отримання прибутку внаслідок об’єднання зусиль учасників договору про спільну (сумісну).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

отримання прибутку внаслідок об’єднання зусиль учасників договору про спільну (сумісну). 

 

5. При покладені обов’язку ведення спільних справ на одного з учасників договору про спільну

(сумісну) діяльність його повноваження зазначаються:

1) в договорі, де мають бути закріплені повноваження особи, яка виступатиме від імені інших співучасників;

2) дана особа має отримати від решти учасників договору довіреність;

3) між ними укладається договір доручення;

4) повноваження даного учасника зазначаються в статуті.

 

6. Договір про спільну (сумісну) діяльність є:

1) консенсуальним;

2) реальним;

3) одностороннім;

4) абстрактним.

 

7. Засновницький договір про створення господарського товариства регламентується:

1) загальними положеннями про договір з врахуванням мети – утворенням підприємства;

2) спеціальними нормами, що регламентує порядок утворення господарських товариств;

3) положення про установчий договір закріплено законодавством, що регламентує порядок державної реєстрації підприємств;

4) дані положення визначаються засновниками господарських товариств, що укладають установчий договір.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003 – № 21-22 – Ст. 144.

3. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 6. - Ст. 56.

4. Житловий кодекс Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР – 1983 – додаток до № 28 – Ст. 573.

5. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3-4. - ст. 27.

6. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст.446

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР - 1984 р., № 51, Ст. 1122.

8. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

9. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

10. Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. – 2003 – № 40-44 – Ст. 356.

11. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2004, № 40-41, ст. 492.

12. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 № 3659-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993 р., № 50, - Ст. 472

13. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001р. № 2344-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 22. - Ст. 105.

14. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008р. № 517-V // Урядовий кур’єр. – 2008. - № 202. - С. 5-12. - "Орієнтир".

15. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000р. № 2121-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 5-6. - Ст. 30.

16. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997р. № 531/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 46. - Ст. 292.

17. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. № 606-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

18. Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 14 січня 2000р. № 1393-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 12 - Ст. 95

19. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992р. № 2343-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- № 42-43. – Ст. 378.

20. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань: Закон України від 22 січня 1996р. №543/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997.- № 5.- Ст. 28.

21. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

22. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 грудня 1995р. № 481/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.

23. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 6. – Ст. 37.

24. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1 липня 2004р. № 1952-IV // Офіційний вісник України. – 2004. - № 30, (частина 1). - Ст. 1993.

25. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003р. № 755-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. - Ст. 263.

26. Про дитяче харчування: Закон України від 14 вересня 2006 р. № 142-V // Відомості Верховної Ради України - 2001 р.- № 31- Ст.145

27. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 року N 2806-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.483

28. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18 листопада 2003р. № 1255-IV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 52. - Ст. 2734.

29. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996р № 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 40. - Ст. 183.

30. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003р. № 1160-IV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 41. - Ст. 2157.

31. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992р. № 2654-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 47. - Ст. 650.

32. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. № 336/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 36. – Ст. 164.

33. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001р. № 2210 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Ст. 64.

34. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991р. № 1023-ХІІ (В редакції Закону України від 1 грудня 2005 р. № 3161-IV ) // Відомості Верховної Ради України. –2006.- № 7. – Ст. 84.

35. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991р. № 959-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29.- Ст. 29.

36. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1991.- № 47. - Ст. 646.

37. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992 р..- № 48.- Ст. 650.

38. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003р. № 898-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 38. - Ст. 313.

39. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992р. № 2114-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 20. – Ст. 272.

40. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14 грудня 1999 р. № 1286-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 3. – Ст. 21.

41. Про Конституційний Суд України: Закон вiд 16 жовтня 1996 р. № 422/96- // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. -№ 49. - Ст.272

42. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003р. № 1087-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 5. - Ст. 35.

43. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 серпня 2000р. №1775-ІІІ // Урядовий кур’єр. - 2000. - № 139.

44. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4002-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1994. – № 25. – Ст. 198.

45. Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24 червня 2004р № 1870-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004 р. - № 47. –Ст. 513.

46. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993р. № 3425-ХІІ // Відомості Верховної Ради України.—1993.- № 39. – Ст. 383.

47. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 лютого 1992р. № 2460-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1993. - № 23. – Ст. 504.

48. Про оренду державного і комунального майна : Закон України від 10 квітня 1992р. №2269-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 30. - Ст. 416.

49. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998р. № 161-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 46-47. - Ст. 280.

50. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. № 877-V // Офіційний вісник України. – 2007. - № 44. - Ст. 1771.

51. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1997.- № 17.- Ст.122.

52. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 6 березня 1992 р. № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 350.

53. Про рекламу: Закон України від 03 липня 1996 р. № 270/96 // Відомості Верховної Ради України. - 1996 р., № 39 – Ст. 181

54. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України від 06 лютого 2003р. № 486-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003 р.- № 15- Ст. 107.

55. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003р. № 1382-IV // Офіційний вісник України. – 2004. - № 1. - Ст. 4.

56. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997р. № 469/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 39. - Ст. 261.

57. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001р. № 2408-III // Відомості Верховної Ради. – 2001. - № 31. – Ст. 145.

58. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996р. 85/96-ВР. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- №18.- Ст. 78.

59. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07 липня 2010р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України.- 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. - Ст.529

60. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994р. № 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 51. - Ст. 446.

61. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004р. № 1701-IV // Офіційний вісник України. – 2004. - № 23. - Ст. 1540.

62. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21 вересня 2006р. №185 –V //Урядовий кур'єр. − 2006. - № 195. – С.5-12. – "Орієнтир".

63. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003р. № 973-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 45. - Ст. 363.

64. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001р. № 2664-ІІІ //Урядовий кур’єр. – 2001. - № 154.

65. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990р. № 507-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 52. - Ст. 650.

66. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480-IV // Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – Ст. 61.

67. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР ( В редакції Закону України від 6 вересня 2005 р. № 2809-IV// Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 50. – Ст. 533.

68. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993р. № 7-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 13 - Ст. 113

69. Про впорядкування розрахунків за договорами, які укладають суб'єкти підприємницької діяльності України: Указ Президента // Бізнес. - 1996. -№51.

70. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23 липня 1998р. № 817/98 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 30. - Ст. 1119.

71. Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності: Указ Президента України від 15 липня 2000р. № 906/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 29. - Ст. 1214.

72. Про Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності: Указ Президента України від 3 веерсня 2007 № 816/2007. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 66. –Ст.254.

73. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 28.06.1999р. № 746/99 // Урядовий кур'єр. -1999. -№128. – С. 10. – "Документи".

74. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 // Офіційний вісник України. — 2001. —№ 27. - С. 37.

75. Перелік органів ліцензування, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. — 2000. -№ 46. - С. 218.

76. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. № 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" // Офіційний вісник України. — 2000. — № 47. — С. 69.

77. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" // Офіційний вісник України. - 2000. - № 48. - С. 36.

78. Про затвердження Методики оцінки майна: постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003р. № 1891 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 51. - Ст. 2669.

79. Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1017 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 80. – С. 2692.

80. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 25. – Ст. 1818.

81. Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України: постанова Верховної Ради України від 7 липня 1992р. № 2558-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 39. - Ст. 581.

82. Державний класифікатор України. Класифікація організаційно–правових форм господарювання. –Затверджено та введено в дію наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004р. №97. – //Дебет –кредит. -2004. - №35. –С. 66-76.

83. Про Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”: Лист Вищого арбітражного суду України від 13 вересня 2000 р., № 01-8/493// К.: Центр компьютерных технологий. - Компьютерное законодательство Украины -683с.

84. Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного суду України від 27.03.1992 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1985–2008: Офіц. вид. / За заг. ред. В.В. Онопенка, Ю.Л. Сеніна. – К.: Видав. дім “Юридична книга”, 2009. – с. 155-159.

85. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором поставки: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного Суду України // Бізнес. - 1998. - № 37.

86. Роз'яснення Міністерства юстиції України від 17 листопада 2003 р.№ 14-34-1406 "Відносно деяких положень Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців" // Ориентир. —2004. — 9 января.

 

Основна література

 

87. Вінник О.М.Господарське право: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів .-2-ге вид., змін., доп. - К.: Правова єдність, 2008 .- 766 с.

88. Господарське законодавство. Навчальний посібник: для слухачів економічних спеціальностей / В.О. Кондратьев, За ред. С.В. Дрожжиної. – К.- 2009. – 468 с.

89. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / О. І. Харитонова (ред.) — Х. : Одіссей, 2007. — 831с.

90. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України / За заг. Ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини – Київ. : Юрінком, Інтер, 2008. - 456с.

91. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. У 2-х т. – відповідальний редактор В.Г.Ротань. – 2-е вид. – Х.: Фактор, 2010.

92. Ортинський В.Л.,Кондратюк О.В.,Смолин Г.В.,Грищук О.В. Господарське законодавство: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів. – К. : Знання, 2008. – 359с.

93. Підприємницьке право: Підручник / За ред. Старцева О.В. – К. Істина, 2007. – 864 с.

94. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: Підручник. – К.: Алеута,- 2009. – 594с.

95. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. Є.О. Харитонова. – К.: Правова єдність, 2009. – 744 с.

96. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 653 с.

 

Додаткова література

97. Беляневич О. А.Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 592 с.

98. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / за заг. ред. М. Я Азарова. – К. : Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389 с.

99. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України— 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 832 с

100. Правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі: Збірник нормативно-правових актів / О.І. Дорошенко (упоряд.). — Д. : Дніпрокнига, 2008. — 1056с.

101. Предпринимательское право Украины: Учебник / Под ред. А.В. Старцева. – Х.: «Одиссей», 2008. – 656 с.

 

ПЕРЕЛІК КОРИСНИХ ІНТЕРНЕТ-ПОСИЛАНЬ

 

 

ВИЩІ ОРГАНИ ВЛАДИ

 

• Верховна Рада України (сайт містить повну базу чинного законодавства України, а також базу законопроектів, внесених до Верховної Ради України) – http://www.rada.gov.ua

• Президент України – http://www.president.gov.ua

• Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua

 

МІНІСТЕРСТВА

 

• Міністерство аграрної політики України – http://www.minagro.gov.ua

• Міністерство внутрішніх справ України – http://mvs.gov.ua

• Міністерство екології та природних ресурсів України – http://www.menr.gov.ua

• Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – http://www.me.gov.ua

• Міністерство культури України – http://www.mincult.gov.ua

• Міністерство оборони України – http ://www.mil.gov.ua

• Міністерство охорони здоров'я України – http://www.moz.gov.ua

• Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – http://www.mon.gov.ua

• Міністерство енергетики та вугільної промисловості України – http://mpe.kmu.gov.ua

• Міністерство соціальної політики України – http://www.mlsp.gov.ua

• Міністерство інфраструктури України – http://www.mintrans.gov.ua

• Міністерство надзвичайних ситуацій України – http://www.mns.gov.ua

• Міністерство фінансів України – http://www.minfin.gov.ua

• Міністерство закордонних справ України – http://www.mfa.gov.ua

• Міністерство юстиції України – http ://www.minjust.gov.ua

• Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – http://www.minregionbud.gov.ua

 

ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 

 

• Антимонопольний комітет України – http ://www.amc.gov.ua/

• Державна податкова служба України – http://www.sta.gov.ua

• Державна митна служба України – http://www.customs.gov.ua/

• Державна служба статистики України – http://www.ukrstat.gov.ua/

• Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів – http://www.dssu.gov.ua

• Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку – http://www.ssmsc.gov.ua/

• Фонд державного майна України – http ://www.spfu.gov.ua

• Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України –http://www.dfp.gov.ua/

 

СУДОВА ВЛАДА

 

• Конституційний Суд України – http://www.ccu.gov.ua/

• Верховний Суд України – http://www.scourt.gov.ua/

• Вищий господарський суд України – http://www.arbitr.gov.ua/

• Вищий адміністративний суд України – http://www.vasu.gov.ua/

 

 

ДЕРЖАВНІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ

 

• Національний банк України – http://www.bank.gov.ua/

• Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України – http://www.radakmu.org.ua/

• Рахункова палата України – http://www.ac-rada.gov.ua/

• Генеральна прокуратура України – http://www.gp.gov.ua/

• Рада національної безпеки і оборони України – http://www.rainbow.gov.ua/

• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини -http://www.ombudsman.kiev.ua/

• Державне казначейство України – http://www.treasury.gov.ua

 

 

ВСЕСВІТНІ МІЖНАРОДН ОРГАНІЗАЦІЇ

 

• Організація Об'єднаних Націй — ООН (United Nations Organization) - http://www.un.org/

• Представництво ООН в Україні - http://www.un.org.ua/

• Всесвітня торгова організація — ВТО (World Trade Organization) -http://www.wto.org/

• Комісія ООН з права міжнародної торгівлі — ЮНСІТРАЛ (United Nations Commission on International Trade Law) - http://www.uncitral.org/

• Конференція ООН з торгівлі та розвитку — ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and Development) - http://http/www.unctad.org

• Міжнародна фінансова корпорація — МФК (International Finance Corporation) - http://www.ifc.org

• Організація економічного співробітництва і розвитку -http://www.oecd.org

 

ЮРИДИЧНІ ІНТЕРНЕТ – РЕСУРСИ

 

• Газета «Юридична практика» – http://www.yurpractika.com

• Юридичний портал «Юридичний радник» – http://www.yurradnik.com.ua

• Юридична газета – http://www.yur-gazeta.com

• Юридичний портал «Ліга» – http://www.liga.net

• Юридична система «НАУ»– http://www.nau.kiev.ua

• Національна бібліотека України ім. І.В. Вернадського– http://www.nbuv.gov.ua

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.132.116 (0.034 с.)