Підготовка тактико-стройове заняття (ТСЗ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка тактико-стройове заняття (ТСЗ)Підготовка заняття включає:

- особисту підготовку керівника;

- уточнення вихідних даних;

- вибір району (ділянки місцевості) для проведення заняття;

- проведення рекогносцировки;

- розробку плану проведення заняття;

- підготовку тих, хто навчається до заняття, матеріальної частини і навчального матеріально-технічного забезпечення.

Підготовка керівника до проведення занять здійснюється на показових, інструкторсько-методичних заняттях і інструктажах, але основним методом залишається самостійна робота.

Вихідними даними для підготовки до заняття є такі: тема, навчальні питання і їх зміст, час, місце проведення заняття, а також кількість техніки і імітаційних засобів, про що керівник дізнається із розкладу занять.

Місцевість, обрана для проведення заняття, повинна забезпечувати відпрацювання навчальних питань. Наприклад, для навчання екіпажу (взводу) діям в похідній охороні на марші необхідно вибрати таку ділянку, щоб на маршруті руху та з боків від нього зустрічалися предмети та різні перешкоди, які екіпажу дозорного танка необхідно розвідати: прірви, висоти, узлісся, невеличкі населенні пункти, різні загородження та перешкоди, річки та інше.

Для навчання діям у наступі ділянка місцевості повинна забезпечувати приховане висування взводу на рубіж переходу до атаки і розгортання його в бойовий порядок, стрімку атаку, маневр вогнем і рух танків з метою виходу їх у фланг і тил противника. Разом з тим, вона повинна дозволяти керівнику заняття вести особисто спостереження за діями тих, хто навчається.

Під час проведення занять з оборонної тематики, місцевість повинна сприяти прихованому розташуванню танків на вогневих позиціях, ведення вогню з озброєння танків на відстань не менше прямого пострілу, надійній організації системи вогню у взводі та хорошому обзору. Незалежно від того, де проводиться на відомій чи невідомій місцевості, рекогносцировку варто проводити обов’язково, тому що деякі навчальні місця тактичного навчального поля можуть виявитися у несправному стані.

Під час рекогносцировки керівник заняття визначає зміст кожного навчального питання (які прийоми і способи дій будуть відпрацьовуватися), тактичну обстановку, як позначити дії противника, які навчальні місця та обладнання тактичного навчального або ротного тактичного комплекту будуть для цього використані, які роботи потрібно провести з підготовки місцевості (тактичного навчального поля) і які сили для цього будуть потрібні.

Загальний розрахунок відведеного часу проводиться від початку пересування підрозділу до місця заняття та до повернення в розташування, при цьому керівник враховує час, необхідний на відпрацювання навчальних питань, постановку завдань і розбір.

Командир танка, готуючись до заняття під керівництвом командира взводу, усвідомлює з розкладу занять роти тему, навчальні питання та їх зміст, які відпрацьовуються нормативи і час. На підставі вивчення змісту навчальних питань з урахуванням рівня підготовки тих, хто навчається, він визначає навчальну мету заняття. Вивчає відповідні статті і розділи Бойового статуту Сухопутних військ, настанов, інструкцій та ін., що відносяться до теми заняття. На рекогносцировці, яку проводить командир взводу, він уточнює місця і порядок відпрацювання навчальних питань, час на їх відпрацювання і порядок позначення дій противника.

Усвідомлюючи зміст того чи іншого навчального питання, необхідно чітко визначити, які прийоми і способи дій відпрацювати з членами екіпажа. Від змісту навчального питання залежить порядок його відпрацювання. Якщо змістом навчального питання передбачається вивчення декілька тактичних прийомів, то питання відпрацьовується спочатку за елементами і потім в цілому, якщо навчальне питання містить тільки один прийом (дію), то навчальне питання відразу ж відпрацьовується в цілому.

Після проведення рекогносцировки розробляється план проведення тактико-стройового заняття в робочому зошиті. В ньому вказуються: тема, навчальна та виховна мета, час і місце проведення заняття, керівництва та посібники, навчальне і матеріально-технічне забезпечення та хід заняття.

План заняття складається з текстуальної і графічної частин. У текстуальній частині викладається зміст вступної частини і кожного навчального питання та порядок його відпрацювання (які прийоми чи дії будуть відпрацьовуватися і за якими елементами, а потім разом), вказується час, що відводиться на відпрацювання навчального питання, прийому чи дії і кожного елемента, дії керівника і тих, хто навчається, сигнали управління; порядок і способи позначення противника, нормативи, які відпрацьовуються.

В графічній частині кольоровими олівцями для кожного навчального питання відпрацьовується вихідна тактична обстановка і можливий (найбільш сприятливий) характер дій тих, хто навчається, під час його відпрацюванні, а також положення тих, хто навчається, підрозділу і противника до початку його відпрацювання та ін.

План проведення тактико-стройового заняттяза один-два дні до початку заняття подається на затвердження командиру взводу.

Затвердження планів командирів танків повинно стати додатковою формою підготовки керівника заняття, тому що командир взводу, вивчаючи представлений на затвердження план і розмовляючи із керівником, визначає ступінь його підготовленості і, якщо необхідно, дає йому методичні поради та рекомендації щодо проведення і матеріально-технічного забезпечення заняття.

Командир взводу під час підготовки до тактико-стройового заняття зі взводом і своїм екіпажем після вивчення теми і навчальних питань заняття визначає статті і розділи Бойового статуту Сухопутних військ, настанов, інструкцій, посібників та інших керівних документів з бойової підготовки, які необхідно повторити або вивчити додатково особисто йому і командирам танків, надати допомогу їм у з’ясуванні вихідних даних і змісту навчальних питань.

Кожна тема тактичної підготовки, як правило, включає декілька тактико-стройових занять. Тому з’ясування загальної теми необхідно керівнику, щоб представити, на фоні яких тактичних дій будуть проходити заняття, і вчасно підготуватися самому і підготувати своїх підлеглих. В залежності від умов дислокації частини, рівня підготовки тих, хто навчається, і виділених засобів матеріально-технічного забезпечення він визначає навчально-виховну мету для кожної категорії тих, хто навчається і для взводу в цілому та з урахуванням змісту заняття прагне до високої одиночної підготовки особового складу і бойового злагодження екіпажів і взводу в цілому.

Після визначення і уточнення вихідних даних, вивчення необхідної літератури та інших документів командир взводу проводить рекогносцировку місця проведення заняття: під час злагодженя екіпажу — разом із командирами танків, а із взводної тематики — сам або під керівництвом командира роти. Після проведення рекогносцировки командир взводу розробляє план проведення тактико-стройового заняття, який розробляється в робочому зошиті або схемі.

Після затвердження плану командир взводу дає вказівки на підготовку озброєння та навчально-бойової техніки, матеріально-технічного забезпечення, засобів зв'язку та ін., організує підготовку командирів танків і особового складу до майбутнього заняття. Перед відпрацюванням кожної нової теми із командирами танків проводяться інструкторсько-методичні заняття, а напередодні заняття — інструктажі на місцевості або на макеті місцевості. Особовий склад під час самопідготовки ознайомлюється із тими прийомами і діями, що вони будуть відпрацьовувати на тактико-стройовому занятті, переглядає навчальні кінофільми по вивчаємій темі та вивчає заходи безпеки.

 

Порядок проведення занять

Перед виходом на тактико-стройове заняття командир взводу перевіряє наявність і екіпірування особового складу, наявність зброї, засобів матеріально-технічного забезпечення, знання тими, хто навчається заходів безпеки.

Тактико-стройове заняття може починатися безпосередньо в розташуванні частини, але, як правило, починається у вихідному районі. Час на пересування у вихідний район для заняття і назад повинно здійснюватися в тактичній обстановці і використовуватися для закріплення раніше вивчених питань або для відпрацювання окремих тактичних прийомів і способів дій, пов’язаних зі змістом теми, а також можуть проводитися попутні фізичні тренування .

Після прибуття підрозділів у вихідний район керівник оголошує тему, навчально-виховну мету заняття, навчальні питання та порядок їх відпрацювання, доводить перше навчальне питання, прийоми і дії, що складають його зміст, доводить до тих, хто навчається, тактичну обстановку і наказує командирам танків зайняти визначені місця для заняття і приступити до відпрацювання першого прийому. Якщо заняття проводиться в складі взводу, то екіпажі залишаються на місці і командир взводу починає відпрацювання першого прийому.

Місце керівника заняття повинно бути обране з таким розрахунком, щоб забезпечувалося спостереження за діями тих, хто навчається, під час відпрацювання кожного прийому.

Командир танка (керівник заняття), прибувши з екіпажем на місце, визначене командиром взводу, роз’яснює членам екіпажу дії щодо відпрацювання першого навчального питання (прийому чи дії) за елементами і показує їх виконання, а потім приступає до тренування, до їх повного засвоєння. Якщо під час підготовки до заняття ознайомлення із прийомами, діями, що відпрацьовуються, проводилося на макеті місцевості, то немає необхідності показувати їх на тактико-стройовому занятті, а відразу ж можна перейти до їх відпрацювання. Відпрацювання нового прийому починається в повільному темпі, тому що основна увага звертається на правильність його виконання, в подальшому темп поступово збільшується до часу, який встановлено нормативом. Якщо ті, хто навчається, допускають помилки і діють неправильно, то керівник зупиняє заняття, вказує на допущені помилки, роз’яснює, а якщо необхідно, то і показує, як правильно виконати той чи інший елемент (прийом), після цього повторює відпрацювання даного елементу до повного його засвоєння, чіткого і злагодженого його виконання кожним членом екіпажу. Домігшись правильних дій від усіх членів екіпажу з одного елементу (прийому), керівник переходить до відпрацювання наступного елементу.

Переконавшись, що той чи інший прийом чи елемент членами екіпажу засвоєний, керівник переходить до навчання (тренування) виконання прийому в цілому. Для цього він змінює напрямок дії, доводить до тих, хто навчається нову тактичну обстановку і приступає до тренування, домагаючись під час цього правильного і чіткого виконання прийому у встановлений час. В такій же послідовності відпрацьовуються всі прийоми, що складають зміст навчального питання.

Після відпрацювання навчального питання керівник заняття проводить частковий розбір дій тих, хто навчається, потім повідомляє тим, хто навчається, наступне навчальне питання і його зміст; доводить тактичну обстановку, створену для його відпрацювання, і починає відпрацювання першого елементу в такій же послідовності, в якій відпрацьовувалося перше навчальне питання.

Закінчивши відпрацювання всіх навчальних питань, командир танка проводить розбір з екіпажем, у встановлений час і місце прибуває і доповідає командиру взводу про закінчення заняття, ступінь засвоєння кожним членом екіпажу навчальних питань і недоліках, що мали місце, витрати імітаційних засобів і надалі діє за вказівкою командира взводу.

Командир взводу під час проведення тактико-стройових занять з екіпажами танків, навчаючи свій екіпаж, одночасно контролює проведення заняття командирами танків, а під час необхідності надає їм допомогу в ході заняття в усуненні допущених ними неточностей, у відпрацюванні того чи іншого елемента (прийому) та ін., за необхідності керує мішенною обстановкою.

Тактико-стройові заняття з танковим взводом проводяться під керівництвом командира взводу. Вони можуть проводитися на техніці, з виводом танків навчально-бойової групи, або "піший по-танковому".

Під час проведенні заняття на матеріальній частині, відпрацювання питань заняття доцільно спочатку починати "піший по-танковому" до відпрацювання правильних дій, а потім на матеріальній частині з метою економії витрати моторесурсів. Відпрацьовуючи прийоми "піший по-танковому", з метою економії часу виконання прийомів проводиться на скорочених дистанціях і на невеличкій ділянці місцевості.

Навчальні питання відпрацьовуються в такій же методичній послідовності, як і з екіпажем танка. Місце командира взводу повинно бути обрано з таким розрахунком, щоб забезпечувалося спостереження за діями тих екіпажів, які навчаються, під час відпрацювання кожного прийому, елемента і навчального питання в цілому.

Виявивши помилки, допущені в діях екіпажами танків, керівник заняття по радіо або встановленим умовним сигналом зупиняє екіпажі танків (танки) взводу, викликає до себе всіх тих, хто навчається, або тільки командирів танків, вказує їм на допущені помилки, роз’яснює, а якщо необхідно, то і показує, як правильно виконувати, і продовжує тренування доти, доки помилки не будуть усунуті, а прийом виконаний у встановлений нормативом час, чітко і злагоджено. Якщо помилки допускає окремий екіпаж, зупиняти весь взвод не має потреби. В цьому випадку краще на виявлений недолік звернути увагу командира танка і вимагати усунути його в процесі відпрацювання наступних дій шляхом подачі додаткової команди (сигналу), не зупиняючи заняття.

Для того, щоб використовувати навчальний час з максимальною ефективністю і виключити холості переходи, коли взвод для виправлення помилок, допущених під час виконання елемента, повертається у вихідне положення, тренування доцільно проводити і під час руху в зворотному напрямку або по колу. Місце закінчення відпрацювання одного елемента повинно бути вихідним для відпрацювання наступного.

Закінчивши відпрацювання всіх навчальних питань, керівник заняття проводить загальний розбір, що є заключною частиною тактико-стройового заняття. До початку розбору перевіряється розрядженість зброї, наявність особового складу, зброї і бойової техніки, вилучаються невитрачені холості боєприпаси і засоби імітації.

Під час розбору керівник заняття аналізує дії тих, хто навчається, під час відпрацювання кожного навчального питання, підкріплюючи свої висновки вимогами статутів, настанов і наказів старших командирів (начальників); відзначає найбільш повчальні дії членів екіпажів, екіпажів танків і взводу в цілому, а також недоліки в діях тих, хто навчається. У висновку розбору підводяться підсумки відпрацювання навчальних питань заняття, виставляються оцінки командирам танків і екіпажам танків, надаються вказівки щодо усунення виявлених недоліків. Розбір досягає своєї мети в тому випадку, якщо він за змістом і формою проведення буде об’єктивним, принциповим і повчальним.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.021 с.)