ТЕМА № 6: ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

ТЕМА № 6: ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ТА МАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ. 

Семінар 2 години

Ключові поняття: "умови припинення шлюбу", "порядок розірвання, шлюбу", "наслідки припинення шлюбу", "походження дитини", "встановлення батьківства", "батьківські права", "обов'язки дітей", "право дітей на майно”, "виплата аліментів","розмір аліментів", "аліментні обов'язки".

 

ПЛАН:

1. Поняття та види особистих немайнових прав батьків і дітей.

2. Здійснення батьками прав і виконання ними обов'язків по вихованню дітей.

3. Правові наслідки невиконання або неналежного виконання батьками обов'язків по вихованню дітей.

4. Правовідносини між батьками і дітьми з приводу належного їм майна.

5. Аліментні зобов'язання батьків та дітей.

 

Теми рефератів:

1. Аліментні обов’язки повнолітніх дітей

2. Відповідальність за ухилення від сплати аліментів.

 

Питання для самостійного вивчення.

1. Що є підставами для виникнення прав і обов’язків батьків і дітей?

2. Які правові наслідки позбавлення батьківських прав?

3. Яким чином реалізується право дитини на прізвища, ім’я і по батькові?

4. Який порядок зміни прізвища, імені і по батькові?

5. Назвіть майнові права дитини і розкрийте їх зміст?

6. Нормами якого права регулюються відносини між батьками і дітьми щодо майна яким вони володіють на праві спільної власності?

7. Які права і обов’язки мають батьки щодо своїх дітей?

8. Як і в якому розмірі стягуються аліменти з батьків на неповнолітніх дітей?

9. Які підстави повинні бути для припинення аліментних зобов’язань?

10. Які підстави повинні бути для стягнення аліментів з повнолітніх сестер і братів на утримання їх неповнолітніх сестер і братів; діда та баби на утримання їх неповнолітніх онуків; повнолітніх онуків на утримання діда та баби; повнолітніх пасинків на утримання їх вітчима та мачухи?

 

Робота зі словником.

 

У спеціальному зошиті продовжити роботу над складанням словника основних понять та термінів:

· Умови припинення шлюбу – це…

· Особисті немайнові та майнові права і обовязки батьків стосовно їх дітей – це…

· Особисті немайнові та майнові права і обовязки дітей стосовно їх батьків – це…

· Умови надання аліментів повнолітнім дітям – це…

· Підстави припинення аліментів на дітей – це…

Виконати письмово такі завдання:

 

1. Визначте об’єм прав та обов’язків подружжя, батьків та дітей по відношенню один до одного(у вигляді таблиці).

2. Складіть зразок договору на надання аліментів.

Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – ст. 141.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 зі змінами та доповненнями.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. зі змінами та доповненнями.

4. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 зі змінами та доповненнями.

5. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. зі змінами та доповненнями.

6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ зі змінами та доповненнями.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №80731-Х зі змінами та доповненнями.

8. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР зі змінами та доповненнями.

9. Аветисян Р.М., Кройтор В.А. Зразки позовних заяв за сімейними справами: Наук.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 304 с.

10. Дякович, М. М. Сімейне право: Навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

11. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О.Харитонова. – Х.: ТОВ «Одісей» - 2006. – 552с.

12. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного – К.: Істина, 2003. – 464 с.

13. Ромовська З. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – [3-є вид., перероб. і доп.] / З.В.Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432с.

14. Ромовська З. Українське сімейне право. Академ. курс: Підр. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

15. Ромовська З.В., Черняк Ю.В. Сімейне законодавство України: Посіб. – К.: Прецедент, 2008.- 96 с. (Б-ка адвоката. Матер. до склад. Кваліфік. Іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Вип. 11).

16. Сімейне право України: Підручник. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 (2006, 2009) – 264 с.

17. Сімейні відносини в Україні: Практ. посіб. – К.: КНТ, 2007. – 384 с.

18. Сімейні правовідносини. Законодавство. Позовні заяви. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.

19. Сімейне право України: Підручник / За ред.. Ю.С. Червоного.- К.: Істина, 2004.- 400 с.

20. Сімейне право України у схемах: Навч. посіб./ Бобрик В.І. та ін.- К.: Атіка, 2005.- 160 с.

21. Сімейний кодекс України.- К.: Видав. Паливода А.В., 2007.- 88 с.

22. Семейный кодекс Украины: Научно-практ. ком. / Под ред. Ю.С. Червоного. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с.

23. Токарєва В.І. Сімейне право: Практикум. – К.: Знання, 2007. – 284 с.

24. Харитонов Е.О. Семейное право Украины: учеб. пособ. – Х.: Одиссей, 2007.- 232 с.

Практичне заняття 2 години

 

Задача № 1

До суду звернулася гр-ка Волошко С. з позовом про повернення сина Артура від Волошко А. і Волошко Б. - діда і баби дитини з боку батька. Позивачка вказала, що являючись матір'ю Артура, вона має право виховувати дитину, однак відповідачі перешкоджають їй у цьому і без законних підстав утримують хлопчика у себе. У висновку органів опіки і піклування вказувалося, що відповідачі більш забезпечені матеріально чим позивачка, піклуються про онука, але тому, що позивачка є матір'ю дитини якій на момент розгляду спору виповнилося два роки, то доцільно передати сина їй. Районний суд позов задовольнив. Волошко А. І Волошко Б., не погодившись з рішенням районного суду, звернулися в апеляційний суд.

1.Як треба вирішити спір?

2.Які способи захисту права батька, що проживає окремо від дитини, передбачені СК України?

 

Задача № 2

У лютому 1997 року мати малолітньої Козлової М. загинула в автокатастрофі. У серпні того ж року Козлов С. - батько малолітньої Козлової М., був засуджений за вчинений злочин на 5 років позбавлення волі. Козловій М. був призначений опікун. У 2002 році Козлов С. був звільнений з місць позбавлення волі. Вважаючи себе батьком малолітньої, Козлов С. подав позов у суд про передачу йому дитини і припинення опіки над малолітньою Козловою М.

1.Яке рішення повинен винести суд?

2.Які фактори суд бере до уваги при розгляді спорів, пов'язаних з вихованням дітей, а також при розгляді спорів про місце проживання малолітньої дитини?

 

Задача № 3

Рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова позбавлені батьківських прав подружжя - Іванов С. і Іванова М. У судовому засіданні було встановлено, що гр. Іванова М. повністю відмовилася від виховання сина, фактично не здійснює елементарного догляду за ним. У будинку в зимовий час холодно, відсутня їжа. У школу хлопчик приходить недоглянутим, брудним, часто голодним, не підготовленим до уроків. Гр. Іванов С. зловживає спиртними напоями і періодично відсутній вдома.

1.Чи правильно виніс рішення суд?

2.Назвіть підстави позбавлення батьківських прав.

3.Розкрийте правові наслідки позбавлення батьківських прав.

 

 

Задача № 4

Н.П. Груздева на кінцеву етапі вагітності вирішила виїхати в сусідню область до матері, щоб за її допомогою після народження дитини забезпечити належний догляд за нею. В потягу Груздевій стало зле, що призвело до передчасних пологів. Лікар, який знаходився в вагоні, зміг своєчасно надати їй необхідну допомогу, пологи пройшли благополучно. По прибуття на місце провідник вагону та лікар склали довідку про народження дитини, яку передали Груздевій. Через тиждень після приїзду Груздевої її мати передала цю довідку та заяву дочки про реєстрацію народження дитини в місцевий орган РАЦС. Проте завідувач органом РАЦС вважає надані документи недостатніми для державної реєстрації народження дитини, та запропонував додатково оформити ще акт про народження дитини, за підписом начальника пасажирського потягу та чотирьох свідків. Мати груздевої вважає таку вимогу зайвою та звернулася зі скаргою на дії завідуючого РАЦС в місцеву адміністрацію.

1.Чи правомірні вимоги завідуючого органом РАЦС? Чи мав право провідник потягу підписувати довідку про народження дитини? Які підстави державної реєстрації народження дітей, які народилася поза медичних установ? Яке рішення необхідно прийняти по скарзі матері Груздевої?

 

Задача №5

Подружжя Колісник прожили у шлюбі 20 років, після чого його було розірвано. Від шлюбу подружжя має двох дітей 1984 і 1997 року народження, які залишилися проживати з матір'ю. При розірванні шлюбу між сторонами не виникло суперечки щодо надання дітям утримання. У 2003 р. Колісник О. подала позов про стягнення аліментів на неповнолітню дочку, у якому вказала, що матеріальна допомога Колісник П. стала носити періодичний характер і коштів на утримання дочки недостатньо. Дитина страждає бронхіальною астмою, у зв'язку з чим має потребує регулярного догляду фахівця, санаторно-курортного лікування, придбання лікарських препаратів тощо. При розгляді справи Колісник П. заявив, що бере участь в утриманні обох дітей за власною ініціативою. Старшій дочці він оплачує навчання у вищому навчальному закладі. Кошти на утримання неповнолітньої дочки з наступного місяця будуть начислятися з його заробітної плати. Крім цього він систематично купує необхідні для дітей речі (одяг, книги, медикаменти). Тому, на думку відповідача, підстав для примусового стягнення з нього аліментів немає. 1.Як треба вирішити спір?

 

Задача № 6

Каримова пред'явила Леонову позов про стягнення аліментів на дворічну дитину у твердій грошовій сумі і стягнення неустойки за прострочення виплати аліментів за попереднім судовим рішенням. На обґрунтування своїх вимог Каримова послалася на важке матеріальне становище, викликане відсутністю власного заробітку у зв'язку з доглядом за дитиною, а також на наявність у відповідача крім заробітної плати додаткових доходів. Рішенням місцевого суду позов Каримовой було задоволено. Суд стягнув з Леонова аліменти на дитину в розмірі 400 грн. щомісячно. В апеляційній скарзі Леонов указав, що рішення про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі винесено судом безпідставно. По-перше, стягнення аліментів на неповнолітніх дітей у твердій грошовій сумі можливо лише у випадку, якщо платник аліментів має нерегулярний дохід або частину доходу одержує в натурі. По-друге, розмір суми визначається судом виходячи з максимально можливого збереження дитині колишнього рівня його забезпечення і з урахуванням обставин, вказаних у ст. 182 СК. Матеріальне становище того з батьків, на ім'я якого виплачуються аліменти, до таких обставин не входить. Матеріальне становище Леонова підтверджується довідкою з місця роботи, відповідно до якої його місячний заробіток складає 700 грн. Документи, що підтверджують наявність у Леонова додаткових доходів, у матеріалах справи відсутні. Що стосується прострочення виплати аліментів за попереднім судовим рішенням, то воно, за словами Леонова виникло внаслідок затримки виплати заробітної плати підприємством.

1.Проаналізуйте доводи сторін. 2.Яке рішення має винести апеляційний суд?

 

Задача № 7

Шапошникова і Груздев з 1995 р. проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу. У 1999 р. у них народилася дочка. Від попереднього шлюбу Шапошникова мала сина 1986 р., якого Груздев усиновив. З 2002 р. у зв'язку зі сформованими неприязними відносинами Шапошникова і Груздев стали проживати окремо. При цьому по їхній домовленості син залишився проживати із Шапошниковой, а Груздев з дочкою переїхали до його матері. У цьому ж році Шапошникова пред'явила позов про стягнення додаткових витрат на дитину. Свої вимоги вона пояснила розвитком у хлопчика особливих здібностей у комп'ютерному програмуванні і необхідністю здійснення у зв'язку з цим різного роду витрат (на придбання комп'ютера, навчальної літератури й ін.). Груздев заявив зустрічний позов про звільнення його від обов'язку по утриманню сина і про стягнення з сина витрат на лікування і догляд за ним. У позові Груздев указав, що хлопчик одержує дохід, що цілком забезпечує його потреби, і набагато перевищуючий його власний заробіток, бо він розробляє комп'ютерні програми на замовлення відомої комп'ютерної фірми. Крім того, на утриманні Груздева знаходиться стара мати. Сам Груздев є тимчасово непрацездатним у зв'язку з важкою хворобою. Суд, вивчивши всі обставини справи, відмовив Шапошниковой у сгягненні додаткових витрат на дитину і задовольнив вимоги Груздева. Шапошникова звернулася до апеляційного суду. На її думку, по-перше, звільнення від обов'язку по утриманню дитини не звільняє від обов'язку по участі в додаткових витратах. По-друге, суд не врахував того, що дохід дитини носить нерегулярний характер. І по-третє, закон покладає обов'язок по утриманню непрацездатних батьків тільки на повнолітніх дітей.

1.Підлягає апеляційна скарга Шапошниковой задоволенню?

Задача № 8

При розірванні шлюбу між подружжям Авіловими виник спір з приводу утримання їхньої 7-літньої дочки і 16-літнього сина, що залишилися проживати з матір'ю. Авілов у зв'язку з переїздом на постійне місце проживання в інше місто запропонував укласти договір про припинення права на аліменти, по якому передав дружині свою частку (1/2) у праві власності на квартиру, що належала подружжю, а сину - автомобіль "Рено" і спортивний тренажер. У свою чергу Авілова зобов'язалася самостійно утримувати дітей.

Через два роки Авілова пред'явила до Авілову позов про стягнення аліментів на їхнього повнолітнього сина у зв'язку з продовженням ним навчання на заочній формі у вищому навчальному закладі. За словами позивачки, на даний момент вона знаходиться в скрутному матеріальному становищі, у зв'язку з тим, що зобов'язана відшкодувати шкоду, заподіяну внаслідок вчинення по її вині ДТП, тому одна не в змозі утримувати обох дітей. Син у судовому засіданні заявив про свою незгоду з тим, щоб батько оплачував його навчання, оскільки він сам хоче влаштуватися на роботу. Авилов пред'явив зустрічний позов про розірвання договору, укладеного в порядку ст. 190 СК. у якому вимагав повернення переданого за договором майна, а також відшкодування збитків, викликаних його розірванням. На думку Авилова обов'язок по утриманню дітей, а також по управлінню їхнім майном Авилова виконує неналежним чином. Зокрема, з моменту вчинення договору йому двічі приходилося під час літніх канікул з метою оздоровлення дітей купувати для них путівки до санаторію. При розгляді справи судом було встановлено, що автомобіль "Рено" у зв'язку з аварією, що відбулася, проданий по запчастинах, а тренажер було передано у безоплатне користування спортивній школі, в якій займається син.

1.Зробіть висновок у справі.

 

Задача № 9

За спільною заявою подружжя Мазеєвих судом був установлений режим їхнього окремого проживання, а неповнолітня дитина залишилася жити з матір'ю. При цьому подружжя в належній формі уклали договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначили в якому розмірі, формі й у які строки батьком буде надаватися утримання. Через деякий час Мазеєв почав проживати однією сім'єю з Чижовою. Після народження у нею сина Мазеєв перестав виконувати свої обов'язки по утриманню першої дитини таким чином, як того вимагали умови укладеного договору. У зв'язку з цим Мазеєва подала позов про стягнення аліментів. Мазеєв пред'явив до неї позов з вимогою про зміну умови договору про розмір аліментів, оскільки його матеріальний і сімейний стан змінився, а розмір аліментів, встановлений договором перевищує розумні потреби дитини. Пізніше він змінив свої позовні вимоги і став наполягати на припиненні договору, оскільки, як йому стало відомо, Мазеєва помістила дитину в навчальний заклад закритого типу. По роду своєї професійної діяльності вона часто знаходиться у відрядженнях, про дитину не піклується, виплачувані ним на утримання дитини кошти витрачає не за цільовим призначенням. Сторони передбачили в договорі в якості одного з підстав його припинення використання коштів не за цільовим призначенням.

1.Як треба вирішити спір?

2.Можливе звертання в суд з позовом про примусове стягнення аліментів у випадку, якщо між батьками укладено договір про сплату аліментів?

 

 

ТЕМА 7: УСИНОВЛЕННЯ

Семінар 2 години

 

Ключові поняття: “усиновлення”, умови усиновлення”, “скасування усиновлення”, «усиновлювач», «таємниця усиновлення», «момент здійснення усиновлення».

ПЛАН:

1. Поняття, умови та порядок усиновлення.

2. Особи, які мають право бути усиновлювачами та усиновленими.

3. Правові наслідки усиновлення дитини. Таємниця усиновлення та її забезпечення.

4. Скасування усиновлення: підстави, порядок, правові наслідки.

5. Прийомна сім’я та будинок для дітей сімейного типу.

 

Теми рефератів:

1. Правові наслідки усиновлення дитини.

2. Особливості усиновлення дітей іноземними громадянами.

 

Питання для самостійного вивчення.

1. Що розуміється під усиновленням?

2. Чим обумовлені встановлені законом обмеження щодо усиновлення дітей іноземними громадянами і особами без громадянства?

3. Які правові наслідки усиновлення дитини?

4. Який порядок обліку дітей, які підлягають усиновленню та осіб, які бажають усиновити дитину?

5. Які вимоги пред’являються законом до особи усиновлювача?

6. Які підстави скасування усиновлення?

7. Чи можлива скасування усиновлення після досягнення усиновленої дитини повноліття?

8. Які заходи по охороні таємниці усиновлення передбачені нормами сімейного права?

9. Особа, яка може бути усиновленої.

10. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку або яка була знайдена.

11. Усиновлення братів та сестер.

12. Особи, які не можуть бути усиновлювачами.

13. Особи, які мають переважне перед іншими право на усиновлення дитини.

14. Заборона посередницької, комерційної діяльності щодо усиновлення дітей.

15. Згода батьків на усиновлення дитини.

16. Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена.

17. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена.

18. Недійсність усиновлення. Правові наслідки визнання усиновлення недійсним.

19. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним.

20. Позбавлення усиновлювача батьківських прав.

Робота зі словником.

 

У спеціальному зошиті продовжити роботу над складанням словника основних понять та термінів:

· Усиновлення – це …

· Усиновлювач – це…

· Усиновлена особа – це…

· Таємниця усиновлення – це…

· Прийомна сім’я – це…

Виконати письмово такі завдання:

1. Розкрийте поняття «таємниця усиновлення» та механізм її збереження.

2. Складіть перелік осіб, яким надається переважне право на усиновлення.

Література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – ст. 141.

2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 зі змінами та доповненнями.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. зі змінами та доповненнями.

4. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 зі змінами та доповненнями.

5. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. зі змінами та доповненнями.

6. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР зі змінами та доповненнями.

7. Аветисян Р.М., Кройтор В.А. Зразки позовних заяв за сімейними справами: Наук.-практ. посіб. – Х.: Юрсвіт, 2006. – 304 с.

8. Дякович, М. М. Сімейне право: Навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

9. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О.Харитонова. – Х.: ТОВ «Одісей» - 2006. – 552с.

10. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного – К.: Істина, 2003. – 464 с.

11. Ромовська З. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – [3-є вид., перероб. і доп.] / З.В.Ромовська. – К.: Правова єдність, 2009. – 432с.

12. Ромовська З. Українське сімейне право. Академ. курс: Підр. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

13. Ромовська З.В., Черняк Ю.В. Сімейне законодавство України: Посіб. – К.: Прецедент, 2008.- 96 с. (Б-ка адвоката. Матер. до склад. Кваліфік. Іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Вип. 11).

14. Сімейне право України: Підручник. / За ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004 (2006, 2009) – 264 с.

15. Сімейні відносини в Україні: Практ. посіб. – К.: КНТ, 2007. – 384 с.

16. Сімейні правовідносини. Законодавство. Позовні заяви. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.

17. Сімейне право України: Підручник / За ред.. Ю.С. Червоного.- К.: Істина, 2004.- 400 с.

18. Сімейне право України у схемах: Навч. посіб./ Бобрик В.І. та ін.- К.: Атіка, 2005.- 160 с.

19. Сімейний кодекс України.- К.: Видав. Паливода А.В., 2007.- 88 с.

20. Семейный кодекс Украины: Научно-практ. ком. / Под ред. Ю.С. Червоного. – К.: Правова єдність, 2008. – 456 с.

21. Токарєва В.І. Сімейне право: Практикум. – К.: Знання, 2007. – 284 с.

22. Харитонов Е.О. Семейное право Украины: учеб. пособ. – Х.: Одиссей, 2007.- 232 с.

 

Практичне заняття 2 години

Задача 1.

Через три роки після смерті дружини громадянин Калінін, що має дитину у віці 13 років, одружився на 25-літній громадянці Мариній, яка при укладанні шлюбу прийняла прізвище чоловіка. Між мачухою і пасинком склалися доброзичливі відносини, було досягнуто повне взаєморозуміння. Виходячи з цього через рік після державної реєстрації шлюбу Калініна вирішила усиновити дитину свого чоловіка. Однак юридичний консультант, куди Калінін звернулися за порадою, заявила, що усиновлення неможливе, оскільки законом забороняється усиновлення, якщо різниця у віці між усиновителем і усиновленим менш ніж 15 років.

1. Чи вірну консультацію надав юрисконсульт?

 

Задача 2.

Подружжя Семенових звернулися до суду з заявою про усиновлення 10-літньої дитини-сироти Миколи Долгова. Спочатку вони не збиралися змінювати прізвище хлопчика, вважаючи це необов'язковим, тому у своїй заяві до суду про встановлення усиновлення Миколи Долгова прохання про зміну прізвища дитині не висловлювали. Однак потім за порадою друзів з метою забезпечення таємниці усиновлення усе-таки вирішили надати дитині своє прізвище, про що заявили в судовому засіданні.

Постановляючи рішення про усиновлення Миколи Долгова подружжям Семенових, суд, разом з тим, відмовив їм у присвоєнні дитині нового прізвища. В обґрунтування відмови суд пояснив, що прохання усиновителів про зміну прізвища дитини, що усиновляється, повинна попередньо вказуватися в заяві усиновителів. Крім того, постановка питання про зміну при усиновленні прізвища виявилася несподіваної для хлопця, згода якого на можливу зміну його прізвища також не була отримана.

1. Дайте правову оцінку судовому рішенню.

 

Задача № 3

Подружжя Б., які не мали своїх дітей, усиновили племінника чоловіка, який був малолітнім. Відносини в сім'ї були нормальними, хлопчик вважав усиновителів своїми батьками. Однак через п'ять років, після смерті чоловіка Б. і відкриття спадщини, на яку мав право і хлопчик, становище в сім'ї різко змінилося. Усиновителька, яка до того часу вже мала рідну доньку, настільки змінила своє ставлення до хлопця, що той змушений був повернутися в колишню сім'ю. За позовом усиновительки було порушено справу про визнання усиновлення недійсним через його фіктивність. Суд задовольнив позов, вважаючи, що деякі обставини справи підтверджують фіктивність усиновлення. Зокрема, хлопчик підтримував зв'язки з своїми фактичними батьками, братами, сестрами, їздив до них на канікули. Ці факти і були розцінені як доказ того, що усиновлення з самого початку не мало на меті породити з усиновленим відносин батьків і дітей.

1.Чи вірно було вирішено справу?

 

Задача № 4

Корольков вступив у шлюб з Івановою у січні 2002 р. і через шість місяців усиновив її сина Петра від першого шлюбу, отримавши згоду кровного батька Петра.

Через півроку після усиновлення між подружжям почалися сварки і ще через 2 місяці Іванова повернулася на постійне проживання до свого першого чоловіка разом із сином Петром. Шлюб з Корольковим вона не розірвала, але останній поїхав на постійне проживання у інше місто і на прохання Іванової добровільно почав сплачувати аліменти на утримання Петра. Деякий час він кожного місяці приїздив до сина, бо любив Петра і той вважав його за свого батька. Але потім Іванова, посилаючись на те, що Петро страждає після таких побачень, перестає спілкуватися із своїм рідним батьком, заборонила такі зустрічі, але гроші продовжувала отримувати. У вересні 2003 року шлюб між Корольковим і Івановою за позовом Королькова був розірваний, бо він брав шлюб з іншою жінкою. Ще через деякий час Корольков звернувся до суду з позовом про скасування усиновлення відносно Петра, мотивуючи це тим, що дитина кілька років проживає разом з кровним батьком, спілкується з ним, а Корольков, як усиновитель, позбавлений права зустрічатися з хлопцем і впливати на його виховання, тобто таке усиновлення суперечить інтересам дитини. Іванова вважає, що в даному випадку Королькова треба позбавити батьківських прав, що не звільняє його від подальшого утримання Петра.

1.Як повинна бути вирішена справа?

 

Задача № 5

За трагічних обставин подружжя Д. втратили єдиного сина. Вони звернулися до суду з проханням про усиновлення одномісячної дівчинки, яка була покинута в пологовому будинку жінкою, встановити особу якої не вдалося, бо вона втекла, назвавши вигадане прізвище. На момент подачі заяви обом подружжям було по 50 років, а чоловік мав фізичну ваду - великий горб. Одночасно з заявою про усиновлення цієї дівчинки до суду звернулося подружжя - громадяни США.

1.Чи є підстави для того, щоб суд задовольнив прохання подружжя Д.?

 

Задача № 6

Добкіна, яка знаходилася у фактичних шлюбних відносинах з Козловим, народила хлопчика. Дізнавшись, що Козлов не бажає визнавати себе батьком дитини, вона відмовилась забирати сина з пологового будинку, згоди на усиновлення не дала і на протязі певного часу не опікувалася його долею. Через 3 роки вона вийшла заміж, народила дитину і випадково дізналася, що її син був усиновлений громадянами з Італії. Добкіна спочатку звернулася до Центру з усиновлення дітей для того, щоб отримати інформацію стосовно усиновлення свого сину, і не отримавши її, пред'явила позов до суду про визнання усиновлення недійсним, посилаючись на те, що вона не давала згоди на усиновлення і весь цей час мріяла знайти і забрати дитину до себе.

1.Чи може суд визнати усиновлення дитини недійсною? Який порядок усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України? Які функції Центру з усиновлення дітей?

Задача № 7

Мурзін В., якому виповнилося 40 років, звернувся до суду з проханням про усиновлення 20-річного Попова К., мотивуючи це тим, що 20 років тому він, дізнавшись про те, що мати Попова очікує народження від нього дитини, покинувши її, поїхав з міста.

1.Який порядок усиновлення повнолітньої особи?

 

Задача № 8

Незаміжня гр. С. у 20 років народила дитину і не захотіла забирати її з пологового будинку. Адміністрація пологового будинку вимагала від неї заяву про згоду на усиновлення її дитини без вказання того, хто стане усиновителем. Таку заяву гр. С. не підписала. Дитину було прийнято у дитячий заклад. Подружжя Г. хотіло всиновити дитину, але знайти її матір для того, щоб одержати згоду, не вдалося. Після півторарічних пошуків матері адміністрація дитячого будинку дала згоду на всиновлення дитини подружжям Г. Усиновлення було належним чином оформлено. Незабаром гр. С. дізналася про всиновлення своєї дитини і добилася від медсестри відомостей про усиновителів. Вона почала шантажувати їх, вимагати виплати великої суми грошей, погрожуючи у противному разі відібрати дитину. При цьому вона стверджувала, що дитину всиновили незаконно і у неї є право на її відібрання.

1.Чи було в даному випадку допущено порушення закону?

2.Як слід вирішити даний конфлікт?

3.Які права та обов'язки матері і батька щодо дитини визнаєте?Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.092 с.)