Тема 17. Постанови суду першої інстанції ( судові рішення) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 17. Постанови суду першої інстанції ( судові рішення)Лекційне заняття 17 (4 год)

Поняття і види судових постанов. Суть і значення судового рішення .

Вимоги, яким повинно задовольняти судове рішення. Зміст судового рішення.

Усунення недоліків судового рішення судом, який його постановив: виправлення описок і явних арифметичних помилок, постановлення додаткового рішення, роз’яснення рішення.

Набрання рішенням законної сили. Поняття законної сили, значення і правові наслідки законної сили судового рішення.

Ухвали суду першої інстанції, поняття, зміст, види. Законна сила судових ухвал. Окремі ухвали, їх зміст і значення.

Визначення порядку і строку виконання рішення, відстрочка і розстрочка, допуск негайного виконання рішення.

Судовий наказ в цивільному процесі

Семінарське заняття 1 (2 год)

 

1. Поняття та види постанов суду першої інстанції.

2. Суть та значення судового рішення.

3. Законність і обґрунтованість рішення суду та інші вимоги до судового рішення

4. Зміст судового рішення.

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Семінарське заняття 2 (2 год)

 

1. Усунення недоліків судового рішення судом, який його постановив

2. Набрання чинності рішенням суду

3. Ухвали суду першої інстанції

4. Судовий наказ як один із видів судових постанов

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год)

 

1. Судовий наказ як форма спрощеного судового наказного провадження

2. Порядок оскарження і скасування судового наказу

3. Постановлення заочного рішення як спрощений порядок судового розгляду позовних вимог

4. Ухвали суду першої інстанції, їх класифікація за формою порядку винесення і змісту

5. Норма права і судове рішення

Змістовний модуль4

Тема 18. Окреме провадження

Лекційне заняття 18 (2 год)

Суть і значення окремого провадження. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження. Процесуальні засоби порушення в суді справ окремого провадження.

Особливості розгляду справ окремого провадження: обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою; усиновлення, встановлення фактів, що мають юридичне значення, відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі, передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність, визнання спадщини відумерлою, надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку, обов’язкову госпіталізації до протитуберкульозного заходу, розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб.

 

Семінарське заняття (2 год)

1. Окреме провадження як вид непозовного цивільного судочинства

2. Правова природа справ окремого провадження

3. Порушення в суді справ окремого провадження

4. Особливості розгляду окремих категорій справ окремого провадження.

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

Завдання для самостійної роботи (4 год)

1. Процесуальні особливості розгляду справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, усиновлення

2. Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення

3. Процесуальні особливості розгляду справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

4. Процесуальні особливості розгляду справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою

Тема 19. Апеляційне провадження

Лекційне заняття 19 (2 год)

Суть і значення апеляційного оскарження рішень та ухвал суду першої інстанції. Право на апеляційне оскарження рішень та ухвал суду, порядок та строки його реалізації. Порядок відкриття апеляційного провадження

Підготовка справи до розгляду апеляційним судом Дія принципу диспозитивності в апеляційному провадженні. Процесуальний порядок вирішення цивільних справ судом апеляційної інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції та підстави їх реалізації .Рішення та ухвали суду апеляційної інстанції.

Семінарське заняття 1 (2 год)

1. Поняття апеляційного провадження, його характерні риси

2. Суб’єкти і об’єкти апеляційного оскарження

3. Вимоги щодо форми і змісту апеляційної скарги

4. Призначення цивільної справи до розгляду апеляційним судом

5. Межі розгляду цивільної справи апеляційним судом

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Семінарське заняття 2 ( 2 год)

1. Особливості повноважень апеляційної інстанції

2. Зміст рішення апеляційного суду

3. Ухвали апеляційної інстанції, їх класифікація

4. Реалізація принципів правосуддя в апеляційному провадженні

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

Завдання для самостійної роботи (6 год)

 

1. Постанови суду апеляційної інстанції

2. Реалізація процесуальних строків в апеляційному провадженні

3. Незаконність і необгрутованість судового рішення суду першої інстанції як підстава для його скасування

4. Мотивувальна частина судового рішення апеляційної інстанції

5. Особливості участі прокурора в апеляційній інстанції

 

Тема 20. Касаційне провадження

Лекційне заняття 20 (2 год)

Поняття, суть і значення касаційного провадження. Право касаційного оскарження. Порядок подання касаційної скарги. Підготовка справи до касаційного розгляду. Попередній розгляд справи. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції. Постанови суду касаційної інстанції.

 

Семінарське заняття 1 (2 год)

1. Забезпечення касаційного оскарження як реалізація принципу цивільного процесуального права

2. Сутність касаційного провадження, його характерні риси

3. Суб’єкти і об’єкти касаційного оскарження

4. Форма і зміст касаційної скарги

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Семінарське заняття 2 (2 год)

1. Зміст підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції

2. Зміст попереднього розгляду справи в касаційній інстанції

3. Характеристика повноважень суду касаційної інстанції

4. Підстави для скасування судових рішень в касаційній інстанції

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

Завдання для самостійної роботи (6 год)

1. Виникнення і розвиток інституту касаційного оскарження судових постанов

2. Рішення та ухвали касаційної інстанції, їх зміст і законна сила

3. Незаконність судових постанов як підстава їх скасування касаційною інстанцією

4. Реалізація принципів правосуддя в касаційній інстанції

 

Тема 21. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Лекційне заняття 21 (2 год)

Підстави перегляду судових постанов у зв’язку з нововиявленими обставинами. Вимоги до форми і змісту заяви про перегляд судових постанов у зв’язку з нововиявленими обставинами. Розгляд заяви про перегляд судових постанов у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 

Семінарське заняття 1 (1 год)

1. Особливості провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

2. Передумови порушення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год)

1. Поняття і ознаки нововиявлених обставин

2. Процесуальний порядок відкриття провадження у зв’язку з нововиявленим обставинами.

Тема 22. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

Лекційне заняття 22 (2 год)

Право оскарження судових рішень до Верховного Суду України. Підстави оскарження судових рішень. Порядок подання скарги до Верховного Суду України. Допуск скарги до провадження та розгляд справи. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справ.

 

Семінарське заняття 1 (1 год)

1. Особливості провадження у Верховному Суді України.

2. Передумови порушення провадження у Верховному Суді України.

Домашнє завдання: розв'язати задачі.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год)

1. Суть і значення провадження у у Верховному Суді України.

2. Процесуальний порядок розгляду справ у Верховному Суді України.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 279; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.006 с.)