Робота з об’єктами Windows XP.



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робота з об’єктами Windows XP.



Лабораторна робота №1

Тема

Робота з об’єктами Windows XP.

Графічний редактор Paint

Програма Paint служить для створення, перегляду та редагування кольорових растрових графічних зображень. Вона дозволяє писати невеликі тексти та редагувати зображення, отримані зі сканера. Paint створює і читає файли універсального формату Windows Bitmap з розширенням .bmp. Вони мають великий розмір, проте з ними працюють всі додатки Windows.

Запуск графічного редактора

Натиснути кнопку Пуск, далі вибрати в головному меню пункти: Программы4Стандартные4Paint. Завантажити Paint можна також двічі натиснувши лівою кнопкою миші на значку файлу, який був створений в даному графічному редакторі. Автоматично відкриється вікно редактора, в якому буде відкритим відповідний малюнок.


Вікно графічного редактора Paint

Робоче вікно графічного редактора має такий вигляд (рис. 3)

Якщо панель інструментів, стрічка стану або палітра відсутні на екрані, слід вибрати відповідну команду з меню Вид.

Набір інструментів

Paint надає 16 інструментів (рис. 4) (зліва направо і зверху донизу):

1. Виділення фрагменту малюнка довільної форми.

2. Виділення прямокутного фрагмента малюнка.

3. Гумка призначена для витирання окремих частин малюнка.

4. Заливка – заповнює замкнутий контур вибраним кольором.

5. Інструмент вибору кольору змінює колір зображення або колір фону на колір будь-якої точки малюнка.

6. Масштаб – дозволяє збільшувати окремі фрагменти малюнка.

7. Олівець для малювання довільних ліній.

8. Пензель призначений для малювання довільних ліній різної ширини.

9. Розпилювач напилює фарбу точками.

10. Надпис дозволяє створювати малюнки з фрагментами тексту.

11. Лінія – для малювання прямих ліній.

12. Крива лінія – для зображення плавних кривих.

13. Прямокутник – для малювання прямокутників і квадратів із заданим типом заповнення.

14. Многокутник – для малювання замкнених многокутників довільної форми.

15. Еліпс – для зображення еліпсів та кіл.

16. Округлений прямокутник – для малювання прямокутників та квадратів із закругленими краями.

Малювання потрібних об’єктів здійснюється, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші. Для побудови прямої лінії слід задати положення її початку та кінця.

При роботі з інструментами Прямокутник, Многокутник, Еліпс та Округлений прямокутник в наборі зразків нижче па­нелі інструментів можна вибрати один із запропонованих трьох типів заповнення. Колір заповнення вибирається з палітри пра­вою кнопкою миші, а колір контуру – лівою. Для побудови вказаних об’єктів слід задати положення крайніх точок “по діагоналі”. Квадрат і коло для збереження точних пропорцій слід малювати, натиснувши клавішу Shift.

Порядок введення та форматування тексту на малюнку:

§ Вибрати інструмент Надпис в панелі інструментів.

§ Задати межі області, в яку буде вводитись текст. Для цього слід вказати лівою кнопкою миші точку розташування лівої верхньої вершини області і, не відпускаючи ліву кнопку миші, розтягнути по діагоналі пунктирний прямокутник.

§ У вікні Шрифты, що з’явилося, задати шрифт, його розмір тощо.

§ Натиснути ліву кнопку миші всередині прямокутника та ввести необхідний текст з клавіатури.

§ В разі необхідності текстову рамку можна розтягнути, стиснути чи перемістити, використовуючи маркери пунктирного прямокутника.

§ Можна змінити колір тексту, вибравши його з палітри.

Увага! Дуже важливо слідкувати, щоб всі операції з текстом відбувалися всередині пунктирного прямокутника. При натисканні миші за його межами текст стає частиною рисунку, після чого його не можна ні редагувати, ні форматувати. В цьому випадку слід відразу відмінити останню операцію комбінацією клавіш Ctrl + Z або за допомогою пункту головного меню Правка4Отменить.

Редагування малюнка

Для цього використовуються команди з меню Правка, які дозволяють виділений фрагмент малюнка видалити, вирізати, скопіювати в буфер обміну і вставити. Перед виконанням операцій потрібний фрагмент слід виділити.

Збільшення масштабу малюнка

Для цього слід вибрати команду Масштаб з меню Видтавідмітити потрібний пункт (обычный, крупный, другой). В пункті Другойможна встановити перемикач: від 100% до 800% .

Вибір додаткової палітри здійснюється за допомогою команди Палитра4Изменить палитру (для ОС Windows Параметры4 Изменить палитру).

Збереження малюнка здійснюється за допомогою команди Файл4Сохранить або Файл4Сохранить как. Після цього обирається папка, в яку потрібно зберегти файл, та задається ім’я файлу (рис. 5). За замовчуванням файл зберігається в папку Мои документы.

 
 

Увага! Всі створені на лабораторних заняттях файли слід зберігати тільки в папку зі своїм прізвищем!

Вибір потрібної папки здійснюється натисканням на стрілку справа від назви папки Мои документы (рис. 5). У списку, що з’явився слід вибрати диск С:, потім папку Стационар (Вечерники чи Заочники), далі папку з іменем своєї групи та, нарешті, папку зі своїм прізвищем. Після цього курсор за допомогою лівої кнопки миші або клавіші Tab переводиться в поле Имя файла, де потрібно задати зрозуміле ім’я файлу. Тільки після цього слід натиснути на кнопку Сохранить.

Друк документаздійснюється за допомогою команди Печать з меню Файл.Командою Макет страницы задаються розміри листа та полів при друку, орієнтація сторінки тощо.

Частина 1

NХід роботи

1. Відкрийте вікно об’єкта “Мій комп’ютер”.Двічі клацніть над його піктограмою лівою клавішею миші.

2. Розгорніть вікно на весь екран. Для цього клацніть на кнопці .

3. Надайте вікну попереднього вигляду ( ).

4. Міінімізуйте вікно ( ).

5. Розгорніть мінімізоване вікно.Клацніть над кнопкою “Мій комп’ютер” у панелі задач.

6. Закрийте вікно ( ).Закрити вікно можна одним з вище описаних способів.

7. Знову відкрийте вікно об’єкта “Мій комп’ютер”. Перепишіть у звіт назви піктограм, що є у вікні.

8. Змініть розміри вікна. Чи є у вікні смуги прокручування? Якщо у вікні видно всі піктограми, то смуг прокручування не буде.

Частина 2

N Хід виконання роботи

1. На робочому диску створіть папку з назвою вашого міста.

У контекстному меню робочого поля диска виберіть пункт Створити і підпункт Папка. Перемкніть алфавіти, введіть назву папки, натисніть на клавішу вводу або клацніть мишею. Англійський, український та інші алфавіти можна перемикати натисканням на певну групу клавіш(Ctrl+Shift абоLeft Alt+Shift) або клацанням над індикатором клавіатури на панелі задач з наступним вибором алфавіту з меню.

2. Перейменуйте створену папку на Навчальна.

У контекстному меню папки виберіть (виконайте) команду Перейменувати. Введіть нову назву: Навчальна. Якщо виявиться, що папка з такою назвою уже є, то відмініть свої дії (пункт ВІДМІНИТИ) і перейдіть до п. 3.

3. Відкрийте папку Навчальна.

4. Створіть у папці Навчальна папку з назвою групи:2РТ1(2).

5. Відкрийте папку групи.

6. Створіть у папці групи особисту папку і дайте їй назву — своє прізвище (бажано латинськими символами).

7. Відкрийте особисту папку.

8. Увімкніть у вікні папки панель інструментів і рядок статусу.

Скористайтеся пунктом Вигляд з меню вікна.

9. Створіть перший текстовий документ.

Щоб створити текстовий документ, виконайте команди з меню вікна: Файл ^ Створити => Текстовий документ. Отримаєте піктограму майбутнього текстового документа. Дайте документу назву — своє ім'я. Щоб ввести текст, викличте текстовий редак­тор, двічі клацнувши над створеною піктограмою. Яка назва викликаного текстового редактора?

10. У текстовий документ введіть текст: своє прізвище, ім'я, по батькові.

11. Збережіть текстовий документ і закрийте його вікно.

12. Створіть і збережіть другий текстовий документ з назвою Адреса і текстом — вашою адресою.

13. Дослідіть властивості двох текстових файлів.

Щоб властивості постійно були на екрані, треба на панелі інструментів (вмикніть панель, якщо її немає) натиснути на останню кнопку Таблиця — значки розташуються у вигляді таблиці з відображенням властивостей. Перепишіть у звіт властивості двох текстових файлів.

Частина 3

N Хід роботи

1. Запустіть програму Провідник.

Ввімкніть, якщо треба, панель інструментів командами ВИГЛЯД => Панель інструментів.

Перегляньте дерево папок.

3. Виберіть п'ять будь-яких файлів у папці і скопіюйте їх в особисту папку способом перетягування піктограм.

Створіть групу піктограм (файлів) і перетягніть її на піктограму особистої папки, утримуючи праву клавшу миші. Відпустіть клавішу і виберіть з меню команду Копіювати.

4. Скопіюйте ще п'ять інших файлів з іншої студентської папки в особисту папку, використовуючи буфер обміну.

Виберіть файли у папці і скопіюйте їх у буфер обміну засобами меню програми Провідник (пункт Копіювати) або панелі інстру­ментів (кнопка ). На дереві папок клацніть правою клавішею миші на назві особистої папки (можете її відкрити, а можете і не відкривати) і вставте в неї вміст буфера обміну командою меню Вставити (або за допомогою кнопки ). Який із способів: перетягування піктограм чи використання буфера обміну - вам більше до вподоби (зручніший)?

5. Впорядкуйте назви файлів особистої папки в алфавтному порядку.

Для цього праве вікно має функціонувати в режимі Таблиця (його задаємо в пункті Вигляд), а для впорядкування потрібно клац­нути мишею на заголовку таблиці Назва (Name).

Частина 4

N Хід роботи

1. Ознайомтесь з теоретичними відомостями.

2. Перегляньте список встановлених на комп’ютер стандартних програм Windows. Для цього слід натиснути лівою кнопкою миші на кнопці Пуск і вибрати пункт Программы4Стандартные.

3. Ознайомтесь з усіма підпунктами меню Стандартные. З’ясуйте, які програми відносяться до службових та для чого вони призначені. В разі потреби викликати довідку Windows та за допомогою вкладки Содержание знайти потрібну інформацію по стандартним та службовим програмам Windows.

4. Відкрийте вікно графічного редактора Paint.

5. Використовуючи Панель інструментів, намалюйте малюнок представлений на рис.1.

Рисунок 1 Шахи

6. Внизу малюнка зробіть підпис, хто виконав даний малюнок.

7. Збережіть створене зображення в папку зі своїм прізвищем під назвою «Шахи» (розширення буде присвоєне автоматично).

8. Не закриваючи вікно редактора Paint, виконйте команду Файл4Создать для створення нового малюнку.

9. Використовуючи набір стандартних фігур (рис.2), створити ескізи будівель(див.рис.3).

 

 

Рисунок 2 Приклади простих фігур

 

Рисунок 3 Приклади ескізів будівель.

10. Збережіть малюнок в папку зі своїм прізвищем під назвою «Будинок»..

 

Контрольні питання та завдання

1. Яке призначення об’єкта “Мій комп’ютер”?

2. Яке призначення панелі задач?

3. Які є типи об’єктів?

4. Яке призначеня піктограм?

5. З чого складається вікно об’єкта? Як можна розташувати вікна на екрані?

6. Які необов’язкові елементи вікна об’єкта?

7. Яке призначення смуг прокручування?

8. Які дії можна виконувати з вікном? Як можна змінити розташування вікна на екрані?

9. Чим відрізняється активне вікно від пасивного?

10. Для чого призначене контекстне меню? Як активізувати контекстне меню об’єкта, елемента?

11. Як можна розташувати піктограми у вікні? Яка перевага розташування піктограм у вигляді таблиці?

12. Як дослідити властивості диска?

13. Як виконати настроювання робочого столу?

 

Контрольні питання

1. Для чого призначені стандартні програми Windows?

2. Для чого призначені службові програми Windows?

3. Перерахуйте та коротко охарактеризуйте основні службові програми Windows ХР?

4. Для чого призначена програма Paint?

5. Які інструменти малювання є в графічному редакторі Paint?

 

.

Контрольні запитання

1. Яке призначення папки? Як створити папку на диску?Які дії визначені над папками?

2. Яка різниця між папкою i файлом?

3. Що такє ярлик? Які дії визначені над ярликами? Як активізувати об'єкт за допомогою ярлика? Яка різниця між папкою i ярликом папки?

4. Які дії визначені над файлами? Як скопіювати файл за допомогою буфера обміну?

5. Яке призначення контекстного меню об'єкта?

6. Як створити текстовий файл?

7. Як зберегти файл на диску?

8. Що таке копіювання об'єктів i як його виконують? Яка різниця між переміщенням i копіюванням об'ектів?

9. Що таке кошик? Як повернути файл з кошика на попередне місце?

10. Якими способами можна виконувати дії над об'єктами?

 

Контрольні запитання

1. Яке призначення програми Провідник?

2. Як запустити програму Провідник?

3. З чого складається вікно програми Провідник?

4. Яке призначення дерева об'єктів? Як відшукати потрібну папку?

5. Що означають символи "+" і "—" перед назвою папки?

6. Які є способи виконання дій з об'єктами?

7. Як розкрити папку? Як відкрити вікно ще одної папки?

8. Що таке група об'єктів і як об'єкт долучити у групу?

9. Як переміщувати об'єкти засобами Провідника?

10. Як об'єднати у групу всі об'єкти?

11. Як виконати копіювання засобами програми Провідник?


Лабораторна робота №2

Тема

Конфігурування ОС

Мета

Навчитись створювати та керувати обліковими записами користувачів за допомогою Uzer Accounts. Навчитись встановлювати права доступу користувачів до різних ресурсів системи. Навчитись налаштовувати параметри роботи ОС , налаштовувати лінійку задач та Start – меню, встановлювати налаштування папок, встановлювати ноае апаратне та програмне забезпечення.

 

& Теоретичні відомості

У Windows XP реалізовано багатокористувацький інтерфейс, який дозволяє працювати на одному ПК декільком користувачам. При цьому кожен з них має своє захищене середовище для роботи з власним робочим столом, папкою документів, складом Start – меню і т.д. Середовище для роботи окремого користувача називається профілем користувача. Інформація про профіль користувача зберігається в системі у вигляді облікового запису користувача.

Різні користувачі можуть мати різні права доступу як до системи вцілому, так і до окремих її ресурсів(файлів, папок, дисків, обладнання та інш). Основою цього є модель безпеки Windows XP, яка побудована на принципах аутентифікації та авторизації.

При аутентифіації перевіряють ідентифікаційні дані користувача, коли він реєструється на комп’ютері для одержання доступу до йоо ресурсів. Реєстрація локального користувача здійснюється шляхом введення його імені та паролю при завантаженні ПК.

Авторизація дозволяє керувати доступом користувача до ресурсів системи. Завдяки файловій системі NTFS можна встановити для різних користувачів різні права доступу до окремих файлів, дисків, папок та інших ресурсів.

Кожен обліковий запис користувача містить ім’я, що використовується для входження у систему. У Windows XP це ім’я складається з 2 частин:

- ім’я користувача – текстовий ідентифікатор облікового запису, в якості імені можна використовувати будь-який набір символів кількістю до 20, крім /,\,[,],<,>,+,-,*,=,?..

- робоча група або домен - місцезнаходження домену.

Наприклад , для користувача «Roman», що входить в робочу групу «Citrino», повне імя буде «Citrino\ Roman».

При встановленні ОС Windows XP автоматично створюються декілька облікових записів:

-адміністратор – має необмежений доступ до всіх файлів, каталогів, служб та інших пристроїв.Цей обліковий запис не можна відключити чи знищити;

- гість – має дуже обмежені права і призначений для користувачів, яким потрібний одноразовий або нерегулярний доступ до системи

Для керування обліковими записами користувачів у Windows XP використовується зручна програма Uzer Accounts (Облікові записи користувачів), що знаходится на панелі керування ОС (рис.1).

Рисунок 1. Панель керування

 

Після завантаження модуля Uzer Accounts (Облікові записи користувачів), відкривається вікно, зображене на рис.2

 

Рисунок 2 Вікно Uzer Accounts

 

Щоб додати новий обліковий запис користувача необхідно вибрати команду «Створення облікового запису». Відкривається вікно з єдиним полем для введення імені, де потрібно вказатиімя нового користувача та натиснути кнопку «Далі». В наступному вікні потрібно встановити рівень прав даного облікового запису користувача і вибрати кнопку «Створити обліковий запис». Далі у вікні «Облікові записи користувачів» необхідно внести зміни(ввести пароль, змінити графічне зображення, рівень прав)

Для встановлення прав доступу користувачів на папку, файл або цілий диск, потрібно викликати контекстне меню об’єкта і вибрати команду «Властивості». Відкривається вікно в якому вибираємо закладку «Безпека». У верхньому списку що прокручується «Групи або користувачі», виводиться список всіх користувачів груп для яких визначені права доступу до даного об’єкту.Щоб додати користувача або групу до списку потрібно натиснути кнопку «Додати». Щоб змінити права доступу користувача до даного об’єкта, необхідно вибрати його у списку і відмітити відповідні права.

 

& Теоретичні відомості

 

Зручність і ефективність використання певної операційної системи визначається кількома факторами, серед яких чи не найважливішим є наявність простих і доступних засобів налаштування параметрів роботи ОС.

Основним засобом Windows XP, який виконує функції керування і налаштування ОС є панель керування. Для виклику вікна панелі керування необхідно в меню «Пуск» вибрати команду «Панель керування» (рис1.). У вікні, що відкриється, піктограми команд можуть бути представлені у 2 видах: по категоріях, де об’єднані піктограми програм налаштування системи в залежності від їх призначення, або де піктограми зібрані в один список.

Розглянемо основні можливості конфігурування:

Спеціальні можливості Дозволяє встановити параметри, що полегшують роботу користувача, що мають фізичні вади.
Адміністрування Містить засоби для адміністрування ОС, встановлення прав доступу до даних, встановлення політики безпеки, і т д.
Властивості браузера Встановлює параметри з’єднання з Internet та налаштування браузера
Властивості папки Встановлює налаштування папок та відображення в них об’єктів.
Дата і час Налаштування поточної дати і часу, вибір часового поясу.
Екран Встановлює параметри дисплею.
Електроживлення Дозволяє встановити і модифікувати схеми керування енергоспоживання даного ПК
Ігрові пристрої Програма, що встановлює програмне забезпечення для джойтіка або іншого ігрового маніпулятора.
Клавіатура Програма, що встановлює тир і параметри роботи клавіатури.
Майстер установки мережі Програма – майстер, що призначена для полегшення процесу налаштування налаштування параметрів локальної мережі та виходу в Internet
Мережні підключення Відкриває вікно, в ярму присутні всі мережеві з’єднання з вказанням їх статусу, при цьому для кожного з них можна встановити параметри роботи .
Миша Встановлення типу і параметрів роботи маніпулятора миша
Мова і регіональні стандарти Встановлює регіональні установки, формат вимірювання чисел, валюти, дати, часу.
Пошта Засіб для курування профілями користувачів для роботи з електронною поштою
Принтери і факси Ярлик одноіменної папки, яка містить на даному ПК список встановлених принтерів і факсів, дозволяє змінити їх властивості.
Сканери і камери Папка, що містить установлені сканери і камери, дозволяє змінити їх властивості
Телефон, модем Програма, що дозволяє встановити параметри дозвону по телефонній лінії та новий модем або змінити характеристики вже встановленого
Установка і видалення програм Інсталяція і деінсталяція нового прикладного програмного забезпечення.
Установка устаткування Майстер встановлення нового апаратного забезпечення.
Шрифти Ярлик папки Fonts, що знаходиться в основній папці Windows і містить файли всіх шрифтів, що використовуються Windows-програмами

N Хід роботи

Частина 1.

1. Створити обліковий запис, який назвати «Прізвище_група»

2. Надати йому права «Адміністратор»

3. Переглянути налаштування системи, які можна змінювати.

Частина 2

1. Відкрити «Панель управління» і переглянути, які піктограми там знаходяться.

2. Переписати в робочий зошит всі піктограми вікна панелі керування.

3. Ознайомитись з налаштуванням параметрів за допомогою таких піктограм «Миша», «Клавіатура», «Шрифти», «Мови і стандарти», «Властивості папки». Зробити висновки

Контрольні запитання

  1. В чому перевага багатокористувацького інтерфейсу?
  2. Як створити новий обліковий запис?
  3. Як встановити рівень прав нового облікового запису?
  4. Як змінити імя, пароль, графічне зображення облікового запису?
  5. Які налаштування системи тожна провести за допомогою панелі уравління
  6. Які налаштування дозволяє зробити пункт « «»Принтери і факси»?
  7. Для чого призначений піктограма панелі управління «Властивості папки»?

Лабораторна робота №1

Тема

Робота з об’єктами Windows XP.



Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 355; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.012 с.)