ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. У який строк здійснюється державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності?

 

1) у строк не більше 5 робочих днів;

2) у строк не більше 3 робочих днів;

3) у строк не більше 2 робочих днів;

4) на протязі 7 робочих днів.

 

2. В яких випадках проводиться перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності?

 

1) в разі банкрутства, порушення порядку державної реєстрації, зміни форми власності;

2) в разі зміни назви, місцезнаходження, виду діяльності;

3) в разі зміни назви, організаційної форми або форми власності;

4) в разі зміни форми власності, місцезнаходження, порушення порядку державної реєстрації.

 

3. Підставою для відкриття рахунків у банку суб’єктами підприємницької діяльності є:

 

1) відкриття рахунку не потребує ніяких документів;

2) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб’єкта підприємницької діяльності;

3) заява суб’єкта підприємницької діяльності;

4) свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби.

 

4. Відокремлені підрозділи юридичної особи:

 

1) підлягають державній реєстрації;

2) не підлягають державній реєстрації;

3) підлягають державній реєстрації протягом десяти календарних днів;

4) звільняються від державної реєстрації.

 

5. Дозвіл на здійснення діяльності по виготовленню печаток і штампів суб’єкта підприємницької діяльності надається:

 

1) органом внутрішніх справ;

2) органом державної реєстрації;

3) органом держстандарту;

4) податковим органом.

 

6. Процедура державної реєстрації проводиться:

 

1) у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у
районній, районній у містах Києві та Севастополі державній
адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем
проживання фізичної особи – підприємця;

2) у місцевій податковій службі за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем
проживання фізичної особи – підприємця;

3) у державному департаменті місцевої податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця;

4) виключно у державній адміністрації.

 

7. Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється:

 

1) окремим додатком;

2) викладенням установчих документів у новій редакції;

3) винесенням окремої ухвали на адресу співзасновників та реєструючого органу;

4) записом у базі органу , що проводив державну реєстрацію.

8. За загальним правилом строк дії ліцензії:

 

1) не може бути меншим 3 років;

2) становить не менше 1 року;

3) не може бути меншим 5 років;

4) строк дії не обмежений.

 

9. Підставою для видачі дубліката ліцензії є:

 

1) загублення або пошкодження ліцензії;

2) переоформлення ліцензії;

3) продовження дії ліцензії;

4) утворення філіалу (відділення) або представництва.

 

10. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації становить:

 

1) 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

2) 1 неоподаткований мінімум доходів громадян;

3) 2 неоподатковані мінімуми доходів громадян;

4) 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

 

11. За проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі:

1) 30 % реєстраційного збору;

2) 25 % реєстраційного збору;

3) 15 % реєстраційного збору;

4) 5 % реєстраційного збору.

 

12. Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є:

1) Довідка з податкової служби;

2) копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку;

3) чек;

4) копія повідомлення про надходження коштів на рахунок місцевої державної адміністрації.

 

13. Виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється:

1) на вимогу органів податкової служби;

2) за рішенням державного реєстратора;

3) на вимогу суб’єкта підприємницької діяльності;

4) лише за вмотивованою постановою слідчого відповідно до закону.

 

14. Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній особі або фізичній особі –підприємцю за їх письмовим запитом протягом:

1) трьох робочих днів з дати подання запиту;

2) двох робочих днів з дати подання запиту;

3) п’яти робочих днів з дати подання запиту;

4) наступного дня з дати подання запиту.

15. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи є датою:

1) взяття на облік юридичної особи в податковій службі;

2) взяття на облік юридичної особи в держадміністрації;

3) взяття на облік юридичної особи в органах внутрішніх справ;

4) державної реєстрації юридичної особи. 16. Державний реєстратор у день державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відомості з її реєстраційної картки до наступних органів:

1) статистики;

2) фонду соціального страхування;

3) пенсійного фонду України;

4) державної податкової служби.

17. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи:

1) залучаються до її реєстраційної справи;

2) мають бути поширені через друковані засоби масової інформації;

3) надсилаються до пенсійного фонду України;

4) включаються до Єдиного державного реєстру.

18. Для проведення державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом виділу, засновники (учасники) або уповноважені ними орган чи особа, повинні додатково подати:

1) примірник оригіналу (ксерокопію або нотаріально засвідчену копію)
розподільчого балансу;

2) установчі документи в новій редакції;

3) довідку з податкової служби;

4) заяву.

 

19. Підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи, зокрема є:

1) провадження діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом;

2) неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;

3) наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;

4) всі відповіді вірні.

20. Що є підставою для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця?

1) невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення державної реєстрації;

2) наявність обмежень на зайняття підприємницькою діяльністю, які встановлені законом, щодо фізичної особи, яка має намір стати підприємцем;

3) наявність заборгованості по кредитним зобов’язанням;

4) наявність в Єдиному державному реєстрі запису, що заявник є підприємцем.

21. Торгові патенти бувають:

 

1) короткотермінові;2) звичайні;3) пільгові;4) побутові.

22. Патентуванню підлягяє:

 

1) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;2) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;3) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;4) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).5) Всі відповіді вірні

23. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

 

1) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;2) підприємства державної форми власності;3) фізичні особи – підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків всіх форм власності;4) підприємства комунальної форми власності.

24. Чи є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри?

 

1) 1.так;2) 2. ні;3) 3. це залежить від обсягу діяльності суб’єкта;4) 4. так, якщо про це прийнято відповідне рішення.

25. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

 

1) товарів повсякденного вжитку, продуктів харчування, виробів медичного призначення для індивідуального користування, технічних та інших засобів реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів; 2) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;3) товарів народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;4) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;5) сірників;6) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

26. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

 

1) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них;2) туристичне спорядження;3) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;4) проїзні квитки.

27. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється:

 

1) Верховною Радою України;2) Кабінетом Міністрів України;3) сільськими, селищними та міськими радами;4) органами, що здійснюють державну реєстрацію суб’єктів господарювання.

28. У який термін з дня подання заявки видається торговий патент?

 

1) у 3-денний термін;2) у 5-денний термін;3) протягом тижня;4) на наступний після подання заявки день.

29. Торговий патент діє

 

1) на всій території України;2) на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання крім його відокремлених підрозділів;3) на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

30. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить:

 

1) 30 календарних місяців;2) 60 календарних місяців;3) 45 календарних місяців;4) 15 календарних місяців.

31. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить:

 

1) від 1 до 15 календарних днів;2) від 1 до 12 календарних днів;3) від 1 до 7 календарних днів;4) від 3 до 21 календарних днів.

32. Банки та інші фінансові установи відкривають поточні та інші рахунки платникам податків (фізичним та юридичним особам – підприємцям, та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність):

 

1) за їх заявою;2) на підставі свідоцтва про державну реєстрацію;3) лише за наявності документів, виданих органами державної податкової служби, що підтверджують взяття їх на облік у таких органах;4) за умови отримання всіх необхідних дозволів на початок роботи.

33. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків формує та веде:

 

1) Виконавчий комітет міської, районної, районної у місті Ради або районна міст Києва та Севастополя державна адміністрація;2) місцевий орган державної податкової служби;3) Центральний орган державної податкової служби;4) Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва.

34. Чи використовується ліцензування для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності?

 

1) так;2) ні;3) може бути використано, якщо органом ліцензування буде прийнято відповідне рішення;4) може бути використано, якщо відповідне рішення буде прийнято Кабінетом Міністрів України.

35. Хто визначає основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації?

 

1) Кабінет Міністрів України;2) Верховна Рада України;3) Президент України;4) Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.

36. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк:

 

1) не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів;2) не пізніше ніж три робочі дні з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів3) не пізніше наступного дня з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів. 37. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі:

 

1) протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;2) протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;3) протягом семи робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;;4) одразу після прийняття відповідного рішення.

38. За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі:

 

1) семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;2) трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;3) десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;4) п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

39. Чи підлягають державній реєстрації відокремлені підрозділи юридичної особи?

 

1) так, підлягають;2) ні, не підлягають;3) державній реєстрації підлягають тільки філії підприємства;4) державній реєстрації підлягають тільки представництва підприємства.

 

40. Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформляється:

 

1) внесенням відповідного запису до установчих документів;2) внесенням відповідного повідомлення державним реєстратором;3) окремим додатком;4) викладенням установчих документів у новій редакції.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.009 с.)