Облік класних спеціалістів та спортсменів-розрядниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік класних спеціалістів та спортсменів-розрядників№ з/п Підрозділи Класні спеціалісти Спортсмени-розрядники
У наявності на Планується на КМС і МС 1 розр. 2 розр. 3 розр.
май- стер 1 клас 2 клас 3 клас май- стер 1 клас 2 клас 3 клас
1. 1тв - - - - -
2. 2тв - - - - -

 

7. Результати бойової підготовки за лютий зимовий

(місяць, період навчання)

 

Підрозділи В/звання, прізвище та ініціали командира Оцінка з предметів навчання Загальна оцінка б/п Стан озброєння. і техніки Стан тилу Стан військової дисципліни Загальна оцінка Місце взводу (роти)
Тактична під-ка Гуманітарна під-ка Вогнева під-ка Ін. предмети          
1тв капітан Доля І.П.                               ІІ
2тв лейтенант Чуб В.І.                               ІІІ

8.Облік занять (навчань), проведених старшими посадовими особами у зимовий період навчання

 

Дата Підрозділ Предмет, тема проведеного (перевіреного) заняття (навчання) Оцінка Зауваження, підпис керівника (перевіряючого)
5.02 1 тр Фізична підготовка Тема 5. Лижна підготовка Заняття1.Стройові прийоми з лижами та на лижах.     Більш ретельніше готуватися до заняття; звернути увагу на пересування на лижах. Нач.фізичної під-ки к-н =І.І.Зорін=

 

Зауваження щодо ведення обліку бойової підготовки

 

Дата Зміст виявлених недоліків, термін їх усунення, підпис перевіряючого Відмітки про усунення недоліків, підпис командира
04.03.05р. Журнал ведеться в основному правильно, але є такі недоліки: — оцінки виставляються не всім військовослужбовцям, — за екіпажі оцінки не виставлені, — завдання на самостійну підготовку точно не записується Виявлені недоліки усунути до 10.03.05р. начальник штабу батальйону майор Ю.В. Ющівський

 

 

Додаток№1

Затверджую

Командир 1 танкового взводу

лейтенант С.В. Гук

"_____" ____________ 200 р.

ПЛАН

проведення тактико-стройового заняття з екіпажем 2-го танка

Тема 6:"Танк у наступі".

Заняття 3:Дії екіпажу танка під час наступу з ходу. Підготовка до наступу у вихідному районі. Вихід з району і заняття свого місця в колоні за встановленим сигналом. Проходження вихідного пункту; пунктів регулювання і розгортання. Висування до рубежу переходу в атаку, розгортання в бойовий порядок. Атака, оволодіння об’єктом атаки, відбиття удару бойових вертольотів; дії командира танка в разі виведення з ладу сусідніх танків взводу.

Навчальна та виховна мета:

1. Вчити екіпаж вмілим діям під час підготовки та веденні наступу з ходу.

2. Удосконалювати навички тих, хто навчається у виконанні обов’язків членів екіпажу під час дій у наступі.

3. Виховувати у тих, хто навчається організаторські здібності та ініціативу, під час ведення наступального бою.

Час: 2 год.

Місця: тактичне навчальне поле.

Метод: розповідь, показ, тренування

Навчально-матеріальне забезпечення:

а). Література:

1. Програма бойової підготовки танкових підрозділів С. 3—7, 9—13.

2. Танк в бою. с. 30—58.

3. Тактична підготовка танкового екіпажу і взводу. С. 15—24, 25—33.

4. Тактика (взвод, відділення, танк). Ч. ІІІ., С. 138—141.

5. Бойовий статут Сухопутних військ ч. ІІІ., С. 63—69, 90—92.

б). Матеріальне забезпечення:

– протигази, ЗЗК – на кожного;

– сигнальні прапорці – 5 пар;

– радіостанції Р-148 – 5 одиниц;

– мішені: № 12-1 од., №14 – 1од., № 8 – 4 од;

– засоби імітації;

– димові гранати РДГ – 3 шт.

Порядок проведення заняття:

Навчальні питання та час Дії командира Схема дій Дії тих хто навчається

 

Організація заняття – 5 хв Перевіряю готовність екіпажу до заняття і доповідаю командиру взводу. Прибувши на вказане місце, доводжу навчальне питання, заходи безпеки.   Усувають вказані недоліки, слухають заходи безпеки.
1.Підготовка до наступу у вихідному районі. Вихід з району і заняття свого місця в колоні за встановленим сигналом - 20 хв. Оголошую перше навчальне питання. Доводжу тактичну обстановку "Орієнтир 1 – висота "Кругла", орієнтир 2 – береза; орієнтир 3 – сарай. До двох механізованих відділень із танком в окопі противника обороняються південними скатами вис." "Кругла". Наш танк наступає в центрі бойового порядку взводу в напрямку розвалин, ор.3, Необхідно знищити танк в окопі, живу силу противника, заволодіти західними схилами вис. "Кругла", потім наступати в напрямку ор.3 – сарай. Розбиваю питання на елементи: Перший елемент: вибір та заняття вогневої позиції. Наказую навіднику та механіку вибрати місце в заданому районі для вогневої позиції з урахуванням рельєфу місцевості. Перевіряю правильність вибору місця для вогневої позиції, вказую на недоліки. Наказую навіднику та механіку вибрати місце в заданому районі для вогневої позиції з урахуванням тих недоліків, які були вказані. Після відпрацювання першого елемента проводжу частковий розбір його відпрацювання і приступаю до відпрацювання другого елементу. Другий елемент: - вихід з району і зайняття свого місця в колоні за встановленим сигналом. Наказую навіднику та механіку провести розвідку маршруту для висування. За командою командира взводу "РУХ-333" на початок руху і заняття місця в колоні. Керую екіпажем з початку руху та вибір дистанції між танками в колоні. Після якісного відпрацювання всіх елементів, треную екіпаж у відпрацюванні навчального питання в цілому. Після відпрацювання першого питання проводжу частковий розбір дій тих, хто навчається.     З’ясовують навчальне питання та порядок його відпрацювання за елементами     Уточнюють тактичну обстановку   Вибирають місце для вогневої позиції танка. Уточнюють недоліки. Вибирають місце для вогневої позиції танка, з урахуванням тих недоліків, які були вказані. Уважно слухають розбір елемента     Механік і навідник проводять вибір маршруту для висування з урахуванням місцевості, тренуються з початком руху за встановленим сигналом та набору дистанції між танками в колоні. Тренуються у відпрацюванні питання в цілому. Уважно слухають розбір своїх дій.
2.Проходже-ння вихідно-го пункту;пу-нктів регулю-вання і розго-ртання; вису-вання до ру-бежу перехо-ду в атаку, розгортання в бойовий порядок - 20 хв. Оголошую друге навчальне питання. Доводжу тактичну обстановку: "Орієнтир 1 – висота "Кругла", орієнтир 2 – береза; орієнтир 3 – сарай. До двох механізованих відділень із танком в окопі противника обороняються по південним скатам вис." "Кругла". Наш танк наступає на лівому фланзі взводу в напрямку розвалин, ор.3,. Необхідно знищити танк в окопі, живу силу противника, оволодіти західними схилами вис. "Кругла", потім наступати в напрямку ор.3 – сарай. а) доводжу переший елемент: проходження вихідного пункту, пунктів регулювання і розгортання. Треную екіпаж в початку руху, зайняття свого місця в колоні, вибору дистанції між танками в колоні, витримки швидкості в колоні, ведення спостереження. Після відпрацювання першого елемента проводжу частковий розбір його відпрацювання і переходжу до відпрацювання другого елемента.     З'ясовують навчальне питання та порядок його відпрацювання, за елементами.   Уточнюють тактичну обстановку.   Виконують команди командира танка. Механік – водій витримує дистанцію в колоні, швидкість руху. Навідник веде спостереження. Тренуються у швидкому зайняття свого місця, вибору дистанції між танками, витримки швидкості в колоні, ведення спостереження. Уважно слухають розбір своїх дій.
  б) переходжу до відпрацювання другого елемента: висування до рубежу переходу в атаку, розгортання в бойовий порядок. За командою командира взводу "Вила - 444" треную екіпаж у швидкому виходу на свій напрямок наступу, набору інтервалу між танками – 100м, та витримки бойової лінії і швидкості під час переходу до атаки. Вказую на недоліки під час відпрацювання елементу. Треную навчальне питання в цілому. Після відпрацювання питання, проводжу частковий розбір його відпрацювання.   Виконують команди командира танка. Висуваються до рубежу переходу в атаку. Тренуються в швидкому виході на свій напрямок наступу, набору інтервалу між танкам зайнятті свого місця під час розгортання в бойовий порядок та витримки бойової лінії і швидкості під час переходу до атаки. Тренуються у відпрацюванні навчального питання в цілому. Уважно слухають розбір своїх дій.
3.Атака, знищення вогневих за-собів і живої сили против-ника, оволо-діння об'єк-том атаки, відбиття уда-ру бойових вертольотів - 20 хв Оголошую навчальне питання. Доводжу тактичну обстановку: "Орієнтир 1 – висота "Кругла", орієнтир 2 – береза, орієнтир 3 – сарай. Противник до механізованого відділення посиленого одним танком в окопі обороняється східними схилами вис. "Кругла". Наш танк наступає на правому фланзі взводу із завданням знищити противника, оволодіти східними схилами вис. "Кругла", потім наступати в напрямку ор. 2. Рубіж переходу до атаки 100м перед першою траншеєю противника". Розбиваю навчальне питання на елементи:   З'ясовують навчальне питання та порядок його відпрацювання, за елементами.     Слухають та уточнюють тактичну обстановку.

 


    а) Перший елемент – атака, знищення вогневих засобів і живої сили противника. За командою командира взводу "Удар-555" – атака, керую екіпажем під час ведення атаки. За командою "Прохід - 666" даю команду на подолання мінного поля противника. Механік на великій швидкості підходить до мінного проходу, долає його, а потім виходить на свій напрямок атаки. Слідкую, щоб танк не було підставлено бортом до противника. Вимагаю від навідника уважного ведення спостереження, своєчасного виявлення цілей противника, визначення вихідних даних для стрільби, підтримка вогнем сусідніх танків взводу під час подолання мінного поля. Подаю цілевказання на знищення танка в окопі. Слідкую, як механік веде танк, вибирає маршрут, щоб не впливало на поразку цілей, як навідник гармати визначає дані для стрільби. Керую екіпажем у своєчасному виході разом з іншими екіпажами на першу траншею противника. Треную екіпаж у відпрацюванні елементу в цілому. Після відпрацювання першого елемента проводжу частковий розбір його відпрацювання і приступаю до відпрацювання другого елемента. б) другий елемент – оволодіння об'єктом атаки. Нагадую екіпажу, що окопи і траншеї танк долає під прямим кутом без різких поворотів на них; під час виявлення вогневих засобів в першу чергу знищуються протитанкові засоби з ходу, а потім інші вогневі засоби та жива сила противника. Подаю команду на показ мішеней № 12б "Танк в окопі"; та №8. Даю команду механіку на початок руху. Керую екіпажем у своєчасному виявленні цілей, підготовці даних для стрільби, вибору способу стрільби та відкриття вогню. Треную екіпаж у відпрацюванні елемента в цілому. Після відпрацювання другого елемента проводжу частковий розбір його відпрацювання і переходжу до відпрацювання третього елемента. в)третій елемент – відбиття удару бойових вертольотів. Подаю команду на показ мішеней. Стежу за діями екіпажу, як вони ведуть спостереження під час бою, на вміння навідника визначити данні для ураження вертольотів противника. Вимагаю від членів екіпажу вмілих чітких дій: механіку - вибору майданчика, сховища для ведення влучного вогню навідником; навіднику – вибору зброї, боєприпасів, способу вогню для ураження цілей. Треную екіпажі чітким діям під час відбиття удару вертольотів противника. Відпрацювавши питання за елементами, треную навчальне питання в цілому. Після відпрацювання питання в цілому проводжу загальний розбір заняття.       Виконують команди командира танка - на подолання мінного поля противника, уважного ведення спостереження, своєчасного виявлення цілей противника, визначення вихідних даних для стрільби, підтримки вогнем сусідніх танків взводу під час подоланні мінного поля. Тренуються в розвідці цілей, визначенні вихідних даних до них для стрільби із гармати та кулемету.   Тренуються у своєчасному виході разом з іншими екіпажами на першу траншею. Тренуються у відпрацюванні елементу в цілому. Уважно слухають розбір своїх дій.     Виконують команди командира танка. Механік вибирає маршрут руху, підтримує швидкість, бойову лінію взводу та одночасний вихід та оволодіння пе-реднім краєм противника.   Тренуються у відпрацюванні елемента в цілому. Уважно слухають розбір своїх дій.   Виконують команди командира танка Доповідають про напад бойових вертольотів. Навідник подає цілевказання на виявлення вертольотів противника. Навідник веде вогонь на ураження. Тренуються у чітких діях під час відбиття удару вертольотів противника. Тренуються у відпрацюванні навчального питання в цілому. Уважно слухають розбір своїх дій.
ІІІ. Заключна частина – 10хв. - Нагадую тему, мету заняття, як вона була досягнута, навчальні питання та ступінь їх відпрацювання; - відзначаю що було добре, а також негативні сторони в діях екіпажу; - виставляю оцінки; - даю завдання на самостійну підготовку; - перевіряю наявність матеріального забезпечення; – доповідаю командиру взводу про результати заняття.   Стоять в строю. Слухають розбір. Уточнюють свої недоліки,та шляхи їх усунення.     З'ясовують завдання на самостійну підготовку.

Командир танка

сержант = Іваненко=Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.021 с.)