ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Графічні можливості мови програмуванняМета: навчитися складати графічні програми мовою програмування.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Мова програмування BASIC

Завдання:

 

 

1. Скласти програму створення малюнка на мові програмування BASIC з використанням всіх відомих операторів.

 

2. Додати створену програму до звіту.

Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

 

 

Контрольні запитання

 

1. Яка різниця між алфавітно-цифровим і графічним режимом роботи екрана дисплея?

2. З якою метою використовуються оператори COLOR і CLS?

3. Які Ви знаєте стандартні оператори графіки?

 

 

Практична робота № 9

Знайомство з антивірусними програмами та програмами-архіваторами

Мета: навчитись використовувати програми-антивіруси для лікування або запобігання інфікування ПК та ознайомитись з програмами архівації файлів і навчитись розпаковувати і відправляти до архіву файли.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Антивірусний пакет KAV (AntiVir),

Програма-архіватор WinRAR

Завдання:

1. Завантажити програму KAV (AntiVir).

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


2. Перевірити на наявність вірусів диски 3,5 (А:), С: та D: та вивести повну інформацію про результати перевірки.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


3. Вилікувати інфіковані файли.

 
 

   
 
 
 
 
 

 


4. Записати результати перевірки диску 3,5 (А:) та вийти з програми.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


5. Завантажити програму WinRAR.

   
 
 
 

 

 


6. Відправити до архіву WinRAR власні файли використовуючи різні степені стиснення.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


7. Виконати розпаковку файлів, що мають розширення *.rar.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


8. Створити SFX-архів, що сам розпаковується.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

 

Підпис викладача: ___________

 

 

Контрольні запитання

 

1. Що таке вірус?

2. Які ви знаєте типи вірусів?

3. Які типи антивірусних програм ви знаєте?

4. Як перевіряти дискету на наявність вірусів?

5. Для чого потрібні програми-архіватори?

6. Як створити архів, що сам розпаковується?

7. Які ви знаєте способи стиснення даних?

8. Як виконувати розпаковку архівів?

 

 

Практична робота № 10

Робота в середовищі графічного редактора

Мета: навчитись використовувати можливості графічного редактора для створення малюнків та редагування зображень.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Графічний редактор Paint

Завдання:

1. Завантажити графічний редакторPaint.

   
 
 
 

 

 


2. На білому полі створіть малюнок, використовуючи набір інструментів та палітру. Якщо їх немає на екрані, то викликати їх можна так:ВИД Þ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (ПАЛИТРА). Підвівши стрілку миші до потрібної кнопки панелі інструментів, можна прочитати в спливаючому меню призначення потрібної кнопки.

Можна використати внутрішні можливості редактора для редагування зображень, вибравши потрібний пункт в менюРисунок.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


3. Зберегти створений малюнок з розширенням *.bmp у власну папку.

   
 
 
 

 

 


4. Завантажити довільне зображення.

 
 

 


5. Відредагувати його за власним смаком.

   
 
 
 

 

 


6. Зберегти зміни в зображенні.

 
 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

 

Контрольні запитання

 

1. Що являє собою графічний редактор?

2. Які ви знаєте типи графічних даних?

3. Як створити нове зображення?

4. Як зберегти зображення?


Практична робота № 11

Робота в середовищі системи підготовки презентацій

Мета: навчитись використовувати можливості системи підготовки презентацій для створення та редагування презентацій.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Система підготовки презентаційPowerPoint

Завдання:

1. Завантажити систему підготовки презентацій PowerPoint.

   
 
 
 

 

 


2. Створити презентацію, яка складатиметься мінімум з 5 слайдів різного типу (текст, малюнки, таблиці, організаційні діаграми).

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


3. Додати до об’єктів слайдів анімаційні ефекти за власним смаком.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


4. Зберегти створену презентацію.

   
 
 
 
 
 

 

 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

 

Контрольні запитання

 

1. Що являє собою система підготовки презентацій?

2. Які вибрати потрібний тип слайду?

3. Як додати до об’єктів слайдів анімаційні ефекти?

4. Як зберегти презентацію?

5. Як переглянути презентацію?

Практична робота № 12

Редагування даних у таблиці, використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих в електронній таблиці

Мета: набути практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць, та виконанні в них арифметичних операцій.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Електронні таблиці Excel

Завдання:

1. Завантажте табличний процесор.

 

 
 


2. Створіть таблицю відповідну таблиці 1.

Таблиця 1

Прізвище, ім’я, по батькові Назва предмету Сума балів Нарахування стипендії Утримано До виплати
Приб. подат., 13% Проф.спілка 1%
                           
                           
                           
                           
                           
Середній бал                                  

 

3. Внесіть до створеної електронної таблиці такі зміни:

• Додайте прізвище ще одного студента з вашої групи.

• Додайте стовпці, які будуть містити перелік усіх предметів, що вивчаються зараз.

• Виконайте операції з підрахування суми балів, набраних кожним студентом.

• Підрахуйте середній бал, нарахування стипендії, утримання та до виплати по кожному студенту.

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


4. На новому аркуші вивести прізвища відмінників з таблиці 1.

 

 
 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

Підпис викладача: ___________

 

Контрольні запитання

1. Як використати вбудовані функції для виконання арифметичних операцій?

2. Як змінювати ширину стовпців та висоту рядків в електронній таблиці?

3. Як вилучати та додавати рядки (стовпці) в електронній таблиці?

Практична робота № 13

Побудова діаграм і графіків на основі вмісту електронних таблиць

Мета: набути практичних навичок у створенні діаграм та графіків за допомогою електронних таблиць.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Електронні таблиці Excel

Завдання:

1. Завантажте табличний процесор.

 

   
 
 
 

 


2. Побудуйте на новому аркуші кругову діаграму, яка відображає успішність студентів по одному з предметів:ВСТАВКА Þ ДИАГРАММА Þ КРУГОВАЯ. (Див. табл. 2)

Таблиця 2

 

   
 
 
 

 


3. Побудуйте стовпчикову діаграму, яка відображає середній бал успішності студентів:ВСТАВКА Þ ДИАГРАММА Þ ГИСТОГРАММА.

 

   
 
 
 
 
 

 

 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

 

Контрольні запитання

1. Як створити діаграму по даних таблиці?

2. Як побудувати графік по даним таблиці?


Практична робота № 14

Робота з таблицями та пошук даних в базах даних

Мета: набути практичних навичок у створенні, редагуванні та упорядкуванні баз даних.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Бази даних Access

Завдання:

1. Створіть таблицю відповідну таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п Прізвища Домашня адреса Телефон День народження
Волков. Т. І.            
Заволока С. П.            
Перілко В. 0.            
Сомов I. H.            
Хропун Ф. М.            

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


2. Внесіть до створеної таблиці такі зміни:

• Додайте запис з прізвищем ще одного студента з вашої групи.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


• Додайте стовпець, який буде міститиВік студента.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


• Змініть якесь ім'я поля та відновіть його до попереднього.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


• Змініть та відновіть попередній тип другого поля.

   
 
 
 
 
 

 


• Замініть перші дві цифри телефонних номерів на 35 та поверніться до попередніх значень.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


• Видаліть з бази даних передостанній запис.

   
 
 
 
 
 

 


• Виконайте операцію по упорядкуванню записів в алфавітному порядку прізвищ.

   
 
 
 
 
 

 


• Виконайте операції по упорядкуванню записів у порядку зменшення віку студентів.

   
 
 
 
 
 

 


• Видаліть із бази даних поле, яке має назвуТЕЛЕФОН.

 

   
 
 
 
 
 

 

 


3. Створити нову таблицю 2, яка міститиме поля з назвами ПРІЗВИЩА, ГРУПА, СТИПЕНДІЯ і заповніть її. При цьому поле ПРІЗВИЩА заповнити з таблиці 1.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


4. Створити нову таблицю 3, яка міститиме поля з назвами ПРІЗВИЩА, СТИПЕНДІЯ і заповніть її. При цьому поле ПРІЗВИЩА заповнити з таблиці 1.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

 

 

Контрольні запитання

 

1. Що таке запис, поле, тип поля. Як встановити тип поля?

2. Як виконувати упорядкування записів у порядку збільшення та зменшення їх даних?

3. Що такеКонструктор? Як ним користуватися для створення таблиці бази даних?

4. Як вилучати та додавати записи (поля) в базі даних?


Практична робота № 15

Робота з формами, запитами та звітами в базах даних

Мета: набути практичних навичок у створенні форм, запитів та звітів в базах даних.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Бази даних Access

Завдання:

1. Створіть форму для таблиць бази даних практичної роботи № 14, в яку включіть наступні поля ПРІЗВИЩА, ГРУПА, СТИПЕНДІЯ.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


2. Додайте до створеної форми 2-3 записи.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


3. Створіть запит, у який виведіть прізвища і групу тих осіб, які одержують стипендію.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


4. Створити звіт, у який вибрати поля ПРІЗВИЩЕ, ДОМАШНЯ АДРЕСА, ГРУПА, СТИПЕНДІЯ. Виконайте сортування даних в полі ПРІЗВИЩЕ в алфавітному порядку.

   
 
 
 
 
 
 
 

 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

 

 

Контрольні запитання

1. Як створити форму?

2. Як створити запит?

3. Як створити звіт?


Практична робота № 16

Глобальна мережа Інтернет. Пошук інформації в Інтернеті

Мета: навчитись знаходити та працювати з інформацією, яка міститься на віддалених комп'ютерах і ознайомитись з структурою глобальної мережіInternet.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Програма Internet Explorer

Завдання:

 

1. Скористатись пошуковою системою для знаходження web-сторінки МТКНТУ. (Наприклад: адреса української пошукової системи: http://www.meta-ukraine.com ).

   
 
 
 

 

 


2. Переглянути знайдену web-сторінку. Переглянути її в іншому кодуванні. Переглянути HTML-код web-сторінки.

   
 
 
 

 

 


3. Додати в папку Избранное дану Web-сторінку.

   
 
 
 

 

 


4. Знайти в мережі Internet інформацію про себе, тобто виконати пошук по власному імені та прізвищу на іншому пошуковому сервері. Завантажити будь-яку із знайдених сторінок.

   
 
 
 

 

 


5. Зберегти знайдену сторінку на диску А: та у власну папку.

   
 
 
 

 

 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

 

 

Контрольні запитання

 

1. Що таке браузер?

2. Які існують адресації в інтернеті?

3. Що таке Web-технологія?

4. Як шукати потрібну інформацію в Internet?


Практична робота № 17

Електронна пошта й форуми

Мета: навчитись створювати електронні листи, відправляти їх на віддалені комп'ютери та отримувати листи від інших користувачів мережею Internet.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Програма Outlook Express

Завдання:

 

1. Зареєструвати власну поштову адресу на сервері http://www.ukr.net.

   
 
 
 

 

 


2. Створити листа для відправлення його електронною поштою на комп'ютер з номером на одиницю більшим.

   
 
 
 

 

 


3. Вкласти до листа графічний файл, встановити високу важливість і відправити листа.

   
 
 
 

 

 


4. Написати відповідь на отриманий лист та відправити його адресату.

   
 
 
 

 

 


5. Ознайомитись з форумом на офіційному сайті Президента України http://www.president.gov.ua і запишіть умови ведення дискусій.

   
 
 
 

 

 


6. Підписатися на довільно вибраний список розсилань.

   
 
 
 

 

 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

 

 

Контрольні запитання

1. Що таке електронна пошта?

2. Які створити електронного листа?

3. Як відправити електронного листа?

4. Як переглянути поштову скриньку?

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.07 с.)