Що мати із собою при евакуації. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що мати із собою при евакуації.- паспорт, військовий квиток;

- документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення;

- свідоцтво про народження дітей;

- необхідний запас продуктів і пітну воду на 3 доби;

- білизну, необхідні речі з урахуванням тривалого перебування в заміській зоні;

- індивідуальні засоби захисту (протигаз або марлеву пов'язку, що фільтрує), можна прогумовані плащі, рукавички, гумове взуття.

Дітям дошкільного віку: необхідно вкласти в кишені або пришити до одягу записки з указівкою імені, прізвища та по батькові, місця проживання або роботи батьків.

Перед виходом із квартири: вимкнути світло, газ, закрити крани з холодною і гарячою водою, закрити квартиру.

Медичний захист

Медичний захист передбачає заходи щодо попередження або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання допомоги постраждалим і їхнє лікування, забезпеченням епідемічного благополуччя в районах НС. Вони досягаються:

- плануванням і використанням існуючих сил і засобів закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності і відомчої приналежності;

- введенням в дію Національного плану соціально – психологічних заходів при виникненні та ліквідуванні НС;

- розгортанням у необхідних кількостях медичних закладів під час НС;

- завчасним застосуванням використанням засобів профілактичних медичних препаратів та санітарно – епідеміологічних заходів;

- контролем за якістю харчових продуктів, продовольчої сировини, питної води і джерелами водопостачання;

- контроль за станом атмосферного повітря та опадів;

- завчасним створенням і підготовкою спеціальних медичних формувань;

- накопиченням медичних засобів захисту, медичного та спеціального майна та техніки;

- контроль за станом довкілля, санітарно – гігієнічною та епідемічною ситуацією;

- підготовкою медперсоналу і загальним медико-санітарним навчанням населення.

Інженерний захист

Під час проектування й експлуатації споруд та інших об'єктів господарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на безпеку населення та довкілля, обов'язково розробляються та здійснюються заходи інженерного захисту з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Заходи інженерного захисту населення й територій повинні передбачати:

1. Врахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування можливих проявів в окремих регіонах та на окремих територіях небезпечних та катастрофічних явищ.

2. Раціональне розміщення об'єктів підвищеної небезпеки з урахуванням можливих наслідків їхньої діяльності в разі виникнення аварій для безпеки населення та довкілля.

3. Спорудження будинків, будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки та надійності.

4. Розроблення та здійснення заходів безаварійного функціонування об'єктів підвищеної небезпеки.

5. Створення комплексної схеми захисту населених пунктів та об'єктів господарювання від небезпечних природних процесів.

6. Розроблення та здійснення регіональних та місцевих програм (планів) запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

7. Організацію будівництва протизсувних, протиповіневих, проти селевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.

8. Реалізацію заходів санітарної охорони території.

Біологічний захист

Захист від біологічних засобів ураження включає своєчасне виявлення чинників біологічного ураження, залежно від їх виду і ступеня ураження, проведення комплексу адміністративно – господарських, режимно – обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів.

Біологічний захист передбачає:

- своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів захисту;

- запровадження режимів карантину та обсервації;

- знезаражування осередку ураження;

- необхідне знезаражування людей, тварин тощо;

- своєчасну локалізацію зони біологічного ураження;

- проведення екстреної і специфічної профілактики;

- додержання протиепідемічного режиму роботи підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і господарювання і населенням.

Протиепідемічні заходи мають на меті попередити поширення серед населення інфекційних захворювань при виявленні ознак наявності збудників небезпечних інфекційних захворювань. Вони включають:

- вивчення санітарно-епідемічного стану району;

- проведення захисних щеплень населенню (як для профілактики, так і за епідемічними показниками);

- застосування засобів екстреної профілактики та спеціальної профілактики;

- обмеження спілкування різних груп населення;

- проведення дезінфекції.

Санітарно-гігієнічні заходи передбачають:

- дотримання населенням правил особистої гігієни;

- підтримка належного санітарного стану в районі, місті, населеному пункті;

- санітарний контроль за станом районів, джерел води, продовольства.

Спеціальні профілактичні заходи включають застосування протирадіаційних препаратів і антидотів.

Радіаційний та хімічний захист

Радіаційний та хімічний захист – це комплекс заходів ЦО, спрямованих на запобігання або послаблення впливу іонізуючих випромінювань, отруйних і небезпечних хімічних речовин. Радіаційний та хімічний захист включають такі заходи:

- виявлення й оцінку радіаційної та хімічної обстановки;

- розробку і запровадження в дію режимів радіаційного захисту;

- забезпечення населення і невоєнізованих формувань ЦО засобами індивідуального захисту;

- організація і проведення дозиметричного і хімічного контролю;

- організацію та проведення спеціальної обробки.

Виконання вимог радіаційного і хімічного захисту забезпечується шляхом:

- завчасного накопичення і підтримки у готовності засобів індивідуального захисту і приладів дозиметричного і хімічного контролю, обсяги і місця зберігання яких визначаються відповідно до встановлених зон небезпеки, забезпечення зазначеними засобами насамперед особового складу формувань, які беруть участь у проведенні аварійно – рятувальних робіт в осередках ураження, а також персоналу радіаційно і хімічно небезпечних об’єктів господарювання і населення, яке проживає в зонах небезпечного зараження та навколо них.

- своєчасного впровадження засобів, способів і методів виявлення і оцінки масштабів і наслідків аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах господарювання;

- створення уніфікованих засобів захисту, приладів і комплектів дозиметричного та хімічного контролю; надання населенню можливості придбавати в установленому порядку в особисте користування засобів індивідуального захисту і дозиметрів;

- завчасного пристосування об’єктів побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту;

- розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостереження щодо радіаційної і хімічної обстановки;

- завчасного створення та використання засобів колективного захисту населення від радіаційної та хімічної небезпеки;

- пристосування наявних засобів колективного захисту від інших видів загрози для захисту від радіаційної та хімічної небезпеки.

Режими радіаційного захисту

Під режимами радіаційного захисту населення, робітників та службовців особового складу невоєнізованих формувань ЦО розуміється порядок роботи і застосуванням способів та засобів захисту в зонах радіоактивного зараження, що виключають радіоактивне опромінення людей вище припустимих норм та скорочення до мінімуму змушений простій виробництва. У залежності від рівнів радіації, категорії населення приймаються різні захисні заходи упритул до евакуації населення з забруднений території. Розроблені типові режими радіаційного захисту на випадок радіаційних аварій та на воєнний час при застосуванні зброї масового знищення. У таблиці 4.2 приведені режими радіаційного захисту на випадок радіаційних аварій.

Таблиця 4.2 - Режими радіаційного захисту населення на випадок радіаційних аварій(аварій на АЕС)

№ режиму Рівні радіації, р/ годину Захисні заходи
(0.1 – 0.3)*10-3 а) Укриття дітей в приміщенні під наглядом дорослих(розділення на групи по окремих приміщеннях) б) герметизація приміщень(вікон, дверей, вентиляційних пройм, димоходів) в) упаковка та герметизація продуктів харчування, води, білизни). Час знаходження дорослих на вулиці в респіраторах обмежено. На вході обладнаються природні бар’єри.
(0.3 – 1.5)*10-3 а, б, в, теж самі, що у режимі 1. г) проведення йодо профілактики дітям. д) находження на вулиці без гострої необхідності заборонено. Находження в респіраторах. захисному одягу, захисному взутті обмежено.
(1.5 – 15)*10-3 а, б, в,г, д, теж самі. е) проведення йодо профілактики всьому населенню, часткова евакуація населення(діти, вагітних жінок)
(15 – 100)*10-3 а, б, в,г, д, е, теж самі. ж) евакуація населення крім формувань, що діють у зоні зараження
Більше 0.1 а, б, в,г, д, е, ж, теж самі. з) повна евакуація всього населення.


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 272; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.171.156 (0.004 с.)