число не змінюється в часі.

3. Прибуття клієнтів описуються пуассоновим розподілом ймовірностей і надходять із необмеженого джерела.

4. Час обслуговування змінюється від одного клієнта до іншого; ці відрізки часу незалежні один від одного, але їх середній час відомий.

5. Час обслуговування клієнтів менший від часу між прибуттями.

 

Практичне ситуаційне творче завдання № 19.

Оцінка (перевірка) доцільності впровадження в компанії системи електронного документообігу.

 

І. Вихідні дані:

У великій компанії з документами працюють 50 співробітників, їх середньомісячна заробітна плата становить 2500 грн., місячний фонд робочого часу – 8000 годин. Для економії ресурсів, поліпшення зовнішніх і внутрішніх ділових комунікацій, збільшення прибутку за рахунок підвищення продуктивності праці співробітників і зменшення ризиків отримання збитків керівництво компанії вважає за необхідне розглянути питання про доцільність впровадження сучасної системи елекронним документообігу (СЕД).

Разові витрати на придбання і впровадження СЕД наведені в табл. 1. Вартість річного ліцензійного супроводження СЕД становить 24% від вартості ліцензії.

Час, що витрачається співробітниками на виконання типових операцій з паперовими документами, та їх кількість в місяць, представлено в табл. 2. Типові процеси з паперовими документами в компанії, час, що витрачається на один процес, і загальна кількість процесів у компанії в місяць, наводяться в табл. 3.

Вам, як IT-менеджеру, доручено оцінити прибутковість інвестиційних вкладень в СЕД на основі розрахунку коефіцієнта окупності інвестицій.

ІІ. Завдання до ситуації:

1. Визначте час, який співробітники компанії витрачають на виконання типових операцій з паперовими документами.

2. Визначте час, який співробітники компанії витрачають на типові процеси з паперовими документами.

3. Визначте витрати грошових коштів при роботі з паперовими документами та економічний ефект від використання електронного документообігу в компанії.

4. Визначте економічну доцільність впровадження СЕД на основі розрахунку коефіцієнта окупності інвестицій.

5. Охарактеризуйте соціальний ефект від використання СЕД.

ІІІ. Інформаційне забезпечення задачі:

Таблиця 1

Разові витрати на придбання та впровадження СЕД

Вартість ліцензії, грн.
Вартість впровадження, грн.
Вартість навчання співробітників, грн./чол.

 

Таблиця 2

Типові операції

Операції, що виконуються співробітниками Час на виконання операцій, хв. Кількість операцій по одному співробітнику в місяць, опер./міс.
Пошук документа, контактної інформації та ін.
Створення документа (наказ, розпорядження, заява, договір тощо)
Ходіння по кабінетам, поїздки (узгодження, затвердження документів тощо)
Контроль обробки документа (узгоджений? у кого зараз? оплачений?)
Формування звітності за документами

 

Таблиця 3

Типові процеси

Процеси в компанії Час, що витрачається на один процес, год. Загальна кількість процесів в компанії, проц./міс.
Узгодження документа, заявки, договори та ін.
Ознайомлення з документом і отримання зворотного зв'язку
Розгляд документа та формування резолюцій
Виконання доручення, контроль якості і термінів

Практичне ситуаційне творче завдання № 20.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.011 с.)