Впорядкуйте назви файлів в особистій папці за обсягом (Size), а потім за датою створення (Date).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Впорядкуйте назви файлів в особистій папці за обсягом (Size), а потім за датою створення (Date).Частина 4

N Хід роботи

1. Ознайомтесь з теоретичними відомостями.

2. Перегляньте список встановлених на комп’ютер стандартних програм Windows. Для цього слід натиснути лівою кнопкою миші на кнопці Пуск і вибрати пункт Программы4Стандартные.

3. Ознайомтесь з усіма підпунктами меню Стандартные. З’ясуйте, які програми відносяться до службових та для чого вони призначені. В разі потреби викликати довідку Windows та за допомогою вкладки Содержание знайти потрібну інформацію по стандартним та службовим програмам Windows.

4. Відкрийте вікно графічного редактора Paint.

5. Використовуючи Панель інструментів, намалюйте малюнок представлений на рис.1.

Рисунок 1 Шахи

6. Внизу малюнка зробіть підпис, хто виконав даний малюнок.

7. Збережіть створене зображення в папку зі своїм прізвищем під назвою «Шахи» (розширення буде присвоєне автоматично).

8. Не закриваючи вікно редактора Paint, виконйте команду Файл4Создать для створення нового малюнку.

9. Використовуючи набір стандартних фігур (рис.2), створити ескізи будівель(див.рис.3).

 

 

Рисунок 2 Приклади простих фігур

 

Рисунок 3 Приклади ескізів будівель.

10. Збережіть малюнок в папку зі своїм прізвищем під назвою «Будинок»..

 

Контрольні питання та завдання

1. Яке призначення об’єкта “Мій комп’ютер”?

2. Яке призначення панелі задач?

3. Які є типи об’єктів?

4. Яке призначеня піктограм?

5. З чого складається вікно об’єкта? Як можна розташувати вікна на екрані?

6. Які необов’язкові елементи вікна об’єкта?

7. Яке призначення смуг прокручування?

8. Які дії можна виконувати з вікном? Як можна змінити розташування вікна на екрані?

9. Чим відрізняється активне вікно від пасивного?

10. Для чого призначене контекстне меню? Як активізувати контекстне меню об’єкта, елемента?

11. Як можна розташувати піктограми у вікні? Яка перевага розташування піктограм у вигляді таблиці?

12. Як дослідити властивості диска?

13. Як виконати настроювання робочого столу?

 

Контрольні питання

1. Для чого призначені стандартні програми Windows?

2. Для чого призначені службові програми Windows?

3. Перерахуйте та коротко охарактеризуйте основні службові програми Windows ХР?

4. Для чого призначена програма Paint?

5. Які інструменти малювання є в графічному редакторі Paint?

 

.

Контрольні запитання

1. Яке призначення папки? Як створити папку на диску?Які дії визначені над папками?

2. Яка різниця між папкою i файлом?

3. Що такє ярлик? Які дії визначені над ярликами? Як активізувати об'єкт за допомогою ярлика? Яка різниця між папкою i ярликом папки?

4. Які дії визначені над файлами? Як скопіювати файл за допомогою буфера обміну?

5. Яке призначення контекстного меню об'єкта?

6. Як створити текстовий файл?

7. Як зберегти файл на диску?

8. Що таке копіювання об'єктів i як його виконують? Яка різниця між переміщенням i копіюванням об'ектів?

9. Що таке кошик? Як повернути файл з кошика на попередне місце?

10. Якими способами можна виконувати дії над об'єктами?

 

Контрольні запитання

1. Яке призначення програми Провідник?

2. Як запустити програму Провідник?

3. З чого складається вікно програми Провідник?

4. Яке призначення дерева об'єктів? Як відшукати потрібну папку?

5. Що означають символи "+" і "—" перед назвою папки?

6. Які є способи виконання дій з об'єктами?

7. Як розкрити папку? Як відкрити вікно ще одної папки?

8. Що таке група об'єктів і як об'єкт долучити у групу?

9. Як переміщувати об'єкти засобами Провідника?

10. Як об'єднати у групу всі об'єкти?

11. Як виконати копіювання засобами програми Провідник?


Лабораторна робота №2

Тема

Керування обліковими записами користувачів.

Конфігурування ОС

Мета

Навчитись створювати та керувати обліковими записами користувачів за допомогою Uzer Accounts. Навчитись встановлювати права доступу користувачів до різних ресурсів системи. Навчитись налаштовувати параметри роботи ОС , налаштовувати лінійку задач та Start – меню, встановлювати налаштування папок, встановлювати ноае апаратне та програмне забезпечення.

 

& Теоретичні відомості

У Windows XP реалізовано багатокористувацький інтерфейс, який дозволяє працювати на одному ПК декільком користувачам. При цьому кожен з них має своє захищене середовище для роботи з власним робочим столом, папкою документів, складом Start – меню і т.д. Середовище для роботи окремого користувача називається профілем користувача. Інформація про профіль користувача зберігається в системі у вигляді облікового запису користувача.

Різні користувачі можуть мати різні права доступу як до системи вцілому, так і до окремих її ресурсів(файлів, папок, дисків, обладнання та інш). Основою цього є модель безпеки Windows XP, яка побудована на принципах аутентифікації та авторизації.

При аутентифіації перевіряють ідентифікаційні дані користувача, коли він реєструється на комп’ютері для одержання доступу до йоо ресурсів. Реєстрація локального користувача здійснюється шляхом введення його імені та паролю при завантаженні ПК.

Авторизація дозволяє керувати доступом користувача до ресурсів системи. Завдяки файловій системі NTFS можна встановити для різних користувачів різні права доступу до окремих файлів, дисків, папок та інших ресурсів.

Кожен обліковий запис користувача містить ім’я, що використовується для входження у систему. У Windows XP це ім’я складається з 2 частин:

- ім’я користувача – текстовий ідентифікатор облікового запису, в якості імені можна використовувати будь-який набір символів кількістю до 20, крім /,\,[,],<,>,+,-,*,=,?..

- робоча група або домен - місцезнаходження домену.

Наприклад , для користувача «Roman», що входить в робочу групу «Citrino», повне імя буде «Citrino\ Roman».

При встановленні ОС Windows XP автоматично створюються декілька облікових записів:

-адміністратор – має необмежений доступ до всіх файлів, каталогів, служб та інших пристроїв.Цей обліковий запис не можна відключити чи знищити;

- гість – має дуже обмежені права і призначений для користувачів, яким потрібний одноразовий або нерегулярний доступ до системи

Для керування обліковими записами користувачів у Windows XP використовується зручна програма Uzer Accounts (Облікові записи користувачів), що знаходится на панелі керування ОС (рис.1).

Рисунок 1. Панель керування

 

Після завантаження модуля Uzer Accounts (Облікові записи користувачів), відкривається вікно, зображене на рис.2

 

Рисунок 2 Вікно Uzer Accounts

 

Щоб додати новий обліковий запис користувача необхідно вибрати команду «Створення облікового запису». Відкривається вікно з єдиним полем для введення імені, де потрібно вказатиімя нового користувача та натиснути кнопку «Далі». В наступному вікні потрібно встановити рівень прав даного облікового запису користувача і вибрати кнопку «Створити обліковий запис». Далі у вікні «Облікові записи користувачів» необхідно внести зміни(ввести пароль, змінити графічне зображення, рівень прав)

Для встановлення прав доступу користувачів на папку, файл або цілий диск, потрібно викликати контекстне меню об’єкта і вибрати команду «Властивості». Відкривається вікно в якому вибираємо закладку «Безпека». У верхньому списку що прокручується «Групи або користувачі», виводиться список всіх користувачів груп для яких визначені права доступу до даного об’єкту.Щоб додати користувача або групу до списку потрібно натиснути кнопку «Додати». Щоб змінити права доступу користувача до даного об’єкта, необхідно вибрати його у списку і відмітити відповідні права.

 

& Теоретичні відомості

 

Зручність і ефективність використання певної операційної системи визначається кількома факторами, серед яких чи не найважливішим є наявність простих і доступних засобів налаштування параметрів роботи ОС.

Основним засобом Windows XP, який виконує функції керування і налаштування ОС є панель керування. Для виклику вікна панелі керування необхідно в меню «Пуск» вибрати команду «Панель керування» (рис1.). У вікні, що відкриється, піктограми команд можуть бути представлені у 2 видах: по категоріях, де об’єднані піктограми програм налаштування системи в залежності від їх призначення, або де піктограми зібрані в один список.

Розглянемо основні можливості конфігурування:

Спеціальні можливості Дозволяє встановити параметри, що полегшують роботу користувача, що мають фізичні вади.
Адміністрування Містить засоби для адміністрування ОС, встановлення прав доступу до даних, встановлення політики безпеки, і т д.
Властивості браузера Встановлює параметри з’єднання з Internet та налаштування браузера
Властивості папки Встановлює налаштування папок та відображення в них об’єктів.
Дата і час Налаштування поточної дати і часу, вибір часового поясу.
Екран Встановлює параметри дисплею.
Електроживлення Дозволяє встановити і модифікувати схеми керування енергоспоживання даного ПК
Ігрові пристрої Програма, що встановлює програмне забезпечення для джойтіка або іншого ігрового маніпулятора.
Клавіатура Програма, що встановлює тир і параметри роботи клавіатури.
Майстер установки мережі Програма – майстер, що призначена для полегшення процесу налаштування налаштування параметрів локальної мережі та виходу в Internet
Мережні підключення Відкриває вікно, в ярму присутні всі мережеві з’єднання з вказанням їх статусу, при цьому для кожного з них можна встановити параметри роботи .
Миша Встановлення типу і параметрів роботи маніпулятора миша
Мова і регіональні стандарти Встановлює регіональні установки, формат вимірювання чисел, валюти, дати, часу.
Пошта Засіб для курування профілями користувачів для роботи з електронною поштою
Принтери і факси Ярлик одноіменної папки, яка містить на даному ПК список встановлених принтерів і факсів, дозволяє змінити їх властивості.
Сканери і камери Папка, що містить установлені сканери і камери, дозволяє змінити їх властивості
Телефон, модем Програма, що дозволяє встановити параметри дозвону по телефонній лінії та новий модем або змінити характеристики вже встановленого
Установка і видалення програм Інсталяція і деінсталяція нового прикладного програмного забезпечення.
Установка устаткування Майстер встановлення нового апаратного забезпечення.
Шрифти Ярлик папки Fonts, що знаходиться в основній папці Windows і містить файли всіх шрифтів, що використовуються Windows-програмами

N Хід роботи

Частина 1.

1. Створити обліковий запис, який назвати «Прізвище_група»

2. Надати йому права «Адміністратор»

3. Переглянути налаштування системи, які можна змінювати.

Частина 2

1. Відкрити «Панель управління» і переглянути, які піктограми там знаходяться.

2. Переписати в робочий зошит всі піктограми вікна панелі керування.

3. Ознайомитись з налаштуванням параметрів за допомогою таких піктограм «Миша», «Клавіатура», «Шрифти», «Мови і стандарти», «Властивості папки». Зробити висновки

Контрольні запитання

  1. В чому перевага багатокористувацького інтерфейсу?
  2. Як створити новий обліковий запис?
  3. Як встановити рівень прав нового облікового запису?
  4. Як змінити імя, пароль, графічне зображення облікового запису?
  5. Які налаштування системи тожна провести за допомогою панелі уравління
  6. Які налаштування дозволяє зробити пункт « «»Принтери і факси»?
  7. Для чого призначений піктограма панелі управління «Властивості папки»?


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.009 с.)