ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перша допомога враженому електрострумомПерелік практичних робіт

 

Назва практичної роботи Дата виконання Дата захисту Оцінка Підпис викладача Сторінка звіту
П/р № 1.Знайомство з операційною системою Windows.          
П/р № 2.Робота з папками і файлами в операційній системі Windows.          
П/р № 3.Робота з текстовими файлами в середовищі текстового редактора.          
П/р № 4.Робота з таблицями і графічними об’єктами в середовищі текстового редактора.          
П/р № 5.Складання лінійних та розгалужених програм.          
П/р № 6.Складання циклічних програм. Вкладені цикли.          
П/р № 7.Одновимірні масиви. Двовимірні масиви.          
П/р № 8.Графічні можливості мови програмування .          
П/р № 9. Знайомство з антивірусними програмами та програмами-архіваторами.          
П/р № 10. Робота в середовищі графічного редактора.          
П/р № 11. Робота в середовищі системи підготовки презентацій.          
П/р № 12. Редагування даних у таблиці, використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих в електронній таблиці.          
П/р № 13. Побудова діаграм і графіків на основі вмісту електронних таблиць.          
П/р № 14. Робота з таблицями та пошук даних в базах даних.          
П/р № 15. Робота з формами, запитами та звітами в базах даних.          
П/р № 16. Глобальна мережа Інтернет. Пошук інформації в Інтернеті.          
П/р № 17. Електронна пошта й форуми.          

 


 

Основні правила безпечної роботи з персональним комп'ютером

Приступаючи до роботи з ПК, необхідно завжди пам'ятати, що це дуже складна і дорога апаратура, яка потребує акуратного й обережного ставлення до неї, високої самодисципліни на всіх етапах роботи з комп'ютером.

Напруга живлення ПК (220 В) є небезпечною для життя людини. Через це в конструкції блоків комп'ютера, міжблочних з'єднувальних кабелів передбачена достатньо надійна ізоляція від струмопровідних ділянок. Користувач практично має справу лише з декількома вимикачами живлення і, здавалось би, застрахований від ураження електричним струмом. Однак в практичній роботі можуть зустрічатись непередбачені ситуації, і щоб вони не стали небезпечними для користувача, необхідно знати та чітко виконувати ряд правил техніки безпеки. Це допоможе не тільки уникнути нещасних випадків і зберегти здоров'я, але й гарантує збереження апаратури. Особливо уважним треба бути при роботі з дисплеєм, електронно-променева трубка якого використовує високу напругу і є джерелом електромагнітного випромінювання. Неправильне поводження з дисплеєм та іншою електронною апаратурою може призвести до тяжких уражень електричним струмом, спричинити загоряння апаратури. Через це суворо ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

• торкатися до екрана і тильного боку дисплея, проводів живлення і пристроїв заземлення, з'єднувальних кабелів;

• порушувати порядок ввімкнення й вимкнення апаратурних блоків, намагатись самостійно усунути виявлену несправність в роботі апаратури;

• класти на апаратуру сторонні предмети;

• працювати на комп'ютері у вологій одежі і з вологими руками.

В разі появи запаху горілого, незвичайних звуків або самовільного вимкнення апаратури треба негайно вимкнути комп'ютер і повідомити про це вчителя.

Робота на комп'ютері потребує постійної уваги, чітких дій і самоконтролю. Через це на комп'ютері не можна працювати при недостатньому освітленні, високому рівні шуму.

Під час роботи на комп'ютері НЕОБХІДНО:

• суворо дотримуватись положень інструкції з експлуатації апаратури;

• уважно слідкувати за справністю основних блоків і пристроїв;

• працювати на клавіатурі чистими сухими руками, не натискувати на ті чи інші клавіші без потреби або навмання;

• працюючи з дискетами, оберігати їх від ударів, скручення, дії магнітного поля або тепла, не торкатись дискети, яка виступає з конверта, вставляти дискету в дисковод тільки після його ввімкнення, переконавшись в правильному орієнтуванні дискети відносно щілини дисковода;

• під час перерви в роботі вимикати комп'ютер лише в тому разі, коли обробка поточної інформації завершена і вміст оперативної пам'яті занесено на магнітні диски (в противному випадку неминуча втрата інформації).

Під час роботи комп'ютера електронно-променева трубка дисплея є джерелом електромагнітного випромінювання, яке при роботі близько від екрана руйнівно діє на зір, викликає втому і знижує працездатність. Через це треба працювати на відстані 60-70 см від екрана, дотримуватись правильної постави, не сутулячись і не нахиляючись.

Пам'ятайте, що тривала робота на комп'ютері призводить до перенапруження зору, через це тривалість безперервної роботи для дітей не повинна перевищувати 25 хв.

Перша допомога враженому електрострумом

Для врятування життя людини, враженої електрострумом потрібно:

1. Звільнити людину від дроту, при цьому треба пам'ятати:

а) не доторкуйтесь до тіла потерпілого, інакше сам будеш вражений током;

б) стій на сухій дерев'яній дошці, на книжці, на табуретці або іншій підставці із оточуючих неметалевих предметах - відтягни потерпілого від дроту, тягни за одяг;

в) можна перерубати дріт сокирою, лопатою або молотком на дерев'яній ручці.

2. Розстібни потерпілому комір і починай робити штучне дихання відомим тобі способом.

3. Незабудь слідкувати за тим, щоб у потерпілого не запав язик, язик треба витягти.

4. Терміново викликати лікаря.

5. Вкажіть оточуючим на небезпечні місця, де було вражено людину. Для попередження повторного випадку оточуючі зобов'язані охороняти небезпечне місце.

6. Вимагайте допомоги від оточуючих. Надішліть за електромонтером для ліквідації пошкоджень.

З правилами безпечної роботи з персональним комп'ютером ознайомлен______________ _______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Практична робота № 1

Практична робота № 2

Практична робота № 3

Практична робота № 4

Робота з таблицями і графічними об’єктами в середовищі текстового редактора

Мета: навчитись створювати і оформляти таблиці за допомогою текстового редактора та працювати з графічними об'єктами.

Обладнання та матеріали: ПК №____, Текстовий редактор Word.

Завдання:

1. Завантажити раніше створений документMicrosoft Word.

   
 
 
 

 

 


2. Додати до документу новий аркуш з нового розділу і зробити його альбомним.

 

   
 
 
 
 
 

 

 


3. Набрати запропоновану таблицю.

4. За допомогою панелі інструментів та команд меню зробити так, щоб текст у вікні редактора мав вигляд як у варіанті запропонованого завдання.

   
 
 
 

 

 


5. Створити новий аркуш з нового розділу. Орієнтація – книжкова. Намалювати запропоновану діаграму.

 

   
 
 
 

 


6. Закрити вікно текстового редактора.

 

 
 

 


Висновки:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

Контрольні запитання

1. Як відкрити раніше створений документ?

2. Як вставити новий аркуш?

3. Як змінити орієнтацію сторінки?

4. Пояснити призначення основних кнопок панелі інструментів для роботи з таблицями і границями.

5. Як додати текст до графічного об’єкта?


Практична робота № 5

Практична робота № 6

Практична робота № 7

Практична робота № 8

Практична робота № 9

Знайомство з антивірусними програмами та програмами-архіваторами

Мета: навчитись використовувати програми-антивіруси для лікування або запобігання інфікування ПК та ознайомитись з програмами архівації файлів і навчитись розпаковувати і відправляти до архіву файли.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Антивірусний пакет KAV (AntiVir),

Програма-архіватор WinRAR

Завдання:

1. Завантажити програму KAV (AntiVir).

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


2. Перевірити на наявність вірусів диски 3,5 (А:), С: та D: та вивести повну інформацію про результати перевірки.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


3. Вилікувати інфіковані файли.

 
 

   
 
 
 
 
 

 


4. Записати результати перевірки диску 3,5 (А:) та вийти з програми.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


5. Завантажити програму WinRAR.

   
 
 
 

 

 


6. Відправити до архіву WinRAR власні файли використовуючи різні степені стиснення.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


7. Виконати розпаковку файлів, що мають розширення *.rar.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


8. Створити SFX-архів, що сам розпаковується.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

 

Підпис викладача: ___________

 

 

Контрольні запитання

 

1. Що таке вірус?

2. Які ви знаєте типи вірусів?

3. Які типи антивірусних програм ви знаєте?

4. Як перевіряти дискету на наявність вірусів?

5. Для чого потрібні програми-архіватори?

6. Як створити архів, що сам розпаковується?

7. Які ви знаєте способи стиснення даних?

8. Як виконувати розпаковку архівів?

 

 

Практична робота № 10

Робота в середовищі графічного редактора

Мета: навчитись використовувати можливості графічного редактора для створення малюнків та редагування зображень.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Графічний редактор Paint

Завдання:

1. Завантажити графічний редакторPaint.

   
 
 
 

 

 


2. На білому полі створіть малюнок, використовуючи набір інструментів та палітру. Якщо їх немає на екрані, то викликати їх можна так:ВИД Þ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ (ПАЛИТРА). Підвівши стрілку миші до потрібної кнопки панелі інструментів, можна прочитати в спливаючому меню призначення потрібної кнопки.

Можна використати внутрішні можливості редактора для редагування зображень, вибравши потрібний пункт в менюРисунок.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


3. Зберегти створений малюнок з розширенням *.bmp у власну папку.

   
 
 
 

 

 


4. Завантажити довільне зображення.

 
 

 


5. Відредагувати його за власним смаком.

   
 
 
 

 

 


6. Зберегти зміни в зображенні.

 
 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

 

Контрольні запитання

 

1. Що являє собою графічний редактор?

2. Які ви знаєте типи графічних даних?

3. Як створити нове зображення?

4. Як зберегти зображення?


Практична робота № 11

Робота в середовищі системи підготовки презентацій

Мета: навчитись використовувати можливості системи підготовки презентацій для створення та редагування презентацій.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Система підготовки презентаційPowerPoint

Завдання:

1. Завантажити систему підготовки презентацій PowerPoint.

   
 
 
 

 

 


2. Створити презентацію, яка складатиметься мінімум з 5 слайдів різного типу (текст, малюнки, таблиці, організаційні діаграми).

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


3. Додати до об’єктів слайдів анімаційні ефекти за власним смаком.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


4. Зберегти створену презентацію.

   
 
 
 
 
 

 

 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

 

Контрольні запитання

 

1. Що являє собою система підготовки презентацій?

2. Які вибрати потрібний тип слайду?

3. Як додати до об’єктів слайдів анімаційні ефекти?

4. Як зберегти презентацію?

5. Як переглянути презентацію?

Практична робота № 12

Редагування даних у таблиці, використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих в електронній таблиці

Мета: набути практичних навичок у створенні, редагуванні електронних таблиць, та виконанні в них арифметичних операцій.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Електронні таблиці Excel

Завдання:

1. Завантажте табличний процесор.

 

 
 


2. Створіть таблицю відповідну таблиці 1.

Таблиця 1

Прізвище, ім’я, по батькові Назва предмету Сума балів Нарахування стипендії Утримано До виплати
          Приб. подат., 13% Проф.спілка 1%
                           
                           
                           
                           
                           
Середній бал                                  

 

3. Внесіть до створеної електронної таблиці такі зміни:

• Додайте прізвище ще одного студента з вашої групи.

• Додайте стовпці, які будуть містити перелік усіх предметів, що вивчаються зараз.

• Виконайте операції з підрахування суми балів, набраних кожним студентом.

• Підрахуйте середній бал, нарахування стипендії, утримання та до виплати по кожному студенту.

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 


4. На новому аркуші вивести прізвища відмінників з таблиці 1.

 

 
 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

Підпис викладача: ___________

 

Контрольні запитання

1. Як використати вбудовані функції для виконання арифметичних операцій?

2. Як змінювати ширину стовпців та висоту рядків в електронній таблиці?

3. Як вилучати та додавати рядки (стовпці) в електронній таблиці?

Практична робота № 13

Побудова діаграм і графіків на основі вмісту електронних таблиць

Мета: набути практичних навичок у створенні діаграм та графіків за допомогою електронних таблиць.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Електронні таблиці Excel

Завдання:

1. Завантажте табличний процесор.

 

   
 
 
 

 


2. Побудуйте на новому аркуші кругову діаграму, яка відображає успішність студентів по одному з предметів:ВСТАВКА Þ ДИАГРАММА Þ КРУГОВАЯ. (Див. табл. 2)

Таблиця 2

 

   
 
 
 

 


3. Побудуйте стовпчикову діаграму, яка відображає середній бал успішності студентів:ВСТАВКА Þ ДИАГРАММА Þ ГИСТОГРАММА.

 

   
 
 
 
 
 

 

 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

 

Контрольні запитання

1. Як створити діаграму по даних таблиці?

2. Як побудувати графік по даним таблиці?


Практична робота № 14

Робота з таблицями та пошук даних в базах даних

Мета: набути практичних навичок у створенні, редагуванні та упорядкуванні баз даних.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Бази даних Access

Завдання:

1. Створіть таблицю відповідну таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п Прізвища Домашня адреса Телефон День народження
Волков. Т. І.            
Заволока С. П.            
Перілко В. 0.            
Сомов I. H.            
Хропун Ф. М.            

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


2. Внесіть до створеної таблиці такі зміни:

• Додайте запис з прізвищем ще одного студента з вашої групи.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


• Додайте стовпець, який буде міститиВік студента.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


• Змініть якесь ім'я поля та відновіть його до попереднього.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


• Змініть та відновіть попередній тип другого поля.

   
 
 
 
 
 

 


• Замініть перші дві цифри телефонних номерів на 35 та поверніться до попередніх значень.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


• Видаліть з бази даних передостанній запис.

   
 
 
 
 
 

 


• Виконайте операцію по упорядкуванню записів в алфавітному порядку прізвищ.

   
 
 
 
 
 

 


• Виконайте операції по упорядкуванню записів у порядку зменшення віку студентів.

   
 
 
 
 
 

 


• Видаліть із бази даних поле, яке має назвуТЕЛЕФОН.

 

   
 
 
 
 
 

 

 


3. Створити нову таблицю 2, яка міститиме поля з назвами ПРІЗВИЩА, ГРУПА, СТИПЕНДІЯ і заповніть її. При цьому поле ПРІЗВИЩА заповнити з таблиці 1.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


4. Створити нову таблицю 3, яка міститиме поля з назвами ПРІЗВИЩА, СТИПЕНДІЯ і заповніть її. При цьому поле ПРІЗВИЩА заповнити з таблиці 1.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Підпис студента: ___________

 

Підпис викладача: ___________

 

 

Контрольні запитання

 

1. Що таке запис, поле, тип поля. Як встановити тип поля?

2. Як виконувати упорядкування записів у порядку збільшення та зменшення їх даних?

3. Що такеКонструктор? Як ним користуватися для створення таблиці бази даних?

4. Як вилучати та додавати записи (поля) в базі даних?


Практична робота № 15

Робота з формами, запитами та звітами в базах даних

Мета: набути практичних навичок у створенні форм, запитів та звітів в базах даних.

Обладнання та матеріали:ПК №____, Бази даних Access

Завдання:

1. Створіть форму для таблиць бази даних практичної роботи № 14, в яку включіть наступні поля ПРІЗВИЩА, ГРУПА, СТИПЕНДІЯ.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


2. Додайте до створеної форми 2-3 записи.

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


3. Створіть запит, у який виведіть прізвища і групу тих осіб, які одержують стипендію.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


4. Створити звіт, у який вибрати поля ПРІЗВИЩЕ, ДОМАШНЯ АДРЕСА, ГРУПА, СТИПЕНДІЯ. Виконайте сортування даних в полі ПРІЗВИЩЕ в алфавітному порядку.

   
 
 
 
 
 
 
 

 


Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.31.204 (0.067 с.)