Контроль и ответственность за нарушение Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность гражданМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контроль и ответственность за нарушение Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан8.1. Контроль за выполнением этой Инструкции учреждениями здравоохранения всех ведомств осуществляют в пределах своей компетенции Министерство здравоохранения Украины, Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, профсоюзы и их объединения.

8.2. Ответственность за состояние организации и качества экспертизы временной нетрудоспособности, хранение и учет документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, несет руководитель учреждения здравоохранения.

8.3. За нарушение порядка выдачи и заполнения документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, врачи несут ответственность согласно законодательству Украины.

8.4. Учет бланков листков нетрудоспособности ведется по форме, установленной МЗ Украины (ф. № 036/о).

8.5. В случае выявления нарушений правил выдачи, хранения, учета документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, неудовлетворительного состояния экспертизы временной нетрудоспособности лечебно-профилактическое учреждение может быть лишен права выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, в установленном порядке.

 

 

Начальник Главного управления организации медицинской помощи населению М.П.Жданова


Додаток 11

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ*

 

№ п/п Найменування форми № форми Фор-мат ** Термін збері- гання
1.1. Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах
Журнал обліку прийому хворих в стаціонар 001/о А4 25 років
 
Медична карта стаціонарного хворого 003/о А4 25 років
Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару 007/о А4 1 рік після звітного періоду
Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі 008/о А4 50 років
Журнал запису пологів в стаціонарі 010/о А4 25 років
Протокол (карта) патологоанатомічного дослідження 013/о А4 10 років
Журнал реєстрації надходження і видачі трупів 015/о А4 5 років
Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару 066/о А5 5 років
Історія пологів 096/о А4 25 років
Карта розвитку новонародженого 097/о А4 25 років
1.2. Медична облікова документація, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)
Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома 003-2/о А5 3 роки
Медична карта амбулаторного хворого 025/о А5 5 років
Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів 025-2/о А6 1 рік після звітного періоду
Талон на прийом до лікаря 025-4/о А8 1 рік після звітного періоду
Талон амбулаторного пацієнта 025-6/о А5 1 рік після звітного періоду
Контрольна карта диспансерного нагляду 030/о А5 5 років
Книга запису викликів лікарів додому 031/о А4 3 роки
Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома 039/о А5 1 рік після звітного періоду
Карта профілактичних щеплень 063/о А5 5 років
Журнал запису амбулаторних операцій 069/о А4 5 років
Довідка для одержання путівки 070/о А5 3 роки
Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дітей до 14 років включно) 071/о A3 1 рік
Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дорослого та підліткового населення) 071-1/о А2 1 рік
  _________________ *Цит. по:Типові інструкції заповнення облікової медичної документації, затверджені наказом МОЗ України від 03.07.2001р № 258. – С.136-143 с. ** Розміри форматів: А2 – 420х594 мм, А3 – 297х420 мм, А4 – 210х297 мм, А5 – 148х210 мм, А6 – 105х148 мм, А8 – 52х74 мм.    
Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі 071-2/o А2 1 рік
Санаторно-курортна карта 072/о А5 3 роки
Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків 076/о А5 3 роки
Медична карта хворого на туберкульоз 081/о А5 10 років
Карта антибактеріального лікування (до медичної карти хворого на туберкульоз) 081-1/о А5 10 років
Медична довідка (для від'їжджаючого за кордон) і корінець до медичної довідки 082/о А5 3 роки
Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу 084/о А5 3 роки
Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника 093/о А5 1 рік
Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації 094-І/о А5 3 роки
Індивідуальна карта вагітної і породіллі 111/о А4 5 років
Історія розвитку дитини 112/о А5 25 років
Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду 122/о А4 1 рік
Карта обліку диспансеризації 131/о А4 5 років
1.3. Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах та поліклініках (амбулаторіях)
Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого 027/о А5 3 роки
Виписка із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення 027-1/о А4 10 років
Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії 035/о А4 3 роки
Журнал реєстрації листків непрацездатності 036/о А4 3 роки
Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення 038/о А4 1 рік
Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення 058/о А5 1 рік
Журнал обліку інфекційних захворювань 060/о А4 3 роки
Направлення на МСЕК 088/о А5 50 років
Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу, трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости, трахоми 089/о А5 3 роки
Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікрплазмоз та трихомоніаз 089- 1/о А5 3 роки
Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення 090/о А4 3 роки
Повідомлення про травму невиробничого характеру 092/о А5 1 рік
Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, профтехучилища; про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад 095/о А5 1 рік
Медичне свідоцтво про народження 103/о-95 А4 1 рік
Лікарське свідоцтво про смерть 106/о-95 А4 1 рік
Фельдшерська довідка про смерть 106-1/о-95 А4 1 рік
Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 106-2/о-95 А4 1 рік
Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні 113/о А5 5 років
Журнал обліку померлих 151/о А4 10 років
Журнал обліку новонароджених 152/о А4 10 років
Журнал обліку випадків перинатальної смерті 153/о А4 10 років
Рецепт (дорослий, дитячий) Ф-1 А6 2 місяці
Рецепт (безкоштовно, оплата 50%) Ф-2 А6 2 місяці
1.4. Медична облікова документація, що використовується в інших закладах охорони здоров'я  
Журнал реєстрації амбулаторних хворих 074/о А4 10 років
Картка виклику швидкої медичної допомоги 109/о А5 3 роки
Журнал запису звертань про невідкладну медичну допомогу 115/о А4 3 роки
 
Перелік облікової медичної документації закладу загальної практики-сімейної медицини*  
Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома ф. 003-2/о
Медична карта амбулаторного хворого ф. 025/о
Талон амбулаторного пацієнта в закладі загальної практики-сімейної медицини ф. 025-6-1/о
Посімейний журнал дільниці сімейного лікаря ф. 025-8-1/о
Направлення на консультацію в діагностичні кабінети, в лабораторії та результати обстежень ф. 028-1/о
Контрольна карта диспансерного нагляду ф. 030/о
Книга запису викликів лікарів додому ф. 031/о
Журнал запису пологової допомоги вдома ф. 032/о
Книга реєстрації листків непрацездатності ф. 036/о
Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома ф.039/о
Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичну реакцію на щеплення ф. 058/о
Журнал обліку інфекційних захворювань ф. 060/о
Карта профілактичних щеплень ф. 063/о
Журнал обліку профілактичних щеплень ф. 064/о
Журнал запису амбулаторних операцій ф. 069/о
Довідка для одержання путівки ф. 070/о
Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі серед дітей до 17 років включно ф. 071/о
Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі серед дорослого населення ф. 071-1/о
Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі ф. 071-2/о
Санаторно-курортна карта ф. 072/о
Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків ф. 076/о
Путівка в дитячий санаторій ф. 077/о
Медична довідка на учня, який від`їжджає в оздоровчий табір ф. 079/о
Направлення на МСЕК ф. 088/о
Направлення на обов`язковий попередній медичний огляд працівника ф. 093/о
Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації ф. 094-1/о
Лікарське свідоцтво про смерть ф. 106/о-95
_________ * Додаток 1 до наказу МОЗ України від 08.01.2004 № 1 „Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації”  
Індивідуальна карта вагітної і породіллі ф. 111/о
Історія розвитку дитини ф. 112/о
Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду ф. 122/о
Журнал обліку померлих ф. 151/о
Журнал обліку новонароджених ф. 152/о
Рецепти ф.1, ф.2

 

Перелік необов’язкової для ведення в закладі загальної практики-сімейної медицини облікової медичної документації*
1. Вкладний листок №1 до ф.025/о (дані профілактичного огляду)
2. Вкладний листок №2 до ф.025/о (щорічний епікриз на диспансерного хворого)
3. Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого – ф.025-1/о
4. Статистичний талон реєстрації заключних (уточнених) діагнозів – ф.025-2/о (за умови переходу на талон амбулаторного пацієнта у закладі загальної практики-сімейної медицини – ф.025-6-1/о)
5. Талон на прийом до лікаря – ф.025-4/о
6. Медичний паспорт сім’ї – ф.025-8/о
7. Відомість обліку відвідувань до лікаря загальної практики//сімейного лікаря мешканців сільських населених пунктів дільниць – ф.039-10/о
8. Картка попереднього запису на прийом до лікаря – ф.040/о
9. Карта звернення за антирабічною допомогою – ф.045/о
10. Карта імунізації – ф.063-1/о
11. Журнал (картка) медичної допомоги сім’ям – ф.074-1/о
12. Довідка про тимчасову непрацездатність – ф.095/о
13. Зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри (акушерки) ф. 116/о
14. Направлення на аналіз – ф.200/о-207/о

 

_________

* Додаток 5 до наказу МОЗ України від 08.01.2004 № 1 „Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації”

Посібник для підготовки студентів медичних факультетів до державної атестації з соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я / В.М.Лехан, М.І.Заярський, І.М.Кутузов, О.П.Максименко. – Дніпропетровськ, 2006. – 39 с.


.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.007 с.)