Розподіл навчального часу та форми перевірки знань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл навчального часу та форми перевірки знань 

Форма навчання Курс Лекції Практичні СРС Разом Контроль
Денна Залік
заочна Залік

 

 

Тематичний план з навчальної дисципліни

ТЕМА   Види занять, години
п/п   Лекції Практ. та семін. СРС Всього
  Змістовий модуль І        
1. Поняття і принципи сімейного права
2. Історія вітчизняного сімейного права -
3. Сімейні правовідносини
4. Шлюб і правове регулювання його укладення
5. Особисті права й обов'язки чоловіка і жінки        
6. Майнові права й обов'язки подружжя
7. Припинення шлюбу
8. Особисті права й обов'язки батьків і дітей
9. Майнові права й обов'язки батьків і дітей        
10. Усиновлення        
11. Опіка і піклування над дітьми        
1 12. Патронат. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу -
  Всього за змістовим модулем І
             

Зміст курсу

Тема I. Поняття і принципи сімейного права

Історичні форми шлюбу і сім’ї. Шлюб і сім’я в сучасних умовах.

Місце сімейного права в системі правових галузей. Суспільні відносини, що регулюються сімейним правом. Особливості методу сімейно-правового регулювання. Задачі сімейного права. Основні принципи сімейного права.

Загальна характеристика сімейного права зарубіжних країн.

Тема 2. Історія вітчизняного сімейного права

Законодавство про шлюб і сім’ю. Перші декрети з питань шлюбу і сім’ї.

Кодекс законів РСФРР про акти цивільного стану, шлюбне, сімейне й опікунське право 1918р., його основні положення.

Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти цивільного стану УРСР 1926 р. Кодекс законів РСФРР про шлюб, сім’ю й опіку 1926 р. Їхні особливості і загальна характеристика.

Постанова ЦВК і РНК СРСР від 27 червня 1936 р. Загальна характеристика і значення Указу Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 р.

Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб і сім’ю 1968 р. (загальна характеристика).

Кодекс про шлюб і сім’ю УРСР від 20 червня 1969 р., його основні особливості і загальна характеристика.

Конституція України - основа для розвитку законодавства про шлюб і сім’ю.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року.

Тема 3. Сімейні правовідносини

Поняття сім’ї і її функцій у теорії соціології і права. Поняття і види сімейних правовідносин. Суб'єкти й об'єкти сімейних правовідносин. Зміст сімейних правовідносин.

Юридичні факти в сімейному праві та їх види. Виникнення, зміна і припинення сімейних правовідносин. Споріднення і свояцтво, їх юридичне значення.

Здійснення сімейних прав і виконання обов'язків. Захист сімейних прав.

Строки позовної давності та інші строки в сімейному праві.

Тема 4. Шлюб і правове регулювання його укладення

Поняття шлюбу в сімейному праві. Реєстрація шлюбу і її значення. Порядок реєстрації шлюбу. Умови вступу в шлюб і перешкоди до його укладення.

Недійсність шлюбу. Підстави визнання шлюбу недійсним. Порядок і наслідки визнання шлюбу недійсним. Захист добросовісного подружжя і дитини, що народилась у шлюбі, визнаному недійсним.

Тема 5. Особисті права й обов'язки чоловіка і жінки

Рівність особистих прав і обов'язків чоловіка і жінки. Прізвище чоловіка і жінки. Вибір подружжям роду занять, місця перебування і проживання. Рівність прав і обов'язків у вихованні дітей, а також у рішенні інших питань життя сім’ї.

Тема 6. Майнові права й обов'язки подружжя

Рівність майнових прав і обов'язків чоловіка і жінки. Поняття шлюбного договору і його роль у визначенні режиму подружньої власності, а також характеру інших майнових відносин чоловіка і жінки.

Законний режим майна чоловіка і жінки. Спільна сумісна власність чоловіка і жінки, її склад і правовий режим. Частки в спільній власності при розділі майна чоловіка і жінки. Особливості розділу окремих об'єктів у спільному майні чоловіка і жінки. Звернення стягнення на майно чоловіка і жінки.

Особливості аліментних зобов'язань. Аліментні зобов'язання чоловіка і жінки та роль угод у їх виникненні. Легальні підстави виникнення аліментних зобов'язань між подружжям і колишнім подружжям.

Звільнення одного з подружжя від обов'язку по виплаті аліментів іншому подружжю або обмеження цього обов'язку визначеним терміном.

Тема 7. Припинення шлюбу

Припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення одного з подружжя померлим.

Припинення шлюбу шляхом його розірвання. Розірвання шлюбу в органах РАЦСу за взаємною згодою чоловіка і жінки. Розірвання шлюбу в органах РАЦСу в спрощеному порядку - за заявою одного з подружжя.

Розірвання шлюбу в суді. Питання, що вирішуються при розірванні шлюбу.

Час припинення шлюбу при розірванні. Правові наслідки припинення шлюбу.

Тема 8. Особисті права й обов'язки батьків і дітей

Підстави виникнення батьківських прав і обов'язків Посвідчення походження дітей і оскарження запису про батьківство.

Добровільне встановлення батьківства в органах РАЦСу. Судове встановлення батьківства. Встановлення факту визнання батьківства.

Права неповнолітніх дітей: право дитини на ім'я, прізвище і по батькові; право дитини на виховання в сім’ї; інші особисті немайнові права дитини; майнові права дітей. Захист прав дітей.

Зміст батьківських прав і обов'язків. Розв’язання спорів між батьками стосовно дітей. Захист батьківських прав.

Здійснення батьківських прав недієздатними і неповнолітніми батьками.

Відповідальність батьків за неналежне здійснення батьківських прав і обов'язків. Позбавлення батьківських прав. Обмеження батьківських прав.

Тема 9. Майнові права й обов'язки батьків і дітей

Правовий режим майна батьків і дітей. Обов'язок батьків утримувати своїх неповнолітніх дітей. Аліментні угоди. Розмір аліментів. Види заробітку (доходів), які належать обліку при стягненні аліментів. Зменшення і збільшення розміру часток заробітку (доходів), які стягуються на утримання неповнолітніх дітей. Стягнення аліментів на дітей, що знаходяться в дитячих установах. Участь батьків у додаткових витратах на дітей. Тимчасове стягнення аліментів до розгляду справи в суді. Обов'язок батьків утримувати непрацездатних повнолітніх дітей. Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків. Звільнення їх від цього обов'язку. Участь повнолітніх дітей у додаткових витратах батьків.

Тема 10. Усиновлення.

Поняття і значення усиновлення. Умови і порядок усиновлення. Особливості усиновлення дітей іноземними громадянам і особами без громадянства. Правові наслідки усиновлення. Таємниця усиновлення. Визнання усиновлення недійсним. Скасування усиновлення.

Тема 11. Опіка і піклування над дітьми.

Законодавчі критерії стосовно дітей, над якими встановлюється опіка чи піклування. Законодавчі вимоги до опікунів (піклувальників) дітей.

Права дітей, що знаходяться під опікою (піклуванням). Права й обов'язки опікуна (піклувальника) дитини.

Тема 12. Патронат. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу.

Підстави виникнення прийомної сім’ї. Вимоги, пропоновані законодавством до прийомних батьків, їхній статус.

Патронат. Поняття, значення і застосування патронату.

Порядок передачі дитини в прийомну сім’ю та дитячий будинок сімейного типу. Захист особистих і майнових прав дитини, переданої до прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ СІМЕЙНОГО ПРАВА. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ (2 години)

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

1. Поняття сімейного права як юридичної науки, галузі права, правової дисципліни.

2. Предмет і метод сімейного права.

3. Принципи сімейного права.

4. Сімейні правовідносини : поняття та елементи.

5. Класифікація і види сімейних правовідносин.

6. Підстави виникнення сімейних правовідносин.

7. Строки позовної давності у сімейному праві.

Для докладнішого розгляду зазначених питань пропонується підготувати реферат за однією із тем:

1. Предмет і метод правового регулювання сімейних відносин.

2. Джерела сімейного права.

3. Значення судової практики в механізмі правового регулювання сімейних відносин.

4. Проблем співвідношення норм сімейного права і суміжних галузей.

 

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ

Завдання для самостійної роботи (2 години)

1. Особливості сімейного права та його місце в системі права України.

2. Система сімейного права України.

3. Функції сімейного права.

4. Основні принципи та напрями державної сімейної політики.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.004 с.)