ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одновимірні масиви. Двовимірні масивиМета: повторити поняття одновимірного та двовимірного масивів, оператори обробки табличних величин, структури алгоритмів. Навчитися складати алгоритми обробки табличних величин.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Мова програмування BASIC

Завдання:

1. Намалювати блок-схему та скласти програму створення таблиці, яка складається з десяти елементів, кожен з яких визначається за формулою:

Варіанти:

2. Дана лінійна таблиця дійсних чисел:

 

І
А (і) -5, 1 6, 02 -1 -7, 9 -0, 01 0, 5

 

Скласти програму та намалювати блок-схему розв'язування задачі.

Варіанти задач:

1. Обчислити суму елементів масиву.

2. Обчислити добуток елементів масиву.

3. Знайти максимальний елемент масиву.

4. Знайти мінімальний елемент масиву.

5. Знайти кількість нульових елементів масиву.

6. Замінити додатні елементи масиву нулями.

7. Замінити від'ємні елементи масиву їх модулями.

8. Обчислити середнє арифметичне елементів масиву.

9. Знайти кількість додатних елементів масиву.

10. Знайти кількість від'ємних елементів масиву.

11. Знайти номер першого від'ємного елементу масиву.

12. Знайти номер першого додатного елементу масиву.

13. Обчислити суму додатних елементів масиву.

14. Обчислити добуток від'ємних елементів масиву.

15. Замінити нульові елементи таблиці одиницями.

16. Обчислити суму елементів масиву.

17. Обчислити добуток елементів масиву.

18. Знайти максимальний елемент масиву.

19. Знайти мінімальний елемент масиву.

20. Знайти кількість нульових елементів масиву.

21. Замінити додатні елементи масиву нулями.

22. Замінити від'ємні елементи масиву їх модулями.

23. Обчислити середнє арифметичне елементів масиву.

24. Знайти кількість додатних елементів масиву.

25. Знайти кількість від'ємних елементів масиву.

26. Знайти номер першого додатного елементу масиву.

27. Знайти номер першого від'ємного елементу масиву.

28. Обчислити суму додатних елементів масиву.

29. Обчислити добуток від'ємних елементів масиву.

30. Замінити нульові елементи масиву одиницями.

 

3. Скласти програму та намалювати блок-схему розв'язування задачі.

Варіанти задач:

1. Знайти і надрукувати найбільші елементи в кожному рядку таблиці Д.

2. Визначити і надрукувати кількість нульових елементів в кожному рядку таблиці С.

3. Визначити і надрукувати суму додатних елементів таблиці А.

4. Визначити найменший елемент таблиці А і його номер.

5. Знайти і надрукувати номера стовпців таблиці В, які мають нулі.

6. Визначити і надрукувати суму від'ємних елементів таблиці С.

7. Для кожного рядка таблиці Д знайти номера стовпців, які містять нулі.

8. Знайти найменший елемент в кожному рядку таблиці Е.

9. Визначити найбільший елемент таблиці Д та його номер.

10. Обчислити кількість додатних елементів в кожному стовпці таблиці Е.

11. Обчислити кількість від'ємних елементів в кожному стовпці таблиці Е.

12. Обчислити кількість додатних елементів в кожному рядку таблиці В.

13. Обчислити кількість від'ємних елементів в кожному рядку таблиці А.

14. Обчислити суму елементів таблиці В в стовпцях з парними номерами.

15. Обчислити суму елементів таблиці Д в кожному стовпці з парним номером.

16. Знайти і надрукувати найбільші елементи в кожному рядку таблиці Д.

17. Визначити і надрукувати кількість нульових елементів в кожному рядку таблиці С.

18. Визначити і надрукувати суму додатних елементів таблиці А.

19. Визначити найменший елемент таблиці А і його номер.

20. Знайти і надрукувати номера стовпців таблиці В, які мають нулі.

21. Визначити і надрукувати суму від'ємних елементів таблиці С.

22. Для кожного рядка таблиці Д знайти номера стовпців, які містять нулі.

23. Знайти найменший елемент в кожному рядку таблиці Е.

24. Визначити найбільший елемент таблиці Д та його номер.

25. Обчислити кількість додатних елементів в кожному стовпці таблиці Е.

26. Обчислити кількість від'ємних елементів в кожному стовпці таблиці Е.

27. Обчислити кількість додатних елементів в кожному рядку таблиці В.

28. Обчислити кількість від'ємних елементів в кожному рядку таблиці А.

29. Обчислити суму елементів таблиці В у стовпцях з парними номерами.

30. Обчислити суму елементів таблиці Д в кожному стовпці з парним номером.

-1
-2 -4

ТаблицяС:

 

Таблиця Д:

-2 -3
-5 -2
-2

 

Таблиця Е:

-2 -1
-3

 

4. Додати створені програми до звіту.

Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

Контрольні запитання

 

1. Дати означення масиву.

2. Які масиви називають одновимірними?

3. Які масиви називають двовимірними?

4. Які оператори використовують при складанні програм обробки табличних величин?

5. Пояснити як будуть виконуватись програми.

Практична робота № 8

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.006 с.)