ТЕМА № 2. ШЛЮБ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

ТЕМА № 2. ШЛЮБ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ 

Семінарське заняття 2 години

 

Ключові поняття: Поняття шлюбу. Ознаки шлюбу. Шлюбний вік. Право на шлюб. Умови вступу до шлюбу. Добровільність шлюбу. Одношлюбність. Перешкоди для укладання шлюбу. Порядок укладання шлюбу. Заручини. Реєстрація шлюбу. Правозгідність шлюбу. Підстави припинення шлюбу. Фіктивний шлюб. Реєстрація розірвання шлюбу. Поновлення шлюбу. Режим окремого проживання подружжя. Підстави визнання шлюбу недійсним. Санація шлюбу. Визнання шлюбу неукладеним.

ПЛАН

1. Поняття шлюбу та його правова природа. Умови укладання шлюбу

2. Порядок укладання шлюбу.

3. Недійсність шлюбу.

4. Припинення шлюбу.

 

Накресліть схему:

1. Умови для укладання шлюбу.

2. Припинення шлюбу.

 

Теми рефератів:

 

1. Особливості укладання шлюбу з особами, які знаходяться в місцях позбавлення волі.

2. Юридичні особливості фактичних шлюбних відносин.

 

Питання для самостійного вивчення.

1. Що розуміється під шлюбом? Які ознаки шлюбу?

2. Хто має право на шлюб?

3. Які умови та порядок укладання шлюбу?

4. В яких випадках допускається зниження шлюбного віку? Хто вирішує питання про його зниження?

5. Хто такі заручені? Які правові наслідки розірвання заручин?

6. В яких випадках шлюб може бути визнаний недійсним?

7. Які підстави та порядок припинення шлюбу в судовому порядку?

8. Які правові наслідки настають у разі визнання шлюбу недійсним?

9. Хто має право звернутися до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним?

10. Що розуміють під фіктивним шлюбом?

11. Назвіть підстави для визнання шлюбу недійсним?

12. Назвіть підстави припинення шлюбу. Чи потрібна реєстрація припинення шлюбу в органах РАЦС у випадку смерті одного з подружжя?

13. Чим відрізняються поняття припинення шлюбу від розірвання шлюбу?

14. Які правові наслідки режиму окремого проживання подружжя?

15. В яких випадках шлюб визнається неукладеним?

16. Які існують права добросовісного з подружжя у випадку визнання шлюбу недійсним?

 

Робота зі словником.

У спеціальному зошиті продовжити роботу над складанням словника основних понять та термінів:

· Шлюб – це…

· Шлюбний вік – це…

· Заручини – це…

· Фіктивний шлюб – це…

· Фактичні шлюбні відносини – це…

Виконати письмово таке завдання:

1. Розробіть рекомендації для пересічних громадян по укладанню, розірванню шлюбу (у вигляді брошури-посібника).

Література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – ст. 141

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 зі змінами та доповненнями.

3. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 зі змінами та доповненнями.

4. Аветисян Р.М., Кройтор В.А. Зразки позовних заяв за сімейними справами: Наук.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 304 с.

5. Дякович, М. М. Сімейне право: Навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

6. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О.Харитонова. – Х.: ТОВ «Одісей» - 2006. – 552с.

7. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного – К.: Істина, 2003. – 464 с.

8. Ромовська З. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – [3-є вид., перероб. і доп.] / З.В.Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432с.

9. Ромовська З. Українське сімейне право. Академ. курс: Підр. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

10. Ромовська З.В., Черняк Ю.В. Сімейне законодавство України: Посіб. – К.: Прецедент, 2008.- 96 с. (Б-ка адвоката. Матер. до склад. Кваліфік. Іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Вип. 11).

11. Сімейне право України: Підручник. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 (2006, 2009) – 264 с.

12. Сімейні відносини в Україні: Практ. посіб. – К.: КНТ, 2007. – 384 с.

13. Сімейні правовідносини. Законодавство. Позовні заяви. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.

14. Сімейне право України: Підручник / За ред.. Ю.С. Червоного.- К.: Істина, 2004.- 400 с.

15. Сімейне право України у схемах: Навч. посіб./ Бобрик В.І. та ін.- К.: Атіка, 2005.- 160 с.

16. Сімейний кодекс України.- К.: Видав. Паливода А.В., 2007.- 88 с.

17. Семейный кодекс Украины: Научно-практ. ком. / Под ред. Ю.С. Червоного. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с.

18. Токарєва В.І. Сімейне право: Практикум. – К.: Знання, 2007. – 284 с.

19. Харитонов Е.О. Семейное право Украины: учеб. пособ. – Х.: Одиссей, 2007.- 232 с.

 

Практичне заняття 4 години

 

Задача 1.

Подружжя Гончаренко звернулось в органи РАЦВ з заявою про розірвання шлюбу. Завідуючий РАЦС відмовился задовольнити їх вимогу та запропонував звернутися до суду, так як Гончеренко мав усиновлену дитину віком восьми років. Проте суддя також відмовив у прийнятті заяви та запропонував Гончаренко знову звернутися до відділу РАЦС.

Хто прав у вищезгаданої ситуації: орган РАЦС чи суд? Чому?

Задача 2.

Гр. Пономарьова перебувала в шлюбі, але уже декілька років жила окремо від чоловіка та не знала, де він знаходиться. Згодом вона вирішила взяти шлюб з гр. Новіковим. Для цього вона звернулась до суду з заявою про визнання свого чоловіка безвісно відсутнім. Після ухвалення судом такого рішення гр. Пономарьова зареєструвала розірвання шлюбу в органі РАЦС та вступила в новий шлюб. Через 2 роки повернувся її перший чоловік та поставив питання про визнання шлюбу з гр. Новіковим недійсним. Гр. Пономарьова жити з першим чоловіком відмовилась.

1.Які є підстави для визнання шлюбу недійсним?

2. Як вирішити спір?

 

Задача 3.

До державного органу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Київського р-ну м.Харкова звернулася гр-ка Швецова із заявою про реєстрацію шлюбу. При цьому вона пояснила, що особа, з якою вони вирішили зареєструвати шлюб, - гр-н Попов на день подання заяви є відсутнім, бо знаходиться у відрядженні за кордоном і повернеться до м.Харкова через 5 місяців. Гр-ка Швецова надала письмову заяву гр-на Попова, відповідно до якої останній згоден на реєстрацію шлюбу з заявителькою. У зв'язку з відсутністю гр-н Попов просить орган РАЦС, по-перше, прийняти його заяву про реєстрацію шлюбу з гр-й Швецовою і, по-друге, зареєструвати їх шлюб. Робітник органу РАЦС відмовив у задоволенні заяви. У зв'язку з цим гр-ка Швецова звернулася до адвоката за роз'ясненням питання.

Дайте юридично обґрунтоване пояснення по справі.

Задача 4

До суду звернувся гр-н Копиленко з заявою про розірвання шлюбу. В заяві вказувалося, що подружжя Копиленко зареєстрували шлюб шість місяців тому. Дітей від цього шлюбу не мають. Гр-н Копиленко (позивач) не може більше проживати однієї сім’єю із дружиною у зв'язку з тим, що вона є тяжко хворою - страждає на епілепсію. Під час реєстрації шлюбу гр-ка Копиленко приховала свою хворобу від позивача, хоча той неодноразово пропонував сторонам пройти медичне обстеження, вважаючи його обов'язковим. У зв'язку з наведеним позивач вважає, що подальше збереження шлюбу буде суперечити його інтересам, що мають істотне значення, і просить суд розірвати шлюб з відповідачкою.

Яке рішення має прийняти суд?

 

Задача 5

До органу РАЦС з заявою про реєстрацію шлюбу звернулися гр-ни Шустренков та Папкова. Вони просили зареєструвати шлюб через два дні у зв'язку з тим, що гр-н Шустренков через три дні має виїжджати на один рік за кордон працювати. Наступного дня до органу РАЦС звернулася гр-ка Шустренкова - мати гр-на Шустренкова с заявою про неможливість реєстрації шлюбу її сина. В заяві вона пояснила, що гр-ка Папкова є неповнолітньою, їй виповнилося лише 16 років. Крім того, Шустренков є рідним сином заявительки, а гр-ка Панкова є усиновленою дитиною, яка проживає в сім'ї близько 10 років. Панкова була усиновлена тому, що вона є дитиною двоюрідного брата гр-ки Шустренкової, який разом з дружиною загинув в автомобільній катастрофі. Таким чином гр-ка Панкова, по-перше, є родичкою Шустренкових; по-друге, фактично доводиться сестрою її сину, бо проживає в сім'ї як усиновлена дитина, по-третє, є неповнолітньою.

Яке рішення має прийняти орган РАЦС?

 

Задача 6.

До суду звернувся гр-н Трохименко с заявою про розірвання договору дарування між ним та гр-й Суворовою. За цим договором гр-н Трохименко передав Суворовій - своїй нареченій, каблучку з діамантом дуже великої вартості. Шлюб між сторонами зареєстровано не було у зв’язку з відмовою нареченої. Вважаючи такий вчинок своєї колишньої нареченої таким, що ганьбить його перед друзями та родичами, Трохименко просив повернути йому каблучку в примусовому порядку, бо добровільно Суворова відмовилася це зробити, та відшкодувати надану йому моральну шкоду. На позов гр-на Трохименко вона надала зустрічний позов, в якому вказала, що вона відмовилася від реєстрації шлюбу тому, що узнала деякі обставини особистого життя свого нареченого. Як вона з'ясувала, в селі, де живуть батьки Трохименка, є жінка, з якою він знаходився у фактичному шлюбі більше двох років. Трохименко має маленьку дитину, яку він відмовляється утримувати. Така поведінка її нареченого і відвернула її від укладення шлюбу. Тому Суворова просила суд не розривати договір дарування, тим більш, що каблучку вона вже продала, а грошей на відшкодування Трохименко її вартості в неї немає і відшкодувати їй моральну шкоду, яку завдав їй колишній наречений.

Яке рішення має ухвалити суд?

Задача 7.

До суду звернувся гр-н Сонін з позовом до гр-ки Соніної про розірвання шлюбу. В позові було вказано, що сторони прожили в шлюбі три роки. Шість місяців тому у подружжя народилася дитина, яка через два місяці померла. Стосунки в сім'ї не склалися, тому нема підстав зберігати шлюб. Соніна, яка була викликана судом як відповідачка, пояснила суду, що її сімейні стосунки з чоловіком зруйновані остаточно, тому вона не заперечує проти розірвання шлюбу. З урахуванням бажання сторін суд ухвалив рішення про розірвання шлюбу.

Чи правильним є рішення суду? Надайте пояснення.

 

Задача 8.

Подружжя Чернови подали до суду спільну заяву про розірвання шлюбу. В заяві було вказано, що сторони прожили в шлюбі протягом 6 років, мають двох неповнолітніх дітей 5 та 2 років. Сімейні стосунки сторін не склалися, тому вони бажають розірвати шлюб. Разом з заявою подружжя надало суду письмовий договір, відповідно до якого діти після розірвання шлюбу будуть проживати разом з матір'ю - Черновою. Батько дітей - Чернов за договором зобов'язується надавати старшій дитині - сину утримання, яке буде відповідати % його заробітку. В свою чергу Чернова зобов'язалася за договором змінити своє прізвище на дошлюбне - Горошко. Суд відмовив подружжю Чернових в прийнятті заяви, пояснивши це тим, що в ній сторони не вказали підстави розірвання шлюбу, що позбавляє суд можливості винести остаточне рішення по справі.

Чи вправі суд відмовити?

 

Задача 9

Подружжя Князєви знаходилися в шлюбі з 1981 р., спільних дітей не мали. В лютому 2007 року Князєва звернулася до органу РАЦС з заявою про розірвання шлюбу, посилаючись на те, що Князєв згоден на розірвання шлюбу, спору про поділ майна немає, але відповідач відмовляється від подання заяви про розірвання шлюбу до органу РАЦС.

В березні 2007 року після надання Князєвою квитанції про сплату державного мита завідуючий відділом РАЦС зареєстрував розірвання шлюбу та видав Князєвій відповідне свідоцтво.

Чи мав право орган РАЦС розривати шлюбу за заявою Князєвої? Чи може один із подружжя бути відсутнім при подачі заяви про розірвання шлюбу органом РАЦС? Якщо так, то в яких випадках? В яких випадках орган РАЦС проводить розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя? Чи можлива державна реєстрація розірвання шлюбу у відсутність одного з подружжя? Який порядок розірвання шлюбу у випадках, якщо один із подружжя, не дивлячись відсутність у нього заперечень, ухиляється від розірвання шлюбу органом РАЦС?

 

Задача 10

Гр-н Чумаченко звернувся з позовом до гр-ки Сандалової про визнання недійсним шлюбу, зареєстрованого між померлим батьком позивача - Володіним і відповідачкою. Позивач зазначив, що реєстрація шлюбу була проведена у приміщенні лікарні без дотримання місячного строку від дня подачі заяви до органів РАЦСу і то цей шлюб є фіктивним, бо його укладенонапередодні смерті Володіна лише з метою позбавити спадщини свого єдиного спадкоємця за законом - сина, з яким померлий знаходився в поганих стосунках. На суді виявилося, що Володій і Сандалова дійсно довгий час проживали однією сім'єю, були у близьких стосунках. Лікар, викликаний як свідок, показав, що гр. Володін до моменту смерті перебував у свідомості.

Як слід вирішити дану справу?

 

Задача 11

Подружжя Потапови прожили у шлюбі 10 років. Потапов поїхав у інше місто. Там, не розірвавши свого шлюбу з гр. Потаповою, він підробив документи і зареєстрував шлюб із гр. Акименко, яка прийняла прізвище чоловіка. Через рік у них народилася дитина. Коли про це дізналася перша дружина гр. Потапова, вона пред'явила позов про визнання шлюбу свого чоловіка з гр. Акименко недійсним. У суді Акименко проти позову заперечувала, стверджувати, що нічого не знала про нерозірваний шлюб гр. Потапова. Потапов проти позову про визнання шлюбу недійсним не заперечував, бо мав намір повернутися до першої дружини. У зв'язку з цим гр. Акименко поставила в суді питання про те, щоб залишити дитині прізвище батька - Потапова. а також про стягнення аліментів на утримання дитини і про стягнення аліментів на її користь у зв'язку з непрацездатністю. Крім того, в суді постало питання про поділ майна гр. Потапова з його другою дружиною. В період шлюбу ними було придбано меблевий гарнітур вартістю 5 000 гр. і на ім'я гр. Потапова внесено вклад до банку в сумі 10 000 грн.

Як слід вирішити даний спір?

Чи зміниться рішення, якщо суд установить, що гр. Акименко знала про нерозірваний шлюб гр. Потапова із першою дружиною?

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 252; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.024 с.)