Хто не є суб'єктами податкової роботи в Україні? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хто не є суб'єктами податкової роботи в Україні?Хто не є суб'єктами податкової роботи в Україні?

1. Верховна Рада

2. Міністерство аграрної політики та продовольства України

3. Органи податкової служби

4. Платники податків

 

11. Особи, які мають об'єкти оподаткування або проводять діяльність, що є об'єктом оподаткування, сплачують податки та збори – це:

1. Податкова робота

2. Податкова служба

3. Податкова система

4. Платники податків

 

12. Вкажіть обов’язки платників податку:

1. Сплачувати податки і збори у встановлені строки

2. Представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно

3. Безоплатно отримувати інформацію про податки та збори та норматив­но-правові акти, що їх регулюють

4. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав

 

13. Вкажіть права платників податку:

1. Стати на облік у контролюючих органах

2. Сплачувати податки і збори у встановлені строки

3. Вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів

4. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав

 

Якими контролюючими органами здійснюється податковий контроль?

1. Органами державної податкової служби

2. Органами Служби безпеки України

3. Міністерством фінансів України

4. Міністерством внутрішніх справ України

 

Які органи уповноважені здійснювати стягнення податкового боргу?

1. Органи державної податкової служби

2. Органи Служби безпеки України

3. Органи внутрішніх справ України

4. Органи Державного казначейства України

 

16. Вкажіть платників податку на додану вартість:

1. Власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі

2. Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку

3. Фізичні особи, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи

4. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України

17. Об'єктом оподаткування ПДВ є:

1. Операції платників податку з постачання товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України

2. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами

3. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід

4. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

18. Вкажіть операції, звільнені від оподаткування ПДВ:

1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ

2. Обіг валютних цінностей

3. Виплати у грошовій формі заробітної плати

4. Експорт товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацію

19. Вкажіть операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ:

1. Постачання товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України

2. Ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту

3. Виплати у грошовій формі заробітної плати

4. Експорт товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацію.

 

Які операції підлягають оподаткуванню ПДВ за нульовою ставкою?

1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ

2. Постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами

3. Виплати у грошовій формі заробітної плати

4. Експорт товарів (супутніх послуг), якщо їх експорт підтверджений митною декларацію

 

В який розмірах встановлена ставка податку на додану вартість Податковим кодексом України?

1. 25%

2. 15%

3. 37,19%

4. 17% і 0%

 

Як визначається сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до Державного бюджету України?

1. Загальна сума коштів, нарахована платником податку на додану вартість в звітному періоді

2. Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду

3. Сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду

4. Прибуток, помножений на ставку податку

 

23. Сума ПДВ, нарахована платником податку в звітному періоді, – це:

1. Податковий кредит з ПДВ

2. Податкове зобов’язання з ПДВ

3. База оподаткування ПДВ

4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ

 

24. Сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду, – це:

1. Податковий кредит з ПДВ

2. Податкове зобов’язання з ПДВ

3. Сума податку на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету

4. Сума бюджетного відшкодування з ПДВ

 

25. Датою виникнення податкового зобов’язання платника ПДВ є:

1. Дата зарахування від покупця коштів на банківський рахунок або дата відвантаження платником податку товарів/послуг

2. Дата одержання продукції з виробництва

3. Дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг

4. Дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною

 

26. Датою виникнення права платника ПДВ на віднесення сум податку до податкового кредиту є:

1. Дата зарахування від покупця коштів на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню

2. Дата відвантаження платником податку товарів, а в разі експорту това-рів – дата оформлення митної декларації

3. Дата одержання продукції з виробництва

4. Дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг або дата отримання товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною

 

27. Платниками акцизного податку є:

1. С.-г товаровиробники, у яких частка с.-г. виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%

2. Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку

3. Фізична особа (резидент та нерезидент), яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи

4. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України

28. Об'єктами оподаткування при обчисленні сум акцизного податку є операції з:

1. Постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ

2. Постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами

3. Виплат у грошовій формі заробітної плати

4. Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів, ввезення підакцизних товарів на митну територію України

 

29. При обчисленні акцизного податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування акцизним податком є:

1. Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України, та вартість товарів, що ввозяться на митну територію України

2. Вартість виробленої на митній території України продукції

3. Величина продукції, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму або в інших натуральних показниках

4. Вартість виробленої на митній території України продукції та величина продукції, визначена в натуральних показниках

 

30. При обчисленні акцизного податку із застосуванням специфічних ставок базою оподаткування є:

1. Вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України

2. Вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України

3. Величина продукції, визначена в натуральних показниках

4. Вартість реалізованого товару виробленого на митній території України, вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України

 

Які товари не належать до підакцизних товарів?

1. Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво

2. Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну

3. Нафтопродукти, скраплений газ

4. Продовольче зерно

 

32. Податок, що стягується митницею на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України, – це:

1. Акцизний податок

2. Мито

3. Податок на прибуток

4. Податок на додану вартість

 

33. Вкажіть платників податку на прибуток з числа резидентів:

1. Суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами

2. С.-г. товаровиробники, у яких частка с.-г. виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%

3. Фізичні особи-резиденти

4. Фізичні особи-нерезиденти

Яка основна ставка податку на прибуток за Податковим кодексом?

1. 16%

2. 7%

3. 37,19%

4. 3,6%

 

Хто не є суб'єктами податкової роботи в Україні?

1. Верховна Рада

2. Міністерство аграрної політики та продовольства України

3. Органи податкової служби

4. Платники податків

 

11. Особи, які мають об'єкти оподаткування або проводять діяльність, що є об'єктом оподаткування, сплачують податки та збори – це:

1. Податкова робота

2. Податкова служба

3. Податкова система

4. Платники податків

 

12. Вкажіть обов’язки платників податку:

1. Сплачувати податки і збори у встановлені строки

2. Представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно

3. Безоплатно отримувати інформацію про податки та збори та норматив­но-правові акти, що їх регулюють

4. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав

 

13. Вкажіть права платників податку:

1. Стати на облік у контролюючих органах

2. Сплачувати податки і збори у встановлені строки

3. Вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів

4. Користуватися податковими пільгами за наявності підстав

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 384; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.005 с.)