Надано право захищати права, свободи та інтереси інших осібМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Надано право захищати права, свободи та інтереси інших осібЛекційне заняття 6 (4 год)

Підстави і мета участі у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, які захищають права, свободи і інтереси інших осіб або державних чи суспільних інтересів

Значення їх участі як форми захисту прав, свобод і інтересів інших осіб, державних чи суспільних інтересів

Умови порушення цивільних справ вказаними суб’єктами

Їх процесуальні права і обов’язки. Участь в цивільному процесі органів державної влади і місцевого самоврядування з метою подання висновків на виконання своїх повноважень

Види органів державної влади і місцевого самоврядування, які вступають у процес з метою подання висновків по справі

Порядок їх залучення до участі судом, вступ за власною ініціативою

Їх процесуальні права і обов’язки

Участь прокурора в цивільному процесі як форма захисту прав, свобод і інтересів інших осіб, або державних чи суспільних інтересів

Підстави, мета і форми участі прокурора на різних стадіях цивільного процесу

Процесуальне положення прокурора в цивільному процесі

Семінарське заняття 6 ( 2 год)

1. Участь у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з метою порушення цивільних справ.

2. Порядок і умови порушення цивільних справ вказаними суб’єктами, їх процесуальні права і обов’язки.

3. Участь органів державної влади і місцевого самоврядування в цивільному процесі з метою дачі висновків. Їх процесуальні права і обов’язки

4. Функції прокурора в цивільному процесі. Підстави і форми участі прокурора на різних стадіях цивільного процесу. Процесуальний статус прокурора

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

Завдання для самопідготовки (4 год)

1. Характеристика суб’єктів, які захищають в суді права та інтереси інших осіб

2. Особливості участі в цивільному процесі органів опіки і піклування по справах, пов’язаних з захистом сімейних прав та інтересів

3. Особливості участі прокурора в апеляційній та касаційній інстанції

4. Особливості участі в цивільному процесі органів державної влади з метою надання висновків

5. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти дачі висновків по справі

6. Вимоги, які пред’являються до висновку органів державної влади та місцевого самоврядування

Змістовний модуль 2

Тема 7. Представництво в суді.

Лекційне заняття 7 (2 год)

Поняття представництва, його ознаки

Підстави виникнення представництва

Види судового представництва

Суб’єкти судового представництва

Повноваження представника в суді

Порядок оформлення повноважень представника

Особи, які не можуть бути представниками

Семінарське заняття 7 (2 год)

1. Поняття та значення представництва у цивільному процесі.

2. Представництво в суді як самостійний інститут цивільного процесуального права.

3. Види представництва у суді.

4. Законне представництво: підстави виникнення, обсяг повноважень, їх підтвердження у суді.

5. Договірне представництво: поняття, підстави виникнення, повноваження та належне їх оформлення.

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

Завдання для самопідготовки (6 год)

1. Участь адвоката в цивільному процесі як судового представника

2. Представництво в суді юридичних осіб

3. Спеціальні повноваження судових представників в цивільному процесі

4. Процесуальне представництво іноземців консулами

5. Зміст процесуальних правовідносин, що виникають при представництві

6. Відмінність інституту процесуального представництва від інституту представництва в цивільному праві

 

Тема 8. Процесуальні строки

Лекційне заняття 8 ( 2 год)

Поняття і значення процесуальних строків. Види процесуальних строків. Строки розгляду цивільних справ. Порядок обчислення процесуальних строків. Зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків.

Семінарське заняття 8 (2 год)

1. Поняття, значення та види процесуальних строків.

2. Обчислення процесуальних строків.

3. Поновлення та продовження процесуальних строків.

4. Зупинення і перерва процесуальних строків

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

Завдання для самопідготовки (1 год)

1. Процесуальні строки розгляду апеляційної скарги

2. Процесуальні строки в попередньому судовому засіданні

3. Процесуальні строки забезпечення доказів

4. Поновлення процесуальних строків звернення до апеляційної інстанції з апеляційною скаргою

 

Тема 9. Підвідомчість цивільних судів

(цивільна юрисдикція)

Лекційне заняття 9 (2 год)

Поняття підвідомчості ( юрисдикції) цивільних справ

Види підвідомчості (юрисдикції) цивільних справ

Критерії підвідомчості цивільних справ загальним судам судів загальної юрисдикції

Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду

Підвідомчість суду справ позовного провадження

Підвідомчість справ окремого провадження

Наслідки недотримання правил підвідомчості цивільних справ

 

Семінарське заняття 9 (2 год)

1. Поняття підвідомчості цивільних справ суду.

2. Види підвідомчості.

3. Правила підвідомчості цивільних справ суду

4. Підвідомчість суду окремих категорій справ

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

Завдання для самопідготовки (4 год)

1. Підвідомчість трудових спорів

2. Підвідомчість земельних спорів

3. Підвідомчість житлових спорів

4. Підвідомчість сімейних спорів

5. Підвідомчість цивільних справ щодо захисту честі і гідності

 

Тема 10. Підсудність цивільних справ

Лекційне заняття 10 (2 год)

Поняття підсудності, її відмінність від підвідомчості

Територіальна підсудність, її види

Підсудність справ у яких однією зі сторін є суд або суддя

Підсудність справ про спір між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами.

Порядок передачі справ з одного суду в інший

Наслідки порушення правил підсудності

Недопустимість спорів про підсудність

 

Семінарське заняття 10 (2 год)

1. Поняття підсудності та її значення.

2. Види територіальної підсудності

3. Спеціальні види підсудності

4. Порядок передачі справи в інший суд.

5. Процесуальні наслідки порушення правил про підсудність.

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

Завдання для самопідготовки (1 год)

1. Підсудність справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя

2. Підсудність цивільних справ щодо захисту прав споживачів

3. Підсудність справ про спори між громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами

 

Тема 11. Судові витрати

Лекційне заняття 11 (2 год)

Поняття і види судових витрат у цивільному процесі, їх значення.

Судовий збір. Витрати, пов’язані з розглядом справи.

Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат.

Розподіл витрат між сторонами. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди.

 

Семінарське заняття 11 (2 год)

1. Судові витрати в цивільному процесі, їх поняття, види, значення.

2. Судовий збір. Визначення ціни позову і розміру судового збору.

3. Витрати, пов'язані з розглядом справи в суді.

4. Звільнення від сплати судових витрат.

5. Розподіл судових витрат та їх відшкодування.

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

Завдання для самопідготовки (4 год)

1. Витрати, пов’язані з залученням свідків

2. Витрати, пов’язані з залученням спеціалістів

3. Витрати, пов’язані з залученням перекладачів

4. Витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

Тема 12. Заходи процесуального примусу

Лекційне заняття 12 (2 год)

Види заходів процесуального примусу. Попередження і видалення із залу судового засідання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.

Привід свідка.

Семінарське заняття 12 ( 2 год)

1. Поняття заходів процесуального примусу.

2. Підстави застосування заходів процесуального примусу.

3. Порядок застосування заходів процесуального примусу.

4. Характеристика видів заходів процесуального примусу.

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Завдання для самопідготовки (2 год)

1. Поняття і значення цивільної процесуальної відповідальності.

2. Передумови і підстави притягнення до цивільної процесуальної відповідальності.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.008 с.)